Leraar Lichamelijke Opvoeding (ALO)

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Groepen kinderen en jongeren in beweging krijgen én houden. Dat is jouw taak als Leraar Lichmelijke Opvoeding (ALO). Jij maakt bewegen op een verantwoorde manier leuk in verschillende vormen.

Als Leraar Lichamelijke Opvoeding (docent Sport- en Bewegingsonderwijs, ALO) leer je om jonge mensen te begeleiden in hun sport- en bewegingsontwikkeling. De nadruk ligt daarbij op het goed leren lesgeven. Het onderwijsprogramma is actueel en helemaal gericht op de praktijk. De HAN werkt daarvoor nauw samen met scholen en (sport)organisaties.

Het werkveld van leraren lichamelijke opvoeding groeit: je geeft niet alleen les, maar initieert en organiseert ook samenwerkingsverbanden tussen scholen, sportaanbieders en lokale overheid.

Tijdens je opleiding leer je bijvoorbeeld samenwerkingen op te zetten binnen gemeentes op het gebied van sport en bewegen. Je leert ook meer over:
 • Lesgeven en coaching
 • Samenwerken en sportparticipatie
 • Presteren, gezondheid en onderzoek
 • Management en organisatie
 • Ondernemen en innovatie

De ALO-opleiding in Nijmegen is toegespitst op de actualiteit: docent lichamelijke opvoeding als beweegmanager en de docent als gedragsbeïnvloeder gezonde leefstijl. Er wordt gewerkt met verschijningsvormen van sport en bewegen als basis (wedstrijd, show, avontuur, spel, gezondheid, recreatie); dus niet alleen met de traditionele wedstrijdsporten.
Deze opleiding heeft meerdere vormen :
open_in_newwebsite

printprint

locatieNijmegen
diplomaB Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad in Lichamelijke Opvoeding
typeregulier, 240 EC
start1 september
taalzeer weinig Engels
voornamelijk Nederlands
opleidingsduur4 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code35025
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma
Beroepsprofiel HAN ALO: Combinatiefunctionaris Thijs de Groen
Beroepsprofiel HAN ALO: Docent Lichamelijke Opvoeding Jeske Weltevrede

Waarom aan de HAN?

Waarom zou je kiezen voor de hbo-deeltijdopleiding Leraar Lichamelijke Opvoeding aan de HAN? Deze ALO-opleiding is ambitieus, vernieuwd en speelt in op de actualiteit. Er zijn prachtige moderne sport- en onderwijslocaties en er is een enthousiast team van gedreven docenten die binding hebben met de sportpraktijk.
Waarom kiezen voor Leraar Lichamelijke Opvoeding aan de HAN?
 • Ambitieuze en vernieuwde opleiding;
 • Prachtige sport- en onderwijslocaties (Gymnasion in Nijmegen en ook lessen op Papendal Arnhem);
 • Innovatieve mix van werkvormen, contactonderwijs en onderwijs online;
 • Enthousiast team van gedreven docenten die binding hebben met de sportpraktijk;
 • Opleiding is toegespitst op de actualiteit: docent lichamelijke opvoeding als beweegmanager (buurt-onderwijs-sport, sportieve opvang, dagarrangement, brede school) en de docent als gedragsbeïnvloeder gezonde leefstijl;
 • Er wordt gewerkt met verschijningsvormen van sport en bewegen als basis (wedstrijd, show, avontuur, spel, gezondheid, recreatie); dus niet alleen met de traditionele wedstrijdsporten.


Open dagen en meeloopdagen

Open Dag 12 januari 2019 Nijmegen (Voltijd) Nijmegen
Tijdens een Open Dag maak je kennis met de verschillende bacheloropleidingen van de HAN. Praat met studenten; hoe ervaren zij het om bij de HAN te studeren? Laat docenten meer vertellen over de inhoud van de opleiding. Meld je vooraf aan via onze website: www.han.nl/opendag
Open Dag 19 januari 2019 Arnhem (Voltijd) Arnhem
Tijdens de Open Dag maak je kennis met de verschillende bacheloropleidingen van de HAN. Meld je als bezoeker de week voorafgaand aan op www.han.nl/opendag (let op betreft alleen voltijdvariant van opleidingen)
Open Dag 30 maart 2019 Arnhem (Voltijd) Arnhem
Tijdens een Open Avond maak je kennis met de verschillende bacheloropleidingen van de HAN. Meld je als bezoeker de week voorafgaand aan op www.han.nl/opendag (let op betreft alleen voltijdvariant van opleidingen)
Open Dag 06 april 2019 Nijmegen (Voltijd) Nijmegen
Tijdens een Open Dag maak je kennis met de verschillende bacheloropleidingen van de HAN. Praat met studenten; hoe ervaren zij het om bij de HAN te studeren? Laat docenten meer vertellen over de inhoud van de opleiding. Meld je vooraf aan via onze website: www.han.nl/opendag
Open Dag 6 april 2019 Nijmegen (Voltijd) Nijmegen
Tijdens een Open Dag maak je kennis met de verschillende bacheloropleidingen van de HAN. Praat met studenten; hoe ervaren zij het om bij de HAN te studeren? Laat docenten meer vertellen over de inhoud van de opleiding. Meld je vooraf aan via onze website: www.han.nl/opendag
HAN Studiekeuze Event zaterdag 01 juni 2019 Nijmegen (Voltijd) Nijmegen
Tijdens een Open Dag maak je kennis met de verschillende bacheloropleidingen van de HAN. Praat met studenten; hoe ervaren zij het om bij de HAN te studeren? Laat docenten meer vertellen over de inhoud van de opleiding. Meld je vooraf aan via onze website: www.han.nl/opendag

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
1e jaar In het eerste jaar (propedeuse) oriënteer je je op het beroep van Leraar Lichamelijke Opvoeding (ALO). Om iemand anders goed en veilig te kunnen leren bewegen, moet je de vaardigheid zelf ook beheersen. Daarom staan in het eerste jaar stages centraal, en daaromheen bewegen en pedagogische vakken.
2e jaar In de hoofdfase van de opleiding Leraar Lichamelijke Opvoeding diep je alle beroepstaken verder uit. In je tweede jaar verdiep je je verder in onderwerpen waarmee je een goede sportleraar wordt. Je loopt veel stage en maakt kennis met verschillende typen onderwijs. In deze fase kun je veel kanten op.
3e jaar In het derde jaar maak je een keuze in de onderwerpen waarin je je meer wilt verdiepen, zoals:

 • Lesgeven in verschillende soorten onderwijs
 • Evenementenmanagement
 • Verdiepen in thema's als leefstijl, talentontwikkeling of voeding
 • Keuzemogelijkheden (beweegmanagement bijvoorbeeld)
 • Minor die bij je past
4e jaar In de laatste fase van je ALO-opleiding werk je onder meer aan een afstudeeropdracht in de praktijk. Bij de eindstage gaat het niet alleen om lesgeven, maar ook om beweegmanagement (denk aan sportstimuleringsprojecten rond de school). Na 4 jaar studeren ben je Leraar Lichamelijke Opvoeding. Je bent dan eerstegraads bevoegd voor het lesgeven binnen alle soorten onderwijs en je mag je Bachelor of Education noemen.

minors

 1. Gezonde schakel in school en wijkIn deze minor leer je hoe je factoren die gezondheid, welzijn en prestatie binnen een school of een wijk beïnvloeden, zichtbaar maakt en activeert.
 2. Gedrag bij leefstijl en gezondheidDeze minor richt zich op het verwerven van kennis en inzicht in de relatie tussen (verstoord) gedrag en gezondheid. Hierbij wordt gekeken naar gezonde cliënten met eventuele risicofactoren.
 3. Gouden Kansen: aandacht voor sporttalent in buurt, school en sportDeze minor biedt je de mogelijkheid je te ontwikkelen tot een professional die de verbinding met de buurt, het onderwijs en de sportvereniging en oog heeft voor sport- en beweegtalent van kinderen.
 4. Begeleiden van buitengewone doelgroepen binnen sport en bewegenDoor middel van handelingsgerichte diagnostiek leer je binnen deze minor problemen aan te pakken op motorisch, sociaal-emotioneel of cognitief vlak.
 5. Leidinggeven aan professionals in zorg en welzijnDeze minor is een goede keuze wanneer je in de toekomst van plan bent om een coördinerende of leidinggevende functie te gaan vervullen, of wanneer je meer van leiding geven wilt weten.
 6. Health & Performance @WorkTijdens deze minor word je opgeleid tot junior 'Health & Performance' adviseur, ofwel integraal gezondheidsadviseur.
 7. Leefstijlprogramma op maatIn de minor Leefstijlprogramma op maat van de HAN ontwerp je een individueel leefstijlprogramma met specifieke aandacht voor voeding en beweging.
 8. Evenementenmanagement Deze minor geeft je kennis en kunde om een evenement in concept te bedenken, uit te werken en ook daadwerkelijk uit te voeren.
 9. Sport & EconomieDeze minor leert je hoe de geldstromen in de sport lopen en hoe je daar met economische principes verbeteringen in kunt aanbrengen.
 10. Sportbestuurder van de toekomst (niveau 3)Deze minor is iets voor jou wanneer je geïnteresseerd bent in de toekomst van Nederland sportland en het besturen van sportorganisaties in de georganiseerde breedtesport.
 11. Blessurepreventief samenwerken in de sportBinnen deze minor ontwikkel je een blessurepreventiefprogramma gericht op training en voeding voor sporters van verschillend niveau, je voert deze uit en evalueert na afloop.
 12. Prestatieverbetering in de sportIn deze minor staat het herkennen en ontwikkelen van sporttalent centraal.
 13. SportvoedingIn deze minor leer je hoe je individuele sportvoedingsadviezen kunt geven en hoe je sporters kunt begeleiden bij het behalen van hun doelstellingen.
 14. Specialist bewegingsonderwijs In deze minor staan lesgeven en begeleiden centraal. Je krijgt handvatten om kinderen van groep 3 t/m 8 op een verantwoorde en uitdagende manier te leren bewegen in bewegingsonderwijsleersituaties.

Onderwijs

taal van onderwijs10% en
90% nl
onderwijsopzet5% zelfstudie
50% theorie
45% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
computer opdrachten, excursie, groepsopdracht, hoorcollege, individuele opdracht, literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoek, onderzoeksvoorstel, stage, werkgroep, zelfstudie
doelstelling
Je geeft je eigen gezicht aan je opleiding en jouw afstuderen. Gedurende het onderwijs krijg je kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksvaardigheden aangeleerd. Afhankelijk van je interesse en afstudeerprofiel kun jezelf een afstudeeropdracht uitkiezen. Na 4 jaar studeren ben je docent Sport en Bewegen. Je bent dan eerstegraads bevoegd voor het lesgeven binnen alle soorten onderwijs.
studielast
Studiebelasting (per week)
 • Contacturen 18-24 uur
 • Zelfstudie 16-22 uur
bindend studieadvies
 • minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden
 • minimaal 60 EC in de eerste 24 maanden


In het eerste studiejaar moet je bij de ALO 60 studiepunten behalen. Haal je minder dan 45 studiepunten, dan krijg je een bindend negatief studieadvies (BNSA). Je mag de opleiding dan niet voortzetten.

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 september 2018
aanmelding deadline : 1 mei 2018
wettelijk tarief : € 2060
instellingstarief : € 7235
1 september 2019
aanmelding deadline : 1 mei 2019
wettelijk tarief : € 2083
Als je kiest voor de opleiding Leraar Lichamelijke Opvoeding meld je je aan via de website van Studielink. Je krijgt vervolgens een uitnodiging voor een 'onderzoek aanvullende eisen'. Dit onderzoek dien je met succes te behalen.
Het onderzoek aanvullende eisen levert een bindend advies op: Alleen bij een positief advies mag je starten met de opleiding. Dit selectieonderzoek bestaat uit de volgende onderdelen:

 1. Een vaardigheidstest: hoe is je motoriek?
 2. Lesgeven aan een groepje medekandidaten op basis van een gegeven opdracht
 3. Een motivatiegesprek met een docent van de opleiding

Het onderzoek aanvullende eisen maakt deel uit van de aanmeldprocedure en laat je zien of er een goede match bestaat tussen jou en de opleiding. Het is geen test of toets, dus je hoeft je niet voor te bereiden. Daarnaast dien je een sportmedisch onderzoek te doen en ben je in het bezit van minimaal je zwemdiploma A en B.


toelaatbare profielen
havo C&Mtoelaatbaar
havo E&Mtoelaatbaar
havo N&Gtoelaatbaar
havo N&Ttoelaatbaar
vwo C&Mtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar
MBO niveau 4toelaatbaar
WO propedeusetoelaatbaar
hbo-ptoelaatbaar
toelatingseisen

instaptoets

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
315kamerhuur in Nijmegenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1183totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

665 studenten volgen deze opleiding
24% daarvan is vrouw
147 eerstejaars gestart in 2017
29% daarvan is vrouw
33631 studenten aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
50% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Tri Movere
ALO, SBE, SGM

Op kamers in Nijmegen

41385studenten studerend
18288studenten woonachtig   
€ 315gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
20 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/5 HAN
Leraar Lichamelijke Opvoeding (ALO)
€ 315 gemiddelde kamerhuur
4.2/5 studenttevredenheid
147 eerstejaars
28% vrouw
18-24 uur contacttijd/week
90% Nederlandstalig
10% Engelstalig
2/5 Fontys
Leraar Lichamelijke Opvoeding (ALO)
€ 280 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
132 eerstejaars
37% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/5 Hanze
Lerarenopleiding Lichamelijke Opvoeding (ALO)
€ 303 gemiddelde kamerhuur
3.7/5 studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
18-24 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/5 HHS
HALO (Opleiding tot Leraar Lichamelijke Opvoeding) (Laan van Poot)
€ 326 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/5 HvA
Academie voor Lichamelijke Opvoeding
€ 424 gemiddelde kamerhuur
4.2/5 studenttevredenheid
230 eerstejaars
28% vrouw
18-24 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2017
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.13.9
inhoud3.93.6
docenten3.93.8
studiefaciliteiten3.63.6
studielast3.73.3
studiebegeleiding3.83.6

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Leraar Lichamelijke Opvoeding (ALO) aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen is beoordeeld door 252 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.1 uit 5.
bron: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
deze
opleiding
landelijk
student tevredenheid 4.2 3.9
aantal eerstejaars 182
ervaren contacttijd per week 18-24
doorstroom naar tweede jaar 79%
diploma binnen 5 jaar 40%
doorstuderen 9%
werk op niveau in 1,5 jaar 86%

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.


Na de studie

Unsplashed background img 2
Na 4 jaar studeren ben je Leraar Lichamelijke Opvoeding. Je bent dan eerstegraads bevoegd voor het lesgeven binnen alle soorten onderwijs en je mag je Bachelor of Education noemen. Wil je als sport- en beweegprofessional vernieuwing brengen binnen de sector en bruggen slaan naar andere sectoren? Start dan na je hbo-diploma bijvoorbeeld met de Master Sport- en Beweeginnovatie (MSBI). Een masteropleiding die wetenschap, praktijk en beleid bijeenbrengt en duurzaam met elkaar verbindt.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Sportleraren komen, zoals te verwachten, voornamelijk op scholen te werken. Het is als afgestudeerde aan de ALO relatief makkelijk om werk te vinden in je vakgebied. Wel is dit meestal parttime, maar het salaris kan soms aan de lage kant zijn (bron: Keuzegids HBO Voltijd 2018).
huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2360gemiddeld bruto maandloon
26%kans op een vaste baan
26%kans op een voltijd baan
71%kans op een baan op niveau
57%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
87%is tevreden over de studiekeuze

vergeleken met andere studies

zoektijd baangemiddeld
salaris na 1,5 jaar slecht
kans op een vaste baan zeer slecht
bron: Elsevier beste banen 2015

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Universiteit TwenteEducational Science and Technology full-time,part-time+ 30 EC pre-master
Maastricht UniversityGlobal Health+ aanv. eisen
Maastricht UniversityGovernance and Leadership in European Public Health+ aanv. eisen
Maastricht UniversityHuman Movement Sciences+ aanv. eisen
RijksuniversiteitHuman Movement Sciences+ 60 EC pre-master
Amsterdam VUSport, Exercise and Health+ 30 EC pre-master
RijksuniversiteitOnderwijswetenschappen+ 60 EC pre-master
RijksuniversiteitPedagogische wetenschappen+ 60 EC pre-master
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

 • buurtsportcoach
  Als buurtsportcoach ga je actief aan de slag. Doordat je zowel werkzaam bent bij een sport- of beweegaanbieder als in tenminste één ander sector (zorg, welzijn, kinderopvang, jeugdzorg of bedrijfsleven), draag je eraan bij dat mensen in hun eigen nabije omgeving kunnen sporten en bewegen.
 • combinatiefunctionaris
 • sportdocent basisonderwijs
  Je geeft les aan leerlingen in het basisonderwijs (4 tot 12-jarigen) en verzorgt diverse buitenschoolse sport- en beweegactiviteiten. Je ontwerpt een schoolplein dat sporten en bewegen stimuleert.
 • sportdocent mbo-onderwijs
  Je geeft les aan leerlingen op een mbo-school. Na intensieve belangenbehartiging is lichamelijke opvoeding weer een plek aan het verwerven in het mbo. Ook is er een groot aantal middelbare beroepsopleidingen Sport en Bewegen, waar je een rol als opleidingsdocent vervult. Ook buiten het onderwijs is de behoefte aan leraren lichamelijke opvoeding groot, bijvoorbeeld als combinatiefunctionaris of buurtsportcoach.
 • sportdocent voortgezet onderwijs (vmbo, havo, vwo)
  Je geeft les aan middelbare scholieren en ontwikkelt activiteiten voor 12 tot 18-jarigen buiten de school. Sport en bewegen bindt en boeit leerlingen. Denk bijvoorbeeld aan sportklassen die een onderwijsprogramma hebben met relatief veel sport en bewegen, of de landelijke wedstrijden van de 'sportiefste school'. Door het leertraject Sport-Dienstverlening-Veiligheid (SDV), hebben vmbo-scholen steeds meer werk voor leraren lichamelijke opvoeding.
bron: StudieData

Contact

HAN VoorlichtingsCentrum (HVC)
E: info@han.nl
T: +31 24 353 05 00
HAN VoorlichtingsCentrum (HVC)
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite