Deze opleiding

Altijd al iets willen doen met de Duitse taal en cultuur? De opleiding Leraar Duits deeltijd maakt het mogelijk om een carrièreswitch te maken. Je ontwikkelt je tot docent met uitgebreide vakkennis.

open_in_newwebsite

locatieNijmegen
diplomaB
typeeducational, 240 EC
start1 februari, 1 september
taalvooral Duits
deels Nederlands
opleidingsduur4 jaar deeltijd
accreditatiesNVAO
croho-code35193

Tijdens deze opleiding word je natuurlijk een echte kenner van de Duitse taal en het Duitse taalgebied. Een ander belangrijk onderdeel is het overbrengen van die kennis. Hoe activeer en motiveer je leerlingen, ook wanneer ze minder gemotiveerd zijn? Stap voor stap word je wegwijs gemaakt in de vakinhoud en didactiek.

Je leert:

 • de Duitse taal perfect te beheersen;
 • duidelijk en gestructureerd lesgeven; 
 • omgaan met kinderen met veelzijdige problematiek;
 • leerlingen stimuleren en motiveren; 
 • communiceren met ouders en samenwerken met collega's; 
 • meedenken over onderwijs.

De vakgroep Duits werkt samen met scholen in de regio en laat studenten al vroeg in de studie kennismaken met allerlei bijzondere projecten op scholen. Je kunt hierbij denken aan medewerking aan de Dag van de Buurtaal, Taaldorp op verschillende scholen in de regio en projecten op mbo-scholen.

Lees op de weblog www.leraarworden.com de ervaringen van onze (oud)studenten en stel ook jouw vragen!


Deze opleiding heeft meerdere vormen :

Waarom aan de HAN?

 • HAN Leraar Duits in deeltijd is een praktische opleiding: je loopt vanaf het 1e jaar meteen stage.
 • De opleiding is kleinschalig. Docenten en studieloopbaanbegeleiders begeleiden je persoonlijk.
 • We bieden gevarieerde stages op verschillende scholen. Een eigen onderwijsbaan kan ook dienen als stageplek.
 • Jij bepaalt je studietempo. Afhankelijk van je vooropleiding zijn er vrijstellingen mogelijk.
 • Het aantal vacatures voor leerkrachten in het onderwijs stijgt, ook in Gelderland.
 • Je

Onderwijs

taal van onderwijs70% de
30% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
hoorcollege, onderzoek, portfolio, stage
doelstelling
De opleiding Leraar Duits kent een modulair en flexibel programma: 8 modules van 30 studiepunten. De opleidingsduur kan variëren, een volledig programma duurt ongeveer 4 jaar. Er vindt altijd een intakegesprek plaats met de opleiding om zicht te krijgen op je vooropleiding(en) en werkervaring, waarna in overleg een inschatting wordt gemaakt van jouw persoonlijke leerroute, eventuele vrijstellingen voor bepaalde modules of onderdelen daarvan en de te verwachten studieduur.
studielast
Duur: 2,5- 4 jaar
Tijden: Dinsdag- en donderdagavond van 17.00 -21.30 uur
bindend studieadvies
 • minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden


Als accountant ben je gespecialiseerd in het geven van financiële informatie over het reilen en zeilen van een onderneming. Bij het midden- en kleinbedrijf of bij een grote onderneming.
Als accountant moet jij een correct beeld kunnen schetsen van de financiële situatie in een bedrijf. Dat leer je bij de hbo-opleiding Accountancy. Je krijgt een aantal kernvakken, zoals boekhouden, bedrijfseconomie en belastingrecht. Je leert hoe je een jaarrekening opstelt en controleert. En hoe een bedrijf processen zó kan vastleggen, dat het management over de juiste informatie beschikt om besluiten te nemen.

onderwijsvormen
Op de HAN zijn we groot voorstander van werkplekleren: een groot deel van je kennis en vaardigheden doe je op door écht voor de klas te staan. Het werkplekleren (stage lopen) bereidt je gedegen voor op het onderwijs. Jouw praktijkervaringen deel je geregeld met je medestudenten.
Het werkplekleren bestaat uit drie delen:

Werkplekleren 1: oriëntatiestage (op het beroep) in de propedeusefase
Werkplekleren 2: begeleide stage in de hoofdfase
Werkplekleren 3: zelfstandige eindstage in de afstudeerfase

Afhankelijk van de aard van het onderwijs wordt je begeleid door vakdocenten, onderwijskundigen, vakdidactici of begeleiders op stagescholen. Heb je al een baan in het onderwijs? Dan kun je deze mogelijk gebruiken als stageplek.

Tot slot werk je aan een digitaal portfolio. Het digitaal portfolio is een toetsinstrument voor jouw begeleiding en beoordeling. Je illustreert met het portfolio jouw groei in de verschillende fasen van de opleiding. Je ziet hoe je leert, wat je leert en kunt daardoor steeds beter richting geven aan je ontwikkeling.

Toelating en kosten

startmomenten

1 februari 2023

collegegeld nog niet bekend

1 februari 2024

collegegeld nog niet bekend

1 september 2023

aanmelding deadline : 1 oktober 2022
collegegeld nog niet bekend

1 september 2024

aanmelding deadline : 1 oktober 2023
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
havo N&TDuitse taal en cultuur
havo N&GDuitse taal en cultuur
havo E&MDuitse taal en cultuur
havo C&MDuitse taal en cultuur
vwo N&Taangevuld met Duitse taal en cultuur
vwo N&Gaangevuld met Duitse taal en cultuur
vwo E&Maangevuld met Duitse taal en cultuur
vwo C&Maangevuld met Duitse taal en cultuur
MBO niveau 4aangevuld met Duitse taal en cultuur
toelatingseisen

aanvullende vakeisen
Duits als examenvak

toelatingsgesprek

taaltoets
Afhankelijk van je vooropleiding kan het zijn dat je een taaltoets moet doen

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
315kamerhuur in Nijmegenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1183totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

102 studenten volgen deze opleiding
66% daarvan is vrouw
9 eerstejaars gestart in 2017
44% daarvan is vrouw
34466 studenten aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
50% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Nijmegen

41385studenten studerend
18288studenten woonachtig   
€ 315gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
20 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/11 HAN
Leraar Duits
€ 315 gemiddelde kamerhuur
9 eerstejaars
44% vrouw
? uur contacttijd/week
30% Nederlandstalig
2/11 Driestar Hogeschool
Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Duits
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
3/11 Fontys
Leraar Duits
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/11 Fontys
Leraar Duits
€ 253 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/11 HR
Lerarenopleiding VO/BVE Duits
€ 342 gemiddelde kamerhuur
4 eerstejaars
75% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/11 HU
Leraar Duits tweedegraads
€ 336 gemiddelde kamerhuur
11 eerstejaars
81% vrouw
? uur contacttijd/week
50% Nederlandstalig
7/11 HU
Teacher Education in German (Leraar Duits tweedegraads)
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
8/11 HvA
Leraar Duits
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
50% Nederlandstalig
9/11 NHL
Leraar Duits
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
10/11 NHL Stenden
Leraar Duits
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
11/11
Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Duits
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.93.7
inhoud3.73.6
docenten4.03.7
studiefaciliteiten3.73.7
studielast3.23.1
studiebegeleiding3.93.6
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Leraar Duits aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen is beoordeeld door 92 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.9 uit 5.
bron: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 2023
deze
opleiding
landelijk
studenttevredenheid 3.7 3.6
aantal eerstejaars 26 23
ervaren contacttijd per week 12-18 12-18
doorstroom naar tweede jaar 72% 60%
diploma binnen 5 jaar 46% 30%
doorstuderen - 26%
werk op niveau in 1,5 jaar 0

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Na de deeltijdopleiding Leraar Duits van de HAN kun je doorstuderen om je eerstegraads bevoegdheid te halen, waarmee je in het gehele onderwijs les mag geven. Je kunt een eerstegraads bevoegdheid halen door bijvoorbeeld een masteropleiding aan een hogeschool of universiteit te volgen. Je kunt je ook verbreden met de masters Leren en Innoveren of Educational Needs.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Je kunt aan de slag als 2e-graads docent Duits, waarbij je mag lesgeven in het mbo, vmbo en de onderbouw van havo en vwo. En dat is veel afwisselender dan het aanleren van de juiste spelling- en grammaticaregels! Je presenteert, coacht, bemiddelt en ontwikkelt onderwijs. Iedere klas heeft zijn eigen dynamiek. Je kunt ook mentor, auteur, vertaler, zorgcoördinator of loopbaanbegeleider worden.
huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 3378gemiddeld bruto maandloon

Let op: dit bedrag kan vertekenend zijn omdat deeltijd-opleidingen vooral door mensen met eerdere werkervaring worden gevolgd.
78%kans op een vaste baan
30%kans op een voltijd baan
100%kans op een baan op niveau
55%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
79%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Universiteit LeidenEducatieve master Duits educationalgeen aanvullende eisen
Universiteit TwenteEducational Science & Technology full-time,part-time+ 30 EC pre-master
Radboud UniversiteitLanguage Variation and Multilingualism+ 60 EC pre-master
Universiteit LeidenLeraar VHO in Duits educational+ 120 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Duits educational+ 120 EC pre-master
Universiteit LeidenLinguistics+ 60 EC pre-master
HANOntwerpen van Eigentijds Leren part-time educational+ werkervaring
HANPedagogiek part-timegeen aanvullende eisen
HanzeTalentontwikkeling & Diversiteitgeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

leraar duits
bron: StudieData

Contact

ASK HAN
E: ask@han.nl
T: +31 24 353 05 00
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite