Deze opleiding

Het onderwijs is een wereld apart. Leerlingen zeggen immers wat ze denken. Daar staat echter veel tegenover. Waardering, plezier, afwisseling, het gevoel dat je werk iets betekent voor anderen.

Je hebt aanleg voor exacte vakken en bent sociaal vaardig. Je hebt passie voor je vak omdat natuurkunde de basis is van alle wetenschap. Als leraar natuurkunde weet je op een slimme manier deze passie en boodschap over te brengen. Je kunt ogenschijnlijk moeilijke theorie met geduld begrijpelijk maken. Dat gaat niet van vandaag op morgen. De opleiding Leraar
Natuurkunde bereidt je voor op het lesgeven, brengt je vakkennis naar een hoger niveau en helpt je om didactische vaardigheden te ontwikkelen.

De opleidingen Leraar Natuurkunde en Leraar Scheikunde (NaSk) kennen het eerste studiejaar een gemeenschappelijk studieprogramma en later veel gezamenlijke vakken. Dit maakt het voor jou mogelijk om ook voor het andere vak een tweedegraadsbevoegdheid te halen.

Op de lerarenopleiding Natuurkunde van de HAN helpen we je de leraar te worden die jij wilt zijn. Deskundige docenten geven je inzicht in theorie. Die pas je meteen toe in de praktijk op je stageschool. Natuurlijk onder begeleiding van je mentor en stagebegeleider. We stellen behoorlijk wat eisen aan je, maar laten je ook vrij om jouw leerweg te volgen in je professionele en persoonlijke ontwikkeling.

Lees op de weblog www.leraarworden.com de ervaringen van onze (oud-)studenten en stel ook je vragen!
open_in_newwebsite

printprint

locatieNijmegen
diplomaB Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Natuurkunde
typeregulier, 240 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur4 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code35261
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma

Waarom aan de HAN?

  • Bij de HAN hebben we drie verschillend ingerichte, moderne schoollaboratoria, zodat je in de praktijk kan ondervinden wat de voor- en nadelen van iedere opstelling is.
  • Ieder studiejaar een internationale studiereis, georganiseerd voor en door studenten,
  • Bij het behalen van je propedeuse ben je in het bezit van de propedeuse Natuurkunde, maar ook die van Scheikunde.
  • Je hebt in de 1e periode mogelijkheden tot extra ondersteuning qua vakinhouden en en studievaardigheden

Open dagen en meeloopdagen

Open Dag 10 maart 2018 Nijmegen (Voltijd) Nijmegen
Tijdens een Open Dag maak je kennis met de verschillende bacheloropleidingen van de HAN. Praat met studenten; hoe ervaren zij het om bij de HAN te studeren? Laat docenten meer vertellen over de inhoud van de opleiding. Meld je vooraf aan via onze website: www.han.nl/opendag

Studieprogramma

Unsplashed background img 2

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 september 2018
wettelijk tarief : € 2060
instellingstarief : € 8485
toelaatbare profielen
havo N&Gnatuurkunde of nlt
havo N&Ttoelaatbaar
vwo E&Mnatuurkunde of nlt
vwo N&Gnatuurkunde of nlt
vwo N&Ttoelaatbaar
MBO niveau 4toelaatbaar
toelatingseisen

aanvullende vakeisen
Wiskunde B, Scheikunde en/of Natuurkunde worden sterk aanbevolen

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
315kamerhuur in Nijmegenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1183totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

? studenten volgen deze opleiding
?% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2012
?% daarvan is vrouw
33631 studenten aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
50% daarvan is vrouw
bron: HBO-raad/VSNU

studievereniging

Fabulinus


Op kamers in Nijmegen

41385studenten studerend
18288studenten woonachtig   
€ 315gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
20 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/10 HAN
Leraar Natuurkunde
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/10 Fontys
Leraar Natuurkunde
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/10 Fontys
Leraar Natuurkunde
€ 253 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/10 HR
Lerarenopleiding VO/BVE Natuurkunde
€ 342 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/10 HU
Leraar Natuurkunde tweedegraads
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/10 HvA
Leraar Natuurkunde
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
7/10 HvA
Leraar Natuurkunde
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
8/10 NHL
Leraar Natuurkunde
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
9/10 NHL Stenden
Leraar Natuurkunde
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
10/10 Windesheim
Lerarenopleiding Natuurkunde
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2015
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel2.93.6
inhoud3.23.2
docenten3.23.7
studiefaciliteiten33.3
studielast2.23.2
studiebegeleiding3.13.1

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2015 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Leraar Natuurkunde aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen is beoordeeld door 13 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 2.9 uit 5.
bron: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
deze
opleiding
landelijk
student tevredenheid
aantal eerstejaars
ervaren contacttijd per week
doorstroom naar tweede jaar
diploma binnen 5 jaar
doorstuderen
werk op niveau in 1,5 jaar

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.


Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

huidige arbeidsmarkt

vergeleken met andere studies

zoektijd baanzeer goed
salaris na 1,5 jaar goed
kans op een vaste baan zeer goed
bron: Elsevier beste banen 2015

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Universiteit TwenteEducational Science and Technology full-time,part-time+ 30 EC pre-master
HANMaster Educational Needs part-timegeen aanvullende eisen
HANMaster Leren en Innoverengeen aanvullende eisen
TU DelftLeraar VHO Natuurkunde educational+ aanv. eisen
TUeLeraar VHO Natuurkunde educational+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

  • doorstuderen
  • leraar
  • leraar (v)mbo
  • leraar natuurkunde tweedegraads
  • leraar volwasseneneducatie
  • leraar voortgezet onderwijs
bron: CBS

Contact

HAN VoorlichtingsCentrum (HVC)
E: info@han.nl
T: +31 24 353 05 00
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite