Integrale Veiligheid

NHL Hogeschool

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Integrale veiligheid wordt steeds belangrijker. Cybercrime en terrorismedreiging zijn actuele thema's in de huidige maatschappij.

Risico's schuilen overal: in openbare gebouwen, bij evenementen en op straat. Daarom is integrale veiligheid een studie met een groot maatschappelijk belang. Niet voor niets worden integrale veiligheidsspecialisten steeds gewilder. Spreekt jou dit aan? Kies dan voor de opleiding Integrale Veiligheid en zet je in voor een betere wereld!

Als je kiest voor de hbo-opleiding Integrale Veiligheid kies je voor een opleiding met een brede oriëntatie. Dat is belangrijk, want als integraal veiligheidsdeskundige moet je het hele werkveld kunnen overzien. De ideale student Integrale Veiligheid beschikt over de volgende kenmerken: brede maatschappelijke belangstelling, strategisch inzicht en besluitvaardig.
Deze opleiding heeft meerdere vormen :
open_in_newwebsite

printprint

locatieLeeuwarden
diplomaB Integrale Veiligheid
typeregulier, 240 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur4 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code39201
heeft geen numerus fixus
heeft een honours programma
Integrale Veiligheid - NHL Hogeschool

Waarom aan de NHL?

 • Onderdeel van de Thorbecke Academie.
 • Goede doorgroeimogelijkheden.
 • Eigen studiegenootschap.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
1e jaar Er is geen betere leerschool dan de praktijk! Je gaat meteen aan de slag met projecten. In het eerste jaar doe je bijvoorbeeld: Beroepenoriëntatie, Bedrijf en veiligheid en Professie in context.

Vakken: Communicatie, Management en organisatiekunde, Veiligheidsbeleid, Beleidskunde en Politicologie.

Ook ga je aan de slag met onderzoek. Aan bod komen: hoofdlijnen onderzoek, statistiek, eerste onderzoekervaring, theorie, SPSS practicum.
2e jaar Hoe werkt veiligheidsmanagement in de praktijk? Daar valt de theorie op z'n plaats. Vandaar dat we bij NHL Hogeschool de praktijk zo veel mogelijk inzetten, dan weet je waarvoor je het doet. Je werkt in het tweede jaar aan de volgende projecten: Community Safety, Crisissimulatie en Internationale samenwerking.

Je kiest één van onderstaande minors:
 • Veiligheidsregie
 • Bedrijf en veiligheid

Vakken: Onderzoeksmethoden en -technieken en Beleidsprocesmethoden.
3e jaar Je loopt ongeveer een half jaar stage bij een bedrijf of overheidsinstelling. Tijdens je stage werk je aan een specifieke opdracht, bijvoorbeeld een analyse maken van het rampenplan van een gemeente.

Tijdens je studie heb je vrije keuzeruimte. Daarin kun je vakken, trainingen of workshops volgen die jij interessant vindt. Je kunt kiezen uit minors die aansluiten bij je opleiding, zoals:
 • Cyber security
 • Evenementen en veiligheid
 • Terrorismebestrijding
4e jaar Je kiest een minor die bij je past, bijvoorbeeld:
 • Cybersafety
 • Human Factors in Safety & Security

Je sluit de opleiding af met een afstudeerstage. Je voert een onderzoek uit en schrijft een afstudeerscriptie. Een mogelijk onderwerp: een risicoanalyse maken van de sociale en fysieke veiligheid in een woonwijk voor een woningvereniging.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
stage, onderzoek, onderzoeksproject, excursie, hoorcollege, werkgroep, groepsopdracht, individuele opdracht, zelfstudie, project
bindend studieadvies
 • minimaal 50 EC in de eerste 12 maanden
honours-/excellence program X-Honours

Wil je meer uit jezelf halen en sta je open voor nieuwe ervaringen, innovaties en onverwachte samenwerkingen? Dan is het X-Honours programma dé plek voor jou!

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

toelaatbare profielen
havo C&Mtoelaatbaar
havo E&Mtoelaatbaar
havo N&Gtoelaatbaar
havo N&Ttoelaatbaar
vwo C&Mtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar
MBO niveau 4Voor de mbo-domeinen 'Techniek en Procesindustrie', 'Voedsel, Natuur en Leefomgeving' en 'Zorg en Welzijn' gelden aanvullende toelatingseisen. De overige mbo-domeinen zijn rechtstreeks toelaatbaar.
WO propedeusetoelaatbaar
hbo-ptoelaatbaar

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
0kamerhuur in Leeuwardenonder landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 868totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

470 studenten volgen deze opleiding
28% daarvan is vrouw
73 eerstejaars gestart in 2017
37% daarvan is vrouw
11926 studenten aan de NHL Hogeschool
48% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Leeuwarden

23096studenten studerend
6895studenten woonachtig   
gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
? m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2015
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.63.6
inhoud3.43.4
docenten3.33.2
studiefaciliteiten33.3
studielast3.43.3
studiebegeleiding3.23.1

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2015 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Integrale Veiligheid aan de NHL Hogeschool is beoordeeld door 214 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.6 uit 5.
bron: NHL Hogeschool
deze
opleiding
landelijk
student tevredenheid
aantal eerstejaars
ervaren contacttijd per week
doorstroom naar tweede jaar
diploma binnen 5 jaar
doorstuderen
werk op niveau in 1,5 jaar

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.


Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Na je opleiding kun je aan de slag als veiligheidsdeskundige. Er is behoefte aan professionals die veiligheidsbeleid op verschillende terreinen kunnen uitvoeren.
De opleiding Integrale Veiligheid van NHL Hogeschool leidt je op voor functies waarbij je je bezighoudt met veiligheidsvraagstukken. Je kunt in veel branches terecht, bijvoorbeeld bij de overheid, beveiligingsbedrijven, hulpdiensten of gevangenissen.

huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2208gemiddeld bruto maandloon
35%kans op een vaste baan
78%kans op een voltijd baan
40%kans op een baan op niveau
28%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
66%is tevreden over de studiekeuze

vergeleken met andere studies

zoektijd baanslecht
salaris na 1,5 jaar gemiddeld
kans op een vaste baan gemiddeld
bron: Elsevier beste banen 2015

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
RijksuniversiteitGovernance and Law in Digital Society+ aanv. eisen
RijksuniversiteitRecht en bestuur+ 60 EC pre-master
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

 • beleidsmedewerker rampenbestrijding
 • bestuurlijk juridisch medewerker openbare orde
 • coördinator rampenbestrijding
 • crisismanager
 • preventiemedewerker
 • riskmanager
 • veiligheidscoördinator
 • wijkcoördinator veiligheid en leefbaarheid
bron: StudieData

Contact

Studieadviescentrum (Study Advice Centre)
E: studieadvies@nhl.nl
T: 058 251 1888
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite