Deze opleiding

Kies je voor European Studies van NHL Stenden Hogeschool dan kies je voor een internationale opleiding die hoog aangeschreven staat in bestuurlijke kringen. Een uitstekende keuze voor de toekomst.

Bij ons leer je verder kijken dan de grenzen van Nederland. Je volgt een internationaal/Europees georiënteerde opleiding. Je studeert tijdens je studie bijvoorbeeld een half jaar in het buitenland. We bieden je een aantrekkelijke lesprogramma, waarbij we inspelen op actuele ontwikkelingen. Denk bijvoorbeeld aan de Europese Unie en internationale betrekkingen, maar ook aan taal en cultuur.

Tijdens jouw studie komt een breed scala aan onderwerpen voorbij: van Europees recht en openbaar bestuur tot communiceren in een vreemde taal en rekening houden met andere culturen en tradities. Denk jij ook verder dan de grenzen van Nederland? Dan is de hbo-opleiding European Studies iets voor jou.
open_in_newwebsite

printprint

locatieLeeuwarden
diplomaB European Studies
typeregulier, 240 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur4 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code34419
heeft geen numerus fixus
heeft een honours programma

Waarom aan de NHL Stenden?

 • Onderdeel van de Thorbecke Academie.
 • Goede contacten in het buitenland.
 • Eigen studiegenootschap.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
1e jaar Er is geen betere leerschool dan de praktijk! Je gaat meteen aan de slag met projecten. In het eerste jaar doe je bijvoorbeeld: This is Europe, We Europeans, Europe.org en European affairs.
Je maakt kennis met de Europese instituten. Wat zijn hun taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden?

Vakken: Staatskunde, Europese politiek en bestuur, Recht, Overheidscommunicatie en social marketing, Debatteren, Onderzoek, Psychologie en sociologie, Nederlands, Organisatie en management en Statistiek.
2e jaar In het tweede jaar werk je samen met je medestudenten aan verschillende projecten: European projectmanagement, Intercultural communication, Eurovision public affairs en Vrije keuze.

Tijdens je studie heb je vrije keuzeruimte. Daarin kun je vakken, trainingen of workshops
volgen die jij interessant vindt. Je kunt daardoor ook 'shoppen' bij andere
opleidingen.

Vakken: Onderzoekstechnieken, Overtuigend presenteren, Organisatiekunde, European governance, European policy en Beïnvloeden.
3e jaar Je loopt een half jaar stage bij een Europese organisatie in binnen- of buitenland. Tijdens je stage werk je vaak aan een specifieke opdracht. Je rondt jouw stage af met een scriptie.

In het derde jaar ga je een half jaar aan een Europese universiteit of hogeschool studeren. NHL Hogeschool heeft een uitgebreid samenwerkingsverband. Je kiest zelf waar je heen gaat.
4e jaar Je kiest een minor waarmee je je studie verder vormgeeft. Je kunt onder andere kiezen uit:
 • International Business
 • European Policy & Business

Je sluit je studie af met een Europees georiënteerde afstudeeropdracht. Je voert een onderzoek uit en schrijft daarover een Engelstalige afstudeerscriptie. Mogelijke onderwerpen van je afstudeerscriptie zijn: een onderzoek naar de invloed van de Nederlandse lobby in Brussel of een onderzoek naar internationale betrekkingen.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
stage, onderzoek, onderzoeksproject, excursie, hoorcollege, werkgroep, groepsopdracht, groepsdiscussie, zelfstudie, project
bindend studieadvies
 • minimaal 51 EC in de eerste 12 maanden


In het eerste jaar moet je minimaal 50 of 51 studiepunten halen
honours-/excellence program X-Honours

Wil je meer uit jezelf halen en sta je open voor nieuwe ervaringen, innovaties en onverwachte samenwerkingen? Dan is het X-Honours programma dé plek voor jou!

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 september 2019
collegegeld nog niet bekend
toelaatbare profielen
havo C&Mtoelaatbaar
havo E&M2emvt
havo N&G2emvt
havo N&T2emvt
vwo C&Mtoelaatbaar
vwo E&M2emvt
vwo N&G2emvt
vwo N&T2emvt
MBO niveau 4Voor de mbo-domeinen 'Techniek en Procesindustrie', 'Voedsel, Natuur en Leefomgeving' en 'Zorg en Welzijn' gelden aanvullende toelatingseisen. De overige mbo-domeinen zijn rechtstreeks toelaatbaar.
WO propedeusetoelaatbaar
hbo-ptoelaatbaar

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
0kamerhuur in Leeuwardenonder landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 868totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

Op kamers in Leeuwarden

23096studenten studerend
6895studenten woonachtig   
gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
? m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/5 NHL Stenden
European Studies
gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/5 HHS
European Studies (Engelstalige vierjarige variant)
€ 326 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
3/5 HHS
European Studies (Engelstalige driejarige variant)
€ 326 gemiddelde kamerhuur
3.8/5 studenttevredenheid
310 eerstejaars
75% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
100% Engelstalig
4/5 NHL
European Studies
gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/5 Zuyd
European Studies
€ 308 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2017
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.63.6
inhoud3.63.4
docenten3.83.3
studiefaciliteiten3.63.2
studielast3.43.2
studiebegeleiding3.53.2

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

European Studies aan de NHL Stenden Hogeschool is beoordeeld door 70 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.6 uit 5.
bron: NHL Stenden Hogeschool
deze
opleiding
landelijk
student tevredenheid
aantal eerstejaars
ervaren contacttijd per week
doorstroom naar tweede jaar
diploma binnen 5 jaar
doorstuderen
werk op niveau in 1,5 jaar

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.


Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Door je internationale ervaring op de arbeidsmarkt ben je als afgestudeerde Young European Professional breed inzetbaar.
Je kunt aan de slag bij internationaal opererende bedrijven, zoals multinationals, maar ook in het midden- en kleinbedrijf en bij overheidsorganisaties in binnen- en buitenland.

huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2100gemiddeld bruto maandloon
44%kans op een vaste baan
80%kans op een voltijd baan
44%kans op een baan op niveau
27%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
50%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Tilburg UniversityBedrijfscommunicatie en Digitale Media+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityCommunicatie en Cognitie+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityCommunicatie- en Informatiewetenschappen+ 30 EC pre-master
Universiteit TwenteEducatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen full-time,part-time educational+ 30 EC pre-master
Universiteit TwenteEuropean Studies+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityFilosofie part-time+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityGlobal Communication+ 60 EC pre-master
Tilburg UniversityKunst- en Cultuurwetenschappen+ 60 EC pre-master
Universiteit LeidenLeraar VHO in Engels educational+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Frans educational+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Spaans part-time educational+ aanv. eisen
Tilburg UniversityLeraar VHO Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen dual educational+ 90 EC pre-master
UvALerarenopleiding Engels educational+ aanv. eisen
UvALerarenopleiding Frans educational+ aanv. eisen
UvALerarenopleiding Italiaans educational+ aanv. eisen
UvALerarenopleiding Maatschappijleer part-time educational+ 90 EC pre-master
Tilburg UniversityManagement of Cultural Diversity+ 60 EC pre-master
Wageningen UniversityManagement, Economics and Consumer Studies+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityOnline Culture+ 60 EC pre-master
Tilburg UniversityPhilosophy of Contemporary Challenges+ 30 EC pre-master
RijksuniversiteitReligion and Cultural Heritage+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

 • beleidsmedewerker bij een minsterie
 • coördinator internationale agenda bij (europese) netwerkorganisaties
 • internationaal beleidsmedewerker
 • lobbyist bij publieke/private sector
 • medewerker europese/internationale zaken bij amnesty
bron: StudieData

Contact

T: 058-2441100
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite