Logopedie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Help mensen die stotteren, onduidelijk spreken, hun stem verkeerd gebruiken of slikklachten hebben. Word logopedist. Kies HAN Logopedie voltijd in Nijmegen!

open_in_newwebsite

locatieNijmegen
diplomaB
typeregulier, 240 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur4 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code34578
De opleiding Logopedie bij de HAN heeft een hoog praktijkgehalte. In iedere onderwijseenheid ga je even de praktijk in om te kijken, mee te doen of om zelf logopedische activiteiten uit te voeren.

In het 2e jaar werk je, onder begeleiding van docenten, al met cliënten. En dan werk je niet alleen met je cliënten maar ook met hun omgeving: hun ouders, partners, groepsleiders of leerkrachten.

Een onderdeel van de studie is ook het begeleiden en coachen van jongerejaars studenten. Je helpt hen bijvoorbeeld met het oefenen van vaardigheden op het gebied van stem en uitspraak.

Als logopedist help je kinderen en volwassenen met een taal-, spraak-, stem-, slik- of gehoorstoornis om duidelijk te communiceren. Zodat ze zo goed mogelijk kunnen functioneren in de maatschappij.

Als afgestudeerd logopedist kun je een eigen praktijk beginnen. Of je gaat aan de slag in een ziekenhuis, een revalidatiecentrum, verpleeghuis of een school voor speciaal onderwijs.
Logopedie | Dag uit het leven van student Anne

Waarom aan de HAN?

awardKeuzegids topopleiding
2017
  • Topopleiding (bron: Keuzegids 2017) met een hoog praktijkgehalte.
  • Honoursprogramma Interdisciplinair werken: extra verdieping in je toekomstige vak!
  • Combinatie van je hbo-studie Logopedie met de universitaire studie Taal Spraak Pathologie.
  • In het eerste jaar én tijdens je minor volg je gezamenlijk onderwijs met andere paramedische studenten.
  • Leren en werken in twee talen als extra uitdaging als je kiest voor de Euregionale variant Logopedie.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2

minors

track Excellent Programma Ondernemendheid en Leiderschap

Speciaal ontwikkeld voor studenten die competenties willen ontwikkelen op het gebied van ondernemendheid en management binnen de gezondheidszorg.

minor Neurorevalidatie

Ben je geïnteresseerd in de behandeling van cliënten met niet-aangeboren hersenletsel? Dan is dit de juiste minor!

minorAt the same time it is a specialization course: it enables you to deepen your skills and knowledge within your own professional profile.

minor Pijn voor Health Professionals

In deze verdiepende minor leer je meer over de fysiologische, psychologische, en omgevingsfactoren die van invloed zijn op de pijnervaring.

minor Diet and Physical Activity in Ageing and Disease (DAAD)

Gaat over de rol van fysieke activiteit en voeding bij veroudering, preventie en behandeling van chronische ziekten en zieken met complexe comorbiditeit waarmee paramedici dagelijks te maken hebben.

minor Het kind centraal: een interdisciplinaire benadering van complexe stoornissen

In deze minor leer je hoe je kinderen diagnosticeert of behandelt die een of meerdere (ontwikkelings)stoornissen/beperkingen hebben.

minor De stem centraal

Met de minor De stem central, leer je diagnoses stellen, behandelen, helpen bij revalidatie en coachen. Een brede minor die volledig op de stem gericht is.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, groepsdiscussie, groepsopdracht, hoorcollege, individuele opdracht, literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoeksproject, portfolio, practicum, stage, werkcollege, werkgroep, zelf-evaluatie, zelfstudie
doelstelling
De HAN-opleiding Logopedie heeft een eigen profiel. De opleiding leidt studenten op tot therapeuten met perspectief, ondernemerszin, onderzoekende capaciteiten en betrokkenheid. Wat mag je gedurende de opleiding verwachten en wat wordt jouw bijdrage?
studielast
Studiebelasting
  • Contacturen 12-18 uur
  • Zelfstudie 20 uur
bindend studieadvies
  • minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden


In het 1e studiejaar moet je 60 studiepunten behalen. Haal je minder dan 45 studiepunten, dan krijg je een bindend negatief studieadvies (BNSA). Je moet dan stoppen met de opleiding.
honours-/excellence program Honoursprogramma

Met het honoursprogramma krijg je de mogelijkheid tot extra verdieping in je toekomstige vak. Het extra programma van de paramedische opleidingen staat in het teken van multidisciplinair werken.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2019

aanmelding deadline : 1 mei 2019
wettelijk tarief : € 2083 (€1042 in het eerste jaar)

1 september 2020

aanmelding deadline : 1 mei 2020
collegegeld nog niet bekend

Als je kiest voor Logopedie meld je je aan via de website van Studielink. Je krijgt vervolgens een uitnodiging voor een 'onderzoek aanvullende eisen'. Dit onderzoek dien je met succes te behalen. Het studieadvies dat gegeven wordt op basis van het onderzoek aanvullende eisen is bindend. Het is dan nog niet zeker of je kunt starten met je opleiding.
toelaatbare profielen
havo C&Mtoelaatbaar
havo E&Mtoelaatbaar
havo N&Gtoelaatbaar
havo N&Ttoelaatbaar
vwo C&Mtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar
MBO niveau 4toelaatbaar
WO propedeusetoelaatbaar
hbo-ptoelaatbaar

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
315kamerhuur in Nijmegenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1183totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

418 studenten volgen deze opleiding
96% daarvan is vrouw
75 eerstejaars gestart in 2017
99% daarvan is vrouw
34466 studenten aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
50% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Nopfy
Fysiotherapie, Ergotherapie, Voeding en Diëtetiek en Logopedie

Op kamers in Nijmegen

41385studenten studerend
18288studenten woonachtig   
€ 315gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
20 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/9 HAN
Logopedie
star Keuzegids topopleiding 2017
€ 315 gemiddelde kamerhuur
75 eerstejaars
98% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/9 Fontys
Logopedie
€ 280 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/9 Hanze
Logopedie
star Keuzegids topopleiding 2017
Elsevier
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/9 HR
Logopedie
€ 342 gemiddelde kamerhuur
78 eerstejaars
98% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/9 HU
Logopedie
€ 336 gemiddelde kamerhuur
58 eerstejaars
96% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/9 Windesheim
Logopedie
€ 307 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
7/9 Windesheim
Logopedie
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
8/9 Windesheim
Logopedie Blended Learning
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
9/9 Zuyd
Opleiding voor Logopedie
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.94.0
inhoud3.73.8
docenten3.83.8
studiefaciliteiten3.73.5
studielast3.53.5
studiebegeleiding3.63.6
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Logopedie aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen is beoordeeld door 248 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.9 uit 5.
bron: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 2019
deze
opleiding
landelijk
studenttevredenheid 3.9 3.9
aantal eerstejaars 100 72
ervaren contacttijd per week 12-18 18-24
doorstroom naar tweede jaar 74% 72%
diploma binnen 5 jaar 69% 57%
doorstuderen 11% 10%
werk op niveau in 1,5 jaar 1

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Bij de HAN bieden we naast bacheloropleidingen ook opleidingen aan voor professionals. Je kunt dan denken aan post-hbo en masteropleidingen. Sommige opleidingen voor professionals worden in samenwerking met het bedrijfsleven aangeboden.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Als logopedist kun je je aansluiten bij een logopediepraktijk of zelf een praktijk beginnen. Andere plekken waar je vaak een logopedist vindt, zijn scholen, ziekenhuizen en verpleeghuizen. Het is een beschermd beroep en de opleidingen zijn behoorlijk kleinschalig. Vandaar dat de meeste studenten na afstuderen vrij snel een baan vinden. Wel is dat vaak een parttimebaan, en dat zie je terug in het relatief wat lagere salaris (bron: Keuzegids HBO Voltijd 2018).
huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2110gemiddeld bruto maandloon
22%kans op een vaste baan
18%kans op een voltijd baan
78%kans op een baan op niveau
42%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
85%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Maastricht UniversityEpidemiology+ aanv. eisen
Maastricht UniversityGlobal Health+ aanv. eisen
Maastricht UniversityGovernance and Leadership in European Public Health+ aanv. eisen
Maastricht UniversityHealth Education and Promotion+ aanv. eisen
Maastricht UniversityHealthcare Policy, Innovation and Management+ aanv. eisen
HUMaster Innovatie in Zorg en Welzijn part-timegeen aanvullende eisen
HANMaster Neurorevalidatie en Innovatie part-time+ aanv. eisen
HUMaster Physician Assistant dual+ werkervaring
+ werk naast de opleiding (duaal)
RUGNeurolinguïstiek+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitTaal- en Spraakpathologie+ aanv. eisen
Amsterdam VUToegepaste taalwetenschap+ 24 EC pre-master
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

logopedist bij een bedrijf dat hulpmiddelen produceert voor mensen met een gehoor- of communicatiestoornis
logopedist in de gezondheidszorg
logopedist in het onderwijs
stem-/zangcoach
trainer van beroepssprekers
trainer van ontspannings- en ademhalingstechnieken
uitspraaktrainer bij tweede-taalverwervers
bron: StudieData

Contact

HAN VoorlichtingsCentrum (HVC)
E: info@han.nl
T: +31 24 353 05 00
HAN VoorlichtingsCentrum (HVC)
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite