Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek

NHL Stenden Hogeschool

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Kies je voor Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek, dan word je opgeleid voor werk dat van belang is voor mens en dier. Je leert onderzoek doen naar DNA, eiwitten, cellen, bacteriën en virussen.

open_in_newwebsite

locatieEmmen, Leeuwarden
diplomaB AS
typeregulier, 240 EC
start1 februari, 1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur4 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code34397
Bij de studie Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek krijg je eerst een brede basis op het gebied van scheikunde en biologie om met vraagstukken aan de slag te gaan. Je leert onderzoek doen naar DNA, eiwitten, cellen, afweer, bacteriën en virussen. En hoe deze aspecten een rol spelen bij ziekte en gezondheid. Ook leer je hoe je samenwerkt en hoe je nauwkeurig data verzamelt, analyseert en rapporteert. Vervolgens kun je je specialiseren in het werkveld van jouw keuze.

Waarom aan de NHL Stenden?

awardKeuzegids topopleiding
2021
- Een praktijkgerichte opleiding met veel persoonlijke aandacht voor jou.
- Je kunt je specialiseren in duurzame grondstoffen en een 'groene' economie.
- De studie in Emmen is een Topopleiding volgens Keuzegids Hbo 2019, 2020 en 2021. Ook de studie in Leeuwarden staat in de top 3.
- De studie Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek in Leeuwarden is een unieke samenwerking tussen twee hogescholen: NHL Stenden en Hogeschool VHL. Je volgt de studie op de locatie van Hogeschool VHL in Leeuwarde

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
bindend studieadvies
  • minimaal 50 EC in de eerste 12 maanden


minimaal 50 EC in de eerste 12 maanden

Toelating en kosten

startmomenten

1 februari 2023

collegegeld nog niet bekend

1 september 2023

collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
havo N&Ttoelaatbaar
havo N&Gtoelaatbaar
havo E&Malleen toelaatbaar met wiskunde A of B en Scheikunde
havo C&Malleen toelaatbaar met wiskunde A of B en Scheikunde
vwo N&Ttoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo E&Malleen toelaatbaar met wiskunde A of B en Scheikunde
vwo C&Malleen toelaatbaar met wiskunde A of B en Scheikunde
MBO niveau 4toelaatbaar

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
0kamerhuur in Leeuwardenonder landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 868totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

Op kamers in Leeuwarden

23096studenten studerend
6895studenten woonachtig   
gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
? m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

studenten
“Je kunt met Life Scienceecht heel veel kanten op.”

“Je kunt met Life Science
echt heel veel kanten op.”
“Na mijn opleiding aan het Middelbaar
Laboratorium Onderwijs (MLO) koos ik
er bewust voor door te studeren. Ik vond
mijn mogelijkheden met het MLO-diploma
te beperkt. Life Science in Emmen was
een vanzelfsprekende vervolgopleiding.
Ik specialiseerde mij hier in het biomedisch
onderzoek.
Nog tijdens mijn studie kreeg ik al een
baan aangeboden bij het bedrijf waar ik
mijn afstudeeropdracht uitvoerde...
Gelukkig
ben ik breed opgeleid. Je kunt met Life
Science echt heel veel kanten op. Je kunt
zelfs aan de slag in een commerciële
functie.
Het mooie van Life Science is dat je er
zowel Chemie als Biomedisch laboratoriumonderzoek
kunt doen. In het begin
komen beide onderwerpen aan de orde en
vervolgens specialiseer je je in één van
deze twee richtingen. Je kunt overigens,
na het afronden van de opleiding, in één
jaar ook voor de andere studierichting een
diploma halen. Dit is handig wanneer je je
kennis wilt verbreden of het gevoel hebt
een verkeerde keuze te hebben gemaakt.
Ik wilde ook nog Chemie doen, maar deze
baan was een mooie kans. Verder studeren
is er dus niet meer van gekomen.”


lees verder ...

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/14 NHL Stenden
Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek
star Keuzegids topopleiding 2021
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/14 Avans
Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek
star Keuzegids topopleiding 2022
€ 326 gemiddelde kamerhuur
203 eerstejaars
70% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/14 HAN
Life Sciences
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
4/14 HAN
Life Sciences
€ 315 gemiddelde kamerhuur
193 eerstejaars
63% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
5/14 HAN
Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek
star NVAO
€ 315 gemiddelde kamerhuur
193 eerstejaars
63% vrouw
? uur contacttijd/week
80% Nederlandstalig
20% Engelstalig
6/14 Hanze
Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
7/14 Hogeschool Leiden
Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek
€ 350 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
8/14 HR
Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek
€ 342 gemiddelde kamerhuur
121 eerstejaars
66% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
9/14 HU
Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek (Life Sciences)
€ 336 gemiddelde kamerhuur
237 eerstejaars
66% vrouw
? uur contacttijd/week
95% Nederlandstalig
5% Engelstalig
10/14 Inholland
Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
11/14 NHL
Biologie & Medisch Laboratoriumonderzoek
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
12/14 Saxion
Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek
€ 250 gemiddelde kamerhuur
110 eerstejaars
56% vrouw
? uur contacttijd/week
13/14 Stenden
Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
14/14 VHL
Biologie en medisch laboratoriumonderzoek
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.84.0
inhoud3.63.8
docenten3.53.7
studiefaciliteiten3.43.4
studielast3.33.6
studiebegeleiding3.43.6
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek aan de NHL Stenden Hogeschool is beoordeeld door 78 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.8 uit 5.
bron: NHL Stenden Hogeschool 2022
deze
opleiding
landelijk
studenttevredenheid 4.2 3.9
aantal eerstejaars 42 160
ervaren contacttijd per week 18-24 12-18
doorstroom naar tweede jaar 67% 63%
diploma binnen 5 jaar 43% 40%
doorstuderen 29% 25%
werk op niveau in 1,5 jaar 6

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Onderzoeken en experimenteren zijn kernwoorden in het beroepenveld van Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek. Je kunt bijvoorbeeld onderzoek doen naar bodem, water, milieu, ziektes en medicijnen, of meetmethodes ontwikkelen voor snelle en nauwkeurige onderzoeksresultaten.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2218gemiddeld bruto maandloon
23%kans op een vaste baan
81%kans op een voltijd baan
50%kans op een baan op niveau
60%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
87%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Wageningen UniversityAnimal Sciences+ aanv. eisen
Wageningen UniversityAquaculture and Marine Resource Management+ aanv. eisen
Wageningen UniversityBioinformatics+ aanv. eisen
Wageningen UniversityBiology+ 60 EC pre-master
Radboud UniversiteitBiomedical Sciences+ 51 EC pre-master
Wageningen UniversityBiotechnology+ aanv. eisen
Amsterdam VUDrug Discovery and Safety+ 12 EC pre-master
TU DelftEngineering and Policy Analysis+ 30 EC pre-master
Universiteit TwenteHealth Sciences+ 30 EC pre-master
UULeraar VHO biologie full-time,part-time educational+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Biologie educational+ aanv. eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Biologie educational+ aanv. eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Biologie part-time educational+ aanv. eisen
TU DelftManagement of Technology+ 30 EC pre-master
Radboud UniversiteitMedical Biology+ 30 EC pre-master
HANMolecular Life Sciences part-timegeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitMolecular Mechanisms of Disease research+ aanv. eisen
ErasmusMolecular Medicine research+ aanv. eisen
HanzeMsc in Datascience for Life Sciencesgeen aanvullende eisen
Universiteit TwentePhilosophy of Science, Technology & Society full-time,part-time+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

industrial engineer

Je draagt verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en kwantiteit van productieprocessen. Ook bepaal je in hoge mate het rendement van een onderneming.

kwaliteitsmanager
medisch onderzoeker

in een ziekenhuis. Je werkt mee om nieuwe inzichten te krijgen in de strijd tegen ziektes als diabetes, kanker en hart- en vaatziekten.

onderzoeker/research medewerker

Met geavanceerde apparatuur onderzoek, interpreteer en rapporteer je de gegevens. De komende decennia is er veel onderzoek te verrichten naar een duurzamere samenleving en daar kun jij aan meewerken.

product developer

Ontwikkeling van levensmiddelen, verf, cosmetica of bouwmaterialen; dat is waar jij je onder andere mee bezighoudt. Volop kansen om je kennis op een creatieve en duurzame manier in te zetten.

research chemist

in de farmaceutische industrie. Je ontwikkelt nieuwe medicijnen en levert een bijdrage aan de volksgezondheid, hier en in andere landen.

bron: StudieData

Contact

studie-informatie
E: studentinfo@nhlstenden.com
T: 088-991 7000
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite