Deze opleiding

Het onderwijs is een wereld apart. Leerlingen zeggen immers wat ze denken. Daar staat echter veel tegenover. Waardering, plezier, afwisseling, het gevoel dat jouw werk iets betekent voor anderen.

Vind je het leuk om leerlingen/studenten na te laten denken over de (complexe) economische wereld door ze door een economische bril te laten kijken? Is het voor jou juist een uitdaging dat niet alleen de economie, maar ook je leerlingen/studenten aan verandering onderhevig zijn? Heb je er plezier in om de aan economie gerelateerde actualiteit te gaan gebruiken in lessen? Dan is de lerarenopleiding economie aan de HAN iets voor jou!

Op de lerarenopleiding economie van de HAN helpen we jou de leraar te worden die jij wilt zijn. Deskundige docenten geven je inzicht in theorie. Die pas je meteen toe in de praktijk op jouw stageschool. Natuurlijk onder begeleiding van je mentor en stagebegeleider. We stellen behoorlijk wat eisen aan je, maar laten je ook vrij om jouw eigen leerweg te volgen in jouw professionele en persoonlijke ontwikkeling.

Lees op de weblog www.leraarworden.com de ervaringen van onze (oud)studenten en stel ook jouw vragen!
Deze opleiding heeft meerdere vormen :
open_in_newwebsite

printprint

locatieNijmegen
diplomaB Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Economie
typeregulier, 240 EC
start1 februari, 1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur4 jaar deeltijd
accreditatiesNVAO
croho-code35207
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma

Waarom aan de HAN?

Deze opleiding geeft een dubbele bevoegdheid: Leraar Algemene Economie en Leraar Bedrijfseconomie. Dus een groter perspectief op de arbeidsmarkt!

Open dagen en meeloopdagen

Open Avond 13 maart 2019 (Deeltijd) Arnhem en Nijmegen
Let op: deze Open Avond is specifiek gericht op de deeltijd/duale variant(en) van deze opleidingen. Kijk voorafgaand op: www.han.nl/meermee
Open Avond 5 juni 2019 (Deeltijd) Arnhem en Nijmegen
Let op: deze Open Avond is specifiek gericht op de deeltijd/duale variant(en) van deze opleidingen. Kijk voorafgaand op: www.han.nl/meermee
Afsprakenavond 21 augustus 2019 (Deeltijd) Nijmegen en Arnhem
Let op: deze Open Avond is specifiek gericht op de deeltijd/duale variant(en) van deze opleidingen. Kijk voorafgaand op: www.han.nl/meermee

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
1e jaar In de propedeuse oriënteer je je in de breedte op algemene economie en bedrijfseconomie (vakinhoud) en op het lesgeven daarin (vakdidactiek en onderwijskunde). Je leert de beginselen van pedagogiek en je oriënteert je op het beroep leraar en vooral ook op je persoonlijke ontwikkeling. Je duikt in de werkzaamheden en competenties van een leraar en onderzoekt hoe het onderwijs anno nu in elkaar zit. Je past de opgedane theoretische kennis zelf in praktijk toe tijdens de stage.
2e jaar Vanaf de postpropedeusefase ga je dieper en breder in op vakinhoudelijke kennisdomeinen door onderwerpen als logistiek, financiële rekenkunde, internationaal ondernemen, Overheid, Recht en Marktvormen. Je leert ook meer over lesgeven, leerlingen, intercultureel onderwijs en leerproblemen.

De stageopdrachten kennen een opbouw in complexiteit, zodat je bij het begin van de laatste stage klaar bent om als Leraar in Opleiding aan de slag te gaan. In de eindfase van de opleiding volgt een eindstage

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
hoorcollege, onderzoek, portfolio, stage, werkcollege, zelfstudie
doelstelling
De opleiding Leraar Economie kent een modulair en flexibel programma: 8 modules van 30 studiepunten. De opleidingsduur kan variëren, een volledig programma duurt ongeveer 4 jaar. Er vindt altijd een intakegesprek plaats met de opleiding om zicht te krijgen op je vooropleiding(en) en werkervaring, waarna in overleg een inschatting wordt gemaakt van jouw persoonlijke leerroute, eventuele vrijstellingen voor bepaalde modules of onderdelen daarvan en de te verwachten studieduur.
studielast
Duur: 4 jaar
Tijden:
Maandag (16.15-21.30 uur) en
Donderdag (15.30-21.30 uur)

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 februari 2019
wettelijk tarief : € 2083
1 september 2019
aanmelding deadline : 1 oktober 2018
wettelijk tarief : € 2083
toelaatbare profielen
havo C&Meconomie
havo E&Mtoelaatbaar
havo N&Geconomie of m&o
havo N&Teconomie of m&o
vwo C&Meconomie
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo N&Geconomie of m&o
vwo N&Teconomie of m&o
MBO niveau 4toelaatbaar
toelatingseisen

aanvullende vakeisen
Economie of M&O als examenvak

toelatingsgesprek

inbegrepen in collegegeld
registration fee
accommodation
certificate
examination

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
315kamerhuur in Nijmegenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1183totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

103 studenten volgen deze opleiding
29% daarvan is vrouw
6 eerstejaars gestart in 2017
17% daarvan is vrouw
34466 studenten aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
50% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Nijmegen

41385studenten studerend
18288studenten woonachtig   
€ 315gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
20 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/2 HAN
Leraar Economie
€ 315 gemiddelde kamerhuur
6 eerstejaars
16% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/2
Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Economie
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2015
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.33.6
inhoud3.23.4
docenten3.53.8
studiefaciliteiten3.93.6
studielast2.72.9
studiebegeleiding33.4

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2015 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Leraar Economie aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen is beoordeeld door 39 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.3 uit 5.
bron: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
deze
opleiding
landelijk
student tevredenheid
aantal eerstejaars
ervaren contacttijd per week
doorstroom naar tweede jaar
diploma binnen 5 jaar
doorstuderen
werk op niveau in 1,5 jaar

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.


Na de studie

Unsplashed background img 2
Na de opleiding Leraar Economie van de HAN kun je doorstuderen om je eerstegraads bevoegdheid te halen, waarmee je in het gehele onderwijs les mag geven. Bij de HAN kun je voor je eerstegraads bevoegdheid Leraar Economie terecht bij de masteropleiding Leraar Algemene Economie. Het doorstroomtraject is zo ingericht dat je geen pre-master hoeft te doen. Je kunt je na je bachelor lerarenopleiding Economie ook gaan verbreden de Master Leren en Innoveren of de Master Educational Needs.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Na de deeltijdlerarenopleiding Economie aan de HAN ben je tweedegraads bevoegd. Dat betekent dat je les mag geven in alle klassen van het (v)mbo en in de onderbouw (1e t/m de 3e klas) van havo, vwo en gymnasium. Daarnaast mag je lesgeven aan cursisten in het beroepsonderwijs en in de volwasseneneducatie (ROC).
Het werkveld staat o.a. door de vergrijzing te springen om praktijkgerichte docenten die inhoudelijk onderwijs aanbieden dat leerlingen aanspreekt. Met je diploma Leraar Economie van de HAN ben je breed inzetbaar door de dubbele bevoegdheid: je kunt in zowel algemeen economische vakken als bedrijfseconomische vakken het onderwijs van morgen in het tweedegraads werkgebied verzorgen.

huidige arbeidsmarkt

vergeleken met andere studies

zoektijd baanzeer goed
salaris na 1,5 jaar goed
kans op een vaste baan zeer goed
bron: Elsevier beste banen 2015

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
HANMaster Leraar Algemene Economie dualgeen aanvullende eisen
HvAMaster Leraar Economie part-time educational+ aanv. eisen
HANMaster Leren en Innoverengeen aanvullende eisen
HanzeTalentontwikkeling & Diversiteitgeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

  • leraar economie
bron: StudieData

Contact

HAN VoorlichtingsCentrum (HVC)
E: info@han.nl
T: +31 24 353 05 00
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite