Fysiotherapie

HAN_ University of Applied Sciences

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Wil jij mensen begeleiden en coachen bij lichamelijke beweging, inspanning? Als fysiotherapeut help je hen bij het herstelproces. Je krijgt vele behandelmethodes onder de knie. Kies HAN Fysiotherapie!

open_in_newwebsite

locatieNijmegen
diplomaB
typeregulier, 240 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur4 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code34570
Als fysiotherapeut weet je hoe het menselijk lichaam functioneert, beweegt, hoe ons lijf reageert op belasting en inspanning èn hoe het daarvan herstelt. Je kent behandelmethodes om dit herstelproces te ondersteunen of te verbeteren. Die kennis draag je over op individuele cliënten /patiënten.

Fysiotherapie is heel veel meer dan masseren en oefeningen geven. Gedurende de intensieve opleiding en vooral tijdens de stage ontdek en leer je hoeveel positieve invloed je kunt uitoefenen op de gezondheid van een cliënt of patiënt en dat de manier die je daar- voor kiest, eindeloos kan variëren. Je gebruikt daarvoor verschillende methoden, zoals:

 • Training
 • Massagetechnieken
 • Coachen
 • Adviseren

Je gaat in je beroep als fysiotherapeut niet alleen aan de slag met het bewegen van het lichaam, de botten en de spieren, maar ook met het gedrag van mensen. Je hebt veel praktische kennis nodig over:

 • Genezen (curatief behandelen)
 • Preventie
 • Coaching
 • Ondernemen

De HAN heeft ook een Topsportklas Fysiotherapie op het Centrum voor Topsport en Onderwijs (CTO) Papendal in Arnhem. Specifiek bedoeld voor topsporters met een omvangrijk trainings- en wedstrijdprogramma.
Dag uit het leven van Fysiotherapie student Pleun

Waarom aan de HAN?

awardElsevier beste opleiding
2017, 2019
awardElsevier beste opleiding
2018 : score 88, 1e plaats, 2019, 2020 : score 86, 1e plaats
 • Fysiotherapie heeft een eigen praktijkhuis, waar je veel leert van praktijkcoaching.
 • Je werkt ook samen met studenten Verpleegkunde en studenten van andere (para)medische disciplines, zoals Ergotherapie.
 • Je past nieuwe ideeën en inzichten toe en je leert om ondernemend bezig te zijn.
 • Keuzegids hbo 2020 heeft de HAN-opleiding Fysiotherapie opnieuw uitgeroepen tot Topopleiding! In het oordeel 'Elsevier de Beste Studies 2019' ontving deze studie een gouden medaille!

Studieprogramma

Unsplashed background img 2

specialisaties

specialisatie Talentprogramma Ondernemen en Leiderschap

Dit is speciaal ontwikkeld voor studenten die competenties willen ontwikkelen zoals ondernemen en management binnen de gezondheidszorg. Dit programma volg je extra, naast je gewone vakken.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
computer opdrachten, groepsdiscussie, groepsopdracht, hoorcollege, individuele opdracht, literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoek, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, practicum, stage, werkcollege, werkgroep, zelfstudie
doelstelling
Behandelplannen opstellen, trainingen en oefentherapie geven is straks voor jou gesneden koek. Lijkt het je leuk om een eigen praktijk te beginnen in een gezondheidscentrum? Of ga je aan de slag in een revalidatiecentrum, bij een sportinstelling, ziekenhuis of een GGZ-instelling? Met je Bachelor of Science is alles mogelijk!
bindend studieadvies
 • minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden


In het 1e studiejaar moet je 60 studiepunten behalen. Haal je minder dan 45 studiepunten, dan krijg je een bindend negatief studieadvies (BNSA). Je moet dan stoppen met de opleiding.
honours-/excellence program Honoursprogramma Fysiotherapie

Dit extracurriculaire programma staat in het teken van 'multidisciplinair werken'. Hierdoor krijg je extra verdieping in je toekomstige vak en een ruimere blik op het zorg- en welzijnsdomein.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2020

aanmelding deadline : 15 januari 2020
wettelijk tarief : € 2143 (€1072 in het eerste jaar)

1 september 2021

aanmelding deadline : 15 januari 2021
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
havo N&Ttoelaatbaar
havo N&Gtoelaatbaar
havo E&Mtoelaatbaar
havo C&Mtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo C&Mtoelaatbaar
MBO niveau 4toelaatbaar
hbo-ptoelaatbaar
WO propedeusetoelaatbaar
studie kosten
bron: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
bedrag kostenpost
€ 800studiematerialenin het eerste jaar

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
315kamerhuur in Nijmegenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1183totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

686 studenten volgen deze opleiding
52% daarvan is vrouw
247 eerstejaars gestart in 2018
56% daarvan is vrouw
34466 studenten aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
50% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Nopfy
Fysiotherapie, Ergotherapie, Voeding en Diëtetiek en Logopedie

Op kamers in Nijmegen

41385studenten studerend
18288studenten woonachtig   
€ 315gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
20 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/14 HAN
Fysiotherapie
star Elsevier
Keuzegids topopleiding 2018  1e  88
Keuzegids topopleiding 2019
Keuzegids topopleiding 2020  1e  86
Elsevier
€ 315 gemiddelde kamerhuur
247 eerstejaars
56% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/14 Avans
Fysiotherapie
€ 326 gemiddelde kamerhuur
151 eerstejaars
47% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/14 Fontys
Fysiotherapie
€ 280 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/14 Fontys
Physiotherapy (English)
€ 280 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
5/14 Hanze
Fysiotherapie
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/14 Hanze
Physiotherapy
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
7/14 Hogeschool Leiden
Opleiding tot Fysiotherapeut
€ 350 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
8/14 HR
Fysiotherapie
€ 342 gemiddelde kamerhuur
137 eerstejaars
56% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
9/14 HU
Fysiotherapie
€ 336 gemiddelde kamerhuur
238 eerstejaars
55% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
10/14 HvA
European School of Physiotherapy (Internationaal)
€ 424 gemiddelde kamerhuur
203 eerstejaars
48% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
11/14 HvA
Fysiotherapie
€ 424 gemiddelde kamerhuur
203 eerstejaars
48% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
12/14 Saxion
Fysiotherapie
€ 250 gemiddelde kamerhuur
323 eerstejaars
55% vrouw
? uur contacttijd/week
13/14 THIM
Opleiding tot Fysiotherapeut
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
14/14 Zuyd
Opleiding tot Fysiotherapeut
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.34.1
inhoud4.13.9
docenten4.33.9
studiefaciliteiten3.93.7
studielast3.93.6
studiebegeleiding4.23.7
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Fysiotherapie aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen is beoordeeld door 564 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.3 uit 5.
bron: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 2020
deze
opleiding
landelijk
studenttevredenheid 4.3 4
aantal eerstejaars 170 252
ervaren contacttijd per week 18-24 18-24
doorstroom naar tweede jaar 79% 70%
diploma binnen 5 jaar 63% 55%
doorstuderen 6% 5%
werk op niveau in 1,5 jaar 3

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Als afgestudeerd fysiotherapeut mag je je Bachelor of Science noemen. Als je nog verder wilt gaan met een master, zijn er wat betreft masteropleidingen meerdere mogelijkheden. Afhankelijk van de minor die je gekozen hebt, heb je al dan niet recht op een verkorte vervolgopleiding. Een voorbeeld van zo'n verkorte vervolgstudie is de Master Bewegingswetenschappen.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Fysiotherapie is altijd gevoelig geweest voor de markt en de grillen van de politiek. De kans op werk is daardoor lastig te voorspellen. Aan de ene kant groeit de vraag door bijvoorbeeld de toenemende vergrijzing, maar er is ook meer technologie beschikbaar waardoor mensen zichzelf kunnen helpen. Veel fysio­therapeuten hebben een eigen praktijk, maar vaak begin je in loondienst bij een praktijk of een zorginstelling. (bron: Keuzegids hbo 2020)
Het uurloon van de fysiotherapeut is aan de hoge kant, maar fulltime werken is de uitzondering. Hierdoor is het uiteindelijke maandsalaris relatief laag. Ruim een kwart van de fysio's studeert na het diploma nog verder, meestal in een specialisme als manuele therapie of kinderfysiotherapie.

huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2657gemiddeld bruto maandloon
32%kans op een vaste baan
26%kans op een voltijd baan
83%kans op een baan op niveau
45%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
88%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitBiomedical Sciences+ 51 EC pre-master
Maastricht UniversityEpidemiology+ aanv. eisen
Maastricht UniversityGlobal Health+ aanv. eisen
Maastricht UniversityGovernance and Leadership in European Public Health+ aanv. eisen
Maastricht UniversityHealth Education and Promotion+ aanv. eisen
Universiteit TwenteHealth Sciences+ 30 EC pre-master
Maastricht UniversityHealthcare Policy, Innovation and Management+ aanv. eisen
Maastricht UniversityHuman Movement Sciences+ aanv. eisen
Amsterdam VUSport, Exercise and Health+ 30 EC pre-master
HRKinderfysiotherapie part-timegeen aanvullende eisen
HRManuele Therapie part-timegeen aanvullende eisen
HUMaster Fysiotherapie part-timegeen aanvullende eisen
HUMaster Innovatie in Zorg en Welzijn part-timegeen aanvullende eisen
HANMaster Musculoskeletale Revalidatie part-time+ werkervaring
+ erkende certificaten
+ instaptoets
+ toelatingsgesprek
HANMaster Neurorevalidatie en Innovatie part-time+ aanv. eisen
HUMaster Physician Assistant dual+ werkervaring
+ werk naast de opleiding (duaal)
HRPhysician Assistant | algemeen dual+ werkervaring
+ werk naast de opleiding (duaal)
Universiteit TwentePsychology+ 45 EC pre-master
HRSportfysiotherapie part-timegeen aanvullende eisen
Maastricht UniversityWork, Health and Career+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

fysiotherapeut
bron: StudieData

Contact

HAN VoorlichtingsCentrum (HVC)
E: info@han.nl
T: +31 24 353 05 00
HAN VoorlichtingsCentrum (HVC)
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite