Medische Hulpverlening

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Wil jij aan de slag als hulpverlener op een ambulance, in de operatiekamer (anesthesie) of op de afdeling spoedeisende hulp van een ziekenhuis? Dat kan met de hbo-opleiding Medische Hulpverlening.

Hier leer je medisch denken, goed communiceren en adequaat handelen in situaties waarbij mensen gewond zijn.

Tijdens de opleiding maak je gebruik van de nieuwste medische inzichten. Je kunt zelf de diagnose stellen bij patiënten of slachtoffers.

Ook bewaak en ondersteun je hun vitale functies en kun je therapeutisch handelen. Daarbij hou je rekening met de sociale en culturele achtergrond van de patiënt.
open_in_newwebsite

printprint

locatieNijmegen
diplomaB Medische Hulpverlening
typeregulier, 240 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur4 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code30023
maximum aantal plaatsen: 65
geen honoursprogramma
HAN Bachelorstudie Medische Hulpverlening (MHV)

Waarom aan de HAN?

 • Je werkt tijdens je gehele studie in het Praktijkhuis, een deel van de HAN dat als onderdeel van een realistisch ziekenhuis is ingericht;
 • Het is de enige Medische Hulpverlening-opleiding in Nederland waar je de cardiodiagnostiek als differentiatie kunt kiezen;
 • Tijdens je zorgstage pas je vaardigheden toe (zoals zorghandelingen) die je op de opleiding al hebt aangeleerd;
 • De opleiding stemt continu af met het werkveld, zodat je op de hoogte blijft van de nieuwste medische inzichten.

Open dagen en meeloopdagen

Open Dag zaterdag 10 november 2018 Nijmegen (Voltijd) Nijmegen
Tijdens een Open Dag maak je kennis met de verschillende bacheloropleidingen van de HAN. Praat met studenten; hoe ervaren zij het om bij de HAN te studeren? Laat docenten meer vertellen over de inhoud van de opleiding. Meld je vooraf aan via onze website: www.han.nl/opendag
Open Dag 12 januari 2019 Nijmegen (Voltijd) Nijmegen
Tijdens een Open Dag maak je kennis met de verschillende bacheloropleidingen van de HAN. Praat met studenten; hoe ervaren zij het om bij de HAN te studeren? Laat docenten meer vertellen over de inhoud van de opleiding. Meld je vooraf aan via onze website: www.han.nl/opendag
Open Dag 06 april 2019 Nijmegen (Voltijd) Nijmegen
Tijdens een Open Dag maak je kennis met de verschillende bacheloropleidingen van de HAN. Praat met studenten; hoe ervaren zij het om bij de HAN te studeren? Laat docenten meer vertellen over de inhoud van de opleiding. Meld je vooraf aan via onze website: www.han.nl/opendag
Open Dag 6 april 2019 Nijmegen (Voltijd) Nijmegen
Tijdens een Open Dag maak je kennis met de verschillende bacheloropleidingen van de HAN. Praat met studenten; hoe ervaren zij het om bij de HAN te studeren? Laat docenten meer vertellen over de inhoud van de opleiding. Meld je vooraf aan via onze website: www.han.nl/opendag
HAN Studiekeuze Event zaterdag 01 juni 2019 Nijmegen (Voltijd) Nijmegen
Tijdens een Open Dag maak je kennis met de verschillende bacheloropleidingen van de HAN. Praat met studenten; hoe ervaren zij het om bij de HAN te studeren? Laat docenten meer vertellen over de inhoud van de opleiding. Meld je vooraf aan via onze website: www.han.nl/opendag

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
1e jaar In het eerste jaar Medische Hulpverlening ga je flink aan de slag met je kennis van het gezonde en het zieke lichaam. Daarnaast leer je basale praktische en communicatieve vaardigheden die als medisch hulpverlener onmisbaar zijn. Dit betekent dat je naast de theoretische en praktische kennis ook leert reflecteren op je eigen handelen in de opleiding. In je eerste jaar loop je ook een zorgstage in bijvoorbeeld een verzorgingstehuis.
2e jaar In je tweede studiejaar wordt meer specifiek op de medische behandeling van doelgroepen (zoals kinderen en ouderen) ingegaan, waarbij je kennis van de medische inhoud wordt vergroot en toegepast op verschillende thema's. Je doet ook simulatieoefeningen door samen te werken in behandelteams. Je gaat vanuit een klacht die een patiënt heeft je kennis naar de praktijk vertalen. In het tweede jaar oriënteer je je meer op toekomstige werkplekken met verschillende korte stages.
3e jaar In de gekozen differentiatie (Acute Zorg, Anesthesiologie en Cardiodiagnostiek) loop je in je derde en vierde studiejaar 2 maal een half jaar stage, bijvoorbeeld bij een Regionale Ambulancevoorziening (RAV). Je doet ook een onderzoeksproject en je kiest een minor.
4e jaar Als je gaat afstuderen bij Medische Hulpverlening loop je stage en doe je praktijkgericht onderzoek gebaseerd op een vraag vanuit het werkveld. Gedurende een half jaar doe je samen met een medestudent een onderzoeksproject naar een relevant beroepsprobleem. Na je afstuderen mag je je Bachelor of Health noemen.

minors

 1. De oncologische cliëntIn deze minor staat het behandelen en begeleiden van cliënten met de vier meest voorkomende oncologische aandoeningen centraal (borst-, long-, prostaat en dikke darmkanker en het kind & kanker).
 2. Gedrag bij leefstijl en gezondheidWil je leren hoe je cliënten kunt coachen naar blijvende gedragsverandering, zodat ze gezonder gaan leven en hiermee hun kwaliteit van leven verhogen en ze makkelijker mee doen in de maatschappij?
 3. Gerontologie en geriatrie in de praktijkVerdiep je verder in dit type ouderenzorg, waarbij je als professional steeds de zorgvrager en zijn sociale systeem centraal stelt.
 4. Het Kwetsbare KindDeze minor is gericht op het Kind: opgenomen in een ziekenhuis of revalidatiecentrum. Ook het kind met gedragsproblemen, denk aan: kinderpsychiatrie en het kind in de extramurale omgeving.
 5. High Care volwassene en KinderenBinnen deze minor maak je een keuze uit High care volwassene of High Care moeder en kind. In beide differentiaties staan het bewaken van de vitale functies centraal.
 6. NeurorevalidatieIn de minor Neurorevalidatie ga je praktisch en theoretische aan de slag en verdiep je jezelf in de verschillende varianten van niet-aangeboren hersenletsel.
 7. Pijn voor Health ProfessionalsJe leert alles over het behandelen van pijn volgens internationale (IASP-)standaarden.
 8. Sociale psychiatrieDeze minor bereidt je voor op het kunnen functioneren in de sociaal psychiatrische hulpverlening.
 9. ZorgGericht BouwenWil je alles weten over hoe sociale, technische en bouwkundige innovaties gezondheid kunnen ondersteunen en stimuleren? Werk mee aan onderzoeks- en ontwerpopdrachten van Architecture in Health!

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet10% zelfstudie
50% theorie
40% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
groepsdiscussie, groepsopdracht, hoorcollege, individuele opdracht, literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, portfolio, project, stage, traineeship, werkcollege, werkgroep, zelf-evaluatie, zelfstudie
doelstelling
Als medisch hulpverlener plan en coördineer je de (acute) hulpverlening aan een patiënt en stel je diagnoses. Je bewaakt en ondersteunt de vitale functies, bijvoorbeeld door een infuus aan te brengen, medicijnen toe te dienen of te reanimeren. Dat is allemaal mogelijk als je de hbo bacheloropleiding Medische Hulpverlening succesvol hebt voltooid.
studielast
Studiebelasting
 • Contacturen 24 uur
 • Zelfstudie 20 uur

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 september 2018
wettelijk tarief : € 2060
instellingstarief : € 8485
1 september 2019
wettelijk tarief : € 2083
toelaatbare profielen
havo C&Mtoelaatbaar
havo E&Mtoelaatbaar
havo N&Gtoelaatbaar
havo N&Ttoelaatbaar
vwo C&Mtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar
MBO niveau 4toelaatbaar
WO propedeusetoelaatbaar
hbo-ptoelaatbaar
toelatingseisen

toelatingsgesprek

motivatiebrief

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
315kamerhuur in Nijmegenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1183totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

120 studenten volgen deze opleiding
69% daarvan is vrouw
35 eerstejaars gestart in 2017
74% daarvan is vrouw
33631 studenten aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
50% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Nijmegen

41385studenten studerend
18288studenten woonachtig   
€ 315gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
20 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/3 HAN
Medische Hulpverlening
€ 315 gemiddelde kamerhuur
4.1/5 studenttevredenheid
35 eerstejaars
74% vrouw
18-24 uur contacttijd/week
2/3 HR
Medische Hulpverlening
€ 342 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
32 eerstejaars
81% vrouw
? uur contacttijd/week
3/3 HU
Medische Hulpverlening
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2017
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.13.6
inhoud4.03.7
docenten4.04.0
studiefaciliteiten3.83.5
studielast3.73.3
studiebegeleiding3.83.5

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Medische Hulpverlening aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen is beoordeeld door 45 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.1 uit 5.
bron: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
deze
opleiding
landelijk
student tevredenheid 4.1 3.9
aantal eerstejaars 39
ervaren contacttijd per week 18-24
doorstroom naar tweede jaar 97%
diploma binnen 5 jaar 22%
doorstuderen 24%
werk op niveau in 1,5 jaar 71%

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.


Na de studie

Unsplashed background img 2
Na je afstuderen mag je je Bachelor of Health noemen. Na enige jaren werkervaring kun je overstappen van de Spoedeisende Hulp naar de ambulance. Daarvoor moet je wel een extra scholingstraject doorlopen.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Omdat je zonder verpleegkundediploma nog geen wettelijke BIG-registratie hebt, is het nog vrij lastig om een baan te vinden. In 2017 heeft het beroep een tijdelijke registratie gekregen, waardoor de stage- en baankansen aanmerkelijk kunnen toenemen.
huidige arbeidsmarkt

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
HUMaster Innovatie in Zorg en Welzijn part-timegeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

 • ambulance-medewerker
 • anesthesiemedewerker
 • medewerker op de hartfunctie-afdeling
 • medewerker spoedeisende hulp
bron: StudieData

Contact

HAN VoorlichtingsCentrum (HVC)
E: info@han.nl
T: +31 24 353 05 00
HAN VoorlichtingsCentrum (HVC)
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite