Deze opleiding

Kies je voor Leraar Algemene Economie bij NHL Stenden Hogeschool dan kun twee diploma's halen: Leraar Algemene Economie en Leraar Bedrijfseconomie. Tijdens jaar twee van de studie maak je een keuze.

open_in_newwebsite

locatieLeeuwarden
diplomaB
typeeducational, 240 EC
start1 februari, 1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur4 jaar deeltijd
accreditatiesNVAO
croho-code35202
Bij ons sta jij aan het roer van je eigen opleiding. Naast een standaard lesprogramma krijg je volop ruimte om je eigen leerroute te bepalen en minors te kiezen. Je start het eerste jaar samen met studenten van de opleiding Leraar Bedrijfseconomie. Wanneer je ook dit onderwijsdeel volgt met een vakverbredende minor van een half jaar dan studeer je af met twee diploma's.

Je leert het vak het beste door te doen. Je loopt vanaf het eerste jaar stage en doet ervaring op voor de klas. Economie is het spel van vraag en aanbod. Als inspirerende leraar neem jij jouw leerlingen mee in dit spel. Met begrijpelijke praktijkvoorbeelden laat je zien wat economie voor leerlingen zelf betekent. Als docent breng jij de ingewikkelde economische wereld dichtbij.

Ben jij geïnteresseerd in onderwerpen als het marktmechanisme, de internationale economie, import en export, ondernemingen en marketing? Dan is deze lerarenopleiding écht iets voor jou!

Het voornemen is dat deze opleiding omgezet wordt naar een tweedegraadsopleiding Leraar Economie per september 2020.

Waarom aan de NHL Stenden?

  • Behaal een 2e graads lesbevoegdheid.
  • Persoonlijke studieroute op basis van vooropleiding, ervaring en beschikbare tijd.
  • Keuze om een deel van je opleiding in Groningen te volgen.
  • Topopleiding volgens Keuzegids Hbo 2020.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.

Toelating en kosten

startmomenten

1 februari 2020

collegegeld nog niet bekend

1 september 2020

collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
havo N&Teconomie of m&o
havo N&Geconomie of m&o
havo E&Mtoelaatbaar
havo C&Meconomie
vwo N&Teconomie of m&o
vwo N&Geconomie of m&o
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo C&Meconomie
MBO niveau 4toelaatbaar
toelatingseisen

toelatingsgesprek
Voorafgaand aan uw inschrijving voeren wij een intakegesprek.
Een intaker bekijkt met u of de opleiding geschikt voor u is, voor welke vrijstellingen u in aanmerking komt en hoe het studietraject kan worden afgestemd op uw persoonlijke situatie. Aan het eind van het gesprek maakt de intaker een voorlopige schatting van de studieduur en het studieprogramma. De verzamelde gegevens en vrijstellingsaanvragen worden voorgelegd aan de examencommissie. Binnen enkele weken krijgt u bericht over uw geschiktheid voor de opleiding en de eventueel toegekende vrijstellingen.

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
0kamerhuur in Leeuwardenonder landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 868totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

Op kamers in Leeuwarden

23096studenten studerend
6895studenten woonachtig   
gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
? m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/7 NHL Stenden
Leraar Algemene Economie
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/7 Driestar Hogeschool
Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Algemene Economie
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
3/7 Fontys
Leraar Algemene Economie
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/7 Fontys
Leraar Algemene Economie
€ 253 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/7 HR
Lerarenopleiding VO/BVE Algemene Economie
€ 342 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/7 HvA
Leraar Algemene Economie
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
7/7 NHL
Leraar Algemene Economie
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.83.8
inhoud3.83.7
docenten3.93.8
studiefaciliteiten3.93.7
studielast3.53.4
studiebegeleiding3.83.6
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Leraar Algemene Economie aan de NHL Stenden Hogeschool is beoordeeld door 48 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.8 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Na deze opleiding kun je leraar Algemene Economie worden in de eerste drie klassen van havo en vwo, in het vmbo en in de volwasseneneducatie. Je studeert af in de richting Algemeen vormend onderwijs (avo) of Beroepsonderwijs (bo-vmbo of bo-mbo).
Elke dag in het onderwijs is anders. Je staat niet alleen voor de klas, maar bereidt ook lessen voor. Als leraar Algemene Economie denk je mee over de organisatie van het onderwijs, overleg je met je vakgroep en je organiseert excursies.
huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 3210gemiddeld bruto maandloon

Let op: dit bedrag kan vertekenend zijn omdat deeltijd-opleidingen vooral door mensen met eerdere werkervaring worden gevolgd.
69%kans op een vaste baan
38%kans op een voltijd baan
100%kans op een baan op niveau
62%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
92%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Universiteit TwenteEducational Science & Technology full-time,part-time+ 30 EC pre-master
UULeraar VHO algemene economie full-time,part-time educational+ 90 EC pre-master
Universiteit LeidenLeraar VHO in Algemene economie educational+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Bedrijfseconomie educational+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Bedrijfseconomie part-time educational+ aanv. eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Algemene economie educational+ aanv. eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Algemene economie part-time educational+ aanv. eisen
HANMaster Leraar Algemene Economie dualgeen aanvullende eisen
HanzeTalentontwikkeling & Diversiteitgeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

docent
leraar
bron: StudieData

Contact

T: 058-2441100
Fokke Blaauwbroek
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite