ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen

Bij ITV studeren in de eerste plaats natuurlijk degenen die als vertaler of tolk aan de slag willen. Sommigen komen van de middelbare school, anderen hebben al een complete of gedeeltelijke taalstudie gevolgd.

Ook zijn er studenten met een andere achtergrond, bijvoorbeeld een studie rechten, geschiedenis of economie. Verder komen er mensen studeren die in het buitenland hebben gewerkt of gewoond. Daarnaast zijn er buitenlanders die in Nederland zijn komen wonen, Nederlands hebben geleerd en met de uitstekende kennis van hun moedertaal iets willen doen in dit beroep. Ten slotte zijn er taaldocenten die de opleiding gebruiken als een soort bijscholing in modern taalgebruik, zonder direct te denken aan verandering van beroep. Natuurlijk zijn er ook de pure liefhebbers, die louter voor hun plezier studeren. Doordat ITV deeltijdopleidingen aanbiedt, is de gemiddelde leeftijd van de student wat hoger, rond 32-35 jaar. Veel studenten combineren de studie met een maatschappelijke functie of een gezin.
logo

Studievoorlichting

studenten

totaal aantal studenten
studenten
0man
0vrouw
voltijd/deeltijd
voltijd studenten
deeltijd studenten
duale studenten
aantal eerstejaars
eerstejaars man
eerstejaars vrouw
bron: DUO, okt 2015