Communication & Multimedia Design

HAN_ University of Applied Sciences

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Barst je van de creativiteit en vraag je je af hoe je hier in een organisatie optimaal gebruik van kunt maken?

open_in_newwebsite

locatieArnhem
diplomaB
typeregulier, 240 EC
start1 februari, 1 september
taalvoornamelijk Nederlands
zeer weinig Engels
opleidingsduur4 jaar deeltijd
accreditatiesNVAO
croho-code34092
Heb jij altijd al willen weten hoe je moderne media kunt inzetten om een communicatieboodschap in woord, beeld en geluid naar een hoger niveau te tillen? Dan geeft de opleiding Communication & Multimedia Design je de kans om interactieve concepten te ontwikkelen die voldoen aan de behoeften en wensen van je doelgroep. In de opleiding leer je hoe je bijvoorbeeld een website, online applicatie of mobile app kunt ontwerpen. Je doet hierbij o.a. onderzoek naar de communicatiedoelgroep en –middelen, de gebruiksvriendelijkheid en verschillende designs. Met behulp van prototyping voer je tests uit om je communicatieboodschap zo effectief mogelijk over te brengen en resultaten te optimaliseren. Je leert onderzoeken en toepassen te combineren met resultaat- en klantgericht werken.

De opleiding heeft het uitstroomprofiel Interaction Design. Je leert daarom interactieve concepten te ontwikkelen die nuttig, bruikbaar en betekenisvol zijn voor de gebruiker. Bij het ontwikkelen let je vooral op behoeften, wensen en waarden van gebruikers. Belangrijke onderwerpen zijn design-research, usability, webdesign, mobile design en prototyping en
testing van applicaties.
Deze opleiding heeft meerdere vormen :

Onderwijs

taal van onderwijs95% nl
5% en
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
bindend studieadvies
  • minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden


In het 1e studiejaar moet je 60 studiepunten behalen. Haal je minder dan 45 studiepunten, dan krijg je een bindend negatief studieadvies (BNSA). Je moet dan stoppen met de opleiding.

Toelating en kosten

startmomenten

1 februari 2022

collegegeld nog niet bekend

1 september 2021

collegegeld nog niet bekend

1 september 2022

collegegeld nog niet bekend

Wilt u zich aanmelden? Vraag dan eerst een gesprek aan via www.han.nl/adviesgesprek.
In dit gesprek bespreken we de match tussen u, uw werk en de studie. Ook kunnen we u dan adviseren over mogelijke vrijstellingen en/of voorbereidende cursussen. Vervolgens kunt u een verzoek tot inschrijving indienen via Studielink (www.studielink.nl) en ontvangt u informatie van de HAN over de vervolgstappen en benodigde gegevens. Heeft u alle stappen doorlopen en voldoet u aan de voorwaarden? Pas dan wordt u definitief bij de HAN ingeschreven. Wilt u dit toch niet? Via Studielink kunt u uw inschrijving kosteloos intrekken tot de startdatum van uw opleiding. Via www.han.nl/uwaanmelding kunt u steeds controleren wat de status van uw aanmelding is.


toelaatbare profielen
havo N&Ttoelaatbaar
havo N&Gtoelaatbaar
havo E&Mtoelaatbaar
havo C&Mwiskunde A of wiskunde B
vwo N&Ttoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo C&Mtoelaatbaar
MBO niveau 4toelaatbaar
hbo-ptoelaatbaar
WO propedeusetoelaatbaar
toelatingseisen

werk naast de opleiding (duaal)
U dient te beschikken over een arbeidsovereenkomst in een voor de opleiding relevante (ontwerpers)functie binnen een
bedrijf met minimaal 5 werknemers. Tevens moet er bij de werkgever begeleiding zijn op hbo-niveau op het gebied van ontwerp voor
digitale producten.

toelatingsgesprek

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
323kamerhuur in Arnhemrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1191totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

68 studenten volgen deze opleiding
26% daarvan is vrouw
6 eerstejaars gestart in 2017
33% daarvan is vrouw
34466 studenten aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
50% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Arnhem

11438studenten studerend
6213studenten woonachtig   
€ 323gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/2 HAN
Communication & Multimedia Design
€ 323 gemiddelde kamerhuur
6 eerstejaars
33% vrouw
? uur contacttijd/week
95% Nederlandstalig
5% Engelstalig
2/2 LOI
Communication and Multimedia Design
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.73.8
inhoud3.43.6
docenten3.43.5
studiefaciliteiten3.33.4
studielast3.53.4
studiebegeleiding3.33.5
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Communication & Multimedia Design aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen is beoordeeld door 483 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.7 uit 5.
bron: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 2021
deze
opleiding
landelijk
studenttevredenheid 3.6 3.7
aantal eerstejaars 308 252
ervaren contacttijd per week 18-24 12-18
doorstroom naar tweede jaar 71% 67%
diploma binnen 5 jaar 34% 36%
doorstuderen 4% 4%
werk op niveau in 1,5 jaar 8

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Na afronding van de opleiding bent u zeer geschikt voor een multidisciplinaire en multisectorale omgeving. U combineert
onderzoeken en toepassen, denken en doen, resultaatgericht en klantgericht werken. U bent internationaal georiënteerd, vanwege de nauwe samenwerking van de meeste werkgevers met buitenlandse partners, leveranciers en/of afnemers.

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Tilburg UniversityArt and Media Studies+ 42 EC pre-master
Amsterdam VUComparative Arts and Media Studies+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityBedrijfscommunicatie en Digitale Media+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityCommunicatie en Cognitie+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityCommunicatie- en Informatiewetenschappen+ 30 EC pre-master
Amsterdam VUSchrijven en Vertalen+ 30 EC pre-master
Universiteit TwenteCommunication Science+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityDigital Culture Studies+ 42 EC pre-master
Tilburg UniversityNew Media Design+ 30 EC pre-master
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

bron: StudieData

Contact

HAN VoorlichtingsCentrum (HVC)
E: info@han.nl
T: +31 24 353 05 00
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite