International Social Work

HAN_ University of Applied Sciences

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

We leven in een wereld vol uitdagingen. Bied jij kwetsbare mensen wereldwijd nieuwe perspectieven om hun leven te verbeteren? Studeer International Social Work aan de HAN!

open_in_newwebsite

locatieNijmegen
diplomaB
typeregulier, 240 EC
start1 september
taalvolledig Engels
opleidingsduur4 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code34116
Natuurrampen, armoede, schending van mensenrechten. Als internationaal georiënteerde social worker draag je bij aan een gezonde en inclusieve samenleving. Dat doe je in een internationale omgeving in Nederland of in het buitenland. Veldwerk vormt het hart van de opleiding. Ervaren docenten vertellen je over belangrijke tools, ontwikkelingen en het meest recente onderzoek op het gebied van maatschappelijk werk. Dan ga je zelf op onderzoek uit. Je werkt aan complexe problemen binnen een community.

Elk studiejaar loop je stage. In het eerste jaar doe je dat bij een internationaal georiënteerd bedrijf in Nederland. Vanaf je tweede jaar kies je of je in Nederland wil blijven of naar het buitenland wil gaan. In het 3e en 4e ga je aan de slag met je specialisatie - Community Development & Inclusive Society.

Binnen jouw onderzoek leer je communities kennen van binnenuit. Je ontdekt wat er speelt, vindt praktische oplossingen en je hebt met jouw inzichten impact op het leven anderen.
Deze opleiding heeft meerdere vormen :

Onderwijs

taal van onderwijs100% en
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2022

aanmelding deadline : 1 mei 2022
collegegeld nog niet bekend

1 september 2023

aanmelding deadline : 1 mei 2023
collegegeld nog niet bekend

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
315kamerhuur in Nijmegenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1183totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

? studenten volgen deze opleiding
?% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2017
?% daarvan is vrouw
34466 studenten aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
50% daarvan is vrouw
bron: HBO-raad/VSNU

Op kamers in Nijmegen

41385studenten studerend
18288studenten woonachtig   
€ 315gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
20 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/18 HAN
International Social Work
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
2/18 HAN
Social Work
€ 315 gemiddelde kamerhuur
930 eerstejaars
72% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/18 HAN
International Social Work
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
4/18 Avans
Social Work
€ 293 gemiddelde kamerhuur
496 eerstejaars
83% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/18
Social Work
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
6/18 Fontys
Social Work
€ 280 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
7/18 Hanze
Social Work
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
8/18 HHS
Social Work
€ 326 gemiddelde kamerhuur
174 eerstejaars
87% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
9/18 HR
Social Work
€ 342 gemiddelde kamerhuur
452 eerstejaars
85% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
10/18 HvA
Social Work
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
11/18 Inholland
Social Work
€ 342 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
12/18 NHL Stenden
Social work
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
13/18 ProgreSZ
Social Work
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
14/18 Saxion
Social Work
€ 250 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
15/18 Hogeschool VIAA
Social Work
€ 307 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
16/18 Windesheim
Social Work
€ 307 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
17/18 Windesheim
Social Work
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
18/18 Zuyd
Social Work
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.73.9
inhoud3.63.7
docenten3.53.6
studiefaciliteiten3.63.5
studielast3.33.4
studiebegeleiding3.43.6
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

International Social Work aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen is beoordeeld door 1476 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.7 uit 5.
bron: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 2022
deze
opleiding
landelijk
studenttevredenheid 3.7 3.8
aantal eerstejaars 523 309
ervaren contacttijd per week 12-18 12-18
doorstroom naar tweede jaar 76% 65%
diploma binnen 5 jaar 47% 44%
doorstuderen 8% 9%
werk op niveau in 1,5 jaar 2

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Je ondersteunt communities bij het oplossen van maatschappelijke problemen. Je helpt mensen met psychische problemen. Je begeleidt jongeren bij activiteiten. Internationaal-georiënteerde en maatschappelijke organisaties zijn altijd op zoek naar iemand met jouw vaardigheden. Iemand met een interesse in globale thema's en problematiek. Iemand die een bijdrage wil leveren aan een betere wereld. Jij maakt straks het verschil.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2252gemiddeld bruto maandloon
22%kans op een vaste baan
34%kans op een voltijd baan
33%kans op een baan op niveau
35%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
70%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Universiteit TwenteEducational Science & Technology full-time,part-time+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityFilosofie part-time+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityKunst- en Cultuurwetenschappen+ 60 EC pre-master
HUMaster Innovatie in Zorg en Welzijn part-timegeen aanvullende eisen
HanzeMaster Social Work part-time+ werkervaring
+ toelatingsgesprek
Universiteit TwentePsychology+ 45 EC pre-master
Maastricht UniversityWork, Health and Career+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

hulpverlener in asielzoekerscentrum

Door jouw kennis over en ervaring met culturen en mondiale problematieken, ben jij een steun voor deze mensen in een vaak zeer kwetsbare situatie.

jeugdzorgwerker in multiculturele wijk

Je ondersteunt wijkbewoners uit verschillende culturen met vragen en problemen, bijvoorbeeld op het gebied van omgangsvormen, taal en opleiding. Je begrijpt waar zij tegenaan lopen en zoekt samen naar manieren om hen verder te helpen.

leidinggevende in ontwikkelingsprojecten

Jij geeft leiding aan een team van hulpverleners en vrijwilligers die zich inzetten om de minst kansrijke mensen een goed leven op te laten bouwen. Bijvoorbeeld in een township in Zuid-Afrika werk je samen aan een betere hygiëne en de opleidingen van mensen.

projectleider in community development

Jij helpt mensen om beter samen te leven. Je zet bijvoorbeeld een jongerencentrum op, ontwikkelt culturele activiteiten en laat mensen samenwerken aan hun eigen toekomst. Als projectleider coördineer jij de verschillende initiatieven voor de gemeenschap.

sociaal werker

Als sociaal werker ondersteun je mensen bij het oplossen van verschillende problemen. Van huurschuld tot werkloosheid, van opvoedings- tot relatieproblemen.

sociaal werker in een vluchtelingenkamp

Vluchtelingen hebben heel specifieke behoeftes, angsten en hulpvragen. Jij helpt hen om een weg te vinden naar een humaan bestaan en een beter leven.

sociaal-cultureel werker

Je helpt buurtbewoners of communities om sociale en culturele problemen en uitdagingen op te lossen.

bron: StudieData

Contact

ASK HAN
E: ask@han.nl
T: +31 24 353 05 00
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite