Deze opleiding

Je leert alles over het geven van gedegen en integer financieel en/of fiscaal advies. Je bouwt aan een flinke basiskennis en er is veel aandacht
voor adviesvaardigheid en klantgerichtheid.


Met de hbo-opleiding Finance, Tax and Advice leer je alles over het geven van gedegen en integer financieel en/of fiscaal advies. Je bouwt aan een flinke basiskennis en er is veel aandacht voor adviesvaardigheid en klantgerichtheid. Je doet dat op basis van een gedegen analyse van de risico's, met zorgvuldige afweging van belangen en gericht op de lange termijn. Je leert particulieren en bedrijven adviseren op financieel en fiscaal gebied. Omdat je een vertrouwensrelatie met je klanten opbouwt, moet je discreet zijn, gevoel voor verhoudingen hebben en uitstekend kunnen overtuigen en adviseren.

Als je kiest voor de opleiding Finance, Tax and Advice, dan beschik je over goede rekenvaardigheden en ben je geïnteresseerd in cijfers. Ook is het belangrijk dat je het Nederlands, zowel mondeling als schriftelijk, uitstekend beheerst. Ook je leesvaardigheid in het Engels is belangrijk, want sommige delen van de lesstof krijg je in het Engels aangeboden. Verder:
 • heb je interesse in de economische actualiteit;
 • ben je mensgericht;
 • ben je creatief;
 • ben je ondernemend;
 • houd je ervan zaken uit te zoeken (puzzelen);
 • ben je een commercieel talent.
open_in_newwebsite

printprint

locatieArnhem
diplomaB
typeregulier, 0 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur4 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code35517
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma

Waarom aan de HAN?

Praktijkgericht
Elk kwartaal werk je aan centrale project(en) met één of meer studenten. Dit wordt ondersteund met gerichte kennis- en vaardigheidsvakken.

Nadruk op advies
De nadruk ligt vooral op je adviesvaardigheden door generalistische kijk én specialisatie in finance of tax.

Het HAN 'Financiële Huys'
Dit is een adviesloket, waar studenten werken. Zo krijg je al de kans om particulieren en MKB-bedrijven te helpen met bijvoorbeeld hypotheekadvies of belastingaangifte.

Open dagen en meeloopdagen

Open Dag 30 maart 2019 Arnhem (Voltijd) Arnhem
Tijdens een Open Avond maak je kennis met de verschillende bacheloropleidingen van de HAN. Meld je als bezoeker de week voorafgaand aan op www.han.nl/opendag (let op betreft alleen voltijdvariant van opleidingen)

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwEERSTE JAAR
Je leert het brede financiële speelveld kennen én de spelers die je daar tegenkomt. De propedeuse is ook bedoeld als oriëntatieperiode.

TWEEDE EN DERDE JAAR
Je krijgt onderwijs aan de hand van praktijkvragen en -opdrachten. Je loopt ook stage om je op de verschillende beroepsmogelijkheden te oriënteren.

VIERDE JAAR
Het eerste deel van je laatste studiejaar mag je vrij invullen. Dit is de minor.
Aan het einde van het vierde jaar moet je aantonen dat je het eindniveau hebt bereik
1e jaar Je legt tijdens de propedeuse een brede basis voor de rest van je opleiding. Je leert het speelveld van je toekomstige beroep kennen én de spelers die je daar tegenkomt. De propedeuse is ook bedoeld als oriëntatieperiode: na een jaar kun je nog zonder problemen en zonder studievertraging overstappen naar een van de andere twee financiële opleidingen van de HAN:
 • Accountancy
 • Finance & Control (Bedrijfseconomie)
periode
Adviseren particulieren
Externe verantwoording
Intern adviseren
Opstarten onderneming
2e jaar Na je eerste jaar komt de praktijk uitgebreid aan bod. Aan de hand van concrete voorbeelden doe je kennis en vaardigheden op.
Je krijgt de kans om je breed te ontwikkelen op financieel (finance) en fiscaal (tax) terrein. Je krijgt onderwijs aan de hand van praktijkvragen en -opdrachten waarin steeds een klant centraal staat. Je loopt ook stage om je op de verschillende beroepsmogelijkheden te oriënteren.
periode
Belastingen
Financieel management
Rechten
3e jaar In het derde jaar vind nog meer verdieping plaats. Daarnaast loop je ook stage.
In de stage ga je zelfstandig aan het werk met verschillende stageopdrachten. Voorbeelden van stageopdrachten zijn:
 • Analyseren van financiële bedrijfsrisico's
 • Voorbereiden van belastingadviezen

Je kunt stage lopen in Nederland en mogelijk ook in het buitenland.
periode
Stage
4e jaar Het eerste deel van je laatste studiejaar mag je vrij invullen. Dit is de minor. Je kunt kiezen om je te specialiseren op financieel- of belastingebied. Je kunt ook kiezen voor een van de vele andere minoren van de HAN, een andere instelling of je stelt zelf je minor samen. Ook is hier de mogelijkheid om te studeren aan een buitenlandse hogeschool of universiteit.

Aan het einde van het vierde jaar moet je aantonen dat je het eindniveau hebt bereikt.
periode
Afstudeeropdracht
Minor

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet45% zelfstudie
30% theorie
25% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
Contacturen: 20 uur
Zelfstudie: 20 uur
bindend studieadvies
 • minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 september 2019
collegegeld nog niet bekend
1 september 2020
collegegeld nog niet bekend
toelaatbare profielen
havo C&M(economie of m&o) + (wiskunde A of wiskunde B)
havo E&Mtoelaatbaar
havo N&Geconomie of m&o
havo N&Ttoelaatbaar
vwo C&Mtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar
MBO niveau 4toelaatbaar

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
323kamerhuur in Arnhemrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1191totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

? studenten volgen deze opleiding
?% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in
?% daarvan is vrouw
34466 studenten aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
50% daarvan is vrouw
bron: HBO-raad/VSNU

studievereniging

Financiële Studievereniging HAN


Op kamers in Arnhem

11438studenten studerend
6213studenten woonachtig   
€ 323gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/10 HAN
Finance, Tax and Advice
€ 323 gemiddelde kamerhuur
3.8/5 studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
18-24 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/10 Fontys
Finance, Tax and Advice - Financial Services Management
€ 280 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/10 Fontys
Finance, Tax and Advice - Fiscaal Recht en Economie
€ 280 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/10 Hanze
Finance, Tax and Advice
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/10 HR
Finance, Tax and Advice
€ 342 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/10 HR
Finance, Tax and Advice | Banking & Insurance
€ 342 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
7/10 HR
Finance, Tax and Advice | Tax Law & Economics
€ 342 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
8/10 HU
Finance, Tax and Advice
€ 336 gemiddelde kamerhuur
3.8/5 studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
9/10 HvA
Finance, Tax and Advice
€ 424 gemiddelde kamerhuur
3.7/5 studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
18-24 uur contacttijd/week
60% Nederlandstalig
40% Engelstalig
10/10 NHL Stenden
Finance, Tax and Advice
gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Finance, Tax and Advice aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen is beoordeeld door respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met uit 5.
bron: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
deze
opleiding
landelijk
student tevredenheid 3.8 3.9
aantal eerstejaars 125
ervaren contacttijd per week 18-24
doorstroom naar tweede jaar 62%
diploma binnen 5 jaar 32%
doorstuderen 48%
werk op niveau in 1,5 jaar 96%

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.


Na de studie

Unsplashed background img 2
Je kunt aan de slag bij alle soorten financiële instellingen, bij advieskantoren, bij de overheid, maar ook bij grote bedrijven en organisaties met een financiële of fiscale afdeling.

Wil jij na het behalen van je diploma verder studeren? Denk dan eens aan de Master Fiscaal Recht, MBA Bedrijfskunde of een Master Financiële Planning.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

huidige arbeidsmarkt

Potentiële beroepen

 • bedrijfsfiscalist
 • belastingadviseur
 • financieel adviseur
 • hypotheekadviseur
 • medewerker belastingdienst
 • risicomanager
 • schadebehandelaar
 • treasury manager
bron: StudieData

Contact

HAN VoorlichtingsCentrum (HVC)
E: info@han.nl
T: +31 24 353 05 00
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite