Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek

NHL Stenden Hogeschool

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Kies je voor BML aan NHL Stenden Hogeschool, dan kies je voor een opleiding die zich richt op de (internationale) onderzoekspraktijk en waar je je kunt specialiseren in duurzame kunststoffen.

Bij ons volg je een brede opleiding gericht op wetenschappelijk onderzoek in de biologie en biomedische chemie. De opleiding gaat over onderzoek naar levende cellen en biochemische processen in mensen, dieren en planten. Maar ook over statistiek en innovatieve apparatuur. We vinden het belangrijk dat je veel praktijkervaring op doet, professionals uit het werkveld ondersteunen je hierbij. Je leert door te doen en door te proberen. Je kijkt of jouw aannames en ideeën kloppen en stelt ze waar nodig bij. Zo ontwikkel je tot een professional die klaar is om het verschil te maken voor mens, dier én milieu!
open_in_newwebsite

printprint

locatieEmmen,
Leeuwarden
diplomaB AS Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek
typeregulier, 240 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur4 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code34397
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma

Waarom aan de NHL Stenden?

Goede arbeidsmarktperspectieven na afronding van de studie.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
1e jaar Kennismaking met het vak -- In de propedeusefase maak je kennis met het vak Life Science. De specialisatierichtingen Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek en Chemie komen allebei aan bod. In kleine groepjes werk je aan praktijkopdrachten. Je krijgt vakken als biochemie, biologie, wiskunde en informatica. Pas na anderhalf jaar kies je je specialisatie. Zo ga je met een brede basis het vervolg van je studie in.
2e jaar Verdieping leerstof -- Je gaat dieper in op de stof waarmee je al kennismaakte. Je doet zelfstandig allerlei onderzoeken in het laboratorium. Halverwege het jaar beslis je of je verder wilt in Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek of in Chemie. Je kiest je eigen aandachtsgebieden. Ben je bijvoorbeeld geïnteresseerd in kunststoftechnologie, dan kun je daar extra aandacht aan besteden.
3e jaar Professionalisering -- In het onderzoeken en analyseren van medische en biologische processen ontwikkel je je steeds meer tot een echte professional. Je volgt vakken als microbiologie, klinische chemie, hematologie, immunologie en medische laboratoriumtechnieken. Je studeert samen met buitenlandse studenten en volgt vakken in het Engels.
4e jaar Afstudeerfase -- Je loopt stage in binnen- of buitenland en rondt de opleiding af met een praktische afstudeeropdracht, waarin een probleem centraal staat. Deze opdracht voer je uit bij een bedrijf of organisatie, misschien wel je toekomstige werkgever!

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
bindend studieadvies
  • minimaal 51 EC in de eerste 12 maanden


In het eerste jaar moet je minimaal 50 of 51 studiepunten halen

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 september 2019
collegegeld nog niet bekend
toelaatbare profielen
havo N&Gtoelaatbaar
havo N&Ttoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar
MBO niveau 4Voor de mbo-domeinen 'Handel en Ondernemerschap' en 'Economie en administratie' gelden aanvullende toelatingseisen. De overige mbo-domeinen zijn rechtstreeks toelaatbaar.

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
0kamerhuur in Leeuwardenonder landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 868totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

Op kamers in Leeuwarden

23096studenten studerend
6895studenten woonachtig   
gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
? m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

studenten
“Je kunt met Life Scienceecht heel veel kanten op.”

“Je kunt met Life Science
echt heel veel kanten op.”
“Na mijn opleiding aan het Middelbaar
Laboratorium Onderwijs (MLO) koos ik
er bewust voor door te studeren. Ik vond
mijn mogelijkheden met het MLO-diploma
te beperkt. Life Science in Emmen was
een vanzelfsprekende vervolgopleiding.
Ik specialiseerde mij hier in het biomedisch
onderzoek.
Nog tijdens mijn studie kreeg ik al een
baan aangeboden bij het bedrijf waar ik
mijn afstudeeropdracht uitvoerde...
Gelukkig
ben ik breed opgeleid. Je kunt met Life
Science echt heel veel kanten op. Je kunt
zelfs aan de slag in een commerciële
functie.
Het mooie van Life Science is dat je er
zowel Chemie als Biomedisch laboratoriumonderzoek
kunt doen. In het begin
komen beide onderwerpen aan de orde en
vervolgens specialiseer je je in één van
deze twee richtingen. Je kunt overigens,
na het afronden van de opleiding, in één
jaar ook voor de andere studierichting een
diploma halen. Dit is handig wanneer je je
kennis wilt verbreden of het gevoel hebt
een verkeerde keuze te hebben gemaakt.
Ik wilde ook nog Chemie doen, maar deze
baan was een mooie kans. Verder studeren
is er dus niet meer van gekomen.”


lees verder ...

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/13 NHL Stenden
Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek
gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/13 Avans
Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek
€ 326 gemiddelde kamerhuur
4.1/5 studenttevredenheid
203 eerstejaars
70% vrouw
12-24 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/13 HAN
Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek (HLO)
star NVAO
€ 315 gemiddelde kamerhuur
3.9/5 studenttevredenheid
193 eerstejaars
63% vrouw
18-24 uur contacttijd/week
80% Nederlandstalig
20% Engelstalig
4/13 HAN
Life Sciences
€ 315 gemiddelde kamerhuur
3.9/5 studenttevredenheid
193 eerstejaars
63% vrouw
18-24 uur contacttijd/week
100% Engelstalig
5/13 Hanze
Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek
€ 303 gemiddelde kamerhuur
4.2/5 studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
18-24 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/13 Hogeschool Leiden
Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek
€ 350 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
7/13 HR
Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek
€ 342 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
121 eerstejaars
66% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
8/13 HU
Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek (Life Sciences)
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
95% Nederlandstalig
5% Engelstalig
9/13 Inholland
Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
10/13 NHL
Biologie & Medisch Laboratoriumonderzoek
gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
11/13 Saxion
Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek
€ 250 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
139 eerstejaars
51% vrouw
? uur contacttijd/week
12/13 Stenden
Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek
gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
13/13 VHL
Biologie en medisch laboratoriumonderzoek
gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
70% Nederlandstalig
30% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2017
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.94.0
inhoud3.83.7
docenten3.93.7
studiefaciliteiten3.83.3
studielast3.83.6
studiebegeleiding4.03.6

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek aan de NHL Stenden Hogeschool is beoordeeld door 25 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.9 uit 5.
bron: NHL Stenden Hogeschool
deze
opleiding
landelijk
student tevredenheid
aantal eerstejaars
ervaren contacttijd per week
doorstroom naar tweede jaar
diploma binnen 5 jaar
doorstuderen
werk op niveau in 1,5 jaar

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.


Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2218gemiddeld bruto maandloon
23%kans op een vaste baan
81%kans op een voltijd baan
50%kans op een baan op niveau
60%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
87%is tevreden over de studiekeuze

vergeleken met andere studies

zoektijd baangemiddeld
salaris na 1,5 jaar slecht
kans op een vaste baan slecht
bron: Elsevier beste banen

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Wageningen UniversityAnimal Sciences+ aanv. eisen
Wageningen UniversityAquaculture and Marine Resource Management+ aanv. eisen
Wageningen UniversityBioinformatics+ aanv. eisen
Wageningen UniversityBiology+ 60 EC pre-master
Radboud UniversiteitBiology+ 30 EC pre-master
Universiteit TwenteBiomedical Engineering+ 36 EC pre-master
Radboud UniversiteitBiomedical Sciences+ 50 EC pre-master
Wageningen UniversityBiotechnology+ aanv. eisen
Amsterdam VUDrug Discovery and Safety+ 12 EC pre-master
Wageningen UniversityFood Safety+ aanv. eisen
Universiteit TwenteHealth Sciences+ 30 EC pre-master
UtrechtLeraar VHO biologie full-time,part-time educational+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Biologie educational+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Biologie part-time educational+ aanv. eisen
UvALerarenopleiding Biologie part-time educational+ aanv. eisen
HANMaster Molecular Life Sciencesgeen aanvullende eisen
HANMaster Molecular Life Sciences part-timegeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitMedical Biology+ 30 EC pre-master
ErasmusMolecular Medicine research+ aanv. eisen
HanzeMsc in Datascience for Life Sciencesgeen aanvullende eisen
Universiteit TwentePhilosophy of Science, Technology and Society full-time,part-time+ aanv. eisen
Wageningen UniversityPlant Biotechnology+ aanv. eisen
Wageningen UniversityPlant Sciences+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

  • afdelingshoofd op een laboratorium
  • medisch analist in een ziekenhuis
  • onderzoeker bij een onderzoeksinstituut of de overheid
  • research chemist in de farmaceutische industrie
bron: StudieData

Contact

T: 058-2441100
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite