Pedagogiek

HAN_ University of Applied Sciences

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Met Pedagogiek aan de HAN word je in 4 jaar opgeleid tot specialist in de ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar.

open_in_newwebsite

locatieNijmegen
diplomaB
typeregulier, 240 EC
start1 februari, 1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur4 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code35158
Heb jij interesse in de ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jongeren? In hoe je hun ouders en betrokkenen daarbij professioneel kunt begeleiden? Dan is Pedagogiek echt iets voor jou!

Met Pedagogiek ben je straks specialist in het opvoeden en begeleiden van kinderen, jeugdigen én hun ouders of opvoeders. Je werkt aan een stevige theoretische basis en doet veel praktijkervaring op. Verder volg je een minor en loop je stages. Misschien wel in het buitenland.

Pedagogiek is een praktijkgerichte opleiding. Je loopt al vanaf het 1e jaar veel stage en gaat veel aan de slag met beroepsopdrachten.
Kijkje in en om de Molkenboer door studenten Joy en Lisa
Dag uit het leven van Pedagogiek Student Ayla

Waarom aan de HAN?

  • Je loopt vanaf het begin stage in de praktijk. Naast een stevige kennisbasis leer je pedagogische vaardigheden zoals gesprekstechnieken.
  • Inventief: samen met het kind en de opvoeders ga je op zoek naar de achterliggende vraag.
  • Samenwerken: als pedagoog in opleiding werk je bij de HAN al veel samen met kinderen, jongeren, ouders, opvoeders én andere professionals.
  • Studenten, docenten en professionals uit het werkveld leren van elkaar. Dit gebeurt bijvoorbeeld via Students as Partners.
  • Je gaat proactief zoeken naar kennis, inzichten, kritische reflectie. Zo stuur je je eigen professionaliteit.
  • Verbreed je blik met projecten en studiereizen. Of kies een stage of minor in het buitenland!


Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
doelstelling
Tijdens de 4-jarige bacheloropleiding Pedagogiek (hbo) bouw je de kennis, vaardigheden en houdingsaspecten op die je later als pedagoog nodig hebt. Met Pedagogiek ben je straks specialist in het opvoeden en begeleiden van kinderen, jeugdigen én hun ouders of opvoeders.
bindend studieadvies
  • minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden


In het 1e studiejaar moet je 60 studiepunten behalen. Haal je minder dan 45 studiepunten, dan krijg je een bindend negatief studieadvies (BNSA). Je moet dan stoppen met de opleiding.

Toelating en kosten

startmomenten

1 februari 2024

aanmelding deadline : 1 februari 2024
wettelijk tarief : € 2530 (€1265 in het eerste jaar)

1 september 2024

aanmelding deadline : 1 mei 2024
wettelijk tarief : € 2530 (€1265 in het eerste jaar)

toelaatbare profielen
havo N&Ttoelaatbaar
havo N&Gtoelaatbaar
havo E&Mtoelaatbaar
havo C&Mtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo C&Mtoelaatbaar
MBO niveau 4toelaatbaar
hbo-ptoelaatbaar
WO propedeusetoelaatbaar

aan het woord: studenten en docenten

studenten

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/13 HAN
Pedagogiek
€ 315 gemiddelde kamerhuur
353 eerstejaars
90% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/13 HAN
Leraar Pedagogiek - Eenjarige kopopleiding VT
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/13 Fontys
Pedagogiek
€ 253 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/13 Fontys
Pedagogiek
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/13 Fontys
Pedagogiek
€ 293 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/13 Fontys
Pedagogiek
€ 280 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
7/13 HHS
Pedagogiek
€ 326 gemiddelde kamerhuur
140 eerstejaars
97% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
8/13 HU
Pedagogiek
gemiddelde kamerhuur
136 eerstejaars
97% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
9/13 HZ
Pedagogiek
gemiddelde kamerhuur
40 eerstejaars
95% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
10/13 Inholland
Pedagogiek
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
11/13 NHL Stenden
Pedagogiek
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
12/13 Windesheim
Pedagogiek
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
13/13 Windesheim
Pedagogiek
€ 307 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Met de opleiding Pedagogiek word je opgeleid tot een professionele pedagoog. Pedagogen zijn nodig in allerlei instanties en organisaties! Kinderen, jongeren én hun opvoeders begeleiden en coachen. Dat is het werk van een pedagoog. Je zorgt bijvoorbeeld als jeugdzorgmedewerker dat kinderen en jongeren opgroeien in een veilige omgeving. Wist je dat je als pedagoog diverse beroepen kunt uitvoeren?

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Als pedagoog kun je ouders ondersteunen bij de opvoeding van hun kinderen. Je kunt werken vanuit bijvoorbeeld scholen of jeugdzorg. De afgelopen jaren vonden de meeste afgestudeerden werk, maar vaak is dit op mbo-niveau. Komende jaren wordt dit mogelijk beter. Dit komt door een nieuwe wet die kinderdagverblijven verplicht om ten minste een pedagogisch beleidsmedewerker op hbo-niveau in dienst te hebben. Hierdoor komt er in deze sector meer vraag naar hbo'ers. Je concurreert hierbij wel met de ni

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Universiteit TwenteEducational Science & Technology full-time,part-time+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityFilosofie part-time+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityKunst- en Cultuurwetenschappen+ 60 EC pre-master
Maastricht UniversityMental Health+ aanv. eisen
RUGOnderwijsinnovatie part-time+ 60 EC pre-master
RUGOnderwijswetenschappen+ 60 EC pre-master
Amsterdam UVAYouth at Risk+ 60 EC pre-master
HANPedagogiek part-timegeen aanvullende eisen
Amsterdam UVAPedagogische wetenschappen+ 60 EC pre-master
Amsterdam VUPedagogische Wetenschappen+ 30 EC pre-master
Amsterdam UVAPreventieve jeugdhulp en opvoeding MSc+ 60 EC pre-master
Universiteit TwentePsychology+ 45 EC pre-master
HANSocial Work part-timegeen aanvullende eisen
Maastricht UniversityWork, Health and Career+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

casemanager
consulent in de zorg of bij een gemeente

Als (zorg)consulent geef je de inwoners van de gemeente op een professionele wijze informatie, advies en ondersteuning op het gebied van jeugdzorg.

gezinsbegeleider

Je werkt met een gezin waarbinnen problemen zijn met de opvoeding.

jongerenwerker
medewerker of teamleider op het kinderdagverblijf

Je werkt op een kinderdagverblijf als pedagogisch medewerker. Je zorgt voor de kinderen én kijkt naar hun ontwikkelingsmogelijkheden. Als teamleider zorg je niet alleen voor de ontwikkeling van het kind, maar ook voor de ontwikkeling van de mensen in je team.

opvoedingsondersteuner

Je ondersteunt ouders bij de opvoeding van hun kind.

pedagogisch jeugdzorgmedewerker

Je werkt op een woongroep voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen, autistische kinderen, kinderen met een psychiatrische stoornis of kinderen die uit huis geplaatst zijn.

pedagoog
spelbegeleider/ trainer

Een spelbegeleider begeleidt kinderen door middel van spel. Bijvoorbeeld kinderen met sociaal-emotionele problemen of kinderen met een lichamelijke of verstandelijke beperking.

bron: StudieData

Contact

ASK HAN
E: ask@han.nl
T: +31 24 353 05 00
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite