International Business

NHL Stenden Hogeschool

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Spreekt de internationale zakenwereld jou aan? Ben jij geïnteresseerd in vreemde talen en culturen? Dan is de opleiding International Business dé studie voor jou.

open_in_newwebsite

locatieEmmen, Leeuwarden
diplomaBBA
typeregulier, 240 EC
start1 februari, 1 september
taalvolledig Engels
opleidingsduur4 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code30029
Als je kiest voor de HBO opleiding International Business dan kies je voor een internationale carrière op topniveau. Je kiest voor een toekomst zonder grenzen! NHL Stenden Hogeschool biedt een gevarieerd studieprogramma, waarbij moderne talen en bedrijfskundige vakken centraal staan. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de verschillen tussen landen en culturen.

De HBO opleiding International Business wordt in het Engels aangeboden. Tijdens je studie werk je samen met studenten van verschillende nationaliteiten.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2

specialisaties

specialisatieOnderwijs

taal van onderwijs100% en
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, computer opdrachten, excursie, groepsopdracht, hoorcollege, individuele opdracht, integratie module, mondelinge presentatie, onderzoek, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, portfolio, poster presentatie, project, seminar, spelontwikkeling, stage, werkcollege, werkgroep, workshop, zelf-evaluatie, zelfstudie
studeren in het buitenland
Je studeert ten minste een half jaar aan één van de buitenlandse partnerinstituten of aan één van onze campus sites in Thailand, Indonesië, Qatar of Zuid Afrika. Daarnaast kun je ook je stage of afstudeeropdracht in het buitenland doen.
bindend studieadvies
  • minimaal 50 EC in de eerste 12 maanden


In het eerste jaar moet je minimaal 50 of 51 studiepunten halen

Toelating en kosten

startmomenten

1 februari 2020

aanmelding deadline : 15 januari 2020
collegegeld nog niet bekend

1 september 2020

aanmelding deadline : 15 augustus 2020
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
havo N&Ttoelaatbaar
havo N&Gtoelaatbaar
havo E&Mtoelaatbaar
havo C&M+ econ of m&o of BE of wisA of wisB.
vwo N&Ttoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo C&Mtoelaatbaar
MBO niveau 4toelaatbaar
studie kosten
bron: NHL Stenden Hogeschool
bedrag kostenpost
€ 250studiematerialenper jaar
€ 600in het eerste jaar
inbegrepen in collegegeld
registration fee
examination

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
0kamerhuur in Leeuwardenonder landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 868totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

Op kamers in Leeuwarden

23096studenten studerend
6895studenten woonachtig   
gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
? m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

studenten
"Internationale kansen! Ik heb zes maanden gestudeerd in Buenos Aires, Argentinië. Een prachtige ervaring waar ik veel aan gehad heb. Eigenlijk vond ik dat toch wel het leukste van de opleiding."

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/18 NHL Stenden
International Business
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
2/18 Avans
International Business
€ 293 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
3/18 Avans
International Business
€ 326 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
4/18 Fontys
International Business
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
5/18 Fontys
International Business
€ 280 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
6/18 HAN
International Business
€ 323 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
7/18 Hanze
Internationale Betriebswirtschaft 4jähriges Studium
€ 303 gemiddelde kamerhuur
60 eerstejaars
38% vrouw
? uur contacttijd/week
50% Engelstalig
8/18 Hanze
International Business 3 year programme
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
9/18 Hanze
International Business 4 year programme
€ 303 gemiddelde kamerhuur
263 eerstejaars
31% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
10/18 HHS
International Business and Management Studies (driejarige Engelstalige variant)
€ 326 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
11/18 HHS
International Business (Engelstalig)
€ 326 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
12/18 HR
International Business
€ 342 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
13/18 HU
International Business
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
14/18 HvA
International Business
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
15/18 HvA
International Business
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
16/18 Saxion
International Business
€ 250 gemiddelde kamerhuur
87 eerstejaars
60% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
17/18 VHL
International Business
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
18/18 Zuyd
International Business
€ 308 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.03.8
inhoud3.83.6
docenten3.83.5
studiefaciliteiten3.83.5
studielast3.53.4
studiebegeleiding3.93.4
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

International Business aan de NHL Stenden Hogeschool is beoordeeld door 167 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.0 uit 5.
bron: NHL Stenden Hogeschool 2020
deze
opleiding
landelijk
studenttevredenheid 4.1 3.9
aantal eerstejaars 153 290
ervaren contacttijd per week 6-12 12-18
doorstroom naar tweede jaar 51% 62%
diploma binnen 5 jaar 26% 34%
doorstuderen 3% 16%
werk op niveau in 1,5 jaar 6

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 1978gemiddeld bruto maandloon
52%kans op een vaste baan
82%kans op een voltijd baan
46%kans op een baan op niveau
65%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
73%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Tilburg UniversityManagement of Cultural Diversity+ 60 EC pre-master
Tilburg UniversityMarketing Management+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityPhilosophy of Contemporary Challenges+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityStrategic Management Consultancy+ 30 EC pre-master
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

communications officer / manager
export manager
external affairs staff
internationaal marketing manager
international account manager
marketer
marketer
sales manager
bron: StudieData

Contact

T: 058-2441100
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite