Deze opleiding

Altijd al iets willen doen met de Duitse taal en cultuur? De opleiding Leraar Duits deeltijd maakt het mogelijk om een carrièreswitch te maken. Je ontwikkelt je tot docent met uitgebreide vakkennis.

open_in_newwebsite

locatieNijmegen
diplomaB
typeeducational, 240 EC
start1 februari, 1 september
taalvooral Duits
deels Nederlands
opleidingsduur4 jaar deeltijd
accreditatiesNVAO
croho-code35193

Tijdens deze opleiding word je natuurlijk een echte kenner van de Duitse taal en het Duitse taalgebied. Een ander belangrijk onderdeel is het overbrengen van die kennis. Hoe activeer en motiveer je leerlingen, ook wanneer ze minder gemotiveerd zijn? Stap voor stap word je wegwijs gemaakt in de vakinhoud en didactiek.

Je leert:

 • de Duitse taal perfect te beheersen;
 • duidelijk en gestructureerd lesgeven; 
 • omgaan met kinderen met veelzijdige problematiek;
 • leerlingen stimuleren en motiveren; 
 • communiceren met ouders en samenwerken met collega's; 
 • meedenken over onderwijs.

De vakgroep Duits werkt samen met scholen in de regio en laat studenten al vroeg in de studie kennismaken met allerlei bijzondere projecten op scholen. Je kunt hierbij denken aan medewerking aan de Dag van de Buurtaal, Taaldorp op verschillende scholen in de regio en projecten op mbo-scholen.

Lees op de weblog www.leraarworden.com de ervaringen van onze (oud)studenten en stel ook jouw vragen!


Deze opleiding heeft meerdere vormen :

Waarom aan de HAN?

 • HAN Leraar Duits in deeltijd is een praktische opleiding: je loopt vanaf het 1e jaar meteen stage.
 • De opleiding is kleinschalig. Docenten en studieloopbaanbegeleiders begeleiden je persoonlijk.
 • We bieden gevarieerde stages op verschillende scholen. Een eigen onderwijsbaan kan ook dienen als stageplek.
 • Jij bepaalt je studietempo. Afhankelijk van je vooropleiding zijn er vrijstellingen mogelijk.
 • Het aantal vacatures voor leerkrachten in het onderwijs stijgt, ook in Gelderland.
 • Je

Onderwijs

taal van onderwijs70% de
30% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
stage, hoorcollege, onderzoek, portfolio
doelstelling
De opleiding Leraar Duits kent een modulair en flexibel programma: 8 modules van 30 studiepunten. De opleidingsduur kan variëren, een volledig programma duurt ongeveer 4 jaar. Er vindt altijd een intakegesprek plaats met de opleiding om zicht te krijgen op je vooropleiding(en) en werkervaring, waarna in overleg een inschatting wordt gemaakt van jouw persoonlijke leerroute, eventuele vrijstellingen voor bepaalde modules of onderdelen daarvan en de te verwachten studieduur.
studielast
Duur: 2,5- 4 jaar
Tijden: Dinsdag- en donderdagavond van 16.00 -21.30 uur
onderwijsvormen
Op de HAN zijn we groot voorstander van werkplekleren: een groot deel van je kennis en vaardigheden doe je op door écht voor de klas te staan. Het werkplekleren (stage lopen) bereidt je gedegen voor op het onderwijs. Jouw praktijkervaringen deel je geregeld met je medestudenten.
Het werkplekleren bestaat uit drie delen:

Werkplekleren 1: oriëntatiestage (op het beroep) in de propedeusefase
Werkplekleren 2: begeleide stage in de hoofdfase
Werkplekleren 3: zelfstandige eindstage in de afstudeerfase

Afhankelijk van de aard van het onderwijs wordt je begeleid door vakdocenten, onderwijskundigen, vakdidactici of begeleiders op stagescholen. Heb je al een baan in het onderwijs? Dan kun je deze mogelijk gebruiken als stageplek.

Tot slot werk je aan een digitaal portfolio. Het digitaal portfolio is een toetsinstrument voor jouw begeleiding en beoordeling. Je illustreert met het portfolio jouw groei in de verschillende fasen van de opleiding. Je ziet hoe je leert, wat je leert en kunt daardoor steeds beter richting geven aan je ontwikkeling.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2024

aanmelding deadline : 1 oktober 2023
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
havo N&TDuitse taal en cultuur
havo N&GDuitse taal en cultuur
havo E&MDuitse taal en cultuur
havo C&MDuitse taal en cultuur
vwo N&Taangevuld met Duitse taal en cultuur
vwo N&Gaangevuld met Duitse taal en cultuur
vwo E&Maangevuld met Duitse taal en cultuur
vwo C&Maangevuld met Duitse taal en cultuur
MBO niveau 4aangevuld met Duitse taal en cultuur
toelatingseisen

aanvullende vakeisen
Duits als examenvak

toelatingsgesprek

taaltoets
Afhankelijk van je vooropleiding kan het zijn dat je een taaltoets moet doen

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/10 HAN
Leraar Duits
€ 315 gemiddelde kamerhuur
9 eerstejaars
44% vrouw
? uur contacttijd/week
30% Nederlandstalig
2/10 Driestar Hogeschool
Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Duits
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
3/10 Fontys
Leraar Duits
€ 253 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/10 Fontys
Leraar Duits
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/10 HR
Lerarenopleiding VO/BVE Duits
€ 342 gemiddelde kamerhuur
4 eerstejaars
75% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/10 HU
Leraar Duits tweedegraads
€ 336 gemiddelde kamerhuur
11 eerstejaars
81% vrouw
? uur contacttijd/week
50% Nederlandstalig
7/10 HU
Teacher Education in German (Leraar Duits tweedegraads)
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
8/10 HvA
Leraar Duits
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
50% Nederlandstalig
9/10 NHL Stenden
Leraar Duits
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
10/10
Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Duits
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Na de deeltijdopleiding Leraar Duits van de HAN kun je doorstuderen om je eerstegraads bevoegdheid te halen, waarmee je in het gehele onderwijs les mag geven. Je kunt een eerstegraads bevoegdheid halen door bijvoorbeeld een masteropleiding aan een hogeschool of universiteit te volgen. Je kunt je ook verbreden met de masters Leren en Innoveren of Educational Needs.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Je kunt aan de slag als 2e-graads docent Duits, waarbij je mag lesgeven in het mbo, vmbo en de onderbouw van havo en vwo. En dat is veel afwisselender dan het aanleren van de juiste spelling- en grammaticaregels! Je presenteert, coacht, bemiddelt en ontwikkelt onderwijs. Iedere klas heeft zijn eigen dynamiek. Je kunt ook mentor, auteur, vertaler, zorgcoördinator of loopbaanbegeleider worden.

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Universiteit LeidenEducatieve master Duits educationalgeen aanvullende eisen
Universiteit TwenteEducational Science & Technology full-time,part-time+ 30 EC pre-master
Radboud UniversiteitLanguage Variation and Multilingualism+ 60 EC pre-master
Universiteit LeidenLeraar VHO in Duits educational+ 120 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Duits educational+ 120 EC pre-master
Universiteit LeidenLinguistics+ 60 EC pre-master
HANOntwerpen van Eigentijds Leren part-time educational+ werkervaring
HANPedagogiek part-timegeen aanvullende eisen
HanzeTalentontwikkeling & Diversiteitgeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

leraar duits
bron: StudieData

Contact

ASK HAN
E: ask@han.nl
T: +31 24 353 05 00
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite