Vaktherapie (Creatieve Therapie)

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Wil je mensen op een positieve manier in contact laten komen met hun gevoelens, gedachten en/of gedrag? Vaktherapie past bij je als je passie hebt voor muziek, beeldend vormgeven, drama of beweging.

Als creatief of psychomotorisch vaktherapeut behandel je mensen met een hulpvraag met behulp van beeldend vormgeven, drama, muziek of beweging. In de behandeling werk je gericht aan veranderings- en/of acceptatieprocessen. Je helpt de cliënt zijn problemen op te lossen of leert hem hier anders mee om te gaan. Dit doe je door ervaringsgericht te werken en niet alleen te praten. Zo verbeter je hun kwaliteit van leven.

Je krijgt in je werk bijvoorbeeld te maken met psychiatrische patiënten, mensen met een verstandelijke beperking, tbs-patiënten, leerlingen, et cetera.
open_in_newwebsite

printprint

locatieNijmegen
diplomaB Creatieve Therapie
typeregulier, 240 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur4 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code34644
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma
Waarom kiezen voor de hbo-opleiding Vaktherapie (Creatieve Therapie)?
Esmee vertelt over Muziektherapie

Waarom aan de HAN?

 • Vaktherapie aan de HAN is de enige opleiding in Nederland met 4 vaktherapeutische studierichtingen.
 • Bij Vaktherapie kies je direct voor één van de 4 creatieve richtingen: drama, beeldend, muziek of psychomotorische therapie (beweging).
 • Als student kom je direct in aanraking met je toekomstig beroep. Het onderwijs aan de HAN is specifiek vak- en praktijkgericht!
 • Kennis en beheersing van vaardigheden die horen bij je gekozen studierichting staan centraal.
 • Vaktherapie aan de HAN is de enige opleiding in Nederland met 4 vaktherapeutische studierichtingen. Deze studierichtingen werken onderling samen. De bij de HAN opgeleide vaktherapeut heeft daarom ook kennis van de andere differentiaties.
 • Bij Vaktherapie kies je direct voor één van de 4 creatieve richtingen: drama, beeldend, muziek of psychomotorische therapie (beweging). Je maakt al in het eerste jaar kennis met je vaktherapeutische studierichting. Je kiest uit: Beeldende therapie / Dramatherapie / Muziektherapie / Psychomotorische therapie (PMT).
 • Als student kom je direct in aanraking met je toekomstig beroep. Het onderwijs aan de HAN is specifiek vak- en praktijkgericht! Je leert mensen te observeren en een behandelplan te ontwerpen. Je werkt ook aan een kritische beroepshouding en ontwikkelt zelfkennis.
 • Kennis en beheersing van vaardigheden die horen bij je gekozen studierichting staan centraal. Zo maak je met cliënten bijvoorbeeld schilderijen (Beeldende therapie) of muziek (Muziektherapie). Je zet rollenspelen in (Dramatherapie) of acrobatiek (PMT). Deze middelen leer je creatief in te zetten om mensen stil te laten staan bij hun gevoelens, gedachten en gedrag.


Open dagen en meeloopdagen

Open Dag 06 april 2019 Nijmegen (Voltijd) Nijmegen
Tijdens een Open Dag maak je kennis met de verschillende bacheloropleidingen van de HAN. Praat met studenten; hoe ervaren zij het om bij de HAN te studeren? Laat docenten meer vertellen over de inhoud van de opleiding. Meld je vooraf aan via onze website: www.han.nl/opendag
Open Dag 6 april 2019 Nijmegen (Voltijd) Nijmegen
Tijdens een Open Dag maak je kennis met de verschillende bacheloropleidingen van de HAN. Praat met studenten; hoe ervaren zij het om bij de HAN te studeren? Laat docenten meer vertellen over de inhoud van de opleiding. Meld je vooraf aan via onze website: www.han.nl/opendag
HAN Studiekeuze Event zaterdag 01 juni 2019 Nijmegen (Voltijd) Nijmegen
Tijdens een Open Dag maak je kennis met de verschillende bacheloropleidingen van de HAN. Praat met studenten; hoe ervaren zij het om bij de HAN te studeren? Laat docenten meer vertellen over de inhoud van de opleiding. Meld je vooraf aan via onze website: www.han.nl/opendag

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
1e jaar Tijdens het 1ste studiejaar Vaktherapie zet je de 1ste stappen op het terrein van de door jou gekozen behandelvorm (muziek, drama, beeldend vormen of psychomotorische therapie). Je leert:

 • Behandelplannen ontwerpen
 • Behandelingen uitvoeren
 • Professioneel handelen
 • Adviseren bij kwaliteitsverbeteringen

Wat houdt dit in?

Je doet kennis op over sociale ziektebeelden, zoals angststoornissen en autisme
Je leert hoe je contact legt met je cliënt
Je oefent in gesimuleerde praktijksituaties
2e jaar Vanaf je 2de studiejaar verdiep je je verder in therapeutische kennis, inzicht en vaardigheden. Je werkt aan vaktherapeutische beroepstaken en vaardigheden binnen de opleiding én in de praktijk tijdens je stage. Hierin ga je voor het eerst je eigen behandelvorm (drama, beeldend vormen of muziek) overdragen aan een groep buiten de opleiding. Je stage vindt voornamelijk plaats bij instellingen van speciaal onderwijs.
3e jaar In het 3de jaar loop je 4 dagen per week stage in een complexe beroepspraktijk. Meestal is dat bij een ggz-instelling op een klinische afdeling. Onder begeleiding van een vaktherapeut behandel je er mensen die complexe hulpvragen hebben en maak je bovendien deel uit van een multidisciplinair team.
4e jaar In het 4de jaar staat de beroepstaak 'Onderzoek en Innovatie' centraal. Je gaat een onderzoeksproject uitvoeren binnen een organisatie of instelling. Dit project vraagt veel van je zelfsturende, analytische en creatieve vaardigheden. Je gaat een vraag op systematische wijze onderzoeken. Je presenteert de resultaten van je onderzoek schriftelijk en in je medium. Je zorgt ervoor dat de resultaten innovatief zijn voor het vakgebied. Afgestudeerd? Dan mag je jezelf Bachelor of Arts noemen.

afstudeerrichtingen

afstudeerrichting Dramatherapie

Als dramatherapeut zet je drama methodisch in als middel om mensen stil te laten staan bij gevoelens, gedachten en gedrag..

Ook gebruik je het middel om cliënten te helpen zich te uiten en zichzelf te accepteren.

afstudeerrichting Muziektherapie

Als muziektherapeut zet je muziek methodisch in als middel om mensen stil te laten staan bij gevoelens, gedachten en gedrag..

Ook gebruik je het middel om cliënten te helpen zich te uiten en zichzelf te accepteren.

Je doel is een positieve gedragsverandering teweeg brengen waardoor cliënten meer regie op hun leven krijgen.

afstudeerrichting Psychomotorische therapie

Bij Psychomotorische therapie leer je positieve bewegings- en lichaamsgerichte therapievormen te geven aan mensen..

Je gebruikt het middel om cliënten te helpen zich te uiten en zichzelf te accepteren.

 1. Beeldende therapie

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet30% zelfstudie
30% theorie
40% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, computer opdrachten, groepsdiscussie, groepsopdracht, hoorcollege, individuele opdracht, mondelinge presentatie, onderzoeksproject, project, stage, werkcollege, werkgroep, workshop, zelfstudie
doelstelling
Stel, je bent klaar met je studie Vaktherapie, dan kun aan de slag als muziektherapeut, dramatherapeut, beeldend therapeut of psychomotorisch therapeut. Allemaal vaktherapeutische beroepen.
Als vaktherapeut zet je drama, beeldend vormen, muziek of het lichaam (met beweging) methodisch in als middel om mensen stil te laten staan bij gevoelens, gedachten en gedrag.

Ook gebruik je het creatieve middel om cliënten te helpen zich te uiten en zichzelf te accepteren. Je doel is een positieve gedragsverandering teweeg brengen waardoor cliënten meer regie op hun leven krijgen.

studielast
Tijdens de studielast worden praktijk en theorie continu gecombineerd in uiteenlopende werkvormen.
bindend studieadvies
 • minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden


In het 1e studiejaar moet je 60 studiepunten behalen. Haal je minder dan 45 studiepunten, dan krijg je een bindend negatief studieadvies (BNSA). Je moet dan stoppen met de opleiding.

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 september 2019
aanmelding deadline : 1 mei 2019
wettelijk tarief : € 2083
1 september 2020
aanmelding deadline : 1 mei 2020
collegegeld nog niet bekend
Als je kiest voor Vaktherapie (Creatieve Therapie) (beeldend, drama, muziek of psychomotorische therapie) meld je je aan via de website van Studielink. Je krijgt vervolgens een uitnodiging voor een 'onderzoek aanvullende eisen'. Dit onderzoek dien je met succes te behalen.
toelaatbare profielen
havo C&Mtoelaatbaar
havo E&Mtoelaatbaar
havo N&Gtoelaatbaar
havo N&Ttoelaatbaar
vwo C&Mtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar
MBO niveau 4toelaatbaar
WO propedeusetoelaatbaar
hbo-ptoelaatbaar
inbegrepen in collegegeld
registration fee
excursions
examination

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
315kamerhuur in Nijmegenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1183totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

554 studenten volgen deze opleiding
76% daarvan is vrouw
132 eerstejaars gestart in 2017
79% daarvan is vrouw
34466 studenten aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
50% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Nijmegen

41385studenten studerend
18288studenten woonachtig   
€ 315gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
20 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/8 HAN
Vaktherapie (Creatieve Therapie)
€ 315 gemiddelde kamerhuur
4.0/5 studenttevredenheid
132 eerstejaars
78% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/8 Hogeschool Leiden
Vaktherapie
€ 350 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
3/8 HU
Creatieve Therapie
gemiddelde kamerhuur
3.9/5 studenttevredenheid
46 eerstejaars
93% vrouw
18-24 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/8 NHL Stenden
Vaktherapie-verkort beeldend vormen of muziek
gemiddelde kamerhuur
4.0/5 studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/8 NHL Stenden
Vaktherapie
gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/8 Stenden
Verkorte HBO opleiding Creatieve Therapie; beeldend vormen of muziek
gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
7/8 Stenden
Creatieve Therapie
gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
8/8 Zuyd
Vaktherapie
gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2017
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.13.2
inhoud3.83.6
docenten3.93.8
studiefaciliteiten3.82.9
studielast3.53.4
studiebegeleiding3.63.6

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Vaktherapie (Creatieve Therapie) aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen is beoordeeld door 186 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.1 uit 5.
bron: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
deze
opleiding
landelijk
student tevredenheid 4.0 4.0
aantal eerstejaars 166
ervaren contacttijd per week 12-18
doorstroom naar tweede jaar 78%
diploma binnen 5 jaar 38%
doorstuderen 15%
werk op niveau in 1,5 jaar 67%

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.


Na de studie

Unsplashed background img 2
Na je geslaagde afstuderen draag je de titel Bachelor of Arts. Stel, je bent klaar met je studie Vaktherapie, dan kun aan de slag als muziektherapeut, dramatherapeut, beeldend therapeut of psychomotorisch therapeut. Allemaal vaktherapeutische beroepen.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Vaktherapeuten kunnen onder andere aan het werk in de gezondheidszorg, psychiatrie of bij vluchtelingenwerk. Het is momenteel niet eenvoudig om als vaktherapeut aan de slag te gaan. Afgestudeerden die werk vinden, werken vaak parttime en onder hbo-niveau. Het salaris is bescheiden, maar je kunt er goed van rondkomen (bron: Keuzegids HBO Voltijd 2018).
huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2081gemiddeld bruto maandloon
29%kans op een vaste baan
19%kans op een voltijd baan
44%kans op een baan op niveau
18%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
72%is tevreden over de studiekeuze

vergeleken met andere studies

zoektijd baanzeer slecht
salaris na 1,5 jaar zeer slecht
kans op een vaste baan slecht
bron: Elsevier beste banen 2015

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Universiteit TwentePsychology+ 45 EC pre-master
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

 • vaktherapeut
bron: StudieData

Contact

HAN VoorlichtingsCentrum (HVC)
E: info@han.nl
T: +31 24 353 05 00
HAN VoorlichtingsCentrum (HVC)

Voorlichtingscentrum

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite