Deze opleiding

Als leraar Nederlands in het voortgezet- en het middelbaar beroepsonderwijs geef je niet alleen les: je coacht en begeleidt ook leerlingen en je ontwikkelt onderwijs binnen je school.

Studenten van de lerarenopleiding Nederlands hebben zeker wat met taal. Taal verbindt mensen. Dat was vroeger al zo, dat is nu zo en dat zal over honderd jaar ook nog zo zijn.

Als leraar Nederlands zorg je ervoor dat toekomstige generaties helder communiceren. Je haalt plezier uit het werken met jongeren en weet handig in te haken op hun omgang met taal. Natuurlijk werk je samen met collega's en ouders van leerlingen. Er zijn maar weinig beroepen waarbij de persoon er zo toe doet als in het beroep van leraar.

Lees op de weblog www.leraarworden.com de ervaringen van onze (oud-)studenten en stel ook je vragen!
Deze opleiding heeft meerdere vormen :
open_in_newwebsite

printprint

locatieNijmegen
diplomaB Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Nederlands
typeregulier, 240 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur4 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code35198
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma

Waarom aan de HAN?

Waarom Leraar Nederlands bij de HAN?
  • Een relatief kleine opleiding met daardoor veel persoonlijke begeleiding door docenten en studieloopbaanbegeleiders
  • Elk studiejaar een stageplek die voor je wordt gezocht door de HAN
  • Vrije ruimte om naar eigen inzicht in te vullen met vakken en activiteiten
  • Veel mogelijkheden tot internationalisering, zoals lesgeven in Suriname of op de Nederlandse Antillen
  • Ruime aandacht voor fictie en (jeugd)literatuur binnen het curriculum

Open dagen en meeloopdagen

Test Timeslots Nijmegen
-
Open Dag zaterdag 10 november 2018 Nijmegen (Voltijd) Nijmegen
Tijdens een Open Dag maak je kennis met de verschillende bacheloropleidingen van de HAN. Praat met studenten; hoe ervaren zij het om bij de HAN te studeren? Laat docenten meer vertellen over de inhoud van de opleiding. Meld je vooraf aan via onze website: www.han.nl/opendag
Open Dag 12 januari 2019 Nijmegen (Voltijd) Nijmegen
Tijdens een Open Dag maak je kennis met de verschillende bacheloropleidingen van de HAN. Praat met studenten; hoe ervaren zij het om bij de HAN te studeren? Laat docenten meer vertellen over de inhoud van de opleiding. Meld je vooraf aan via onze website: www.han.nl/opendag
Open Dag 06 april 2019 Nijmegen (Voltijd) Nijmegen
Tijdens een Open Dag maak je kennis met de verschillende bacheloropleidingen van de HAN. Praat met studenten; hoe ervaren zij het om bij de HAN te studeren? Laat docenten meer vertellen over de inhoud van de opleiding. Meld je vooraf aan via onze website: www.han.nl/opendag

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouw
Je opleiding tot leraar Nederlands is duidelijk gestructureerd. Voordat je met een onderdeel begint, weet je waar je aan toe bent. Onderwijsprogramma en tentameneisen staan helder beschreven en worden aan het begin van een collegereeks met je doorgenomen.
Welke onderwerpen komen er in de opleiding? Heel belangrijk zijn literatuur, jeugdboeken, romans, dramalessen en creatief & zakelijk schrijven. En ook: goede Nederlandse zinnen maken en weten waarom ze goed zijn. Vlot spellen en weten waarom iets zo gespeld wordt. Breed, gevarieerd en creatief. Zo typeren studenten de opleiding. En als je zelf plezier hebt in taal, wat is er dan leuker dan kinderen of volwassenen te begeleiden in hun taalontwikkeling?

Je moet zin hebben om te leren en om heel veel met taal bezig te zijn, lezen, schrijven, discussiëren, spelen en experimenteren met taal. Je bent enthousiast om die houding op anderen over te dragen.

1e jaar In het eerste jaar neemt taalvaardigheidstraining een belangrijke plaats in, zodat je al snel een voorbeeld kunt zijn voor leerlingen. De lessen zijn meestal werkcolleges, gericht op het trainen van vaardigheden en het actief verwerken van de leerstof.

Aan de orde komen: vakkennis, didactische en pedagogische vaardigheden, communicatie, beroepstaken en werkplekleren. Daarnaast vindt gedurende de hele opleiding studieloopbaanbegeleiding plaats.
periode
12
Taalbeschouwing
Taalverwerving
Beroep
Cultuur en Literatuur
2e jaar Bijna alle vakken uit de propedeuse krijg je ook in de hoofdfase, er vindt echter een verdieping plaats waarbij meer aandacht is voor onderzoeksvaardigheden.

Zo leer je een onderzoeksdomein vaststellen, een hoofdvraag formuleren en diverse dataverzamelingsmethoden. Onderzoek is te allen tijde toegespitst op het schoolvak Nederlands of op de didactische uitvoering hiervan.

Een heel groot deel van de hoofdfase bestaat uit praktijkstages.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
Als student krijg je veel contacturen aangeboden. Aan het begin van jaar 1 zijn dat 10 colleges van 1,5 uur en 1,5 uur studieloopbaanbegeleiding.

Naast deze wekelijkse uren zijn er contacturen in de vorm van stages en tentamenbesprekingen. Afhankelijk van de aard van het onderwijs word je begeleid door vakdocenten, onderwijskundigen, vakdidactici of begeleiders op stagescholen.

studieloopbaanbegeleider: een docent die jou en je klas het hele jaar door op de voet volgt en begeleidt.

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 september 2018
aanmelding deadline : 1 september 2018
wettelijk tarief : € 2060
instellingstarief : € 7235
1 september 2019
aanmelding deadline : 1 september 2019
collegegeld nog niet bekend
toelaatbare profielen
havo C&Mtoelaatbaar
havo E&Mtoelaatbaar
havo N&Gtoelaatbaar
havo N&Ttoelaatbaar
vwo C&Mtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar
MBO niveau 4toelaatbaar

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
315kamerhuur in Nijmegenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1183totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

111 studenten volgen deze opleiding
79% daarvan is vrouw
21 eerstejaars gestart in 2017
71% daarvan is vrouw
33631 studenten aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
50% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Nijmegen

41385studenten studerend
18288studenten woonachtig   
€ 315gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
20 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/11 HAN
Leraar Nederlands
€ 315 gemiddelde kamerhuur
3.9/5 studenttevredenheid
21 eerstejaars
71% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/11 Fontys
Leraar Nederlands
€ 253 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/11 Fontys
Leraar Nederlands
gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/11 HR
Lerarenopleiding VO/BVE Nederlands
€ 342 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
28 eerstejaars
75% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/11 HU
Leraar Nederlands tweedegraads
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/11 HvA
Leraar Nederlands
€ 424 gemiddelde kamerhuur
3.9/5 studenttevredenheid
15 eerstejaars
86% vrouw
12 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
7/11 HvA
Leraar Nederlands
€ 424 gemiddelde kamerhuur
3.9/5 studenttevredenheid
15 eerstejaars
86% vrouw
12 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
8/11 HvA
Leraar Nederlands
€ 424 gemiddelde kamerhuur
3.9/5 studenttevredenheid
15 eerstejaars
86% vrouw
12 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
9/11 NHL
Leraar Nederlands
gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
10/11 NHL Stenden
Leraar Nederlands
gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
11/11 Windesheim
Lerarenopleiding Nederlands
gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2017
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.93.7
inhoud3.83.5
docenten3.83.8
studiefaciliteiten3.63.3
studielast3.13.2
studiebegeleiding3.43.4

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Leraar Nederlands aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen is beoordeeld door 120 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.9 uit 5.
bron: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
deze
opleiding
landelijk
student tevredenheid 3.9 3.9
aantal eerstejaars 42
ervaren contacttijd per week 12-18
doorstroom naar tweede jaar 41%
diploma binnen 5 jaar 9%
doorstuderen
werk op niveau in 1,5 jaar 93%

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.


Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

De vooruitzichten op een baan voor een leraar voortgezet onderwijs zijn over het algemeen gunstig.
Voor vrijwel alle onderwijssectoren blijft er zeker tot 2016 een enorme vraag naar leraren bestaan. Voor jongeren die voor hun studiekeuze staan, betekent het dat een leraarsbaan een grote kans op werk oplevert, switchers kunnen op zoek naar een beter betaalde baan. Want de komende jaren gaan nog vele duizenden docenten met pensioen, zo blijkt uit cijfers van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt.

De vraag naar leerkrachten is de komende jaren het grootst binnen het vmbo. De Lerarenopleiding biedt je daarom de mogelijkheid je te specialiseren in deze vorm van onderwijs.

De kennis en vaardigheden die je tijdens je studie opdoet, blijken ook in tal van andere beroepen heel bruikbaar. Het zijn vaak beroepen waarvoor een combinatie van vakkennis op hbo-niveau en communicatieve vaardigheden wordt gevraagd.

Met de lerarenopleiding van de HAN ontwikkel je naast brede inhoudelijke kennis van je gekozen vak of leergebied, uitstekende pedagogische, didactische en communicatieve vaardigheden. Dit in combinatie met het landelijk tekort aan leraren, bieden een gunstig perspectief.

huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2955gemiddeld bruto maandloon
79%kans op een vaste baan
26%kans op een voltijd baan
97%kans op een baan op niveau
72%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
93%is tevreden over de studiekeuze

vergeleken met andere studies

zoektijd baan
salaris na 1,5 jaar
kans op een vaste baan
bron: Elsevier beste banen 2015

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Nederlands full-time,part-time,dual educational+ aanv. eisen
Universiteit TwenteEducational Science and Technology full-time,part-time+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityJeugdliteratuur+ 60 EC pre-master
HANMaster Educational Needs part-timegeen aanvullende eisen
HANMaster Leraar Nederlands dualgeen aanvullende eisen
HANMaster Leren en Innoverengeen aanvullende eisen
Amsterdam VUNederlandse letterkunde en het literaire veld+ 30 EC pre-master
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

bron: StudieData

Contact

HAN VoorlichtingsCentrum (HVC)
E: info@han.nl
T: +31 24 353 05 00
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite