Deze opleiding

Meer dan 200 miljoen mensen spreken Frans. Het is de internationale taal van de gastronomie, mode, dans en architectuur. Als docent Frans word je ambassadeur van deze taal; een gevarieerde baan!

open_in_newwebsite

locatieNijmegen
diplomaB
typeeducational, 240 EC
start1 september
taalvooral Frans
deels Nederlands
opleidingsduur4 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code35196

Internationale studiereizen, diverse stages en veel werkcolleges in het Frans: de opleiding docent Frans in een notendop. In 4 jaar tijd leer je de taal, cultuur en het docentenvak kennen. En belangrijker: je ontwikkelt je tot een zelfstandige, creatieve leraar met een gezonde dosis zelfvertrouwen.

Spreken, schrijven, lezen, luisteren: grote kans dat je zelfs in het Frans gaat dromen. Als docent Frans in opleiding ontdek je alle aspecten van deze veelzijdige taal. Daarnaast verdiep je je in de ontwikkeling van jongeren en de kunst van het lesgeven. Hoe breng je ze de nodige taalvaardigheid bij? Wat is er nodig om hen te motiveren? In deze afwisselende studie komt het allemaal aan bod.

Je leert:

 • de Franse taal en cultuur goed beheersen;
 • duidelijk en gestructureerd lesgeven;
 • motiverende en uitdagende lessen ontwerpen;
 • omgaan met leerlingen met diverse problematiek;
 • communiceren met ouders en samenwerken met collega's;
 • meedenken over onderwijs.


Lees op de weblog www.leraarworden.com de ervaringen van onze (oud-)studenten en stel ook je vragen!


Deze opleiding heeft meerdere vormen :

Waarom aan de HAN?

 • De Lerarenopleiding Frans scoort uitstekend met een kwalificatie als Topopleiding in de Keuzegids hbo 2022! In het oordeel 'Elsevier de Beste Studies 2021' ontving deze studie een gouden medaille!
 • Studievereniging Lingua Franca is de studievereniging voor studenten aan de Lerarenopleidingen Nederlands, Engels, Duits en Frans.
 • Je krijgt onderwijs in kleine groepen, waardoor docenten je echt persoonlijk kunnen begeleiden.
 • Veel colleges zijn in het Frans en je krijgt les van native speak

Onderwijs

taal van onderwijs70% fr
30% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
hoorcollege, onderzoek, portfolio, stage, werkcollege, werkgroep, zelfstudie
doelstelling
Tijdens je opleiding Leraar Frans staan jouw vakmanschap en meesterschap centraal. Oftewel: Je krijgt alle vakkennis én pedagogische kennis die je als docent nodig hebt. Dat doe je in heldere, overzichtelijke stappen. Je doet in 4 jaar veel praktijkervaring op. Tijdens je studie staat een betrokken team van docenten klaar om jou te begeleiden.
studeren in het buitenland
In het 2e jaar vertrek je voor 4 weken naar een Franstalig land om verder aan je taalvaardigheid te werken. Je gaat bovendien aan de slag met verschillende excursies, stages en onderzoeksopdrachten. In het 3e jaar ga je 5 maanden op stage in het buitenland.
bindend studieadvies
 • minimaal 52.5 EC in de eerste 12 maanden


Aan het einde van het 1e jaar krijg je een studieadvies. De studiepunten die je hebt gehaald zijn daarbij belangrijk. Met een positief advies (minimaal 52,5 studiepunten) kun je door naar het 2e jaar. Met een negatief advies moet je helaas stoppen. Zo voorkomen we dat je tijd verliest aan een studie die niet echt bij je past.
honours-/excellence program Educatie Open Sourced

Het honoursprogramma Educatie Open Sourced is voor studenten die over grenzen heen willen kijken. Die zich interesseren voor de vraagstukken van morgen. Ben jij één van die studenten?.

Die 'complex' zien als uitdaging en die ondernemend, innovatief, ambitieus, vasthoudend en zelfsturend zijn.De opzet van het driedelige programma is 'open-sourced': gaandeweg vullen we het samen - met jou en onze partners in bedrijfs- en onderwijsleven - in.

#1 Je maakt kennis met zoveel mogelijk nieuwe perspectieven, ervaringen en innovaties en wordt ondergedompeld in 'the world that could be'.

#2 Je gaat met de handen uit de mouwen: samen visualiseren en experimenteren, gebruiken maken van technologie.

#3 Je onderzoekt de concrete vraag van een opdrachtgever en ontwerpt een innovatieve oplossing. Het hele traject is gericht op persoonlijke ontwikkeling. Je zult samenwerken in een hechte gemeenschap van young professionals die elkaar inspireren en uitdagen.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2022

wettelijk tarief : € 2209 (€1105 in het eerste jaar)

1 september 2023

collegegeld nog niet bekend

 1. Pak je DigiD erbij
 2. Check de toelatingseisen
 3. Meld je aan via Studielink
 4. Doe de studiekeuzecheck
 5. Maak je inschrijving 100% definitief
 6. De HAN Intro: zorg dat je erbij bent!

toelaatbare profielen
havo N&TFranse taal en cultuur
havo N&GFranse taal en cultuur
havo E&MFranse taal en cultuur
havo C&MFranse taal en cultuur
vwo N&TFranse taal en cultuur
vwo N&GFranse taal en cultuur
vwo E&MFranse taal en cultuur
vwo C&MFranse taal en cultuur
MBO niveau 4toelaatbaar
toelatingseisen

aanvullende vakeisen
Je bent zonder meer toelaatbaar tot de voltijd lerarenopleiding Frans als je in het bezit bent van een havodiploma met (één van) de profielen:

 • Natuur & Techniek + Fr
 • Natuur & Gezondheid + Fr
 • Economie & Maatschappij + Fr
 • Cultuur en Maatschappij + Fr

Voor eventuele overige toelatingseisen: http://www.han.nl/opleidingen/bachelor/leraar-frans/vt/toelating

inbegrepen in collegegeld
registration fee
accommodation
certificate
examination

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
315kamerhuur in Nijmegenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1183totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

45 studenten volgen deze opleiding
71% daarvan is vrouw
10 eerstejaars gestart in 2018
60% daarvan is vrouw
34466 studenten aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
50% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

SV Lingua Franca


Op kamers in Nijmegen

41385studenten studerend
18288studenten woonachtig   
€ 315gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
20 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/9 HAN
Leraar Frans
€ 315 gemiddelde kamerhuur
10 eerstejaars
60% vrouw
? uur contacttijd/week
30% Nederlandstalig
2/9 Fontys
Leraar Frans
€ 253 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/9 HR
Lerarenopleiding VO/BVE Frans
€ 342 gemiddelde kamerhuur
15 eerstejaars
66% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/9 HU
Teacher Education in French (Leraar Frans tweedegraads)
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
5/9 HU
Leraar Frans tweedegraads
€ 336 gemiddelde kamerhuur
6 eerstejaars
50% vrouw
? uur contacttijd/week
50% Nederlandstalig
6/9 HvA
Leraar Frans
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
50% Nederlandstalig
7/9 NHL
Leraar Frans
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
8/9 NHL Stenden
Leraar Frans
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
9/9 Windesheim
Lerarenopleiding Frans
€ 307 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.63.6
inhoud3.53.5
docenten3.73.7
studiefaciliteiten3.63.7
studielast2.83.0
studiebegeleiding3.73.5
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Leraar Frans aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen is beoordeeld door 41 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.6 uit 5.
bron: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 2022
deze
opleiding
landelijk
studenttevredenheid 3.9 3.7
aantal eerstejaars 15 16
ervaren contacttijd per week - 12-18
doorstroom naar tweede jaar 58% 53%
diploma binnen 5 jaar 26% 19%
doorstuderen - 17%
werk op niveau in 1,5 jaar 0

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Het grootste deel van de afgestudeerden gaat aan de slag als leraar Frans. Je geeft les in de onderbouw van het vmbo, havo en vwo, of het mbo. Daarnaast zijn er nog diverse andere banen mogelijk.
Er zijn bovendien verschillende mogelijkheden om door te studeren. Zo kun je je 1e-graads bevoegdheid behalen. Je verdiept je vakinhoudelijke kennis, breidt je vakdidactisch repertoire uit en doet praktijkgericht onderzoek. Je kunt ook een Master Pedagogiek of Onderwijswetenschappen volgen.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Met een Bachelor of Education zit je tegenwoordig goed op de arbeidsmarkt. Zeker met een vak als Frans, waarvoor te weinig docenten beschikbaar zijn. Of kies Frans als 2e vak, zodat je je mogelijkheden verbreedt. Ook kun je aan de slag bij de overheid, in het bedrijfsleven of de toeristische sector.
huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2903gemiddeld bruto maandloon
67%kans op een vaste baan
13%kans op een voltijd baan
83%kans op een baan op niveau
83%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
82%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Universiteit LeidenEducatieve master Frans educational+ aanv. eisen
Universiteit TwenteEducational Science & Technology full-time,part-time+ 30 EC pre-master
Radboud UniversiteitLanguage Variation and Multilingualism+ 60 EC pre-master
Universiteit LeidenLeraar VHO in Frans educational+ 120 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Frans educational+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLinguistics+ 60 EC pre-master
HvAMaster Leraar Frans part-time educational+ aanv. eisen
HANOntwerpen van Eigentijds Leren part-time educational+ werkervaring
HANPedagogiek part-timegeen aanvullende eisen
HanzeTalentontwikkeling & Diversiteitgeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

auteur van lesmethodes

Goed lesmateriaal is essentieel in het onderwijs. En wie kan daar nu beter over meedenken dan jij als afgestudeerd docent? Als auteur van lesmethodes schrijf je mee aan lesmaterialen.

leraar frans
mentor, studieloopbaanbegeleider of coach

Met jouw kennis van leerlingbegeleiding, onderwijsinnovatie, persoonlijke ontwikkeling en activerende didactiek ben je een prettige gesprekspartner voor leerlingen en hun ouders. Je helpt leerlingen zich verder te ontwikkelen.

bron: StudieData

Contact

ASK HAN
E: ask@han.nl
T: +31 24 353 05 00
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite