Deze opleiding

Als leraar Nederlands in het voortgezet- en het middelbaar beroepsonderwijs geef je niet alleen les: je coacht en begeleidt ook leerlingen en je ontwikkelt onderwijs binnen je school.

open_in_newwebsite

locatieNijmegen
diplomaB
typeregulier, 240 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur4 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code35198
Studenten van de lerarenopleiding Nederlands hebben zeker wat met taal. Taal verbindt mensen. Dat was vroeger al zo, dat is nu zo en dat zal over honderd jaar ook nog zo zijn.

Als leraar Nederlands zorg je ervoor dat toekomstige generaties helder communiceren. Je haalt plezier uit het werken met jongeren en weet handig in te haken op hun omgang met taal. Natuurlijk werk je samen met collega's en ouders van leerlingen. Er zijn maar weinig beroepen waarbij de persoon er zo toe doet als in het beroep van leraar.

Lees op de weblog www.leraarworden.com de ervaringen van onze (oud-)studenten en stel ook je vragen!
Deze opleiding heeft meerdere vormen :

Waarom aan de HAN?

Waarom Leraar Nederlands bij de HAN?
 • Een relatief kleine opleiding met daardoor veel persoonlijke begeleiding door docenten en studieloopbaanbegeleiders
 • Elk studiejaar een stageplek die voor je wordt gezocht door de HAN
 • Vrije ruimte om naar eigen inzicht in te vullen met vakken en activiteiten
 • Veel mogelijkheden tot internationalisering, zoals lesgeven in Suriname of op de Nederlandse Antillen
 • Ruime aandacht voor fictie en (jeugd)literatuur binnen het curriculum

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouw
Je opleiding tot leraar Nederlands is duidelijk gestructureerd. Voordat je met een onderdeel begint, weet je waar je aan toe bent. Onderwijsprogramma en tentameneisen staan helder beschreven en worden aan het begin van een collegereeks met je doorgenomen.
Welke onderwerpen komen er in de opleiding? Heel belangrijk zijn literatuur, jeugdboeken, romans, dramalessen en creatief & zakelijk schrijven. En ook: goede Nederlandse zinnen maken en weten waarom ze goed zijn. Vlot spellen en weten waarom iets zo gespeld wordt. Breed, gevarieerd en creatief. Zo typeren studenten de opleiding. En als je zelf plezier hebt in taal, wat is er dan leuker dan kinderen of volwassenen te begeleiden in hun taalontwikkeling?

Je moet zin hebben om te leren en om heel veel met taal bezig te zijn, lezen, schrijven, discussiëren, spelen en experimenteren met taal. Je bent enthousiast om die houding op anderen over te dragen.

1e jaar In het eerste jaar neemt taalvaardigheidstraining een belangrijke plaats in, zodat je al snel een voorbeeld kunt zijn voor leerlingen. De lessen zijn meestal werkcolleges, gericht op het trainen van vaardigheden en het actief verwerken van de leerstof.
periode
12
Taalbeschouwing
Taalverwerving
Beroep
Cultuur en Literatuur
2e jaar Vanaf het tweede studiejaar begint de hoofdfase en verdiep je jezelf verder in je vak, in de beroepspraktijk en werk je aan je algemene vorming. Bijna alle vakken uit de propedeuse krijg je ook in de hoofdfase, maar nu uitgebreider met taalkunde, taalbeschouwing en massamedia.
3e jaar Je leert een onderzoeksdomein vaststellen, een hoofdvraag formuleren en diverse dataverzamelingsmethoden zodat je met argumenten een bapaald curriculum kunt veranderen. Onderzoek is te allen tijde toegespitst op het schoolvak Nederlands of op de didactische uitvoering hiervan.
4e jaar In de eindfase (afstudeerfase) van de opleiding staat het afstuderen centraal met daarbij de LIO-stage. Bij de LIO-stage draait het om het zelfstandig functioneren als leraar. Als je de eindfase hebt behaald en bent afgestudeerd, ben je klaar om te starten op de arbeidsmarkt: je bent startbekwaam.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, excursie, groepsdiscussie, groepsopdracht, hoorcollege, individuele opdracht, mondelinge presentatie, onderzoek, onderzoeksproject, portfolio, spelontwikkeling, stage, werkcollege, werkgroep, zelfstudie
onderwijsvormen
Als student krijg je veel contacturen aangeboden. Aan het begin van jaar 1 zijn dat 10 colleges van 1,5 uur en 1,5 uur studieloopbaanbegeleiding. Dit doe je samen met je studieloopbaanbegeleider: een docent die jou en je klas het hele jaar door op de voet volgt en begeleidt.

Naast deze wekelijkse uren zijn er contacturen in de vorm van stages en tentamenbesprekingen. Afhankelijk van de aard van het onderwijs word je begeleid door vakdocenten, onderwijskundigen, vakdidactici of begeleiders op st
doelstelling
Als Leraar Nederlands zorg je ervoor dat toekomstige generaties helder kunnen communiceren. De Lerarenopleiding Nederlands verfijnt je kennis van de Nederlandse taal en literatuur, laat je voor de klas staan en helpt je om leerlingen te begeleiden en te motiveren het beste uit zichzelf te halen. Je haalt plezier uit werken met jongeren en je weet handig in te spelen op hun omgang met de Nederlandse taal.
studeren in het buitenland
Bij de lerarenopleidingen stimuleren we studenten om verder te kijken dan hun eigen opleiding. Om bijvoorbeeld eens in het buitenland te kijken. In de hoofdfase zijn er mogelijkheden om tijdelijk naar het buitenland te gaan voor stage of met studiereizen.
honours-/excellence program Educatie Open Sourced

Het honoursprogramma Educatie Open Sourced is voor studenten die over grenzen heen willen kijken. Die zich interesseren voor de vraagstukken van morgen..

Die 'complex' zien als uitdaging en die ondernemend, innovatief, ambitieus, vasthoudend en zelfsturend zijn.De opzet van het driedelige programma is 'open-sourced': gaandeweg vullen we het samen - met jou en onze partners in bedrijfs- en onderwijsleven - in.

#1 Je maakt kennis met zoveel mogelijk nieuwe perspectieven, ervaringen en innovaties en wordt ondergedompeld in 'the world that could be'.

#2 Je gaat met de handen uit de mouwen: samen visualiseren en experimenteren, gebruiken maken van technologie.

#3 Je onderzoekt de concrete vraag van een opdrachtgever en ontwerpt een innovatieve oplossing. Het hele traject is gericht op persoonlijke ontwikkeling. Je zult samenwerken in een hechte gemeenschap van young professionals die elkaar inspireren en uitdagen.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2019

aanmelding deadline : 1 september 2019
wettelijk tarief : € 2083 (€1042 in het eerste jaar)

1 september 2020

aanmelding deadline : 1 september 2020
collegegeld nog niet bekend

 1. Check je toelatingseisen
 2. Vraag je DigiD aan
 3. Meld je aan via Studielink
 4. Doe de studiekeuzecheck
 5. Plan een afspraak in bij de opleiding
 6. Je krijgt een studiekeuzeadvies
 7. Maak je aanmelding definitief
 8. Doe mee aan de HAN intro!

toelaatbare profielen
havo C&Mtoelaatbaar
havo E&Mtoelaatbaar
havo N&Gtoelaatbaar
havo N&Ttoelaatbaar
vwo C&Mtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar
MBO niveau 4toelaatbaar
inbegrepen in collegegeld
registration fee
accommodation
certificate
examination

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
315kamerhuur in Nijmegenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1183totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

111 studenten volgen deze opleiding
79% daarvan is vrouw
21 eerstejaars gestart in 2017
71% daarvan is vrouw
34466 studenten aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
50% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Nijmegen

41385studenten studerend
18288studenten woonachtig   
€ 315gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
20 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/11 HAN
Leraar Nederlands
€ 315 gemiddelde kamerhuur
21 eerstejaars
71% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/11 Fontys
Leraar Nederlands
€ 253 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/11 Fontys
Leraar Nederlands
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/11 HR
Lerarenopleiding VO/BVE Nederlands
€ 342 gemiddelde kamerhuur
28 eerstejaars
75% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/11 HU
Leraar Nederlands tweedegraads
€ 336 gemiddelde kamerhuur
12 eerstejaars
91% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/11 HvA
Leraar Nederlands
€ 424 gemiddelde kamerhuur
15 eerstejaars
86% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
7/11 HvA
Leraar Nederlands
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
8/11 HvA
Leraar Nederlands
€ 424 gemiddelde kamerhuur
15 eerstejaars
86% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
9/11 NHL
Leraar Nederlands
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
10/11 NHL Stenden
Leraar Nederlands
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
11/11 Windesheim
Lerarenopleiding Nederlands
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.93.9
inhoud3.83.7
docenten3.83.9
studiefaciliteiten3.63.6
studielast3.13.3
studiebegeleiding3.43.6
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Leraar Nederlands aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen is beoordeeld door 120 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.9 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
e kunt na de lerarenopleiding aan de HAN doorstuderen aan een eerstegraads lerarenopleiding. Hiermee kun je een eerstegraads bevoegdheid halen. Een eerstegraads bevoegdheid betekent dat je in het gehele onderwijs les mag geven.

Het is mogelijk na je opleiding direct door te stromen naar de masteropleiding Leraar Nederlands aan de HAN, waarmee je een eerstegraads bevoegdheid Nederlands behaalt.
Na je bachelor kun je direct soepel doorstromen naar je master met ons doorstroomtraject: wij hebben een mooie route voor je uitgestippeld. Die is zo ingericht dat je geen pre-master hoeft te doen. Je LIO- stage (leraar in opleiding) wordt ingezet om te voldoen aan de werkervaringseis die voor deze masteropleidingen geldt.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

De vooruitzichten op een baan voor een leraar voortgezet onderwijs zijn over het algemeen gunstig.
Voor vrijwel alle onderwijssectoren blijft er zeker tot 2016 een enorme vraag naar leraren bestaan. Voor jongeren die voor hun studiekeuze staan, betekent het dat een leraarsbaan een grote kans op werk oplevert, switchers kunnen op zoek naar een beter betaalde baan. Want de komende jaren gaan nog vele duizenden docenten met pensioen, zo blijkt uit cijfers van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt.

De vraag naar leerkrachten is de komende jaren het grootst binnen het vmbo. De Lerarenopleiding biedt je daarom de mogelijkheid je te specialiseren in deze vorm van onderwijs.

De kennis en vaardigheden die je tijdens je studie opdoet, blijken ook in tal van andere beroepen heel bruikbaar. Het zijn vaak beroepen waarvoor een combinatie van vakkennis op hbo-niveau en communicatieve vaardigheden wordt gevraagd.

Met de lerarenopleiding van de HAN ontwikkel je naast brede inhoudelijke kennis van je gekozen vak of leergebied, uitstekende pedagogische, didactische en communicatieve vaardigheden. Dit in combinatie met het landelijk tekort aan leraren, bieden een gunstig perspectief.

huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2955gemiddeld bruto maandloon
79%kans op een vaste baan
26%kans op een voltijd baan
97%kans op een baan op niveau
72%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
93%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Universiteit TwenteEducational Science and Technology full-time,part-time+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityJeugdliteratuur+ 60 EC pre-master
Tilburg UniversityKunst- en Cultuurwetenschappen+ 60 EC pre-master
Universiteit LeidenLeraar VHO in Nederlands educational+ 90 EC pre-master
Tilburg UniversityLeraar VHO in Nederlandse Taal en Cultuur (educatieve post-master) educational+ 127 EC pre-master
Tilburg UniversityLeraar VHO in Nederlandse Taal en Cultuur (tweejarige master) educational+ aanv. eisen
UULeraar VHO Nederlands full-time,part-time educational+ 120 EC pre-master
HANMaster Leraar Nederlands dualgeen aanvullende eisen
HANMaster Pedagogiek part-timegeen aanvullende eisen
Amsterdam VUNederlandse letterkunde en het literaire veld+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityPhilosophy of Humanity and Culture+ 30 EC pre-master
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

leraar nederlands
bron: StudieData

Contact

HAN VoorlichtingsCentrum (HVC)
E: info@han.nl
T: +31 24 353 05 00
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite