Deze opleiding

Als leraar Frans in het voortgezet onderwijs geef je niet alleen les.Je coacht en begeleidt ook leerlingen, je ontwikkelt onderwijs binnen je school en natuurlijk werk je samen met collega's & ouders.

open_in_newwebsite

locatieNijmegen
diplomaB
typeregulier, 240 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur4 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code35196
Als leraar Frans heb je niet alleen passie voor de Franse taal, maar kun je deze ook overbrengen op jongeren. Je legt graag uit en gaat goed met jonge mensen om. De opleiding Leraar Frans helpt je hierbij door middel van colleges taalvaardigheid, vakdidactiek, onderwijskunde en stagebegeleiding. Er zijn maar weinig beroepen waarbij de persoon er zo toe doet als in het beroep van leraar.

Lees op de weblog www.leraarworden.com de ervaringen van onze (oud-)studenten en stel ook je vragen!
Deze opleiding heeft meerdere vormen :

Waarom aan de HAN?

 • Bij de HAN heb je onderwijs in kleine groepen; de docenten kennen je dus persoonlijk. Je wordt vanaf dag één ondergedompeld in de Frans taal, omdat de meeste colleges in het Frans gegeven worden.
 • Ek jaar heb je de kans om naar een Franstalig land te verblijven om je taalniveau te verbeteren.
 • Je kunt zelf voorstellen doen om het onderwijsprogramma aan te passen aan je eigen wensen.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
hoorcollege, onderzoek, portfolio, stage, werkcollege, werkgroep, zelfstudie
doelstelling
Omdat het werkveld zo groot is, wordt van elke student verwacht dat hij zich in de eindfase meer profileert binnen een afstudeerrichting. Je kiest of je vooral gespecialiseerd wilt zijn in het havo/vwo- of in het vmbo/mbo-onderwijs. Je LIO-stage en je afstudeeronderzoek zullen gekoppeld worden aan de afstudeerrichting die je hebt gekozen. Dat je binnen een richting afstudeert, wil niet zeggen dat je in het andere profiel geen les mag geven. Je lesbevoegdheid na het behalen van je diploma is geld
studeren in het buitenland
In het derde studiejaar verblijf je ongeveer vier maanden in een Franstalig land. Je gaat dan naar een Franse hogeschool/universiteit waar je lessen volgt en de mogelijkheid krijgt om onderzoek te doen. Hierdoor leer je o.a de taal, de cultuur en het land van jouw keuze van binnenuit kennen. Daarnaast kun je deelnemen aan het International Teacher Programma (ITP).
In het eerste en tweede studiejaar neem je deel aan een uitwisselingsproject met een Hogeschool in België. In het eerste jaar ga je naar Mons opent in een nieuw venster, in het tweede jaar ontvang je met je klas je Belgische collega's.

In het derde studiejaar is de minor geplaatst. In deze minor is ook het Frankrijkverblijf opgenomen. Je verblijft dan gedurende 16 weken in een Franstalig land. Hiermee zet je de kroon op je taalverwerving.

bindend studieadvies
 • minimaal 52 EC in de eerste 12 maanden


Nadat je je gehele Studiekeuzecheck hebt gedaan, krijg je een studiekeuzeadvies. Je studiekeuzeadvies krijg je per e-mail toegestuurd. Als je je vóór 1 mei 2018 hebt aangemeld kun je - ongeacht je studiekeuzeadvies - je aanmelding voor de opleiding voortzetten! Als je je hebt aangemeld nà 1 mei 2018, dan is een negatief advies echter bindend. Dat wil zeggen dat je dan niet wordt toegelaten tot de opleiding.
honours-/excellence program Educatie Open Sourced

Het honoursprogramma Educatie Open Sourced is voor studenten die over grenzen heen willen kijken. Die zich interesseren voor de vraagstukken van morgen. Ben jij één van die studenten?.

Die 'complex' zien als uitdaging en die ondernemend, innovatief, ambitieus, vasthoudend en zelfsturend zijn.De opzet van het driedelige programma is 'open-sourced': gaandeweg vullen we het samen - met jou en onze partners in bedrijfs- en onderwijsleven - in.

#1 Je maakt kennis met zoveel mogelijk nieuwe perspectieven, ervaringen en innovaties en wordt ondergedompeld in 'the world that could be'.

#2 Je gaat met de handen uit de mouwen: samen visualiseren en experimenteren, gebruiken maken van technologie.

#3 Je onderzoekt de concrete vraag van een opdrachtgever en ontwerpt een innovatieve oplossing. Het hele traject is gericht op persoonlijke ontwikkeling. Je zult samenwerken in een hechte gemeenschap van young professionals die elkaar inspireren en uitdagen.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2019

wettelijk tarief : € 2083 (€1042 in het eerste jaar)

1 september 2020

collegegeld nog niet bekend

 1. Check je toelatingseisen
 2. Vraag je DigiD aan
 3. Meld je aan via Studielink
 4. Doe de studiekeuzecheck
 5. Plan een afspraak in bij de opleiding
 6. Je krijgt een studiekeuzeadvies
 7. Maak je aanmelding definitief
 8. Doe mee aan de HAN intro!

toelaatbare profielen
havo C&MFranse taal en cultuur
havo E&MFranse taal en cultuur
havo N&GFranse taal en cultuur
havo N&TFranse taal en cultuur
vwo C&Mtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar
MBO niveau 4toelaatbaar
toelatingseisen

aanvullende vakeisen
Je bent zonder meer toelaatbaar tot de voltijd lerarenopleiding Frans als je in het bezit bent van een havodiploma met (één van) de profielen:

 • Natuur & Techniek + Fr
 • Natuur & Gezondheid + Fr
 • Economie & Maatschappij + Fr
 • Cultuur en Maatschappij + Fr

Voor eventuele overige toelatingseisen: http://www.han.nl/opleidingen/bachelor/leraar-frans/vt/toelating

inbegrepen in collegegeld
registration fee
accommodation
certificate
examination

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
315kamerhuur in Nijmegenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1183totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

51 studenten volgen deze opleiding
69% daarvan is vrouw
13 eerstejaars gestart in 2017
77% daarvan is vrouw
34466 studenten aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
50% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Nijmegen

41385studenten studerend
18288studenten woonachtig   
€ 315gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
20 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/8 HAN
Leraar Frans
€ 315 gemiddelde kamerhuur
13 eerstejaars
76% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/8 Fontys
Leraar Frans
€ 253 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/8 HR
Lerarenopleiding VO/BVE Frans
€ 342 gemiddelde kamerhuur
15 eerstejaars
66% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/8 HU
Leraar Frans tweedegraads
€ 336 gemiddelde kamerhuur
6 eerstejaars
50% vrouw
? uur contacttijd/week
50% Nederlandstalig
5/8 HvA
Leraar Frans
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
50% Nederlandstalig
6/8 NHL
Leraar Frans
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
7/8 NHL Stenden
Leraar Frans
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
8/8 Windesheim
Lerarenopleiding Frans
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.63.6
inhoud3.53.5
docenten3.73.7
studiefaciliteiten3.63.7
studielast2.83.0
studiebegeleiding3.73.5
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Leraar Frans aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen is beoordeeld door 41 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.6 uit 5.
bron: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 2019
deze
opleiding
landelijk
studenttevredenheid 3.9 3.7
aantal eerstejaars 15 16
ervaren contacttijd per week - 12-18
doorstroom naar tweede jaar 58% 53%
diploma binnen 5 jaar 26% 19%
doorstuderen - 17%
werk op niveau in 1,5 jaar 0

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Na de lerarenopleiding van de HAN zijn er voldoende mogelijkheden om door te studeren, bijvoorbeeld 'met je vak' naar de universiteit. Je kunt na de lerarenopleiding aan de HAN ook doorstuderen aan een eerstegraads lerarenopleiding. Hiermee kun je een eerstegraads bevoegdheid halen. Een eerstegraads bevoegdheid betekent dat je in het gehele onderwijs les mag geven.

Je kunt een eerstegraads bevoegdheid halen door bijvoorbeeld een master te volgen. De HAN verzorgt voor vier vakken een master:

Ma

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Na je lerarenopleiding aan de HAN ben je tweedegraads bevoegd in je vak. Dat betekent dat je mag lesgeven in alle klassen van het vbo, mavo en vmbo en in de onderbouw (klas 1 tot en met klas 3) van het havo, vwo en gymnasium. Daarnaast mag je lesgeven aan cursisten in het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie (ROC).
huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2903gemiddeld bruto maandloon
67%kans op een vaste baan
13%kans op een voltijd baan
83%kans op een baan op niveau
83%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
82%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Universiteit TwenteEducational Science and Technology full-time,part-time+ 30 EC pre-master
Universiteit LeidenLeraar VHO in Frans educational+ 120 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Frans educational+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLinguistics+ 60 EC pre-master
HvAMaster Leraar Frans part-time educational+ aanv. eisen
HANMaster Pedagogiek part-timegeen aanvullende eisen
HanzeTalentontwikkeling & Diversiteitgeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

leraar frans
bron: StudieData

Contact

HAN VoorlichtingsCentrum (HVC)
E: info@han.nl
T: +31 24 353 05 00
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite