Fysiotherapie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Ben je geïnteresseerd in het menselijk lichaam? Wil je het herstelproces van mensen verbeteren of ondersteunen? Leer vele behandelmethodes aan. Kies voor hbo Fysiotherapie aan de HAN in Nijmegen!

open_in_newwebsite

locatieNijmegen
diplomaB
typeregulier, 240 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur4 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code34570
Als fysiotherapeut weet je hoe het menselijk lichaam functioneert, beweegt, hoe ons lijf reageert op belasting en inspanning èn hoe het daarvan herstelt. Je kent behandelmethodes om dit herstelproces te ondersteunen of te verbeteren. Die kennis draag je over op individuele cliënten /patiënten.

Fysiotherapie is heel veel meer dan masseren en oefeningen geven. Gedurende de intensieve opleiding en vooral tijdens de stage ontdek en leer je hoeveel positieve invloed je kunt uitoefenen op de gezondheid van een cliënt of patiënt en dat de manier die je daar- voor kiest, eindeloos kan variëren. Je gebruikt daarvoor verschillende methoden, zoals:

 • Training
 • Massagetechnieken
 • Coachen
 • Adviseren

Je gaat in je beroep als fysiotherapeut niet alleen aan de slag met het bewegen van het lichaam, de botten en de spieren, maar ook met het gedrag van mensen. Je hebt veel praktische kennis nodig over:

 • Genezen (curatief behandelen)
 • Preventie
 • Coaching
 • Ondernemen

De HAN heeft ook een Topsportklas Fysiotherapie op het Centrum voor Topsport en Onderwijs (CTO) Papendal in Arnhem. Specifiek bedoeld voor topsporters met een omvangrijk trainings- en wedstrijdprogramma.
Fysiotherapie | Dag uit het leven van student Pleun

Waarom aan de HAN?

awardKeuzegids topopleiding
2017
awardKeuzegids topopleiding
2018 : score 88, 1e plaats, 2019
Waarom Fysiotherapie studeren aan de HAN in Nijmegen?

 • HAN Fysiotherapie wordt al vele jaren gekwalificeerd als topopleiding; ook in 2017.
 • Excellente voorzieningen (praktijkhuis en -coaching)
 • Uitgebreid aanbod verdiepende en vakgerichte minoren
 • Multiprofessionele samenwerking met andere paramedische, verpleegkundige studies
 • Hoogwaardige sport- en testfaciliteiten met bewegingslaboratorium
 • Samenwerking met Papendal en NOC*NSF
 • Intensieve samenwerking met ziekenhuizen en universiteit

Studieprogramma

Unsplashed background img 2

minors

track Excellent Programma Ondernemendheid en Leiderschap

Speciaal ontwikkeld voor studenten die competenties willen ontwikkelen op het gebied van ondernemendheid en management binnen de gezondheidszorg.

minor Neurorevalidatie

Ben je geïnteresseerd in de behandeling van cliënten met niet-aangeboren hersenletsel? Dan is dit de juiste minor!

minorminor Pijn voor Health Professionals

Wil je als toekomstig zorgprofessional meer weten over de behandeling van mensen met pijnklachten? Volg dan deze minor.

minor Klinische voeding

Ben jij gefascineerd door de invloed van voeding op ziekte? En wil jij in de toekomst werken als diëtist in een ziekenhuis? Leer van alles over het voeden van zieke mensen.

minor Sport Physiotherapy and Active Aging (SPAA)

Om je optimaal voor te bereiden als toekomstig sportfysiotherapeut, behandelen we in deze minor uiteenlopende casussen, die recht doen aan de complexiteit van de moderne sportfysiotherapeut.

minor Gedrag bij leefstijl en gezondheid

De minor richt zich op het verwerven van kennis en inzicht in de relatie tussen (verstoord) gedrag en gezondheid.

minor Diet and Physical Activity in Ageing and Disease (DAAD)

.

De minor DAAD gaat over de rol van fysieke activiteit (in de breedste zin des woords) en voeding bij veroudering, preventie en de behandeling van chronische ziekten en zieken met complexe comorbiditeit waarmee diëtisten (en andere paramedici) dagelijks in hun werkveld te maken hebben.

minor Het kind centraal: een interdisciplinaire benadering van complexe stoornissen

In deze minor leer je hoe je kinderen diagnosticeert of behandelt die een of meerdere (ontwikkelings)stoornissen/beperkingen hebben.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
computer opdrachten, groepsdiscussie, groepsopdracht, hoorcollege, individuele opdracht, literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoek, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, practicum, stage, werkcollege, werkgroep, zelfstudie
bindend studieadvies
 • minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden


In het 1e studiejaar moet je 60 studiepunten behalen. Haal je minder dan 45 studiepunten, dan krijg je een bindend negatief studieadvies (BNSA). Je moet dan stoppen met de opleiding.
honours-/excellence program Honoursprogramma Fysiotherapie

Dit extracurriculaire programma staat in het teken van 'multidisciplinair werken'. Hierdoor krijg je extra verdieping in je toekomstige vak en een ruimere blik op het zorg- en welzijnsdomein.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2019

wettelijk tarief : € 2083 (€1042 in het eerste jaar)

1 september 2020

collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
havo C&Mtoelaatbaar
havo E&Mtoelaatbaar
havo N&Gtoelaatbaar
havo N&Ttoelaatbaar
vwo C&Mtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar
MBO niveau 4toelaatbaar
WO propedeusetoelaatbaar
hbo-ptoelaatbaar
studie kosten
bron: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
bedrag kostenpost
€ 800studiematerialenin het eerste jaar

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
315kamerhuur in Nijmegenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1183totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

692 studenten volgen deze opleiding
51% daarvan is vrouw
122 eerstejaars gestart in 2017
55% daarvan is vrouw
34466 studenten aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
50% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Nopfy
Fysiotherapie, Ergotherapie, Voeding en Diëtetiek en Logopedie

Op kamers in Nijmegen

41385studenten studerend
18288studenten woonachtig   
€ 315gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
20 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/14 HAN
Fysiotherapie
star Elsevier
Keuzegids topopleiding 2018  1e  88
Keuzegids topopleiding 2019
€ 315 gemiddelde kamerhuur
122 eerstejaars
54% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/14 Avans
Fysiotherapie
€ 326 gemiddelde kamerhuur
151 eerstejaars
47% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/14 Fontys
Physiotherapy (English)
€ 280 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
4/14 Fontys
Fysiotherapie
€ 280 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/14 Hanze
Fysiotherapie
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/14 Hanze
Physiotherapy
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
7/14 Hogeschool Leiden
Opleiding tot Fysiotherapeut
€ 350 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
8/14 HR
Fysiotherapie
€ 342 gemiddelde kamerhuur
137 eerstejaars
56% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
9/14 HU
Fysiotherapie
€ 336 gemiddelde kamerhuur
238 eerstejaars
55% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
10/14 HvA
European School of Physiotherapy (Internationaal)
€ 424 gemiddelde kamerhuur
203 eerstejaars
48% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
11/14 HvA
Fysiotherapie
€ 424 gemiddelde kamerhuur
203 eerstejaars
48% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
12/14 Saxion
Fysiotherapie
€ 250 gemiddelde kamerhuur
323 eerstejaars
55% vrouw
? uur contacttijd/week
13/14 THIM
Opleiding tot Fysiotherapeut
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
14/14 Zuyd
Opleiding tot Fysiotherapeut
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.34.1
inhoud4.13.9
docenten4.33.9
studiefaciliteiten3.93.7
studielast3.93.6
studiebegeleiding4.23.7
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Fysiotherapie aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen is beoordeeld door 564 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.3 uit 5.
bron: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 2019
deze
opleiding
landelijk
studenttevredenheid 4.3 4
aantal eerstejaars 170 252
ervaren contacttijd per week 18-24 18-24
doorstroom naar tweede jaar 79% 70%
diploma binnen 5 jaar 63% 55%
doorstuderen 6% 5%
werk op niveau in 1,5 jaar 3

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Als afgestudeerd fysiotherapeut mag je je Bachelor of Science noemen. Als je nog verder wilt gaan met een master, zijn er wat betreft masteropleidingen meerdere mogelijkheden. Afhankelijk van de minor die je gekozen hebt, heb je al dan niet recht op een verkorte vervolgopleiding. Een voorbeeld van zo'n verkorte vervolgstudie is de Master Bewegingswetenschappen.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Als afgestudeerd fysiotherapeut kom je redelijk makkelijk aan een baan, en het werk is meestal op hbo-niveau. Wel werken de meeste fysiotherapeuten parttime, bijvoorbeeld in een eigen praktijk of in een verpleeghuis, ziekenhuis of sportschool (bron: Keuzegids HBO Voltijd 2018).
huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2657gemiddeld bruto maandloon
32%kans op een vaste baan
26%kans op een voltijd baan
83%kans op een baan op niveau
45%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
88%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Radboud UniversiteitBiomedical Sciences+ 50 EC pre-master
Maastricht UniversityEpidemiology+ aanv. eisen
Maastricht UniversityGlobal Health+ aanv. eisen
Maastricht UniversityGovernance and Leadership in European Public Health+ aanv. eisen
Maastricht UniversityHealth Education and Promotion+ aanv. eisen
Universiteit TwenteHealth Sciences+ 30 EC pre-master
Maastricht UniversityHealthcare Policy, Innovation and Management+ aanv. eisen
Maastricht UniversityHuman Movement Sciences+ aanv. eisen
Amsterdam VUSport, Exercise and Health+ 30 EC pre-master
HUMaster Fysiotherapie part-timegeen aanvullende eisen
HUMaster Innovatie in Zorg en Welzijn part-timegeen aanvullende eisen
HANMaster Musculoskeletale Revalidatie part-time+ werkervaring
+ erkende certificaten
+ instaptoets
+ toelatingsgesprek
HANMaster Neurorevalidatie en Innovatie part-time+ aanv. eisen
HUMaster Physician Assistant dual+ werkervaring
+ werk naast de opleiding (duaal)
Universiteit TwentePsychology+ 45 EC pre-master
Maastricht UniversityWork, Health and Career+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

fysiotherapeut
bron: StudieData

Contact

HAN VoorlichtingsCentrum (HVC)
E: info@han.nl
T: +31 24 353 05 00
HAN VoorlichtingsCentrum (HVC)
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite