Bestuurskunde / Overheidsmanagement

NHL Stenden Hogeschool

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Kies je voor de opleiding Bestuurskunde - Overheidsmanagement van NHL Stenden Hogeschool dan kies je voor een opleiding die hoog aangeschreven staat in bestuurlijke kringen.

open_in_newwebsite

locatieLeeuwarden
diplomaB
typeregulier, 240 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur4 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code34464
Bij ons leer je door te doen. Je gaat in theorie, maar vooral ook in de praktijk aan de slag met maatschappelijke uitdagingen. Je buigt je over de meest uiteenlopende thema's zoals het vluchtelingenvraagstuk, de Europese samenwerking of duurzaamheid. Met goed doordacht beleid geef je als bestuurskundige richting aan de toekomst. Hoe je dit doet, leer je tijdens de opleiding maar vooral ook in de praktijk.

Je wordt opgeleid voor functies bij de overheid of organisaties die in nauwe samenwerking met de overheid opereren zoals maatschappelijke organisaties en adviesbureaus. Maar je kan ook gevraagd worden om in het bedrijfsleven te werken vanwege je brede kennis. Je hebt met deze studie bovendien een doorlopende leerlijn naar een universitaire vervolgstudie. Aan jou de keuze!
Deze opleiding heeft meerdere vormen :

Waarom aan de NHL Stenden?

  • Jouw opleiding staat hoog aangeschreven in bestuurlijke kringen.
  • Het eerste jaar volg je samen met studenten van de opleiding Integrale Veiligheid.
  • Je krijgt volop keuzeruimte.
  • Je hebt met deze studie een doorlopende leerlijn naar een universitaire vervolgstudie.
  • Wij hebben het eigen lectoraat i-Thorbecke. De Thorbecke Academie is het eerste instituut met opleidingen op het gebied van overheidsmanagement en staat hoog aangeschreven in bestuurlijke kringen.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwDe maatschappij en de politiek zijn altijd in beweging. Die beweging zie je terug in de opleiding: we zoeken de praktijk op, gaan naar gemeenten en organisaties en halen interessante gastsprekers naar de opleiding toe.
1e jaar Er is geen betere leerschool dan de praktijk! Je gaat meteen aan de slag met projecten. In het eerste jaar doe je bijvoorbeeld:
periode
bedrijfsvoering en financieel management
beleid en politiek
debatteren
duurzame ontwikkeling
overheidscommunicatie en social marketing
sociologie en psychologie
organisatie en management
overheidsfinanciën
2e jaar In het tweede jaar werk je samen met je medestudenten aan verschillende projecten:
periode
bedrijfsvoering en financieel management
beleidskunde
bestuursrecht
europakunde
informatiemanagement
netwerkmanagement
organisatiekunde
3e jaar Je loopt een half jaar stage. Hierbij doe je onderzoek in opdracht van een organisatie en werk je mee aan beleidsontwikkeling, de organisatie van een evenement of een campagne.
4e jaar Je kiest een minor van de Thorbecke Academie of daarbuiten; binnen NHL Stenden of bij een andere hogeschool. De Thorbecke Academie biedt verschillende minoren aan, bijvoorbeeld:

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
bindend studieadvies
  • minimaal 50 EC in de eerste 12 maanden


minimaal 50 EC in de eerste 12 maanden
honours-/excellence program X-Honours

Wil je meer uit jezelf halen en sta je open voor nieuwe ervaringen, innovaties en onverwachte samenwerkingen? Dan is het X-Honours programma dé plek voor jou!

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2021

collegegeld nog niet bekend

1 september 2022

collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
havo N&Ttoelaatbaar
havo N&Gtoelaatbaar
havo E&Mtoelaatbaar
havo C&Mtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo C&Mtoelaatbaar
MBO niveau 4toelaatbaar

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
0kamerhuur in Leeuwardenonder landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 868totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

Op kamers in Leeuwarden

23096studenten studerend
6895studenten woonachtig   
gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
? m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/6 NHL Stenden
Bestuurskunde / Overheidsmanagement
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/6 Avans
Bestuurskunde/ Overheidsmanagement
€ 293 gemiddelde kamerhuur
76 eerstejaars
39% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/6 HHS
Public Management (Engelstalige variant van Bestuurskunde / Overheidsmanagement)
€ 326 gemiddelde kamerhuur
48 eerstejaars
58% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
4/6 HvA
Bestuurskunde
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/6 NHL
Bestuurskunde / Overheidsmanagement
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/6 Saxion
Bestuurskunde/Overheidsmanagement
€ 250 gemiddelde kamerhuur
33 eerstejaars
33% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.13.8
inhoud4.03.7
docenten4.03.7
studiefaciliteiten3.53.4
studielast3.73.4
studiebegeleiding3.83.5
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Bestuurskunde / Overheidsmanagement aan de NHL Stenden Hogeschool is beoordeeld door 86 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.1 uit 5.
bron: NHL Stenden Hogeschool 2021
deze
opleiding
landelijk
studenttevredenheid 4.1 3.9
aantal eerstejaars 51 93
ervaren contacttijd per week 12-18 12-18
doorstroom naar tweede jaar 55% 54%
diploma binnen 5 jaar 28% 32%
doorstuderen 20% 42%
werk op niveau in 1,5 jaar 2

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Bestuurskunde is een brede opleiding, gericht op de brede publieke sector.
Je wordt opgeleid voor functies bij de overheid of organisaties die in nauwe samenwerking met de overheid opereren zoals maatschappelijke organisaties en adviesbureaus. Maar je kan ook gevraagd worden om in het bedrijfsleven te werken vanwege je brede kennis.

huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2313gemiddeld bruto maandloon
32%kans op een vaste baan
75%kans op een voltijd baan
40%kans op een baan op niveau
44%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
72%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Universiteit TwenteCommunication Science+ 30 EC pre-master
Universiteit TwenteEducational Science & Technology full-time,part-time+ 30 EC pre-master
Universiteit TwenteEnvironmental & Energy Management full-time,part-time+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityEthiek van Bedrijf en Organisatie+ 30 EC pre-master
Universiteit TwenteEuropean Studies+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityFilosofie+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityFilosofie part-time+ 30 EC pre-master
RUGJuridische Bestuurskunde+ 60 EC pre-master
Tilburg UniversityLeraar VHO Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen dual educational+ 90 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Maatschappijleer educational+ 90 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Maatschappijleer part-time educational+ 90 EC pre-master
Tilburg UniversityManagement of Cultural Diversity+ 60 EC pre-master
Tilburg UniversityPhilosophy of Contemporary Challenges+ 30 EC pre-master
Universiteit TwentePhilosophy of Science, Technology & Society full-time,part-time+ aanv. eisen
Universiteit TwentePublic Administration+ 30 EC pre-master
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

afdelingshoofd
beleidsadviseur
manager in de publieke sector
organisatieadviseur
politicus
projectmanager bij de overheid
bron: StudieData

Contact

studie-informatie
E: studentinfo@nhlstenden.com
T: 088-991 7000
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite