Iselinge Hogeschoollogo

Studievoorlichting

studenten

totaal aantal studenten
403studenten
123man
280vrouw
voltijd/deeltijd
voltijd studenten
deeltijd studenten
duale studenten
aantal eerstejaars
36eerstejaars man
63eerstejaars vrouw
bron: DUO, okt 2015