Logopedie Euregionale Variant

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

De Euregionale variant Logopedie biedt méér. Daarin krijg je tweetalig onderwijs en leer je 'grensoverschrijdend' denken en werken: in Nederland én in Duitsland.

open_in_newwebsite

printprint

locatieNijmegen
diplomaB Opleiding voor Logopedie
typeregulier, 0 EC
start1 september
taalvooral Nederlands
zeer weinig Duits
zeer weinig Engels
opleidingsduur4 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code34578
heeft geen numerus fixus
heeft een honours programma
HAN Logopedie, Euregionale Variant - Logopädie, Euregionale Variante

Waarom aan de HAN?

 • Een groot deel van de docenten is tweetalig en kent zowel de Nederlandse als de Duitse logopedische praktijk. Ze zijn gewend om over grenzen te denken, te werken, te onderwijzen en te begeleiden.
 • Sommige vakken, zoals anatomie, krijg je in het Engels;
 • Doordat je intercultureel kunt werken en problemen op diverse manieren kunt benaderen, ben je beter voorbereid om in een ander land te gaan werken of om met andere culturen om te gaan in je eigen land.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
In het eerste jaar hebben de Duitstalige en de Nederlandstalige studenten ieder een eigen programma. Dankzij een taalcursus leren Duitse studenten Nederlands en Nederlandse studenten Duits.

Je leert in de Euregionale opleiding over hoe het eraan toegaat in het buurland. In de eerste 3 perioden van de propedeuse is de onderwijstaal Nederlands. In de laatste periode krijg je les in zowel Duits als Nederlands.

Onderwijs

taal van onderwijs60% nl
20% de
20% en
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
groepsopdracht, hoorcollege, literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoeksproject, portfolio, practicum, stage, werkgroep, zelf-evaluatie, zelfstudie
doelstelling
De Nederlandstalige opleiding Logopedie richt zich alleen op de Nederlandstalige markt, maar de Euregionale variant biedt méér. Daarin krijg je tweetalig onderwijs en leer je 'grensoverschrijdend' denken en werken: in Nederland én in Duitsland.
studielast
Studiebelasting
 • Contacturen 20 uur
 • Zelfstudie 20 uur
honours-/excellence program Honoursprogramma

In dit honoursprogramma dat draait om multidisciplinair werken. Je leert over de grenzen van je eigen vakgebied heen te kijken.

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 september 2018
collegegeld nog niet bekend
Als je kiest voor Logopedie EU-variant meld je je aan via de website van Studielink. Je krijgt vervolgens een uitnodiging voor een 'onderzoek aanvullende eisen'. Dit onderzoek dien je met succes te behalen. Het studieadvies dat gegeven wordt op basis van het onderzoek aanvullende eisen is bindend. Het is dan nog niet zeker of je kunt starten met je opleiding.
toelaatbare profielen
havo C&Mtoelaatbaar
havo E&Mtoelaatbaar
havo N&Gtoelaatbaar
havo N&Ttoelaatbaar
vwo C&Mtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar
MBO niveau 4toelaatbaar
WO propedeusetoelaatbaar
hbo-ptoelaatbaar
toelatingseisen

instaptoets

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
315kamerhuur in Nijmegenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1183totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

? studenten volgen deze opleiding
?% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2012
?% daarvan is vrouw
33631 studenten aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
50% daarvan is vrouw
bron: HBO-raad/VSNU

studievereniging

Nopfy
Fysiotherapie, Ergotherapie, Voeding en Diëtetiek en Logopedie

Op kamers in Nijmegen

41385studenten studerend
18288studenten woonachtig   
€ 315gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
20 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/8 HAN
Logopedie Euregionale Variant
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
60% Nederlandstalig
20% Engelstalig
2/8 HAN
Logopedie
star Keuzegids topopleiding 2017
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/8 Fontys
Logopedie
€ 280 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
45 eerstejaars
97% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/8 Hanze
Logopedie
star Keuzegids topopleiding 2017
Elsevier
€ 303 gemiddelde kamerhuur
4.3/5 studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
18-24 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/8 HR
Logopedie
€ 342 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/8 HU
Logopedie
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
7/8 Windesheim
Logopedie
gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
8/8 Zuyd
Opleiding voor Logopedie
gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2015
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.94.0
inhoud3.73.7
docenten3.93.9
studiefaciliteiten3.73.6
studielast3.63.4
studiebegeleiding3.83.6

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2015 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Logopedie Euregionale Variant aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen is beoordeeld door 273 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.9 uit 5.
bron: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
deze
opleiding
landelijk
student tevredenheid
aantal eerstejaars
ervaren contacttijd per week
doorstroom naar tweede jaar
diploma binnen 5 jaar
doorstuderen
werk op niveau in 1,5 jaar

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.


Na de studie

Unsplashed background img 2
Bij de HAN bieden we naast bacheloropleidingen ook opleidingen aan voor professionals. Je kunt dan denken aan post-hbo en masteropleidingen. Sommige opleidingen voor professionals worden in samenwerking met het bedrijfsleven aangeboden.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Als logopedist kun je je aansluiten bij een logopediepraktijk of zelf een praktijk beginnen. Andere plekken waar je vaak een logopedist vindt, zijn scholen, ziekenhuizen en verpleeghuizen. Het is een beschermd beroep en de opleidingen zijn behoorlijk kleinschalig. Vandaar dat de meeste studenten na afstuderen vrij snel een baan vinden. Wel is dat vaak een parttimebaan, en dat zie je terug in het relatief lage salaris (bron: Keuzegids HBO Voltijd 2017).
huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2110gemiddeld bruto maandloon
22%kans op een vaste baan
18%kans op een voltijd baan
78%kans op een baan op niveau
42%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
85%is tevreden over de studiekeuze

vergeleken met andere studies

zoektijd baangoed
salaris na 1,5 jaar zeer slecht
kans op een vaste baan zeer slecht
bron: Elsevier beste banen 2015

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Maastricht UniversityEpidemiology+ aanv. eisen
Maastricht UniversityGlobal Health+ aanv. eisen
Maastricht UniversityGovernance and Leadership in European Public Health+ aanv. eisen
Maastricht UniversityHealth Education and Promotion+ aanv. eisen
Maastricht UniversityHealthcare Policy, Innovation and Management+ aanv. eisen
HUMaster Innovatie in Zorg en Welzijn part-timegeen aanvullende eisen
HUMaster Physician Assistant dual+ werkervaring
+ werk naast de opleiding (duaal)
RijksuniversiteitNeurolinguïstiek+ aanv. eisen
RijksuniversiteitPedagogische wetenschappen+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitTaal- en Spraakpathologie+ aanv. eisen
Amsterdam VUToegepaste taalwetenschap+ 24 EC pre-master
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

 • logopedist bij een bedrijf dat hulpmiddelen produceert voor mensen met een gehoor- of communicatiestoornis
 • logopedist in de gezondheidszorg
  Met als mogelijke werkterreinen:

  Zelfstandige (groeps)praktijk
  Algemene ziekenhuizen
  Academische ziekenhuizen
  Verpleeghuizen
  Verzorgingshuizen
  Revalidatiecentra
  Zorginstellingen voor verstandelijk gehandicapten
 • logopedist in het onderwijs
  Met als mogelijke werkterreinen:

  Basisgezondheidsdiensten/schoollogopedische diensten
  Speciaal onderwijs
  Voortgezette opleidingen zoals PABO, lerarenopleidingen
  Docent van de opleiding Logopedie
 • stem-/zangcoach
 • trainer van beroepssprekers
 • trainer van ontspannings- en ademhalingstechnieken
 • uitspraaktrainer bij tweede-taalverwervers
bron: StudieData

Contact

HAN VoorlichtingsCentrum (HVC)
E: info@han.nl
T: +31 24 353 05 00
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite