Social Work Euregio

HAN_ University of Applied Sciences

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Ben jij een sociaal dier? Heb jij het lef om je grenzen te verkennen? Kies dan Social Work Euregio. Leer hoe je het verschil kunt maken voor mensen met complexe problemen. In Nederland én Duitsland!

open_in_newwebsite

locatieNijmegen
diplomaB
typeregulier, 240 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
volledig Duits
opleidingsduur4 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code34116
Je ontwikkelt dezelfde competenties als bij de reguliere opleiding Social Work. De mensen met wie je werkt en hun problemen zijn in beide landen vergelijkbaar. Maar de aanpak, het sociale stelsel en de financiering verschillen flink.

Binnen Social Work Euregio doe je daarom kennis op over de cultuur en het zorgstelsel van zowel Nederland als Duitsland. Je leert vanuit 2 sociale stelsels te denken en te werken. Bovendien leer je zoveel mogelijk samen met Nederlandse en Duitse studenten!

Als je afgestudeerd bent, kun je in Nederland en Duitsland gaan werken. Je kunt bijvoorbeeld aan de slag in de jeugdzorg, gehandicaptenzorg, justitiële zorg of verslavingszorg – maar je kunt over de grens ook een eigen bedrijf opzetten. Dat is daar heel gewoon.
Deze opleiding heeft meerdere vormen :
Dag uit het leven van Lotte

Waarom aan de HAN?

  • Vanaf jaar 1 loop je niet 1, maar 2 dagen stage. Kies voor een stageplek in Nederland óf Duitsland!
  • Doordat je ook kennis hebt van het Duitse zorgstelsel, kun je over de grens solliciteren.
  • Je leert out of the box denken én experimenteren. Met vernieuwende aanpakken en creatieve middelen.
  • Altijd al een andere taal willen leren? Nu is je kans! Het is niet verplicht, maar wel mogelijk.
  • Jij beslist welke vakken je volgt binnen je gekozen profiel en waar je praktijkervaring gaat opdoen.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
100% de
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
excursie, groepsdiscussie, groepsopdracht, hoorcollege, individuele opdracht, literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoeksproject, project, stage, werkcollege, workshop, zelfstudie
doelstelling
Theorie en praktijk zijn in de Euregioroute met elkaar verweven. Theoretische kennis wordt meteen in de praktijk toegepast. In de praktijk doe je nieuwe ervaringen op, waar je dan met behulp van theorieën op reflecteert. Dit leidt tot nieuwe inzichten en verdiept je theoretische kennis. Week voor week groeit op deze manier jouw professionaliteit en je ontwikkelt een onderbouwde en ethisch verantwoorde professionele beroepshouding.
studielast
  • Contacturen: 12-18 uur
  • Zelfstudie: 8 uur
  • Praktijk: 16 uur

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2022

aanmelding deadline : 1 mei 2022
wettelijk tarief : € 2209 (€1105 in het eerste jaar)

1 september 2023

aanmelding deadline : 1 mei 2023
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
havo N&Ttoelaatbaar
havo N&Gtoelaatbaar
havo E&Mtoelaatbaar
havo C&Mtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo C&Mtoelaatbaar
MBO niveau 4toelaatbaar
hbo-ptoelaatbaar
WO propedeusetoelaatbaar

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
315kamerhuur in Nijmegenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1183totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

? studenten volgen deze opleiding
?% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2017
?% daarvan is vrouw
34466 studenten aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
50% daarvan is vrouw
bron: HBO-raad/VSNU

Op kamers in Nijmegen

41385studenten studerend
18288studenten woonachtig   
€ 315gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
20 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/20 HAN
Social Work Euregio
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/20 HAN
International Social Work
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
3/20 HAN
Social Work
€ 315 gemiddelde kamerhuur
930 eerstejaars
72% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/20 HAN
International Social Work
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
5/20 HAN
Social Work Euregio
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
6/20 Avans
Social Work
€ 293 gemiddelde kamerhuur
496 eerstejaars
83% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
7/20
Social Work
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
8/20 Fontys
Social Work
€ 280 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
9/20 Hanze
Social Work
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
10/20 HHS
Social Work
€ 326 gemiddelde kamerhuur
174 eerstejaars
87% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
11/20 HR
Social Work
€ 342 gemiddelde kamerhuur
452 eerstejaars
85% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
12/20 HvA
Social Work
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
13/20 Inholland
Social Work
€ 342 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
14/20 NHL Stenden
Social work
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
15/20 ProgreSZ
Social Work
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
16/20 Saxion
Social Work
€ 250 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
17/20 Hogeschool VIAA
Social Work
€ 307 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
18/20 Windesheim
Social Work
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
19/20 Windesheim
Social Work
€ 307 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
20/20 Zuyd
Social Work
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.73.9
inhoud3.63.7
docenten3.53.6
studiefaciliteiten3.63.5
studielast3.33.4
studiebegeleiding3.43.6
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Social Work Euregio aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen is beoordeeld door 1476 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.7 uit 5.
bron: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 2022
deze
opleiding
landelijk
studenttevredenheid 3.7 3.8
aantal eerstejaars 523 309
ervaren contacttijd per week 12-18 12-18
doorstroom naar tweede jaar 76% 65%
diploma binnen 5 jaar 47% 44%
doorstuderen 8% 9%
werk op niveau in 1,5 jaar 2

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Werken met mensen met een verstandelijke beperking, gedetineerden, buurtbewoners of vluchtelingen. Als social worker ben je breed inzetbaar. Ga jij straks aan de slag in Nederland of Duitsland? Met je bachelor Social Work kun je alle kanten op!

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Als social worker neem je een begeleidende rol aan, die je kunt vervullen op uiteenlopende plekken. Denk bijvoorbeeld aan de reclassering, asielzoekerscentra, scholen of bejaardentehuizen. Waar je ook gaat werken, je gaat aan de slag met mensen die tijdelijk of langdurig hulp of ondersteuning nodig hebben. Een baan vinden is goed te doen, maar vaak is dit niet meteen op hbo-niveau. In vergelijking met andere hbo-opleidingen is je salaris aan de lage kant. (Bron: Keuzegids hbo 2020)
huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2252gemiddeld bruto maandloon
22%kans op een vaste baan
34%kans op een voltijd baan
33%kans op een baan op niveau
35%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
70%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Universiteit TwenteEducational Science & Technology full-time,part-time+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityFilosofie part-time+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityKunst- en Cultuurwetenschappen+ 60 EC pre-master
HUMaster Innovatie in Zorg en Welzijn part-timegeen aanvullende eisen
HanzeMaster Social Work part-time+ werkervaring
+ toelatingsgesprek
Universiteit TwentePsychology+ 45 EC pre-master
Maastricht UniversityWork, Health and Career+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

jeugdzorgwerker
leidinggevende in een kinderdagverblijf
ondernemer in de sociale sector
sociaal werker met gezinnen
sociotherapeut
streetworker
bron: StudieData

Contact

ASK HAN
E: ask@han.nl
T: +31 24 353 05 00
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite