Medische Hulpverlening

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Leer snel communiceren, denken en medisch ondersteunend handelen. Word medisch hulpverlener. Kies HAN Medische Hulpverlening voltijd (BMH) in Nijmegen!

open_in_newwebsite

locatieNijmegen
diplomaB
typeregulier, 240 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur4 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code30023
Ben jij een teamspeler? Houd jij het hoofd koel in stressvolle situaties en laat je je niet afleiden als mensen acute medische hulp nodig hebben? Dan is Medische Hulpverlening de opleiding die je zoekt.

Tijdens de hbo bacheloropleiding Medische Hulpverlening aan de HAN in Nijmegen leer je adequaat communiceren, medisch denken en medisch ondersteunend handelen. Je werkt met de nieuwste technologieën. Verder leer je allerlei vaardigheden die horen bij ambulancezorg, spoedeisende hulp, hartfunctieonderzoek, operatieve en anesthesiologische zorg.
Medische Hulpverlening | Dag uit het leven van student Lotte

Waarom aan de HAN?

  • Je werkt tijdens je gehele studie in het HAN Praktijkhuis met skill labs en actuele materialen, een deel is ingericht als een realistisch ziekenhuis;
  • De enige Medische Hulpverlening-opleiding waar je de cardiodiagnostiek kunt kiezen;
  • Tijdens je zorgstage pas je uiteenlopende praktische vaardigheden toe (zoals zorghandelingen) die je op de opleiding al hebt aangeleerd;
  • De opleiding stemt continu af met zorginstellingen voor de nieuwste medische inzichten.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2

minors

minor De oncologische cliënt

In deze minor staat het behandelen en begeleiden van cliënten met de vier meest voorkomende oncologische aandoeningen centraal (borst-, long-, prostaat en dikke darmkanker en het kind & kanker).

minor Gedrag bij leefstijl en gezondheid

Wil je leren hoe je cliënten kunt coachen naar blijvende gedragsverandering, zodat ze gezonder gaan leven en hiermee hun kwaliteit van leven verhogen en ze makkelijker mee doen in de maatschappij?

minor Gerontologie en geriatrie in de praktijk

Verdiep je verder in dit type ouderenzorg, waarbij je als professional steeds de zorgvrager en zijn sociale systeem centraal stelt.

minor Het Kwetsbare Kind

Deze minor is gericht op het Kind: opgenomen in een ziekenhuis of revalidatiecentrum. Ook het kind met gedragsproblemen, denk aan: kinderpsychiatrie en het kind in de extramurale omgeving.

minor High Care volwassene en Kinderen

Binnen deze minor maak je een keuze uit High care volwassene of High Care moeder en kind. In beide differentiaties staan het bewaken van de vitale functies centraal.

minorminor Neurorevalidatie

In de minor Neurorevalidatie ga je praktisch en theoretische aan de slag en verdiep je jezelf in de verschillende varianten van niet-aangeboren hersenletsel.

minor Pijn voor Health Professionals

Je leert alles over het behandelen van pijn volgens internationale (IASP-)standaarden.

minor Sociale psychiatrie

Deze minor bereidt je voor op het kunnen functioneren in de sociaal psychiatrische hulpverlening.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
groepsdiscussie, groepsopdracht, hoorcollege, individuele opdracht, literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, portfolio, project, stage, traineeship, werkcollege, werkgroep, zelf-evaluatie, zelfstudie
doelstelling
Als medisch hulpverlener plan en coördineer je de (acute) hulpverlening aan een patiënt en stel je diagnoses. Je bewaakt en ondersteunt de vitale functies, bijvoorbeeld door een infuus aan te brengen, medicijnen toe te dienen of te reanimeren. Dat is allemaal mogelijk als je de hbo bacheloropleiding Medische Hulpverlening succesvol hebt voltooid.
studielast
Studiebelasting
  • Contacturen 18-24 uur
  • Zelfstudie 20 uur
bindend studieadvies
  • minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden


In het 1e studiejaar moet je 60 studiepunten behalen. Haal je minder dan 45 studiepunten, dan krijg je een bindend negatief studieadvies (BNSA). Je moet dan stoppen met de opleiding.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2019

wettelijk tarief : € 2083 (€1042 in het eerste jaar)

1 september 2020

collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
havo C&Mtoelaatbaar
havo E&Mtoelaatbaar
havo N&Gtoelaatbaar
havo N&Ttoelaatbaar
vwo C&Mtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar
MBO niveau 4toelaatbaar
WO propedeusetoelaatbaar
hbo-ptoelaatbaar

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
315kamerhuur in Nijmegenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1183totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

120 studenten volgen deze opleiding
69% daarvan is vrouw
35 eerstejaars gestart in 2017
74% daarvan is vrouw
34466 studenten aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
50% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Nijmegen

41385studenten studerend
18288studenten woonachtig   
€ 315gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
20 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/3 HAN
Medische Hulpverlening
€ 315 gemiddelde kamerhuur
35 eerstejaars
74% vrouw
? uur contacttijd/week
2/3 HR
Medische Hulpverlening
€ 342 gemiddelde kamerhuur
32 eerstejaars
81% vrouw
? uur contacttijd/week
3/3 HU
Medische Hulpverlening
€ 336 gemiddelde kamerhuur
13 eerstejaars
69% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.13.9
inhoud4.03.9
docenten4.04.1
studiefaciliteiten3.83.7
studielast3.73.5
studiebegeleiding3.83.7
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Medische Hulpverlening aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen is beoordeeld door 45 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.1 uit 5.
bron: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 2019
deze
opleiding
landelijk
studenttevredenheid 4.1 4
aantal eerstejaars 39 33
ervaren contacttijd per week 18-24 12-18
doorstroom naar tweede jaar 97% 91%
diploma binnen 5 jaar 22% 17%
doorstuderen 24% 15%
werk op niveau in 1,5 jaar 0

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Na je afstuderen mag je je Bachelor of Health noemen. Na enige jaren werkervaring kun je overstappen van de Spoedeisende Hulp naar de ambulance. Daarvoor moet je wel een extra scholingstraject doorlopen.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Na enige jaren werkervaring kun je overstappen van de Spoedeisende Hulp naar de ambulance. Daarvoor moet je wel een extra scholingstraject doorlopen. Voor medisch hulpverleners waren de baankansen de afgelopen jaren niet zo goed, omdat de BIG-registratie nog niet geregeld was. Ook onbekendheid met het nog jonge beroep speelde een rol. Deze startproblemen lijken nu voorbij en daarom zijn de arbeidskansen voor de komende jaren gunstiger geworden (bron: Keuzegids hbo, 2019).

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
HUMaster Innovatie in Zorg en Welzijn part-timegeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

ambulance-medewerker
anesthesiemedewerker
medewerker op de hartfunctie-afdeling
medewerker spoedeisende hulp
bron: StudieData

Contact

HAN VoorlichtingsCentrum (HVC)
E: info@han.nl
T: +31 24 353 05 00
HAN VoorlichtingsCentrum (HVC)
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite