Deze opleiding

Kies je voor de Internationale Pabo (ITEPS) van NHL Stenden Hogeschool dan sta je tijdens je opleiding volop voor de klas in binnen- of buitenland. Jij gaat voor grenzeloos goed onderwijs.

Bij ons studeer je aan een internationale multi-campus hogeschool. Jij kunt studeren en stage lopen in binnen- en buitenland. Door je grenzen te verleggen, ontdek je nieuwe culturen, werkwijzen en onderwijssystemen. Zo ben jij klaar voor het onderwijs van de toekomst.

Je wordt opgeleid tot juf of meester op een internationale basisschool met kinderen van verschillende nationaliteiten. Zelf volg je onderwijs binnen en buiten de muren van onze hogeschool. De ITEPS-opleiding is kleinschalig, waardoor je volop persoonlijke begeleiding krijgt.

Met je internationale pabo-diploma op zak, kun je alle kanten op. Uiteraard kun je voor de klas staan, maar je kunt ook aan de slag als educatief medewerker of remedial teacher. De wereld ligt aan je voeten.
open_in_newwebsite

printprint

diploma
typeregulier, 240 EC
start1 september
taalvolledig Engels
opleidingsduur4 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code35514
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma

Waarom aan de NHL Stenden?

Uniek aan deze opleiding zijn de vele nationaliteiten waardoor de opleiding een internationaal karakter kent.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
1e jaar In de propedeusefase besteed je veel aandacht aan de Engelse taal en het wereldburgerschap. Verder maak je kennis met het beroep leerkracht. De nadruk ligt op de pedagogische kant: wat is opvoeden? Hoe denken kinderen? En hoe communiceer je met kinderen? Op je stagescholen geef je delen van lessen en krijg je inzicht in de gang van zaken in de groep.
2e jaar In het tweede jaar wordt veel aandacht besteed aan het verdere fundament van de opleiding (Engels als internationale taal, rekenen/wiskunde en pedagogiek/didactiek). Je loopt stage op basisscholen in binnen- en buitenland en leert praktijkonderzoek te doen. Ook kies je in het derde jaar een specialisatievak.
3e jaar In het derde jaar ligt de nadruk op het doen van onderzoek in de verdieping van de internationale pedagogiek en didactiek en kies je een specialisatievak.
4e jaar Afstudeerfase: Je krijgt meer verantwoordelijkheid, staat vaker voor de klas en werkt steeds zelfstandiger. In het eerste semester kies je je tweede specialisatievak. In het tweede semester loop je een intensieve stage waarin je praktijkonderzoek doet en schrijf je je afstudeerscriptie.

Onderwijs

taal van onderwijs100% en
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
Je loopt in ieder geval 1 stage van gemiddeld 9 tot 12 weken in het buitenland (je mag vaker) en je moet een van de gekozen specialisatievakken in het buitenland volgen.
bindend studieadvies
  • minimaal 51 EC in de eerste 12 maanden


In het eerste jaar moet je minimaal 50 of 51 studiepunten halen

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 september 2019
collegegeld nog niet bekend
Alle toekomstige ITEps studenten dienen deel te nemen aan de intakeprocedure. De intakeprocedure bestaat uit een aantal onderdelen.
Het invullen van een vragenlijst en het opstellen van een mini portfolio.
Het aanleveren van een CV en een motivatiebrief (maximaal 1 A4 aan tekst) waarin jij jouw eigen achtergrond beschrijft en aangeeft waarom je leerkracht op een internationale basisschool wilt worden.
Deelname aan het (online*) assessment (waaronder een intake interview). *Voor studenten in het buitenland, op meer dan 500 km van de opleidingslocatie, geldt een online assessment.
Het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) in September 2017.
Meer informatie over de intakeprocedure ontvang je na je inschrijving via Studielink.
Het maken van een diagnostische rekentoets.


toelaatbare profielen
havo C&Mtoelaatbaar
havo E&Mtoelaatbaar
havo N&Gtoelaatbaar
havo N&Ttoelaatbaar
vwo C&Mtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar
MBO niveau 4toelaatbaar
toelatingseisen

toelatingsgesprek

basiskennis
Cambridge Engels B2-niveau

motivatiebrief

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
0kamerhuur in onder landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 868totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

Op kamers in

?studenten studerend
?studenten woonachtig   
gemiddelde kamerprijs
?gemiddelde kamerprijs
? m2gemiddelde kameroppervlak
?kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/2 NHL Stenden
International Teacher Education for Primary Schools (ITEPS)
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
2/2 Stenden
International Teacher Education for Primary Schools (ITEPS)
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

International Teacher Education for Primary Schools (ITEPS) aan de NHL Stenden Hogeschool is beoordeeld door respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met uit 5.
bron: NHL Stenden Hogeschool
deze
opleiding
landelijk
student tevredenheid
aantal eerstejaars
ervaren contacttijd per week
doorstroom naar tweede jaar
diploma binnen 5 jaar
doorstuderen
werk op niveau in 1,5 jaar

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.


Na de studie

Unsplashed background img 2
Na de studie kun je onder andere aan de slag als: leraar internationaal basisonderwijs, educatief medewerker, remedial teacher of (adjunct)directeur.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

huidige arbeidsmarkt

Contact

Secretariaat Iteps
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite