Integrale Veiligheidskunde

NHL Stenden Hogeschool

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Kies je voor Integrale Veiligheidskunde van NHL Stenden Hogeschool dan word jij expert op het gebied van veiligheid. Van cybercrime tot terrorismedreiging; jij draagt bij aan een veilige samenleving.

Bij ons staat samenwerken voorop. Integrale veiligheid is een kennisgebied waarbij je niet zonder kennis van anderen kunt. Daarom werk je vanaf dag één samen met lectoren en onderzoekers van onze lectoraten. Ook buiten de muren van onze hogeschool ga jij de samenwerking aan, nationaal en internationaal. Denk aan de Politieacademie, maar ook internationale verbanden om cybercrime tegen te gaan.

Integrale Veiligheid is een opleiding van de Thorbecke Academie, een onderwijsinstelling die een unieke positie heeft in Noord-Nederland. Wij lopen voorop als het gaat om het afleveren van cybersafety deskundigen, waar in de toekomst grote behoefte aan is. Je krijgt les van deskundige docenten met diverse achtergronden. Via stages en opdrachten voor het werkveld bieden we je een uitgebreid netwerk met relevante externe partijen.

Je kunt je binnen de opleiding specialiseren via minors zoals cybersafety, human factors, sociale veiligheid en recht, bestuur en veiligheid. Met jouw diploma op zak ben je klaar om jouw bijdrage te leveren aan een veilige samenleving.
Deze opleiding heeft meerdere vormen :
open_in_newwebsite

printprint

locatieLeeuwarden
diplomaB Integrale Veiligheidskunde
typeregulier, 240 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur4 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code39268
heeft geen numerus fixus
heeft een honours programma

Waarom aan de NHL Stenden?

 • Onderdeel van de Thorbecke Academie.
 • Goede doorgroeimogelijkheden.
 • Eigen studiegenootschap.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
1e jaar Er is geen betere leerschool dan de praktijk! Je gaat meteen aan de slag met projecten. In het eerste jaar doe je bijvoorbeeld: Beroepenoriëntatie, Bedrijf en veiligheid en Professie in context.

Vakken: Communicatie, Management en organisatiekunde, Veiligheidsbeleid, Beleidskunde en Politicologie.

Ook ga je aan de slag met onderzoek. Aan bod komen: hoofdlijnen onderzoek, statistiek, eerste onderzoekervaring, theorie, SPSS practicum.
2e jaar Hoe werkt veiligheidsmanagement in de praktijk? Daar valt de theorie op z'n plaats. Vandaar dat we bij NHL Hogeschool de praktijk zo veel mogelijk inzetten, dan weet je waarvoor je het doet. Je werkt in het tweede jaar aan de volgende projecten: Community Safety, Crisissimulatie en Internationale samenwerking.

Je kiest één van onderstaande minors:
 • Veiligheidsregie
 • Bedrijf en veiligheid

Vakken: Onderzoeksmethoden en -technieken en Beleidsprocesmethoden.
3e jaar Je loopt ongeveer een half jaar stage bij een bedrijf of overheidsinstelling. Tijdens je stage werk je aan een specifieke opdracht, bijvoorbeeld een analyse maken van het rampenplan van een gemeente.

Tijdens je studie heb je vrije keuzeruimte. Daarin kun je vakken, trainingen of workshops volgen die jij interessant vindt. Je kunt kiezen uit minors die aansluiten bij je opleiding, zoals:
 • Cyber security
 • Evenementen en veiligheid
 • Terrorismebestrijding
4e jaar Je kiest een minor die bij je past, bijvoorbeeld:
 • Cybersafety
 • Human Factors in Safety & Security

Je sluit de opleiding af met een afstudeerstage. Je voert een onderzoek uit en schrijft een afstudeerscriptie. Een mogelijk onderwerp: een risicoanalyse maken van de sociale en fysieke veiligheid in een woonwijk voor een woningvereniging.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
stage, onderzoek, onderzoeksproject, excursie, hoorcollege, werkgroep, groepsopdracht, individuele opdracht, zelfstudie, project
bindend studieadvies
 • minimaal 51 EC in de eerste 12 maanden


In het eerste jaar moet je minimaal 50 of 51 studiepunten halen
honours-/excellence program X-Honours

Wil je meer uit jezelf halen en sta je open voor nieuwe ervaringen, innovaties en onverwachte samenwerkingen? Dan is het X-Honours programma dé plek voor jou!

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 september 2019
collegegeld nog niet bekend
toelaatbare profielen
havo C&Mtoelaatbaar
havo E&Mtoelaatbaar
havo N&Gtoelaatbaar
havo N&Ttoelaatbaar
vwo C&Mtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar
MBO niveau 4Voor de mbo-domeinen 'Techniek en Procesindustrie', 'Voedsel, Natuur en Leefomgeving' en 'Zorg en Welzijn' gelden aanvullende toelatingseisen. De overige mbo-domeinen zijn rechtstreeks toelaatbaar.
WO propedeusetoelaatbaar
hbo-ptoelaatbaar

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
0kamerhuur in Leeuwardenonder landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 868totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

Op kamers in Leeuwarden

23096studenten studerend
6895studenten woonachtig   
gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
? m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/7 NHL Stenden
Integrale Veiligheidskunde
gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/7 Avans
Integrale Veiligheidskunde
€ 293 gemiddelde kamerhuur
4/5 studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
18-24 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/7 Avans
Integrale Veiligheidskunde
€ 326 gemiddelde kamerhuur
4/5 studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
18-24 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/7 HHS
Safety & Security Management (Engelstalige variant van Integrale Veiligheidskunde)
€ 326 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
5/7 HU
Integrale Veiligheidskunde
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/7 Inholland
Integrale Veiligheidskunde
€ 342 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
7/7 Saxion
Integrale Veiligheidskunde
€ 250 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
74 eerstejaars
31% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2017
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.73.8
inhoud3.63.5
docenten3.53.5
studiefaciliteiten3.43.3
studielast3.63.4
studiebegeleiding3.33.4

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Integrale Veiligheidskunde aan de NHL Stenden Hogeschool is beoordeeld door 194 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.7 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Na je opleiding kun je aan de slag als veiligheidsdeskundige. Er is behoefte aan professionals die veiligheidsbeleid op verschillende terreinen kunnen uitvoeren.
De opleiding Integrale Veiligheid van NHL Hogeschool leidt je op voor functies waarbij je je bezighoudt met veiligheidsvraagstukken. Je kunt in veel branches terecht, bijvoorbeeld bij de overheid, beveiligingsbedrijven, hulpdiensten of gevangenissen.

huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2354gemiddeld bruto maandloon
30%kans op een vaste baan
72%kans op een voltijd baan
60%kans op een baan op niveau
27%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
62%is tevreden over de studiekeuze

vergeleken met andere studies

zoektijd baanslecht
salaris na 1,5 jaar gemiddeld
kans op een vaste baan gemiddeld
bron: Elsevier beste banen 2015

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Universiteit TwenteEducatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen full-time,part-time educational+ 30 EC pre-master
Universiteit TwenteEnvironmental and Energy Management+ 30 EC pre-master
Universiteit TwenteEuropean Studies+ 30 EC pre-master
Universiteit TwentePsychology+ 45 EC pre-master
Universiteit TwentePublic Administration+ 30 EC pre-master
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

 • beleidsmedewerker rampenbestrijding
 • bestuurlijk juridisch medewerker openbare orde
 • coördinator rampenbestrijding
 • crisismanager
 • preventiemedewerker
 • riskmanager
 • veiligheidscoördinator
 • wijkcoördinator veiligheid en leefbaarheid
bron: StudieData

Contact

T: 058-2441100
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite