Sportkunde

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Bij de HAN-opleiding Sportkunde word je opgeleid binnen het veld van sport, bewegen en gezondheidsmanagement. Het accent ligt op het sociaal-agogische of op gezondheidswaarde van sport en bewegen.

Als sportkundige breng je bijvoorbeeld mensen in beweging voor wie sporten geen vanzelfsprekendheid is. Of word je manager bij een groot sportbedrijf, een sportorganisatie of bij een adviesbureau dat een gezonde leefstijl bevordert.

Bij Sportkunde in Nijmegen kun je het accent leggen op zowel de sociaal-agogische waarde, de maatschappelijke en economische waarde als op de gezondheidswaarde van sport en bewegen. Die keuze maak je zelf!

Bedenk ook dat maatschappelijke ontwikkelingen als toenemende obesitas (overmatige vetstapeling in het lichaam), vergrijzing en integratieproblemen ervoor zorgen dat sport en bewegen ook steeds belangrijker is, ook in je eigen directe omgeving. Als Sportkundige maak jij bewegen mogelijk en krijg je iedereen in beweging!

Je leert uiteenlopende doelgroepen in beweging te krijgen met praktijkcases en hoe je bijvoorbeeld je eigen sportzaak opzet en runt. Je verdiept je ook in (leefstijl)coaching. Daarbij streef je een gezonde(re) leefstijl of een beter welbevinden na en leer je mensen te genieten van sport en bewegen.
Deze opleiding heeft meerdere vormen :
open_in_newwebsite

printprint

locatieNijmegen
diplomaB Sport en Bewegen
typeregulier, 0 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur4 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code34040
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma
Beroepsprofiel HAN Sportkunde: Evenementenmanager Joanna Geerlings
Studenten Sportkunde over de studie en hun ervaringen aan de HAN

Waarom aan de HAN?

Sportkunde is vernieuwend en onderdeel van HAN Sport en Bewegen in Nijmegen. Met zeer betrokken docenten en studenten, hoge tevredenheid onder studenten en een eigen modern gebouw met uiteenlopende hoogwaardige sportfaciliteiten. De opleiding werkt samen met HAN SENECA, de Radboud Universiteit en het Radboud Sportcentrum.

Open dagen en meeloopdagen

Open Dag 30 maart 2019 Arnhem (Voltijd) Arnhem
Tijdens een Open Avond maak je kennis met de verschillende bacheloropleidingen van de HAN. Meld je als bezoeker de week voorafgaand aan op www.han.nl/opendag (let op betreft alleen voltijdvariant van opleidingen)
Open Dag 06 april 2019 Nijmegen (Voltijd) Nijmegen
Tijdens een Open Dag maak je kennis met de verschillende bacheloropleidingen van de HAN. Praat met studenten; hoe ervaren zij het om bij de HAN te studeren? Laat docenten meer vertellen over de inhoud van de opleiding. Meld je vooraf aan via onze website: www.han.nl/opendag
Open Dag 6 april 2019 Nijmegen (Voltijd) Nijmegen
Tijdens een Open Dag maak je kennis met de verschillende bacheloropleidingen van de HAN. Praat met studenten; hoe ervaren zij het om bij de HAN te studeren? Laat docenten meer vertellen over de inhoud van de opleiding. Meld je vooraf aan via onze website: www.han.nl/opendag
HAN Studiekeuze Event zaterdag 01 juni 2019 Nijmegen (Voltijd) Nijmegen
Tijdens een Open Dag maak je kennis met de verschillende bacheloropleidingen van de HAN. Praat met studenten; hoe ervaren zij het om bij de HAN te studeren? Laat docenten meer vertellen over de inhoud van de opleiding. Meld je vooraf aan via onze website: www.han.nl/opendag

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouw
Sportkunde is een brede 4-jarige hbo-opleiding die je opleidt om onder andere sport- en beweegprogramma's te ontwikkelen, organiseren en uit te voeren. Hiervoor moet je goed kunnen samenwerken met andere professionals, ook uit andere disciplines. Je streeft in alle opzichten naar kwaliteit van je werk! Bij de start van de opleiding in Nijmegen kun je al direct kiezen of je jezelf wilt ontwikkelen als manager of juist als coach.
Sportvaardigheden vormen een essentieel onderdeel van de opleiding. Het geven van leiding is belangrijk. Ook het meten en evalueren van zowel de effecten van je handelen als het evalueren van het proces, hoort bij de kwaliteiten van de Sportkundige die de HAN opleidt. En je moet de resultaten kunnen vertalen in verbeterpunten en –acties.

Bij de start van je studie kies je al direct een bepaalde richting. Wil je jezelf ontwikkelen als manager of juist als coach?

Kies je om sportmanager te worden? Dan verdiep je je vooral in management, communicatie en adviseren, met uiteraard de focus op sport en gezondheid.

Word je liever sportcoach? Dan leer je individuen of groepen begeleiden bij het aanleren van een gezonde en actieve leefstijl. Je leert meer over actieve vrijetijdsbesteding en het realiseren van beweegvriendelijke ruimtes in het dagelijkse leven van mensen.

1e jaar Tijdens de propedeuse (je 1e jaar) van de opleiding Sportkunde maak je kennis met de taken die je in je toekomstig beroep kunt tegenkomen, zoals leidinggeven, begeleiding en coaching en het organiseren van sportevenementen. Je leert bewegingsactiviteiten opzetten, mensen tot beweging aanzetten en je ontwikkelt je verdere leiderschapskwaliteiten.

In de manager-route leer je meer over sportmanagement en sport- en gezondheidsbeleid. In de coach-route leer je meer over didactiek en pedagogiek.
periode
2e jaar Tijdens de hoofdfase van Sportkunde vindt in je tweede jaar een verdere verdieping van je vakgebied richting sportmanager of sportcoach plaats en je loopt een aantal (praktijk)stages. Je kiest één van de volgende 3 profielen:

 1. Sport & Agogiek
 2. Sport & Vitaliteit
 3. Sport & Management

Binnen je gekozen uitstroomprofiel ga je jezelf nog verder specialiseren en kies je uit:
 1. Gezondheidsbevordering
 2. Sportvoeding
 3. Sporteconomie en sportmarketing
 4. Talentherkenning en -ontwikkeling
3e jaar Tijdens het derde jaar van de bacheloropleiding Sportkunde vindt een verdere verdieping van je vakgebied richting sportmanager of sportcoach plaats. Je loopt een aantal (praktijk)stages, je kiest een minor en je gaat je nog verder specialiseren.
4e jaar In het laatste jaar (de afstudeerfase) voer je bij de opleiding Sportkunde een grote eindopdracht uit in het uitstroomprofiel van je keuze, of je werkt aan een toegepaste onderzoeksvraag. De graad die je krijgt bij je afstuderen is: Bachelor of Arts.

minors

 1. Gedrag bij leefstijl en gezondheidDe minor richt zich op het verwerven van kennis en inzicht in de relatie tussen (verstoord) gedrag en gezondheid. Hierbij wordt gekeken naar gezonde cliënten met eventuele risicofactoren.
 2. Gezonde schakel in school en wijkIn deze minor leer je hoe je factoren die gezondheid, welzijn en prestatie binnen een school of een wijk beïnvloeden, zichtbaar maakt en activeert.
 3. Gouden Kansen: aandacht voor sporttalent in buurt, school en sportIn deze minor ontwikkel je je tot een professional die de verbinding legt tussen en binnen de buurt, het onderwijs en de sportvereniging en oog heeft voor sport- en beweegtalent van kinderen.
 4. Begeleiden van buitengewone doelgroepen binnen sport en bewegenDoor middel van handelingsgerichte diagnostiek leer je binnen deze minor problemen aan te pakken op motorisch, sociaal-emotioneel of cognitief vlak.
 5. Health & Performance @WorkTijdens deze minor word je opgeleid tot junior 'Health & Performance' adviseur, ofwel integraal gezondheidsadviseur.
 6. Leefstijlprogramma op maatIn de minor Leefstijlprogramma op maat van de HAN ontwerp je een individueel leefstijlprogramma met specifieke aandacht voor voeding en beweging.
 7. EvenementenmanagementDeze minor geeft je kennis en kunde om een evenement in concept te bedenken, uit te werken en ook daadwerkelijk uit te voeren. Je organiseert samen met andere studenten een compleet evenement!
 8. Sport en EconomieDe minor Sport en Economie leert je hoe de geldstromen in de sport lopen en hoe je daar met economische principes verbeteringen in kunt aanbrengen.
 9. Sportbestuurder van de toekomst (niveau 3)Deze minor is iets voor jou wanneer je geïnteresseerd bent in de toekomst van Nederland sportland en het besturen van sportorganisaties in de georganiseerde breedtesport.
 10. Blessurepreventief samenwerken in de sportBinnen deze minor ontwikkel je een blessurepreventiefprogramma gericht op training en voeding voor sporters van verschillend niveau, je voert deze uit en evalueert na afloop.
 11. Prestatieverbetering in de sportDeze minor biedt verdieping op prestatiebepalende factoren in de sport uit verschillende disciplines: sportfysiologie, sportpsychologie en technisch en tactische vaardigheden.
 12. SportvoedingIn deze minor leer je hoe je individuele sportvoedingsadviezen kunt geven en hoe je sporters kunt begeleiden bij het behalen van hun doelstellingen.
 13. Specialist bewegingsonderwijsIn deze minor staan lesgeven en begeleiden centraal. Je krijgt handvatten om kinderen van groep 3 tot en met 8 op een verantwoorde en uitdagende manier te leren bewegen.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet15% zelfstudie
50% theorie
35% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, computer opdrachten, excursie, groepsdiscussie, groepsopdracht, hoorcollege, individuele opdracht, literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoek, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, ontwerpproject, portfolio, project, spelontwikkeling, stage, werkgroep, zelf-evaluatie, zelfstudie
doelstelling
Als Sportkundige ga je op een ondernemende, kritische en bevlogen manier een sportorganisatie besturen of goed gezondheidsbeleid ontwikkelen. Of je gaat sport- en beweegprogramma's ontwikkelen voor mensen voor wie sport geen vanzelfsprekendheid is. Jouw belangrijkste taak is gericht op sport, bewegen en een gezonde leefstijl. Zo breng je mensen in beweging en bevorder je hun welzijn.
studielast
Studiebelasting (per week)
 • Contacturen 18-24 uur
 • Werkuren 16-22 uur
studeren in het buitenland
Wist je dat er verschillende manieren zijn om een deel van je studie in het buitenland te volgen? Een mogelijkheid daarvan is studeren aan een universiteit en doe je in het kader van een vrije minor. Ook worden er Engelstalige minoren aangeboden en zijn er diverse mogelijkheden om een stage in het buitenland te volgen. Meer info: http://specials.han.nl/themasites/han-sport-bewegen-internationaal/
bindend studieadvies
 • minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden


In het 1e studiejaar moet je 60 studiepunten behalen. Haal je minder dan 45 studiepunten, dan krijg je een bindend negatief studieadvies (BNSA). Je moet dan stoppen met de opleiding.

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 september 2019
collegegeld nog niet bekend
1 september 2020
collegegeld nog niet bekend
Aanmelden via Studielink. Bij Sportkunde gelden aanvullende eisen.
toelaatbare profielen
havo C&Mtoelaatbaar
havo E&Mtoelaatbaar
havo N&Gtoelaatbaar
havo N&Ttoelaatbaar
vwo C&Mtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar
MBO niveau 4toelaatbaar
WO propedeusetoelaatbaar
hbo-ptoelaatbaar
toelatingseisen

instaptoets

basiskennis
kennis van biologie is nutttig

vooropleiding
havo, vwo, mbo-4

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
315kamerhuur in Nijmegenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1183totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

1271 studenten volgen deze opleiding
33% daarvan is vrouw
279 eerstejaars gestart in 2017
33% daarvan is vrouw
34466 studenten aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
50% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Tri Movere
ALO, SBE, SGM

Op kamers in Nijmegen

41385studenten studerend
18288studenten woonachtig   
€ 315gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
20 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/9 HAN
Sportkunde
€ 315 gemiddelde kamerhuur
3.8/5 studenttevredenheid
279 eerstejaars
32% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/9 Fontys
Sportkunde
€ 280 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
161 eerstejaars
50% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/9 Hanze
Sport Studies
€ 303 gemiddelde kamerhuur
3.8/5 studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
100% Engelstalig
4/9 Hanze
Sportkunde
star
€ 303 gemiddelde kamerhuur
3.8/5 studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/9 HHS
Sportkunde
€ 326 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/9 HHS
International Sport Management (Engelstalige variant van Sportkunde)
€ 326 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
7/9 HvA
Sportkunde - leerroute Sport, Management en Ondernemen
€ 424 gemiddelde kamerhuur
4.2/5 studenttevredenheid
238 eerstejaars
29% vrouw
18-24 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
8/9 HvA
Sport Studies - track International Sports, Management and Business
€ 424 gemiddelde kamerhuur
4.2/5 studenttevredenheid
238 eerstejaars
29% vrouw
18-24 uur contacttijd/week
100% Engelstalig
9/9 Inholland
Sportkunde
gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2017
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.83.8
inhoud3.63.5
docenten3.83.5
studiefaciliteiten3.43.4
studielast3.73.5
studiebegeleiding3.73.4

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Sportkunde aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen is beoordeeld door 596 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.8 uit 5.
bron: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
deze
opleiding
landelijk
student tevredenheid 3.8 3.8
aantal eerstejaars 383
ervaren contacttijd per week 12-18
doorstroom naar tweede jaar 72%
diploma binnen 5 jaar 43%
doorstuderen 14%
werk op niveau in 1,5 jaar 75%

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.


Na de studie

Unsplashed background img 2
De graad die je krijgt bij je afstuderen is: Bachelor of Arts. Wil je als sport- en beweegprofessional vernieuwing brengen binnen de sector en bruggen slaan naar andere sectoren? Nieuwe professionele standaarden ontwikkelen? Verken dan je mogelijkheden om de Master Sport- en Beweeginnovatie (MSBI) te volgen. Een masteropleiding die wetenschap, praktijk en beleid bijeenbrengt en duurzaam met elkaar verbindt.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

De banen voor afgestudeerden van sportopleidingen in de richting manager en coach liggen niet direct voor het oprapen. Maar omdat je breed wordt opgeleid kun je sport- en bewegingsagoog worden, maar ook aan de slag als adviseur of manager. Je kunt ook terecht in het welzijnswerk of bij sportclubs. Een baan te vinden die aansluit bij de opleiding is lastig en het salaris ligt soms aan de lage kant. Je werk is bijna altijd op tijdelijke basis en parttime (bron: Keuzegids HBO Voltijd 2017, 2018).
huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2031gemiddeld bruto maandloon
33%kans op een vaste baan
42%kans op een voltijd baan
38%kans op een baan op niveau
18%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
43%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Maastricht UniversityHuman Movement Sciences+ aanv. eisen
Maastricht UniversityWork, Health and Career+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

 • buurtsportcoach
  Als buurtsportcoach ga je actief aan de slag. Doordat je zowel werkzaam bent bij een sport- of beweegaanbieder als in tenminste één ander sector (zorg, welzijn, kinderopvang, jeugdzorg of bedrijfsleven), draag je eraan bij dat mensen in hun eigen nabije omgeving kunnen sporten en bewegen.
 • evenementencoördinator
  Je ontwikkelt en begeleidt innovatieve in- en outdoor activiteiten binnen de wereld van toerisme, recreatie en outdoor. Dit met het doel om deelnemers op prettige en ontspannen wijze te laten bewegen en hen een bijzondere ervaring te bezorgen. Zo levert hij een bijdrage aan het welzijn en een actieve leefstijl van de deelnemer.
 • evenementenmanager
 • gezondheidsadviseur bij een verzekeringsmaatschappij of adviesbureau
 • leefstijladviseur bij een ggd of buurt- en wijkcentra
 • leefstijlcoach
 • manager in de sport bij een commercieel sportbedrijf
 • organisator van recreatie-activiteiten
  Denk aan het organiseren van zwerf-, kano- en wandeltochten of teambuilding.
 • programmamanager bij een gemeente of andere (overheids)instelling
 • sport- en bewegingsagoog
  De kern van het werk van de Sport en beweegagoog (SBA'er) bestaat uit het ontwerpen, uitvoeren en coördineren van bewegingsprogramma's. Naast het primaire doel voor de deelnemers, namelijk sporten en bewegen, kunnen de programma's bijdragen aan een actievere en gezondere leefstijl en/of de vergroting van sportdeelname van de doelgroep.
 • sportmanager bij een sportorganisatie
bron: StudieData

Contact

HAN VoorlichtingsCentrum (HVC)
E: info@han.nl
T: +31 24 353 05 00
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite