Toegepaste Psychologie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Bij Toegepaste Psychologie leer je hoe je bij mensen hun eigen kracht of talent kunt versterken. Hiermee help je mensen beter te functioneren. Je leert hoe je gedrag beoordeelt en beïnvloedt.

De opleiding Toegepaste Psychologie in Nijmegen leidt je op tot een stevige, betrokken, analytische en onderzoekende professional. Als toegepast psycholoog ben je in staat om op een gestructureerde wijze gedrag van individuen en groepen objectief te analyseren en effectief te beïnvloeden door je te verdiepen in de achtergronden van dit gedrag.

Je leert de theorie én de vaardigheden die hierbij horen. Dit houdt concreet het volgende in:

 • Je verdiept je in het gedrag, de emoties, beleving, intelligentie en persoonlijkheidskenmerken van cliënten;
 • Je leert hoe je deze aspecten kunt beïnvloeden om het functioneren van je cliënten te verbeteren, bijvoorbeeld door het verzorgen van trainingen of coaching;
 • Je leert over psychologische theorieën zoals de arbeidspsychologie, psychopathologie en neuropsychologie;
 • Je wordt opgeleid tot reflectieve professional = je kijkt kritisch naar jezelf en vraagt je af wat je talenten en ontwikkelpunten zijn.

'Specialiseren in gedrag' is de rode draad van wat je leert tijdens deze hbo-studie.
open_in_newwebsite

printprint

locatieNijmegen
diplomaB Toegepaste Psychologie
typeregulier, 240 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur4 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code34507
maximum aantal plaatsen: 175
geen honoursprogramma
Wat is Toegepaste Psychologie?

Waarom aan de HAN?

Waarom Toegepaste Psychologie aan de HAN?

 • In deze hbo-opleiding worden psychologische kennis en vaardigheden toegepast op (jong) volwassenen in hun werk, opleiding en/of sport;
 • Kleinschalig onderwijs;
 • Je krijgt les van een vast team docenten;
 • Iedere week heb je trainingen om je gespreks- en trainingsvaardigheden te oefenen;
 • Ondernemerschap wordt gestimuleerd;
 • Met anderen vorm je een professionele leergemeenschap;
 • Je rooster ligt voor een half jaar vast.

Open dagen en meeloopdagen

Open Dag 10 maart 2018 Nijmegen (Voltijd) Nijmegen
Tijdens een Open Dag maak je kennis met de verschillende bacheloropleidingen van de HAN. Praat met studenten; hoe ervaren zij het om bij de HAN te studeren? Laat docenten meer vertellen over de inhoud van de opleiding. Meld je vooraf aan via onze website: www.han.nl/opendag

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouw
Tijdens de voltijdopleiding Toegepaste Psychologie werk je zelfstandig of in kleine groepen aan opdrachten die je in je toekomstige beroep ook uitvoert. Daarbij krijg je uitgebreide theoretische en praktische ondersteuning. Je volgt hoor- en werkcolleges om je kennis van psychologie en psychologische methoden te vergroten.
In het onderwijs staat de ontwikkeling van kennis, vaardigheden en houding centraal

 • Je leert binnen een overzichtelijke, kleine onderwijsgemeenschap;
 • Je zult worden 'geraakt' tijdens leerprocessen en leert feedback te krijgen en te geven;
 • Ondernemerschap in de leergemeenschap wordt gestimuleerd; samen met studenten, docenten en het werkveld ga je op zoek naar kansen en mogelijkheden voor toegepast psychologen in de praktijk;
 • Je werkt met sociale technologie in een leergemeenschap om effectief met elkaar te kunnen communiceren en te leren in nabijheid en op afstand (denk bijvoorbeeld aan een discussieforum, kennisclips en digitale leerondersteuning);
 • Je voert praktijkopdrachten uit en loopt 4 dagen per week stage in het derde jaar;
 • Tijdens de opleiding begeleidt een studieloopbaanbegeleider jou;
 • Samenwerken, zelfmanagement, professioneel handelen en leren door uit te proberen staan centraal;
 • Goede mix van face-to-face leren en online leren;
 • Ruimte om richting te geven aan je eigen ontwikkeling;
 • Je kunt zelf leerdoelen bepalen waardoor er ruimte is voor individuele leerroutes;
 • Het onderwijs vindt plaats in eigen lokalen.


1e jaar Tijdens je eerste jaar van Toegepaste Psychologie krijg je een goed beeld van je toekomstige beroep, of het bij je past en het vervolg van je opleiding. Wat leer je?

 • Basiskennis Psychologie
 • Psychologische begeleiding en coaching
 • Preventie en Interventie ontwerp

In deze vakken werk je aan praktijkgericht onderzoek en je eigen ontwikkeling. Alles moet voldoen aan een vooraf vastgestelde kwaliteitscriteria. Zo stem je je handelen af op je cliënt en onderbouw je wat je doet.
periode
123
Begeleiding
Psychologische hulpverlening
Training
Assessment
Coaching
Preventies
2e jaar In het tweede jaar verdiep je je in trainen, assessment en talentontwikkeling. Op verschillende themadagen ga je met echte cliënten of projecten aan de slag. Ook voer je een praktijkopdracht uit, denk aan het verzorgen van een training voor medewerkers van een bedrijf.
3e jaar In het derde jaar loop je 4 dagen per week stage. Voorbeelden van stageopdrachten zijn:

 • Coach bij een re-integratiebedrijf;
 • Trainer gespreksvaardigheden en assertiviteit;
 • Begeleiden en behandelen van studenten, studieloopbaanbegeleiding;
 • Loopbaancoaching;
 • Onderzoekswerkzaamheden, afnemen van diagnostische interviews.

Verder zijn studenten van Toegepaste Psychologie een eigen bedrijf gestart: Level up. Hierin kun je naast je studie ook afwisselende werkervaring opdoen.
4e jaar In het laatste jaar, de afstudeerfase, werk je aan Onderzoek en Innovatie. Je voert een opdracht in het werkveld uit, of je levert een bijdrage aan het onderzoek van een van de lectoraten. Je studeert af met een onderzoek op basis waarvan je een praktijkverbetering ontwerpt. Denk aan een workshop om talenten in een team beter te benutten of aan een preventieve interventie waardoor werkstress wordt voorkomen. Je bent straks 'Bachelor of Science' als je succesvol afstudeert.

minors

minor Mensen met een lichte verstandelijke beperking

.

Het verbeteren van het welbevinden van mensen met een lichte verstandelijke beperking, vanuit het gedachtegoed "regie over eigen leven” en leer je op te komen voor de belangen van mensen met een LVB.

 1. CreativiteitsontwikkelingEen belangrijk motto van de minor is: eerst doen, dan denken, oftewel: experimenteren. Dit doe je op twee fronten: persoonlijk en professioneel.
 2. Drama en theater in het onderwijs In deze minor verken je al spelend verschillende theater- en dramavormen en leer je hoe je deze kunt ontwerpen en begeleiden.
 3. Ervaringsleren in Social Work: ervaren en lerenin de minor Ervaringsleren word je opgeleid voor de professionele inzet van elementen op het gebied van ervaringsleren in Social Work.
 4. Gedrag bij leefstijl en gezondheidDe minor richt zich op het verwerven van kennis en inzicht in de relatie tussen (verstoord) gedrag en gezondheid.
 5. Ggz-agoogIn de praktijkgerichte minor Ggz-agoog leer je hulp te bieden aan mensen met psychiatrische problemen.
 6. Huiselijk geweldDeze minor besteedt veel aandacht aan de integrale aanpak en actuele projecten. Door de combinatie van begeleiding en slachtoffer- en daderbehandeling krijgt de minor een extra dimensie.
 7. Intercultureel werkenDe minor Intercultureel werken gaat er vanuit dat een cultuursensitief aanbod van hulp- en dienstverlening om de ontwikkeling vraagt van o.a. diversiteitscompetenties.
 8. Levensloopbegeleiding bij autismeDoor het volgen van deze minor bekwaam je jezelf in het ondersteunen, begeleiden en voorlichten van de cliënt met autisme, zijn/haar familie en/of begeleiders.
 9. Preventief werken met risicojongerenIn deze minor ga jij je breed oriënteren op de problemen waar jongeren dagelijks mee geconfronteerd worden en krijg je de kans een bijdrage te leveren aan het preventiebeleid.
 10. Psychosociale hulpverleningIn deze minor komt op een gevarieerde manier verschillende dimensies van psychosociale hulpverlening aan de orde die zinvol en verrijkend zijn voor professionals in zorg en welzijn.
 11. Sociale psychiatrieDeze minor bereidt je voor op het kunnen functioneren in de sociaal psychiatrische hulpverlening.
 12. Systeemgericht werken in de ambulante jeugdzorgJe leert in deze verdiepende minor samen te werken met ouders en pleegouders binnen de context van het gezin, familie en het sociale netwerk.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
computer opdrachten, excursie, groepsdiscussie, groepsopdracht, hoorcollege, individuele opdracht, literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, stage, werkcollege, werkgroep, workshop, zelf-evaluatie, zelfstudie
onderwijsvormen
Je leert binnen een overzichtelijke, kleine onderwijsgemeenschap en je krijgt in verschillende werkvormen uitgebreide theoretische en praktische ondersteuning: je volgt hoor- en werkcolleges om kennis van psychologie en psychologische methoden op te doen. In kleine groepen ontwikkel je vaardigheden die je nodig hebt om je werk in de toekomst goed uit te voeren. Tijdens de opleiding helpt een studieloopbaanbegeleider je om jouw leerproces en persoonlijke ontwikkeling in goede banen te leiden.
doelstelling
Je bent bij Toegepaste Psychologie afgestudeerd als je alle beroepstaken en je minor hebt afgerond. Je mag je op dat moment Bachelor of Science noemen.
studielast
Studiebelasting (per week)
 • Contacturen 15 uur
 • Zelfstudie 25 uur
studeren in het buitenland
Je derdejaars praktijkstage bij Toegepaste Psychologie kun je ook in het buitenland doorbrengen. Een internationaal congres bezoeken of een minor volgen in het buitenland kan ook.
bindend studieadvies
 • minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden
 • minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden


In het eerste jaar moet je 60 studiepunten halen. Heb je minder dan 45 studiepunten en eerder al een voorlopig negatief studieadvies gekregen? Dan ontvang je een bindend negatief studieadvies. Dat betekent dat je moet stoppen met de opleiding.

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 september 2018
wettelijk tarief : € 2060
instellingstarief : € 7235
De opleiding Toegepaste Psychologie heeft een beperkt aantal opleidingsplaatsen (numerus fixus) beschikbaar. Nadat je je hebt aangemeld voor deze opleiding ben je dus niet zeker van plaatsing. Je doet eerst mee aan een selectieprocedure om te bepalen of je in september met de opleiding kunt starten. Via de procedure Selectie & Plaatsing selecteert de opleiding uit alle aanmeldingen zelf de studenten die worden toegelaten tot de propedeuse.
toelaatbare profielen
havo C&Mwiskunde A of wiskunde B
havo E&Mtoelaatbaar
havo N&Gtoelaatbaar
havo N&Ttoelaatbaar
vwo C&Mtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar
MBO niveau 4toelaatbaar
WO propedeusetoelaatbaar
hbo-ptoelaatbaar
toelatingseisen

toelatingsgesprek

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
315kamerhuur in Nijmegenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1183totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

? studenten volgen deze opleiding
?% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2012
?% daarvan is vrouw
33631 studenten aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
50% daarvan is vrouw
bron: HBO-raad/VSNU

Op kamers in Nijmegen

41385studenten studerend
18288studenten woonachtig   
€ 315gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
20 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/8 HAN
Toegepaste Psychologie
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/8 Fontys
Toegepaste Psychologie
€ 280 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
271 eerstejaars
66% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/8 Hanze
HBO Toegepaste Psychologie
star Elsevier
Keuzegids 0
€ 303 gemiddelde kamerhuur
4.1/5 studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
18-24 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/8 Hogeschool Leiden
Toegepaste Psychologie
€ 350 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
5/8 HvA
Toegepaste Psychologie
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/8 NTI
Toegepaste Psychologie
€ 350 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
7/8 ProgreSZ
Toegepaste Psychologie
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
8/8 Saxion
Toegepaste Psychologie
gemiddelde kamerhuur
4/5 studenttevredenheid
192 eerstejaars
70% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2015
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.94.1
inhoud3.53.7
docenten3.73.7
studiefaciliteiten3.52.7
studielast3.43.5
studiebegeleiding3.43.5

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2015 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Toegepaste Psychologie aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen is beoordeeld door 174 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.9 uit 5.
bron: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
deze
opleiding
landelijk
student tevredenheid
aantal eerstejaars
ervaren contacttijd per week
doorstroom naar tweede jaar
diploma binnen 5 jaar
doorstuderen
werk op niveau in 1,5 jaar

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.


Na de studie

Unsplashed background img 2
Je bent bij Toegepaste Psychologie afgestudeerd als je alle beroepstaken en je minor hebt afgerond. Je mag je op dat moment Bachelor of Science noemen. Na de opleiding kun je onder andere aan de slag als loopbaancoach, trainer of assessor. Je coacht bijvoorbeeld een medewerker in het nemen van een nieuwe stap in zijn carrière of je ondersteunt een werkgever in het vinden van een geschikte kandidaat voor zijn vacature. Wil jij verder studeren? Denk dan aan de Master Begeleidingskunde aan de HAN.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Deze opleiding leidt niet op voor één specifiek beroep. Je kunt er veel kanten mee op, van loopbaanadvies of onderzoek tot voorlichting of hulpverlening. Alleen kom je op al die terreinen ook specialistisch opgeleide types tegen, met vaak meer bevoegdheden. Misschien verklaart dat de relatief zwakke positie van de afgestudeerden. Het is niet altijd eenvoudig om betaald werk te vinden. Veel afgestudeerden besluiten dan ook door te studeren (bron: Keuzegids HBO Voltijd 2018).
huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2290gemiddeld bruto maandloon
20%kans op een vaste baan
41%kans op een voltijd baan
41%kans op een baan op niveau
17%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
71%is tevreden over de studiekeuze

vergeleken met andere studies

zoektijd baanzeer slecht
salaris na 1,5 jaar zeer slecht
kans op een vaste baan zeer slecht
bron: Elsevier beste banen 2015

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
RijksuniversiteitArbeids-, Organisatie- en Personeelspsychologie+ 60 EC pre-master
RijksuniversiteitClinical Forensic Psychology and Victimology+ basiskennis
RijksuniversiteitClinical Psychology+ 60 EC pre-master
RijksuniversiteitCognitieve Psychologie en Psychofysiologie+ 60 EC pre-master
Universiteit TwenteEducational Science and Technology full-time,part-time+ 30 EC pre-master
RijksuniversiteitEnvironmental Psychology+ 60 EC pre-master
Tilburg UniversityFilosofie+ 30 EC pre-master
RijksuniversiteitKlinische Psychologie+ 60 EC pre-master
Maastricht UniversityMental Health+ aanv. eisen
RijksuniversiteitOnderwijskunde+ 60 EC pre-master
RijksuniversiteitPedagogische wetenschappen+ aanv. eisen
RijksuniversiteitPsychologie+ 60 EC pre-master
Universiteit TwentePsychology+ 45 EC pre-master
RijksuniversiteitReflecting on Psychology+ basiskennis
RijksuniversiteitTalent Development and Creativity+ aanv. eisen
RijksuniversiteitToegepaste Sociale Psychologie+ 60 EC pre-master
RijksuniversiteitTraffic Psychology and Sustained Mobility+ aanv. eisen
Maastricht UniversityWork, Health and Career+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

 • medewerker werk & vitaliteit
 • toegepast psycholoog
  Een toegepast psycholoog is een specialist in gedrag. Je kunt het gedrag van mensen beoordelen en beïnvloeden, zowel individueel als in een groep. Dit doe je op het gebied van revalidatie/re-integratie (gezond worden), gezond blijven (leefstijl) en excelleren (talentontwikkeling).
 • trainer en zelfstandig ondernemer
 • veranderkundige
bron: StudieData

Contact

HAN VoorlichtingsCentrum (HVC)
E: info@han.nl
T: +31 24 353 05 00
HAN VoorlichtingsCentrum (HVC)
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite