Integrale Veiligheidskunde

NHL Stenden Hogeschool

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Veiligheid is een belangrijk gespreksonderwerp en de overheid ontwikkelt beleid voor een veilige samenleving. De opleiding Integrale Veiligheid leidt u op tot een specialist op dit gebied.

Er is volop behoefte aan deskundigen die veiligheidsbeleid op verschillende terreinen kunnen uitvoeren. Denk bijvoorbeeld aan werk op het gebied van criminaliteitsbeheersing of rampenbestrijding. Ook kunt u na uw studie terecht bij organisaties op het gebied van veiligheid in en om bedrijven. Een baan bij de politie of defensie behoort eveneens tot de mogelijkheden. Daarnaast zijn veel oud-studenten werkzaam als bijvoorbeeld veiligheidscoördinator bij een gemeente.
Deze opleiding heeft meerdere vormen :
open_in_newwebsite

printprint

locatieLeeuwarden
diplomaB Integrale Veiligheidskunde
typeregulier, 240 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur4 jaar deeltijd
accreditatiesNVAO
croho-code39268
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
1e jaar Tijdens de deeltijdopleiding Integrale Veiligheid leert u gemeentelijk veiligheidsbeleid op te zetten en uit te voeren. U volgt vakken als veiligheidswetgeving, crisismanagement, cybersafety en terrorisme. Ook algemene vakken als economie, sociologie en beleidskunde komen aan bod. Trainingen op het gebied van organisatie en management ontwikkelen uw vaardigheden als leidinggevende professional.
2e jaar U krijgt te maken met verschillende werkvormen: van colleges tot praktijksimulaties. Ook werkt u veel aan projecten, bijvoorbeeld het project Bedrijf & Veiligheid. Daarin beantwoordt u vragen als: hoe zet je een risico-inventarisatie op en hoe moet een bedrijfsnoodplan er uitzien?

In het tweede studiejaar gaat u vier dagen op studiereis in Europa. Tijdens deze studiereis bezoekt u belangrijke Europese instanties.
3e jaar Bij de deeltijd bacheloropleiding Integrale Veiligheid combineert u werken en leren. U maakt gebruik van de kennis en ervaring uit uw eigen werkgebied en u voert opdrachten uit in uw eigen werkomgeving. Studietijd wordt dus werktijd en omgekeerd. De colleges worden verzorgd door ervaren (gast)docenten uit de praktijk.
4e jaar In uw laatste studiejaar werkt u aan uw afstudeerscriptie. U kiest een praktijkonderzoek waarop u wilt afstuderen. Dit kan ook een onderzoek zijn die u in opdracht van uw werkgever uitvoert. Voorbeelden van onderwerpen voor een afstudeerproject zijn: het opstellen van een bedrijfsnoodplan, het ontwikkelen van een project Veilig in de Buurt of een aanbeveling om drugssmokkel binnen Antilliaanse wateren te beperken.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
stage, onderzoek, onderzoeksproject, excursie, hoorcollege, werkgroep, groepsopdracht, individuele opdracht, zelfstudie, project

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 september 2019
collegegeld nog niet bekend
toelaatbare profielen
havo C&Mtoelaatbaar
havo E&Mtoelaatbaar
havo N&Gtoelaatbaar
havo N&Ttoelaatbaar
vwo C&Mtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar
MBO niveau 4Voor de mbo-domeinen 'Techniek en Procesindustrie', 'Voedsel, Natuur en Leefomgeving' en 'Zorg en Welzijn' gelden aanvullende toelatingseisen. De overige mbo-domeinen zijn rechtstreeks toelaatbaar.
toelatingseisen

toelatingsgesprek
Alle aankomende studenten nemen eerst deel aan een intakeprocedure. Tijdens de intake wordt bekeken of de opleiding geschikt voor u is en wordt een werkplekscan opgesteld om vast te stellen of u beschikt over een relevante werkplek. Ook krijgt u dan informatie over hoe u zich moet inschrijven.

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
0kamerhuur in Leeuwardenonder landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 868totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

Op kamers in Leeuwarden

23096studenten studerend
6895studenten woonachtig   
gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
? m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/5 NHL Stenden
Integrale Veiligheidskunde
gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/5 Avans
Integrale Veiligheidskunde
€ 293 gemiddelde kamerhuur
4/5 studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
18-24 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/5 HHS
Integrale Veiligheidskunde
€ 326 gemiddelde kamerhuur
3.8/5 studenttevredenheid
20 eerstejaars
25% vrouw
6-12 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/5 Inholland
Integrale Veiligheidskunde
€ 342 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
5/5 Saxion
Integrale Veiligheidskunde
€ 250 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
3 eerstejaars
33% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2017
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.73.8
inhoud3.63.5
docenten3.53.5
studiefaciliteiten3.43.3
studielast3.63.4
studiebegeleiding3.33.4

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Integrale Veiligheidskunde aan de NHL Stenden Hogeschool is beoordeeld door 194 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.7 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Waar kunt u gaan werken?
De opleiding Integrale Veiligheid van NHL Hogeschool leidt u op voor functies waarbij u zich bezighoudt met veiligheidsvraagstukken. Dit kunnen vraagstukken zijn op het gebied van de openbare orde, maar bijvoorbeeld ook op het gebied van ARBO en milieu.
huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 3078gemiddeld bruto maandloon

Let op: dit bedrag kan vertekenend zijn omdat deeltijd-opleidingen vooral door mensen met eerdere werkervaring worden gevolgd.
94%kans op een vaste baan
94%kans op een voltijd baan
41%kans op een baan op niveau
47%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
69%is tevreden over de studiekeuze

vergeleken met andere studies

zoektijd baanslecht
salaris na 1,5 jaar gemiddeld
kans op een vaste baan gemiddeld
bron: Elsevier beste banen 2015

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Universiteit TwenteEducatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen full-time,part-time educational+ 30 EC pre-master
Universiteit TwenteEnvironmental and Energy Management+ 30 EC pre-master
Universiteit TwenteEuropean Studies+ 30 EC pre-master
Universiteit TwentePsychology+ 45 EC pre-master
Universiteit TwentePublic Administration+ 30 EC pre-master
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

  • adviseur integrale veiligheid
  • beleidsmedewerker rampenbestrijding
  • bestuurlijk juridisch medewerker openbare orde
  • coördinator rampenbestrijding
  • crisismanager
  • preventiemedewerker
  • riskmanager
  • veiligheiscoördinator
  • wijkcoördinator veiligheid en leefbaarheid
bron: StudieData

Contact

T: 058-2441100
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite