Deze opleiding

Laat je leerlingen graag door een economische bril kijken? Of heb je al een economische achtergrond en wil je juist werken aan je didactische kwaliteiten? Kies dan voor Leraar Economie deeltijd.

open_in_newwebsite

locatieNijmegen
diplomaB
typeeducational, 240 EC
start1 februari, 1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur4 jaar deeltijd
accreditatiesNVAO
croho-code35207

Het vak van docent ligt jou goed. Laat je leerlingen graag door een economische bril kijken en leg je met plezier complexe onderwerpen uit? Of heb je al een economische achtergrond en wil je juist werken aan je didactische kwaliteiten? Het kan allemaal op de opleiding Leraar Economie deeltijd.

Op de lerarenopleiding economie van de HAN helpen we jou de leraar te worden die jij wilt zijn. Deskundige docenten geven je inzicht in theorie. Die pas je meteen toe in de praktijk op jouw stageschool. Natuurlijk onder begeleiding van je mentor en stagebegeleider. We stellen behoorlijk wat eisen aan je, maar laten je ook vrij om jouw eigen leerweg te volgen in jouw professionele en persoonlijke ontwikkeling.

Lees op de weblog www.leraarworden.com de ervaringen van onze (oud)studenten en stel ook jouw vragen!


Deze opleiding heeft meerdere vormen :

Waarom aan de HAN?

  • Leraar Economie is in de Keuzegids hbo 2022 benoemd tot Topopleiding.
  • Je bent straks 2e-graads bevoegd voor algemene economie en bedrijfseconomie.
  • Je studie volgt jouw ritme door de combi van klassikale lessen, e-learning en leren op je stageplek.
  • Jij bepaalt je studietempo. Afhankelijk van je opleiding zijn vrijstellingen en een traject op maat mogelijk.
  • We bieden gevarieerde stages op verschillende scholen.
  • Bij de opleiding Leraar Economie deeltijd is er veel ruimte voor pe

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
hoorcollege, onderzoek, portfolio, stage, werkcollege, zelfstudie
doelstelling
De opleiding Leraar Economie kent een modulair en flexibel programma: 8 modules van 30 studiepunten. De opleidingsduur kan variëren, een volledig programma duurt ongeveer 4 jaar. Er vindt altijd een intakegesprek plaats met de opleiding om zicht te krijgen op je vooropleiding(en) en werkervaring, waarna in overleg een inschatting wordt gemaakt van jouw persoonlijke leerroute, eventuele vrijstellingen voor bepaalde modules of onderdelen daarvan en de te verwachten studieduur.
studielast
Duur: 2,5- 4 jaar
Tijden:
Maandag (16.15-21.30 uur) en
Donderdag (15.30-21.30 uur)

Toelating en kosten

startmomenten

1 februari 2023

collegegeld nog niet bekend

1 februari 2024

collegegeld nog niet bekend

1 september 2023

aanmelding deadline : 1 oktober 2022
collegegeld nog niet bekend

1 september 2024

aanmelding deadline : 1 oktober 2023
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
havo N&Teconomie of m&o
havo N&Geconomie of m&o
havo E&Mtoelaatbaar
havo C&Meconomie
vwo N&Teconomie of m&o
vwo N&Geconomie of m&o
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo C&Meconomie
MBO niveau 4toelaatbaar
toelatingseisen

aanvullende vakeisen
Economie of M&O als examenvak

toelatingsgesprek

inbegrepen in collegegeld
registration fee
accommodation
certificate
examination

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
315kamerhuur in Nijmegenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1183totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

103 studenten volgen deze opleiding
29% daarvan is vrouw
6 eerstejaars gestart in 2017
17% daarvan is vrouw
34466 studenten aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
50% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Nijmegen

41385studenten studerend
18288studenten woonachtig   
€ 315gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
20 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/3 HAN
Leraar Economie
€ 315 gemiddelde kamerhuur
6 eerstejaars
16% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/3 NHL Stenden
Leraar Economie
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/3
Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Economie
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.3
inhoud3.2
docenten3.5
studiefaciliteiten3.9
studielast2.7
studiebegeleiding3
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2015 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Leraar Economie aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen is beoordeeld door 39 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.3 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Na de opleiding Leraar Economie van de HAN kun je doorstuderen om je eerstegraads bevoegdheid te halen, waarmee je in het gehele onderwijs les mag geven. Bij de HAN kun je voor je eerstegraads bevoegdheid Leraar Economie terecht bij de masteropleiding Leraar Algemene Economie. Het doorstroomtraject is zo ingericht dat je geen pre-master hoeft te doen. Je kunt je na je bachelor lerarenopleiding Economie ook gaan verbreden de Master Leren en Innoveren of de Master Educational Needs.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Na de deeltijdlerarenopleiding Economie aan de HAN ben je tweedegraads bevoegd. Dat betekent dat je les mag geven in alle klassen van het (v)mbo en in de onderbouw (1e t/m de 3e klas) van havo, vwo en gymnasium. Daarnaast mag je lesgeven aan cursisten in het beroepsonderwijs en in de volwasseneneducatie (ROC).
Het werkveld staat o.a. door de vergrijzing te springen om praktijkgerichte docenten die inhoudelijk onderwijs aanbieden dat leerlingen aanspreekt. Met je diploma Leraar Economie van de HAN ben je breed inzetbaar door de dubbele bevoegdheid: je kunt in zowel algemeen economische vakken als bedrijfseconomische vakken het onderwijs van morgen in het tweedegraads werkgebied verzorgen.

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
HANLeraar Algemene Economie dual educationalgeen aanvullende eisen
HvAMaster Leraar Algemene Economie part-time educational+ aanv. eisen
HANOntwerpen van Eigentijds Leren part-time educational+ werkervaring
HANPedagogiek part-timegeen aanvullende eisen
HanzeTalentontwikkeling & Diversiteitgeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

leraar economie
bron: StudieData

Contact

ASK HAN
E: ask@han.nl
T: +31 24 353 05 00
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite