Bouwkunde

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

In de opleiding hbo Bouwkunde leer je alles over het ontwerpen, bouwen, beheren en renoveren van woonhuizen, kantoren en bedrijfspanden. Duurzaamheid staat bij deze opleiding hoog in het vaandel.

Meteen in het eerste jaar van de opleiding Bouwkunde denk je met jouw medestudenten na over de duurzame bouw van een strandtent, het ontwerpen van een rijtjeshuis, het herbestemmen van een gebouw en zoek je passende oplossingen voor bijvoorbeeld een nieuwe aanbouw. Geen fictie, maar realiteit! Jouw ideeën worden namelijk getoetst bij de 'opdrachtgever'. Aan jou is de taak om de vertaalslag te maken van een klantvraag naar een bouwkundige oplossing.

Aan het eind van het 2e jaar kies je voor 1 van de afstudeerrichtingen:

 • Architectuur
 • Bouwtechniek
 • Constructie
 • Organisatie

De ene bouwkundige is dus de andere niet. Je kunt dan ook meerdere kanten op met deze opleiding. Je kunt bij talloze organisaties aan de slag. Denk aan aannemersbedrijven, advies- en architectenbureaus, woningcorporaties of bij de overheid. Je gaat aan het werk als adviseur, projectleider, ontwerper, calculator, uitvoerder, organisator of onderzoeker.

Het HAN-instituut Built Environment heeft als enige het 4-sterrenkeurmerk van de Stichting Duurzaam Hoger Onderwijs. Bij je diploma ontvang je een extra certificaat, waarmee je kunt aantonen dat duurzame ontwikkeling in jouw opleiding is geïntegreerd.
Deze opleiding heeft meerdere vormen :
open_in_newwebsite

printprint

locatieArnhem
diplomaB Bouwkunde
typeregulier, 240 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur4 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code34263
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma

Waarom aan de HAN?

 • Bouwkunde heeft een hoog doorstroompercentage naar het 2de jaar.
 • Keuzegids HBO 2018 complimenteert de opleiding voor de manier waarop het studenten voorbereidt op de beroepspraktijk.
 • Met het unieke 4-sterrenkeurmerk Duurzaam Hoger Onderwijs is duurzame ontwikkeling aantoonbaar in je opleiding geïntegreerd.
 • De afstudeerrichting Constructie wordt door deskundigen gezien als de absolute top in Nederland.

Open dagen en meeloopdagen

Open Dag 19 januari 2019 Arnhem (Voltijd) Arnhem
Tijdens de Open Dag maak je kennis met de verschillende bacheloropleidingen van de HAN. Meld je als bezoeker de week voorafgaand aan op www.han.nl/opendag (let op betreft alleen voltijdvariant van opleidingen)
Open Dag 30 maart 2019 Arnhem (Voltijd) Arnhem
Tijdens een Open Avond maak je kennis met de verschillende bacheloropleidingen van de HAN. Meld je als bezoeker de week voorafgaand aan op www.han.nl/opendag (let op betreft alleen voltijdvariant van opleidingen)

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
1e jaar In het propedeusejaar volg je 4 courses. Tijdens course 1, 2, en 3 werk je in projectgroepen aan verschillende projecten. In course 4 ga je in je eentje aan een project werken. Je ontwerpt je eigen woning.
Dit 1ste jaar volg je 3 oriënterende stages van 1 dag.

Je krijgt vakken als:

 • Wiskunde
 • Mechanica
 • Bouwtechniek
 • Bouworganisatie
 • Maquettebouw
 • Bouwfysica
 • Beton (constructie)
 • Sterkteleer
 • Bouwmaterialen en duurzame toepassingen
 • Architectuur
 • Onderzoeksvaardigheden
2e jaar Het 2de jaar start met 2 inleidende stages bij een bouwbedrijf en bij een bouwadvies- of architectenbureau. Daarna volg je 2 courses waarin je aan mooie praktijkopdrachten gaat samenwerken.

Vakken:
 • Installatie- en Constructietechniek
 • Duurzame ontwikkeling
 • Welzijn gebruikers
 • Trendbestendig bouwen

Aan het einde van dit jaar kies je een afstudeerrichting:
 • Architectuur
 • Bouwtechniek
 • Constructie
 • Organisatie.

Het 2de jaar eindigt met een studiereis naar een Europese bestemming!
3e jaar Het 3de jaar begint met 2 courses waarin je voor de Gemeente Arnhem een visie- en structuurontwerp ontwikkelt.
Daarna volgt een verdiepende stage van een halfjaar.

Bij de HAN wordt gestimuleerd een deel van je studie in het buitenland te doen. Ga jij straks voor je stage en/of afstuderen naar Zuid-Afrika, de VS, Australië, of zelfs China? Andere studenten deden er onvergetelijke ervaringen op.
4e jaar Tijdens het eerste halfjaar volg je de minor. Er is veel keuze. Denk bijvoorbeeld aan de minor Creatief Construeren, of de internationale minor Dutch Architecture. Of aan een doorstroomminor, wanneer je een vervolgstudie aan een TU gaat doen.

Het laatste halfjaar werk je, meestal met 2 of 3 studenten, bij een bedrijf of (overheids)instelling aan je afstudeeropdracht.

Aan het einde van je studie organiseert Studievereniging Trifonius een afstudeerreis naar een bijzondere locatie in Europa.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
bindend studieadvies
 • minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden


In het 1e studiejaar moet je 60 studiepunten behalen. Haal je minder dan 45 studiepunten, dan krijg je een bindend negatief studieadvies (BNSA). Je moet dan stoppen met de opleiding.

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 september 2019
wettelijk tarief : € 2083
1 september 2020
collegegeld nog niet bekend
toelaatbare profielen
havo E&Mtoelaatbaar
havo N&Gtoelaatbaar
havo N&Ttoelaatbaar
vwo C&Mwiskunde A of wiskunde B
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar
MBO niveau 4toelaatbaar

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
323kamerhuur in Arnhemrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1191totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

509 studenten volgen deze opleiding
25% daarvan is vrouw
146 eerstejaars gestart in 2017
27% daarvan is vrouw
34466 studenten aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
50% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Arnhem

11438studenten studerend
6213studenten woonachtig   
€ 323gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Jesse Bakker
HAN Bacheloropleiding voltijd | Bouwkunde

Jesse Bakker vertelt over zijn bacheloropleiding Bouwkunde bij de HAN.

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/10 HAN
Bouwkunde
€ 323 gemiddelde kamerhuur
3.9/5 studenttevredenheid
146 eerstejaars
27% vrouw
24-30 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/10 Avans
Bouwkunde
€ 293 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
175 eerstejaars
25% vrouw
18-24 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/10 Avans
Bouwkunde
€ 253 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
175 eerstejaars
25% vrouw
18-24 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/10 HHS
Bouwkunde
€ 326 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/10 Inholland
Bouwkunde
gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
6/10 NHL
Bouwkunde
gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
7/10 NHL Stenden
Bouwkunde
gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
8/10 Saxion
Bouwkunde
€ 250 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
75 eerstejaars
9% vrouw
? uur contacttijd/week
9/10 Windesheim
Bouwkunde
gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
10/10 Windesheim
Bouwkunde
gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2017
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.13.7
inhoud3.83.5
docenten3.73.4
studiefaciliteiten3.53.3
studielast3.43.2
studiebegeleiding3.73.4

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Bouwkunde aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen is beoordeeld door 200 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.1 uit 5.
bron: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
deze
opleiding
landelijk
student tevredenheid 3.9 3.9
aantal eerstejaars 184
ervaren contacttijd per week 24-30
doorstroom naar tweede jaar 70%
diploma binnen 5 jaar 44%
doorstuderen 22%
werk op niveau in 1,5 jaar 81%

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.


Na de studie

Unsplashed background img 2
Wanneer je deze opleiding hebt afgerond kun je vele functies op hbo-niveau bekleden. Wil je doorstuderen? Denk dan aan een opleiding Bouwkunde of verwante studie aan een Technische Universiteit.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2226gemiddeld bruto maandloon
33%kans op een vaste baan
91%kans op een voltijd baan
55%kans op een baan op niveau
42%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
80%is tevreden over de studiekeuze

vergeleken met andere studies

zoektijd baangemiddeld
salaris na 1,5 jaar gemiddeld
kans op een vaste baan gemiddeld
bron: Elsevier beste banen

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
TUeArchitecture, Building and Planning+ 30 EC pre-master
TU DelftArchitecture, Urbanism and Building Sciences+ 30 EC pre-master
HRArchitectuur part-timegeen aanvullende eisen
Amsterdam VUDesign Cultures+ 30 EC pre-master
TU DelftCivil Engineering+ 45 EC pre-master
Universiteit TwenteCivil Engineering and Management+ 30 EC pre-master
Universiteit TwenteConstruction Management and Engineering+ 30 EC pre-master
TUeConstruction Management and Engineering+ 30 EC pre-master
Amsterdam VUHeritage Studies full-time,part-time+ 30 EC pre-master
TUeHuman-Technology Interaction+ 30 EC pre-master
TUeInnovation Management+ 30 EC pre-master
Amsterdam VUArchitectuurgeschiedenis+ 30 EC pre-master
HANMaster Circulaire Economiegeen aanvullende eisen
TUeOperations Management & Logistics+ 30 EC pre-master
Universiteit TwentePhilosophy of Science, Technology and Society full-time,part-time+ aanv. eisen
TUeLeraar VHO O&O educational+ 30 EC pre-master
TU DelftLeraar VHO O&O educational+ aanv. eisen
HRStedenbouw part-timegeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

 • akoestisch adviseur
 • bouwfysicus
 • bouwhistoricus
 • bouwkundig adviseur
 • bouwkundig projectleider
 • bouwkundig projectontwikkelaar
 • deskundige asbestsanering
 • hoofd afdeling openbare werken
 • hoofduitvoerder bouw
 • kopersbegeleider bouw
 • manager bouw- en aannemersbedrijf
 • projectleider houtverwerkende industrie
 • projectleider interieurbouwbedrijf
bron: UWV

Contact

HAN VoorlichtingsCentrum (HVC)
E: info@han.nl
T: +31 24 353 05 00
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite