Finance & Control (Bedrijfseconomie)

HAN_ University of Applied Sciences

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Graag met cijfers bezig? Als bedrijfseconoom ben je een de spin in het financiële van een organisatie. Je stelt budgetten op en let erop dat deze niet worden overschreden.

open_in_newwebsite

locatieArnhem
diplomaB
typeregulier, 240 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur4 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code35520
Met de bacheloropleiding Finance & Control (Bedrijfseconomie) ben jij degene die budgetten opstelt en erop let dat deze niet worden overschreden. Je onderhoudt contacten met andere afdelingen van de organisatie, banken en andere financiële instellingen. Jij weet precies hoe een bedrijf ervoor staat. Sommige zaken kunnen misschien efficiënter georganiseerd worden. Het is jouw taak om de directie daarover te adviseren. Jouw functie is bijvoorbeeld financieel manager, controller of hoofd van een financiële administratie.
Deze opleiding heeft meerdere vormen :

Waarom aan de HAN?

  • Business Controller: Je wordt bij de HAN opgeleid tot Business Controller. Dat betekent dat je nauw betrokken bent bij het primaire proces en adviseert vanuit een financiële invalshoek.
  • Praktijkgericht: Elk kwartaal werk je aan centrale project(en) met één of meer studenten.
  • Nadruk op procesmanagement: Hoe kun je processen optimaliseren en resultaten verbeteren?
  • Actieve alumnivereniging en studievereniging

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwHoe word jij de spin in het financiële web van een organisatie? Je leert het bij hbo-opleiding Finance & Control. Je moet hier wel iets met cijfers en structuur hebben. Want in 4 jaar tijd leer jij alles over de financiële wel en wee van een organisatie en hoe je dit kunt analyseren.

De opleiding Finance & Control (Bedrijfseconomie) bestaat uit een propedeusejaar en de hoofdfase. Zeker in het eerste leerjaar heb je veel contacturen. Je kunt rekenen op een goede begeleiding. In het derde jaar
1e jaar Je legt tijdens de propedeuse een brede basis voor de rest van je opleiding. Je leert het speelveld van je toekomstige beroep kennen én de spelers die je daar tegenkomt. De propedeuse is ook bedoeld als oriëntatieperiode: na een jaar kun je nog zonder problemen en zonder studievertraging overstappen naar een van de andere twee
financiële opleidingen van de HAN:
  • Accountancy
  • Finance Tax and Advice
periode
Externe verantwoording
Intern adviseren
Opstarten onderneming
Particulier adviseren
2e jaar Ook na je propedeusejaar komt de praktijk uitgebreid aan bod. Aan de hand van concrete voorbeelden doe je kennis en vaardigheden op. Zo leer je hoe bedrijven hun geld- en informatiestromen beheersen. Je leert hoe je deze stromen inzichtelijk kunt maken en hoe je deze vervolgens kunt analyseren. In het tweede jaar loop je 10 weken stage. Je gaat dan de theorie van je opleiding toepassen in de praktijk. Je bekijkt je stagebedrijf vanuit meerdere vakgebieden – multidisciplinair dus – en rapport
periode
Business Process Management
Financial Management
Performance Management
Strategic management
3e jaar Ook in het derde jaar komt de praktijk uitgebreid aan bod. Zo leer je hoe bedrijven hun geld- en informatiestromen beheersen. Je loopt in het derde jaar 10 weken stage. Je bekijkt je stagebedrijf vanuit meerdere vakgebieden – multidisciplinair dus – en rapporteert hierover.
periode
Stage
4e jaar
periode
Afstudeeropdracht
Minor

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, groepsopdracht, hoorcollege, individuele opdracht, onderzoek, project, stage, werkcollege, zelf-evaluatie
bindend studieadvies
  • minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden


In het 1e studiejaar moet je 60 studiepunten behalen. Haal je minder dan 45 studiepunten, dan krijg je een bindend negatief studieadvies (BNSA). Je moet dan stoppen met de opleiding.
honours-/excellence program FEM Talentacademy

Wil je meer verdieping tijdens de bachelor Bedrijfseconomie? Ben jij ambitieus? Zoek jij extra uitdaging en wil je deel uitmaken van een learning community? Dan maak je kans deel te nemen.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2021

wettelijk tarief : € 2168 (€1084 in het eerste jaar)

1 september 2022

collegegeld nog niet bekend

LET OP: In Studielink heet deze opleiding: Finance & Control
toelaatbare profielen
havo N&Ttoelaatbaar
havo N&Geconomie of m&o + wiskunde A of wiskunde B
havo E&Mtoelaatbaar
havo C&M(economie of m&o) + (wiskunde A of wiskunde B)
vwo N&Ttoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo C&Mtoelaatbaar
MBO niveau 4toelaatbaar

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
323kamerhuur in Arnhemrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1191totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

? studenten volgen deze opleiding
?% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in
?% daarvan is vrouw
34466 studenten aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
50% daarvan is vrouw
bron: HBO-raad/VSNU

studievereniging

Financiële Studievereniging HAN


Op kamers in Arnhem

11438studenten studerend
6213studenten woonachtig   
€ 323gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Hij was even zoekende, maar uiteindelijk vond tweedejaarsstudent Coen zijn heil bij de opleiding Bedrijfseconomie. Een verhaal van een student met een lange adem.

Ik heb de havo afgemaakt, was na het examen pas 16 jaar en wist niet wat ik wilde gaan studeren. Daarom besloot ik naar het vwo te gaan. Omdat ik van profiel switchte begon ik in vwo -4 in plaats van vwo- 5.

Profielswitch
'Ik volgde het profiel Economie & Maatschappij, terwijl ik op de havo het profiel Natuur & Techniek had. De volgende drie jaar doorliep ik goed en zakte uiteindelijk voor mijn eindexamen...
Ik ben toen met mijn havodiploma - en met drie zeer leuke en leerzame jaren op zak op het vwo - Technische Bedrijfskunde op de HAN in Arnhem gaan studeren. Daar ben ik na enkele maanden mee gestopt. Het jaar daarop heb ik een nieuwe poging gewaagd en heb ik gekozen voor Communicatie Management op de Hogeschool Utrecht. Ook met deze studie ben ik om uiteenlopende redenen gestopt.'
De knop moest om

'Ik was inmiddels 22 jaar en op dat moment moest de knop om. De volgende studie moest en zou ik ten koste van alles afmaken. Met Esther Verbeek (studiekeuzeadviseur bij de HAN), ben ik om de tafel gaan zitten. Zij had mij ook al geholpen nadat ik in Arnhem was gestopt. Aan haar advies heb ik heel veel gehad en mede daardoor gekozen voor Bedrijfseconomie. Door de goede voorlichting en informatie heb ik een zeer bewuste keuze voor Bedrijfseconomie gemaakt. Omdat ik al mijn hele leven in Arnhem woonde wilde ik een keer iets anders. Daarom koos ik voor de HAN in Nijmegen.'

De opleiding tot dusver
'De opleiding voldoet redelijk tot goed aan mijn verwachtingen. Af en toe is de rode draad van een vak en/of opdracht lastig te ontdekken. Op dit moment heb ik vakken als Bedrijfsprocessen 2, Externe verslaggeving, Management accounting, Productie boekhouding en Engels. Nog niet zo heel lang geleden heb ik, Salarisadministratie, Belastingrecht en Bedrijfsprocessen 1 afgesloten.'
Goed plannen

'Over het algemeen ben ik geen grote fan van praktijkopdrachten. Het is bijna altijd zo dat deze opdrachten een groot deel van je tijd in beslag nemen. Al zie ik achteraf vaak wel het nut bepaalde opdracht of casus.'

'Ik vind het jammer dat je door deze casussen af en toe niet goed kunt focussen op de tentamens die daar kort op volgen. De tentamens dreigen onder te sneeuwen, omdat je vaak de lesstof van week 6 en 7 nodig hebt om de casus goed af te ronden voor week 8 (inleverweek). De tentamens starten dan in week 9.'

Misschien op stage in het buitenland
'Ik moet over een paar maanden al stage lopen, dus ik ben daar zeker al mee bezig. In eerste instantie had ik niet aan een stage in het buitenland gedacht. Maar in de vorige periode kreeg ik een flyer en toen ben ik daar toch over na gaan denken.'

'Ondertussen heb ik met meerdere personen gesproken en heb ik net de 'stage terugkomdag' gehad. Dit is een dag waarop de studenten die nu stage lopen, een dagje terugkomen naar school om aan de volgende lichting stagelopers te vertellen hoe het hen is vergaan op de werkvloer.'

'Ik twijfel over wel of niet stagelopen in het buitenland. Een bezoek aan de buitenlandbeurs in de Jaarbeurs in Utrecht bracht wat meer zekerheid, maar op de dag dat ik dit schrijf, ben ik er nog steeds niet uit wat het gaat worden.'
Studentenleven

'Het studentenleven bevalt mij uitstekend. Ik hou van gezelligheid en uitgaan. Ook woon ik alweer bijna anderhalf jaar op kamers. Vanzelfsprekend was dit in het begin erg wennen, maar al snel voelde ik me echt thuis in mijn eigen huis.'
Tips voor aankomende studenten

'De eerste periode is heel belangrijk. Houd de vakken bij, volg de colleges en doe je best. Als je dat doet, fiets je zo door de eerste tentamenweek. En een goed begin is het halve werk zeggen ze altijd! Als je dan alle tentamens gehaald hebt en de eerste studiepunten binnen zijn, geeft dat een boost voor de daaropvolgende periodes!'


lees verder ...

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/22 HAN
Finance & Control (Bedrijfseconomie)
€ 323 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/22 HAN
Finance & Control (Bedrijfseconomie)
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/22 Avans
Finance & Control (international)
€ 326 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
4/22 Avans
Finance & Control
€ 293 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/22 Avans
Finance & Control
€ 326 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/22 Fontys
Finance & Control
€ 280 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
7/22 Fontys
Finance & Control
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
8/22 Fontys
Finance & Control - International Finance & Control
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
9/22 Hanze
Finance & Control
€ 303 gemiddelde kamerhuur
150 eerstejaars
23% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
10/22 HHS
International Financial Management and Control
€ 326 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
11/22 HHS
Finance & Control
€ 326 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
12/22 HR
Finance & Control
€ 342 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
13/22 HU
Finance & Control
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
14/22 HvA
Finance & Control
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
70% Nederlandstalig
30% Engelstalig
15/22 HvA
Finance & Control (3-jarig)
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
16/22 Inholland
Finance & Control
€ 342 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
17/22 NHL Stenden
Finance & Control (Bedrijfseconomie) (4 jaar)
star Keuzegids topopleiding 2018
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
18/22 Saxion
Bedrijfseconomie
€ 250 gemiddelde kamerhuur
207 eerstejaars
22% vrouw
? uur contacttijd/week
19/22 Windesheim
Finance & Control
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
20/22 Windesheim
Finance & Control
€ 307 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
21/22 Windesheim
Finance
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
22/22 Zuyd
Finance & Control
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Als medewerker met een financiële achtergrond ben je de spin in het financiële web van een organisatie. Je stelt budgetten op en let erop dat deze niet worden overschreden. Je onderhoudt contact met andere afdelingen van de organisatie, banken en andere financiële instellingen. Jij weet precies hoe het bedrijf er voor staat.
Wil jij na het behalen van je diploma verder studeren? Denk dan eens aan de post-hbo opleiding Managerial Controlling of de
masteropleiding Controlling aan de HAN of op de universiteit.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Je gaat werken op het terrein van administratie, financieel-economisch beheer, budgettering, planning, interne controle, kwaliteitsbeheer, kredietverschaffing en belegging. Bijvoorbeeld als financieel manager, controller, hoofd kwaliteitszorg of risicomanager. Belangrijke functies, want als spin in het financiële web weet jij precies hoe de organisatie ervoor staat.

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Universiteit TwenteBusiness Administration+ 30 EC pre-master
TU EindhovenInnovation Management+ 30 EC pre-master
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

business analist
business controller
risicomanager
bron: StudieData

Contact

HAN VoorlichtingsCentrum (HVC)
E: info@han.nl
T: +31 24 353 05 00
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite