Ergotherapie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Een speerpunt van de opleiding Ergotherapie bij de HAN is ergotherapeutisch ondernemen. Er is namelijk momenteel een grote behoefte aan ondernemende ergotherapeuten.

Als ergotherapeut krijg je cliënten met heel verschillende hulpvragen. Bijvoorbeeld mensen die weer aan het werk willen, hun kind willen verzorgen, zelf een maaltijd willen koken of hun hobby weer willen uitoefenen.

In de behandelingen, de begeleiding en het advies van een ergotherapeut draait het allemaal om 'doen'. Daarbij ga je uit van de wil, mogelijkheden en leefomgeving van je cliënten. Als ergotherapeut werk je dus samen met mensen voor wie de alledaagse dingen niet meer gewoon zijn. Zodat ze zo goed mogelijk zelfstandig kunnen leven.

Je kijkt vooral naar wat mensen wél kunnen en wat ze daarvoor nodig hebben. Dat betekent dat je praktisch moet kunnen denken. Ook moet je oplossingsgericht zijn; creatief in het zoeken naar passende antwoorden op hulpvragen.

Een speerpunt van de opleiding Ergotherapie bij de HAN is ergotherapeutisch ondernemen. Er is namelijk momenteel een grote behoefte aan ondernemende ergotherapeuten. Dit houdt meer in dan de traditionele ondernemer die een praktijk runt. Het gaat ook over het aanleren van een ondernemende houding.
open_in_newwebsite

printprint

locatieNijmegen
diplomaB Opleiding voor Ergotherapie
typeregulier, 240 EC
start1 september
taalvoornamelijk Nederlands
zeer weinig Engels
opleidingsduur4 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code34574
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma

Waarom aan de HAN?

Studenten Ergotherapie aan de HAN zeggen vaak dat ze hun ondernemende leeromgeving erg waarderen. Als voorbeelden noemen ze:
 • Praktijkhuis Ergotherapie
 • De mediatheek
 • Ruime lokalen
 • Stilteruimtes
 • Coaching en ondersteuning
 • Moderne test- en oefenmaterialen
 • Roosters met weinig tussenuren
 • Toegankelijke docenten
 • Open deuren en heldere communicatie

Open dagen en meeloopdagen

Open Dag 06 april 2019 Nijmegen (Voltijd) Nijmegen
Tijdens een Open Dag maak je kennis met de verschillende bacheloropleidingen van de HAN. Praat met studenten; hoe ervaren zij het om bij de HAN te studeren? Laat docenten meer vertellen over de inhoud van de opleiding. Meld je vooraf aan via onze website: www.han.nl/opendag
Open Dag 6 april 2019 Nijmegen (Voltijd) Nijmegen
Tijdens een Open Dag maak je kennis met de verschillende bacheloropleidingen van de HAN. Praat met studenten; hoe ervaren zij het om bij de HAN te studeren? Laat docenten meer vertellen over de inhoud van de opleiding. Meld je vooraf aan via onze website: www.han.nl/opendag
HAN Studiekeuze Event zaterdag 01 juni 2019 Nijmegen (Voltijd) Nijmegen
Tijdens een Open Dag maak je kennis met de verschillende bacheloropleidingen van de HAN. Praat met studenten; hoe ervaren zij het om bij de HAN te studeren? Laat docenten meer vertellen over de inhoud van de opleiding. Meld je vooraf aan via onze website: www.han.nl/opendag

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
1e jaar In je eerste jaar van je studieprogramma volg je modules om je bepaalde beroepstaken eigen te maken.

 • Ergotherapie dicht bij huis
 • Ouderen langer zelfstandig
 • Duurzame inzetbaarheid (arbeid)
 • Bijzondere van alledag
 • Oefenen met simulatiebehandelingen
 • Meedoen: op weg naar maatschappelijke participatie
 • Gesprekstechniek
 • Werken in praktijkgroepen

En je gaat direct aan de slag met de dagelijkse beroepspraktijk. Dat is niet alleen spannend maar ook heel leerzaam!
2e jaar Na je propedeuse geef je steeds meer zelf inhoud en vorm aan je studie. Je maakt verder kennis met de beroepstaken van een ergotherapeut. Daarbij krijg je een uitgebreider beeld van de verschillende doelgroepen die bij de ergotherapeut komen. De volgende onderwijsprogramma's kun je in het tweede jaar van Ergotherapie verwachten:

 • Spelenderwijs
 • Heft in eigen hande(le)n
 • De onderzoekende ergotherapeut
 • De wereld op z'n kop!
 • Werk voor iedereen
 • Ouderen met Beleving
3e jaar Hoe verder je studie vordert, hoe meer je in de praktijk bezig bent. In het derde studiejaar ga je op stage. Tijdens je stage werk je onder begeleiding als ergotherapeut.

In je eerste stage werk je aan een innovatieve opdracht om de ergotherapeutische dienstverlening te verbeteren. In je tweede stage werk je aan vergroting van de participatiemogelijkheden voor een bepaalde groep cliënten.

Daarnaast maak je 2 opdrachten en je volgt een verbredende of een verdiepende minor van een half jaar.
4e jaar Je afstudeerproject voor de opleiding Ergotherapie doe je aan het einde van je studie in het vierde jaar in opdracht van een bedrijf of instelling. Tijdens de afstudeerfase loop je een langere periode stage en voer je een praktijkgericht onderzoek uit. Na het behalen van je diploma Ergotherapie mag je je 'Bachelor of Science' noemen.

minors

 1. NeurorevalidatieIn deze minor ga je praktisch en theoretische aan de slag en verdiep je jezelf in de verschillende varianten van niet-aangeboren hersenletsel.
 2. Pijn voor Health ProfessionalsJe leert alles over het behandelen van pijn volgens internationale (IASP-)standaarden.
 3. Gedrag bij leefstijl en gezondheidLeer hoe je cliënten kunt coachen naar blijvende gedragsverandering, zodat ze gezonder gaan leven en hiermee hun kwaliteit van leven verhogen en ze makkelijker mee kunnen doen in de maatschappij.
 4. Het kind centraal: een interdisciplinaire benadering van complexe stoornissenIn deze minor leer je hoe je kinderen diagnosticeert of behandelt die een of meerdere (ontwikkelings)stoornissen/beperkingen hebben.
 5. Leadership in Enabling Occupation (LEO)Tijdens deze minor heb je als ergotherapeut-in-opleiding impact binnen de veranderende gezondheidszorg en ontwikkel je je persoonlijk en professioneel binnen een nieuw werkgebied.

Onderwijs

taal van onderwijs99% nl
1% en
onderwijsopzet10% zelfstudie
45% theorie
45% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, computer opdrachten, excursie, groepsopdracht, hoorcollege, individuele opdracht, mondelinge presentatie, project, stage, werkgroep, workshop, zelfstudie
doelstelling
Tijdens je opleiding Ergotherapie breng je bijna de helft in de dagelijkse praktijk door. Je leert alles over hoe je een cliënt optimaal kunt begeleiden zodat hij of zij de voor hem of haar belangrijke alledaagse dingen (weer) kan uitvoeren.
studielast
Studiebelasting 40 uur, waarin praktijk en theorie continu wordt gecombineerd in uiteenlopende werkvormen.
bindend studieadvies
 • minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden


In het 1e studiejaar moet je 60 studiepunten behalen. Haal je minder dan 45 studiepunten, dan krijg je een bindend negatief studieadvies (BNSA). Je moet dan stoppen met de opleiding.

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 september 2019
wettelijk tarief : € 2083
1 september 2020
collegegeld nog niet bekend
toelaatbare profielen
havo C&Mtoelaatbaar
havo E&Mtoelaatbaar
havo N&Gtoelaatbaar
havo N&Ttoelaatbaar
vwo C&Mtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar
MBO niveau 4toelaatbaar

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
315kamerhuur in Nijmegenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1183totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

633 studenten volgen deze opleiding
84% daarvan is vrouw
151 eerstejaars gestart in 2017
83% daarvan is vrouw
34466 studenten aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
50% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Nopfy
Fysiotherapie, Ergotherapie, Voeding en Diëtetiek en Logopedie

Op kamers in Nijmegen

41385studenten studerend
18288studenten woonachtig   
€ 315gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
20 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/4 HAN
Ergotherapie
€ 315 gemiddelde kamerhuur
3.8/5 studenttevredenheid
151 eerstejaars
83% vrouw
18-24 uur contacttijd/week
99% Nederlandstalig
1% Engelstalig
2/4 HR
Ergotherapie
€ 342 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
74 eerstejaars
89% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/4 HvA
Ergotherapie
€ 424 gemiddelde kamerhuur
3.9/5 studenttevredenheid
98 eerstejaars
81% vrouw
18-24 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/4 Zuyd
Opleiding voor Ergotherapie
gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2017
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.83.9
inhoud3.63.7
docenten3.73.8
studiefaciliteiten3.63.5
studielast3.63.4
studiebegeleiding3.73.7

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Ergotherapie aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen is beoordeeld door 334 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.8 uit 5.
bron: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
deze
opleiding
landelijk
student tevredenheid 3.8 3.9
aantal eerstejaars 179
ervaren contacttijd per week 18-24
doorstroom naar tweede jaar 62%
diploma binnen 5 jaar 42%
doorstuderen 5%
werk op niveau in 1,5 jaar 87%

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.


Na de studie

Unsplashed background img 2
Bij de HAN bieden we naast bacheloropleidingen ook opleidingen aan voor professionals. Je kunt dan denken aan cursussen en masteropleidingen. Sommige opleidingen voor professionals worden in samenwerking met het bedrijfsleven aangeboden.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

De meeste ergotherapeuten werken parttime, bijvoorbeeld in een eigen praktijk of in een verpleeghuis, ziekenhuis of sportschool. De kans dat je met een studie Ergo-, Mensendieck- en Cesartherapie een baan vindt, is groter dan bij Fysiotherapie. Toch zijn afstudeerders (nog) niet enthousiast over hun startpositie op de arbeidsmarkt – zij werken als enigen in veel gevallen onder hbo-niveau (bron: Keuzegids HBO Voltijd 2017, 2018).
huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2488gemiddeld bruto maandloon
24%kans op een vaste baan
31%kans op een voltijd baan
74%kans op een baan op niveau
48%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
92%is tevreden over de studiekeuze

vergeleken met andere studies

zoektijd baangemiddeld
salaris na 1,5 jaar slecht
kans op een vaste baan slecht
bron: Elsevier beste banen 2015

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Maastricht UniversityEpidemiology+ aanv. eisen
Maastricht UniversityGlobal Health+ aanv. eisen
Maastricht UniversityGovernance and Leadership in European Public Health+ aanv. eisen
Maastricht UniversityHealth Education and Promotion+ aanv. eisen
Maastricht UniversityHealthcare Policy, Innovation and Management+ aanv. eisen
RijksuniversiteitHuman Movement Sciences+ 60 EC pre-master
Maastricht UniversityHuman Movement Sciences+ aanv. eisen
HUMaster Innovatie in Zorg en Welzijn part-timegeen aanvullende eisen
HUMaster Physician Assistant dual+ werkervaring
+ werk naast de opleiding (duaal)
RijksuniversiteitSport Sciences+ 60 EC pre-master
Maastricht UniversityWork, Health and Career+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

 • ergotherapeut
bron: StudieData

Contact

HAN VoorlichtingsCentrum (HVC)
E: info@han.nl
T: +31 24 353 05 00
HAN VoorlichtingsCentrum (HVC)
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite