Deze opleiding

Je leert alles over het geven van gedegen en integer financieel en/of fiscaal advies. Je bouwt aan een flinke basiskennis en er is veel aandacht
voor adviesvaardigheid en klantgerichtheid.


open_in_newwebsite

locatieArnhem
diplomaB
typeregulier, 240 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur4 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code35517
Met de hbo-opleiding Finance, Tax and Advice leer je alles over het geven van gedegen en integer financieel en/of fiscaal advies. Je bouwt aan een flinke basiskennis en er is veel aandacht voor adviesvaardigheid en klantgerichtheid. Je doet dat op basis van een gedegen analyse van de risico's, met zorgvuldige afweging van belangen en gericht op de lange termijn. Je leert particulieren en bedrijven adviseren op financieel en fiscaal gebied. Omdat je een vertrouwensrelatie met je klanten opbouwt, moet je discreet zijn, gevoel voor verhoudingen hebben en uitstekend kunnen overtuigen en adviseren.

Als je kiest voor de opleiding Finance, Tax and Advice, dan beschik je over goede rekenvaardigheden en ben je geïnteresseerd in cijfers. Ook is het belangrijk dat je het Nederlands, zowel mondeling als schriftelijk, uitstekend beheerst. Ook je leesvaardigheid in het Engels is belangrijk, want sommige delen van de lesstof krijg je in het Engels aangeboden. Verder:
 • heb je interesse in de economische actualiteit;
 • ben je mensgericht;
 • ben je creatief;
 • ben je ondernemend;
 • houd je ervan zaken uit te zoeken (puzzelen);
 • ben je een commercieel talent.

Waarom aan de HAN?

Praktijkgericht
Elk kwartaal werk je aan centrale project(en) met één of meer studenten. Dit wordt ondersteund met gerichte kennis- en vaardigheidsvakken.

Nadruk op advies
De nadruk ligt vooral op je adviesvaardigheden door generalistische kijk én specialisatie in finance of tax.

Het HAN 'Financiële Huys'
Dit is een adviesloket, waar studenten werken. Zo krijg je al de kans om particulieren en MKB-bedrijven te helpen met bijvoorbeeld hypotheekadvies of belastingaangifte.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwEERSTE JAAR
Je leert het brede financiële speelveld kennen én de spelers die je daar tegenkomt. De propedeuse is ook bedoeld als oriëntatieperiode.

TWEEDE EN DERDE JAAR
Je krijgt onderwijs aan de hand van praktijkvragen en -opdrachten. Je loopt ook stage om je op de verschillende beroepsmogelijkheden te oriënteren.

VIERDE JAAR
Het eerste deel van je laatste studiejaar mag je vrij invullen. Dit is de minor.
Aan het einde van het vierde jaar moet je aantonen dat je het eindniveau hebt bereik
1e jaar Je legt tijdens de propedeuse een brede basis voor de rest van je opleiding. Je leert het speelveld van je toekomstige beroep kennen én de spelers die je daar tegenkomt. De propedeuse is ook bedoeld als oriëntatieperiode: na een jaar kun je nog zonder problemen en zonder studievertraging overstappen naar een van de andere twee financiële opleidingen van de HAN:
 • Accountancy
 • Finance & Control (Bedrijfseconomie)
periode
Adviseren particulieren
Externe verantwoording
Intern adviseren
Opstarten onderneming
2e jaar Na je eerste jaar komt de praktijk uitgebreid aan bod. Aan de hand van concrete voorbeelden doe je kennis en vaardigheden op.
Je krijgt de kans om je breed te ontwikkelen op financieel (finance) en fiscaal (tax) terrein. Je krijgt onderwijs aan de hand van praktijkvragen en -opdrachten waarin steeds een klant centraal staat. Je loopt ook stage om je op de verschillende beroepsmogelijkheden te oriënteren.
periode
Belastingen
Financieel management
Rechten
3e jaar In het derde jaar vind nog meer verdieping plaats. Daarnaast loop je ook stage.
In de stage ga je zelfstandig aan het werk met verschillende stageopdrachten. Voorbeelden van stageopdrachten zijn:
 • Analyseren van financiële bedrijfsrisico's
 • Voorbereiden van belastingadviezen

Je kunt stage lopen in Nederland en mogelijk ook in het buitenland.
periode
Stage
4e jaar Het eerste deel van je laatste studiejaar mag je vrij invullen. Dit is de minor. Je kunt kiezen om je te specialiseren op financieel- of belastingebied. Je kunt ook kiezen voor een van de vele andere minoren van de HAN, een andere instelling of je stelt zelf je minor samen. Ook is hier de mogelijkheid om te studeren aan een buitenlandse hogeschool of universiteit.

Aan het einde van het vierde jaar moet je aantonen dat je het eindniveau hebt bereikt.
periode
Afstudeeropdracht
Minor

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
groepsopdracht, hoorcollege, onderzoek, project, stage, werkcollege, werkgroep, zelf-evaluatie, zelfstudie
studielast
Contacturen: 20 uur
Zelfstudie: 20 uur
bindend studieadvies
 • minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden


In het 1e studiejaar moet je 60 studiepunten behalen. Haal je minder dan 45 studiepunten, dan krijg je een bindend negatief studieadvies (BNSA). Je moet dan stoppen met de opleiding.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2023

collegegeld nog niet bekend

1 september 2024

collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
havo N&Ttoelaatbaar
havo N&Geconomie of m&o
havo E&Mtoelaatbaar
havo C&M(economie of m&o) + (wiskunde A of wiskunde B)
vwo N&Ttoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo C&Mtoelaatbaar
MBO niveau 4toelaatbaar

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
323kamerhuur in Arnhemrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1191totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

? studenten volgen deze opleiding
?% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in
?% daarvan is vrouw
34466 studenten aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
50% daarvan is vrouw
bron: HBO-raad/VSNU

studievereniging

Financiële Studievereniging HAN


Op kamers in Arnhem

11438studenten studerend
6213studenten woonachtig   
€ 323gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/6 HAN
Finance, Tax and Advice
€ 323 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/6 Fontys
Finance, Tax and Advice
€ 280 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/6 Hanze
Finance, Tax and Advice
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/6 HR
Finance, Tax and Advice
€ 342 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/6 HU
Finance, Tax and Advice
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/6 HvA
Finance, Tax and Advice
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
60% Nederlandstalig
40% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Je kunt aan de slag bij alle soorten financiële instellingen, bij advieskantoren, bij de overheid, maar ook bij grote bedrijven en organisaties met een financiële of fiscale afdeling.

Wil jij na het behalen van je diploma verder studeren? Denk dan eens aan de Master Fiscaal Recht, MBA Bedrijfskunde of een Master Financiële Planning.

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Universiteit TwenteBusiness Administration+ 30 EC pre-master
RUGFiscaal Recht full-time,part-time,dual+ aanv. eisen
HRMaster in Consultancy and Entrepreneurshipgeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

bedrijfsfiscalist
belastingadviseur
financieel adviseur
hypotheekadviseur
medewerker belastingdienst
risicomanager
schadebehandelaar
treasury manager
bron: StudieData

Contact

ASK HAN
E: ask@han.nl
T: +31 24 353 05 00
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite