Deze opleiding

Exacte vakken spreken je aan. Graag zet je deze passie in om anderen iets te leren. Kom natuurkunde studeren in deeltijd bij HAN lerarenopleidingen in Nijmegen!

open_in_newwebsite

locatieNijmegen
diplomaB
typeeducational, 240 EC
start1 februari, 1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur4 jaar deeltijd
accreditatiesNVAO
croho-code35261

Onze samenleving kan niet meer zonder technologie. De regering stimuleert al jaren een grotere keuze voor bètavakken in het middelbaar onderwijs. Ben je geïnteresseerd in technologische ontwikkelingen en wil je graag uitleggen hoe ledverlichting werkt of waarom het heelal uitdijt? Dan is een opleiding tot leraar Natuurkunde een goede keuze. Bovendien is het carrièreperspectief voor Leraren natuurkunde erg goed!

De opleiding Leraar Natuurkunde leidt je op tot tweedegraads docent. Als docent geef je niet alleen les. Je motiveert leerlingen en stimuleert ze in hun ontwikkeling op het vakgebied natuurkunde. Daarbij komen actuele onderwerpen als relativiteit, elektronica en technologie vanzelfsprekend aan de orde. Je bent een mentor, een coach, een begeleider bij wie leerlingen aan kunnen kloppen als ze een probleem hebben. Daarnaast ontwikkel je onderwijs binnen jouw school en natuurlijk werk je samen met collega's en ouders van leerlingen.

Je leert:

 • over de kennisdomeinen in de natuur- en scheikunde;
 • duidelijk en gestructureerd lesgeven;
 • een veilige omgeving creëren voor je leerlingen;
 • leerlingen begeleiden in hun persoonlijke ontwikkeling;
 • lessen voorbereiden en inspirerend lesgeven;
 • stimulerende leermiddelen en -materialen ontwerpen;
 • ICT en nieuwe media toepassen in het onderwijs.

Lees op de weblog www.leraarworden.com de ervaringen van onze (oud)studenten en stel ook je vragen!


Deze opleiding heeft meerdere vormen :

Waarom aan de HAN?

 • De Keuzegids hbo 2023 geeft de Lerarenopleiding Natuurkunde aan de HAN de kwalificatie 'goed'.
 • Het 1e jaar staan scheikunde en natuurkunde op het programma, waardoor je een dubbele propedeuse behaalt.
 • Natuurkunde is een tekortvak. Toekomstige leraren hebben dus veel kans op een baan, soms al tijdens de studie.
 • Bij aanvang van jouw opleiding proberen we zo goed mogelijk aan te sluiten op jouw persoonlijke behoefte door het ontwikkelen van een persoonlijk opleidingsplan. Door bijvoorbee

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
stage, onderzoek
studielast
Bij begeleide zelfstudie op woensdag les en de andere les op vrijdag.
Duur: 2,5- 4 jaar

Toelating en kosten

toelaatbare profielen
havo N&T+ Dringend aanbevolen zijn ook de eindexamenvakken scheikunde en wiskunde B.
havo N&G+ natuurkunde als eindexamenvak. Dringend aanbevolen zijn de eindexamenvakken scheikunde en wiskunde B.
vwo N&T+ Dringend aanbevolen zijn ook de eindexamenvakken scheikunde en wiskunde B.
vwo N&G+ natuurkunde als eindexamenvak. Dringend aanbevolen zijn de eindexamenvakken scheikunde en wiskunde B.
MBO niveau 4toelaatbaar
toelatingseisen

aanvullende vakeisen
Dringend aanbevolen zijn de eindexamenvakken natuurkunde, scheikunde en wiskunde B.

toelatingsgesprek

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/8 HAN
Leraar Natuurkunde
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/8 Fontys
Leraar Natuurkunde
€ 253 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/8 Fontys
Leraar Natuurkunde
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/8 HR
Lerarenopleiding VO/BVE Natuurkunde
€ 342 gemiddelde kamerhuur
3 eerstejaars
33% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/8 HU
Leraar Natuurkunde tweedegraads
€ 336 gemiddelde kamerhuur
2 eerstejaars
50% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/8 HvA
Leraar Natuurkunde
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
7/8 NHL Stenden
Leraar Natuurkunde
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
8/8
Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Natuurkunde
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Na de deeltijdopleiding Leraar Natuurkunde van de HAN kun je doorstuderen om je eerstegraads bevoegdheid te halen, waarmee je in het gehele onderwijs les mag geven. Je kunt een eerstegraads bevoegdheid halen door bijvoorbeeld een masteropleiding aan een hogeschool of universiteit te volgen. Maar je kunt je ook gaan verbreden met de Master Leren en Innoveren of de Master Educational Needs.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Met je diploma ben je bevoegd voor de klas te staan in alle klassen van het (v)mbo en in de onderbouw van havo en vwo.
 • 2e-graads docent natuurkunde

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Universiteit TwenteEducational Science & Technology full-time,part-time+ 30 EC pre-master
Universiteit LeidenLeraar VHO in Natuurkunde educational+ 90 EC pre-master
UULeraar VHO natuurkunde full-time,part-time educational+ aanv. eisen
HANOntwerpen van Eigentijds Leren part-time educational+ werkervaring
HANPedagogiek part-timegeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

leraar natuurkunde
bron: StudieData

Contact

ASK HAN
E: ask@han.nl
T: +31 24 353 05 00
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite