Social Work

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

De nieuwe bacheloropleiding Social Work komt voort uit een samenvoeging van Culturele en Maatschappelijke Vorming, Maatschappelijk Werk en Dienstverlening en Sociaal Pedagogische Hulpverlening.

open_in_newwebsite

locatieNijmegen
diplomaB
typeregulier, 60 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur4 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code34116
Door verschillende maatschappelijke ontwikkelingen is het sociale werkveld flink aan het veranderen. De zorgvragers en hun problemen veranderen niet, maar sociale professionals moeten wel anders werken. Ze krijgen steeds meer en complexere taken. Hierdoor wordt de vraag naar breed inzetbare sociaal werkers groter. De HAN speelt op deze veranderingen in. Daarom start de HAN per 1 september 2018 de nieuwe bacheloropleiding Social Work.

Helemaal nieuw is deze opleiding echter niet. De opleiding komt voort uit een samenvoeging van 3 opleidingen: Culturele en Maatschappelijke Vorming (CMV), Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD) en Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH). De nieuwe opleiding zorgt voor een brede basis én de mogelijkheid om je te verdiepen.
Deze opleiding heeft meerdere vormen :

Waarom aan de HAN?

  • HAN Social Work leert je creatief denken en handelen. Je leert out of the box denken en je kiest vernieuwende aanpakken. Bovendien leer je werken met creatieve middelen.
  • HAN Social Work geeft je een internationale blik. In lessen, projectweken, uitwisselingsprojecten en studiereizen besteedt de opleiding aandacht aan internationalisering.
  • Bij HAN Social Work werk je bijvoorbeeld in leerwerkplaatsen samen met andere studenten, docenten, professionals uit het werkveld en onderzoekers.

Open dagen en meeloopdagen

Open Dag 06 april 2019 Nijmegen (Voltijd)

Nijmegen

Tijdens een Open Dag maak je kennis met de verschillende bacheloropleidingen van de HAN. Praat met studenten; hoe ervaren zij het om bij de HAN te studeren? Laat docenten meer vertellen over de inhoud van de opleiding. Meld je vooraf aan via onze website: www.han.nl/opendag

Open Dag 6 april 2019 Nijmegen (Voltijd)

Nijmegen

Tijdens een Open Dag maak je kennis met de verschillende bacheloropleidingen van de HAN. Praat met studenten; hoe ervaren zij het om bij de HAN te studeren? Laat docenten meer vertellen over de inhoud van de opleiding. Meld je vooraf aan via onze website: www.han.nl/opendag

HAN Studiekeuze Event zaterdag 01 juni 2019 Nijmegen (Voltijd)

Nijmegen

Tijdens een Open Dag maak je kennis met de verschillende bacheloropleidingen van de HAN. Praat met studenten; hoe ervaren zij het om bij de HAN te studeren? Laat docenten meer vertellen over de inhoud van de opleiding. Meld je vooraf aan via onze website: www.han.nl/opendag

Studieprogramma

Unsplashed background img 2

afstudeerrichtingen

afstudeerrichting Profiel Welzijn en Samenleving

De kwaliteit van het leven van mensen in al hun onderlinge verbanden. Hoe kunnen gezinsleden, vrienden, buurt- en sportverenigingen een steentje bijdragen aan de samenleving?

afstudeerrichting Profiel Zorg

Mensen met een beperking en mensen met psychiatrische stoornissen. De problemen waar deze mensen tegenaan lopen zijn vaak langdurig en complex. Hoe begeleid je hen en hun netwerk?

afstudeerrichting Profiel Jeugd

De ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar. Hoe begeleid je kinderen, jongeren én hun ouders of opvoeders in normale en problematische opvoedingssituaties?

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
excursie, groepsdiscussie, groepsopdracht, hoorcollege, individuele opdracht, mondelinge presentatie, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, stage, werkcollege, werkgroep, workshop, zelf-evaluatie, zelfstudie
doelstelling
Bij de HAN-opleiding Social Work leer je hoe je anderen, de samenleving én jezelf versterkt. Je leert écht contact maken. Je ontdekt de talenten en krachten van anderen en die van jezelf. Je verdiept je in individuen en de samenleving. Bovendien leer je je hoofd koel te houden, ook in lastige situaties.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2019

aanmelding deadline : 1 mei 2019
collegegeld nog niet bekend

1 september 2020

aanmelding deadline : 1 mei 2020
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
havo C&Mtoelaatbaar
havo E&Mtoelaatbaar
havo N&Gtoelaatbaar
havo N&Ttoelaatbaar
vwo C&Mtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar
MBO niveau 4toelaatbaar
WO propedeusetoelaatbaar
hbo-ptoelaatbaar

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
315kamerhuur in Nijmegenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1183totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

? studenten volgen deze opleiding
?% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2017
?% daarvan is vrouw
34466 studenten aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
50% daarvan is vrouw
bron: HBO-raad/VSNU

Op kamers in Nijmegen

41385studenten studerend
18288studenten woonachtig   
€ 315gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
20 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/16 HAN
Social Work
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/16 HAN
Social Work Euregio
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
3/16 HAN
Social Work Euregio
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
70% Nederlandstalig
10% Engelstalig
4/16 Avans
Social Work
€ 293 gemiddelde kamerhuur
496 eerstejaars
83% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/16 Avans
Social Work
€ 326 gemiddelde kamerhuur
496 eerstejaars
83% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/16
Social Work
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
7/16 Fontys
Sociale Studies
€ 280 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
8/16 Hanze
Social Work
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
9/16 HHS
Social Work
€ 326 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
10/16 HR
Social Work
€ 342 gemiddelde kamerhuur
452 eerstejaars
85% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
11/16 HvA
Social Work
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
12/16 Inholland
Social Work
€ 342 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
13/16 NHL Stenden
Social work
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
14/16 ProgreSZ
Social Work
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
15/16 Hogeschool VIAA
Social Work
€ 307 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
16/16 Zuyd
Social Work
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.73.9
inhoud3.63.7
docenten3.53.6
studiefaciliteiten3.63.5
studielast3.33.4
studiebegeleiding3.43.6
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Social Work aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen is beoordeeld door 1476 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.7 uit 5.
bron: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 2019
deze
opleiding
landelijk
studenttevredenheid 3.7 3.8
aantal eerstejaars 523 309
ervaren contacttijd per week 12-18 12-18
doorstroom naar tweede jaar 76% 65%
diploma binnen 5 jaar 47% 44%
doorstuderen 8% 9%
werk op niveau in 1,5 jaar 2

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.


Na de studie

Unsplashed background img 2
Als je de opleiding succesvol afrondt, ben je Bachelor of Social Work. Als afgestudeerd social worker gaat er een wereld voor je open. Er zijn tal van beroepen om uit te kiezen. Welk beroep je ook kiest, steeds werk je met mensen die soms tijdelijk, soms langdurig, ondersteuning nodig hebben.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Wat betreft arbeidsmarktperspectieven is het goede nieuws dat je relatief makkelijk aan een baan komt, meestal binnen je vakgebied. Het minder goede nieuws is dat het werk vaak niet op hbo-niveau is en de meeste banen parttime zijn. Je beloning is gemiddeld iets hoger dan vergelijkbare beroepen in het sociale werkveld (bron: Keuzegids HBO Voltijd 2018).
huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2252gemiddeld bruto maandloon
22%kans op een vaste baan
34%kans op een voltijd baan
33%kans op een baan op niveau
35%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
70%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Tilburg UniversityEthiek van Bedrijf en Organisatie+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityFilosofie+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityFilosofie part-time+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityGlobal Communication+ 60 EC pre-master
Tilburg UniversityHealth Humanities+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityKunst- en Cultuurwetenschappen+ 60 EC pre-master
HUMaster Innovatie in Zorg en Welzijn part-timegeen aanvullende eisen
HanzeMaster Social Work part-time+ werkervaring
+ toelatingsgesprek
Tilburg UniversityOnline Culture+ 60 EC pre-master
Tilburg UniversityPhilosophy of Humanity and Culture+ 30 EC pre-master
Maastricht UniversityWork, Health and Career+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

casemanager verslavingszorg

Alcoholverslaving, drugsverslaving, medicijnverslaving, gok- en gameverslaving, seksverslaving of een eetverslaving. Een verslaving kan voor mensen een groot probleem zijn, dat het functioneren van het dagelijks leven ernstig kan beïnvloeden. Als casemanager is je eerste stap dat de cliënt erkent dat er sprake is van een verslaving. Pas dan kan hij echt geholpen worden.

ggz-agoog

Je ondersteunt mensen die te maken hebben met de gevolgen van een psychische aandoening in alle aspecten van het dagelijks leven.

groepsleider in de jeugdzorg of in de gehandicaptenzorg

Je treedt op als vervangende opvoeder in de tijd dat de ouders dat niet zelf kunnen of mogen.

jeugdzorgwerker
jongerenwerker
medewerker sociaal wijkteam

Je ondersteunt bewoners met vragen en problemen. Van wonen tot zorg. Je kijkt met hen hoe zij op de beste manier hun vragen en problemen kunnen oplossen, samen met mensen uit hun netwerk.

reclasseringswerker
sociaal werker

Als sociaal werker ondersteun je mensen bij het oplossen van verschillende problemen. Van huurschuld tot werkloosheid, van opvoedings- tot relatieproblemen.

sociaal-cultureel werker

Als sociaal-cultureel werker help je bewoners in wijken of buurten met het oplossen van sociale problemen en vraagstukken.

bron: StudieData

Contact

HAN VoorlichtingsCentrum (HVC)
E: info@han.nl
T: +31 24 353 05 00
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite