Bedrijfskunde

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Bedrijfskunde is een brede managementsopleiding. Jij onderzoekt of plannen van de directie haalbaar zijn. Je berekent, adviseert en onderzoekt op het gebied van management, economie en recht.

open_in_newwebsite

locatieNijmegen
diplomaB
typeregulier, 240 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur4 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code34035
Stel je voor dat de HAN een nieuwe vestiging wil openen in Duitsland. Voordat die zijn deuren kan openen, moet een massa werk worden verzet. Contacten met de overheid, vergunningen regelen, medewerkers werven. Als afgestudeerde van de opleiding Bedrijfskunde leid je deze processen in goede banen.
Tijdens de opleiding Bedrijfskunde ligt de focus op het vernieuwen van bedrijfsprocessen. Het beste uit organisaties halen, is je passie. Bedrijfskunde leert je organisaties vanuit een brede visie te bekijken, waardoor je als economisch en ondernemend professional veelzijdig inzetbaar bent.

Een bedrijfskundige kan binnen alle lagen van de organisatie mensen aan zich binden. Hij/zij kan mensen motiveren, inspireren en overtuigen. Om deze toekomstige functie met succes te vervullen verwachten we van je dat je over goede mondelinge- en schriftelijke vaardigheden beschikt. Verder vind je organiseren en regelen nu al leuk. In je toekomstige beroep verwachten werkgevers dat je over veel onderwerpen mee kunt praten en adviseren. Er wordt dus over de meest uiteenlopende thema's en vakgebieden veel kennis van je verwacht.
Deze opleiding heeft meerdere vormen :

Waarom aan de HAN?

Tijdens de opleiding Bedrijfskunde ligt de focus op het vernieuwen van bedrijfsprocessen. Het beste uit organisaties halen, is je passie. Tijdens de opleiding leer je organisaties vanuit een brede visie te bekijken, waardoor je als economisch en ondernemend professional veelzijdig inzetbaar bent. Kortom: specialist in generalisme! Een afgestudeerde Bedrijfskunde komt over het algemeen snel aan een baan. Voorbeelden:

Beleidsmedewerker
Medewerker kwaliteitszorg
Junior organisatieadviseur

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwBedrijfskunde is een brede managementopleiding, gericht op beleids- en managementondersteunende functies in een bedrijf, non-profit organisatie of bij de overheid. Als afgestudeerde houd je je bezig met allerlei bedrijfskundige- of juridische problemen binnen een organisatie en/of ondersteun je het personeelsbeleid van een onderneming
1e jaar In het eerste halfjaar van je propedeuse staat bedrijfskunde centraal. Hiermee leg je de basis als toegepaste bedrijfskundige opleiding. Je krijgt vakken als bedrijfseconomie en marketing. Maar ook Engels en communicatieve vaardigheden. In het tweede halfjaar maak je kennis met de beroepspraktijk door een korte stage en bedrijfskundige vakken rondom de thema's (personeels-)management en recht.
periode
Bedrijfseconomie
Engels
Marketing
2e jaar In het tweede jaar start je in de hoofdfase van de opleiding. Elk halfjaar werk je aan een thema, dat betrekking heeft op organisatorische, bedrijfskundige, juridische of personele vraagstukken.
3e jaar In je derde studiejaar maak je uitvoerig kennis met je toekomstige werkgebied. Want je gaat nu 21 weken lang stage lopen bij een bedrijf of organisatie. Een mooie kans om je theoretische kennis in de praktijk te toetsen.
4e jaar Je rondt je opleiding Bedrijfskunde af met een afstudeerproject: de kroon op jouw studie! Je afstudeerproject is een onderzoek naar een complex, bedrijfskundig probleem bij een opdrachtgever. Hiermee laat je zien dat jij alles in huis hebt om in de praktijk zelfstandig bedrijfsproblemen op te lossen.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet5% zelfstudie
60% theorie
35% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
studeren in het buitenland
Binnen de opleiding wordt veel aandacht besteed aan internationalisering. Zo krijg je in alle leerjaren Engels waarbij ieder op zijn eigen niveau kan instappen. Er wordt gestreefd naar een minimum niveau Engels. Studenten die verder zijn of willen, krijgen hiertoe de ruimte en begeleiding.

Daarnaast is het vak Internationale Bedrijfskunde een vast onderdeel van de opleiding. Tijdens dit vak wordt een meerdaagse excursie naar het buitenland georganiseerd.
bindend studieadvies
  • minimaal 50 EC in de eerste 12 maanden
honours-/excellence program FEM Talentacademy

Wil je meer verdieping tijdens je opleiding? Ben jij ambitieus? Zoek jij extra uitdaging binnen je opleiding en wil je deel uitmaken van een learning community? Dan is er een honoursprogramma.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2019

wettelijk tarief : € 2083 (€1042 in het eerste jaar)

1 september 2020

collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
havo C&Meconomie of maw of m&o
havo E&Mtoelaatbaar
havo N&Geconomie of m&o
havo N&Teconomie of m&o
vwo C&Meconomie of maw of m&o
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo N&Geconomie of m&o
vwo N&Teconomie of m&o

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
315kamerhuur in Nijmegenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1183totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

? studenten volgen deze opleiding
?% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in
?% daarvan is vrouw
34466 studenten aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
50% daarvan is vrouw
bron: HBO-raad/VSNU

Op kamers in Nijmegen

41385studenten studerend
18288studenten woonachtig   
€ 315gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
20 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/15 HAN
Bedrijfskunde
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/15 HAN
Bedrijfskunde
€ 323 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/15 Avans
Bedrijfskunde
€ 326 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/15 Avans
Bedrijfskunde
€ 293 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/15
Bedrijfskunde
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
6/15 Fontys
Bedrijfskunde
€ 280 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
7/15 Hanze
Bedrijfskunde
€ 303 gemiddelde kamerhuur
430 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
90% Nederlandstalig
10% Engelstalig
8/15 HHS
Bedrijfskunde
€ 326 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
9/15 HR
Bedrijfskunde
€ 342 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
10/15 HU
Bedrijfskunde
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
90% Nederlandstalig
11/15 HvA
Bedrijfskunde
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
70% Nederlandstalig
30% Engelstalig
12/15 NHL Stenden
Bedrijfskunde
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
13/15 Hogeschool Notenboom
Bedrijfskunde
€ 280 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
14/15 Windesheim
Bedrijfskunde
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
15/15 Windesheim
Bedrijfskunde
€ 307 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Bedrijfskunde aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen is beoordeeld door respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met uit 5.
bron: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 2019
deze
opleiding
landelijk
studenttevredenheid 3.7 3.7
aantal eerstejaars 171 187
ervaren contacttijd per week 18-24 12-18
doorstroom naar tweede jaar 71% 60%
diploma binnen 5 jaar 32% 35%
doorstuderen 21% 22%
werk op niveau in 1,5 jaar 4

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Als je de opleiding Bedrijfskunde hebt afgerond, mag je de titel Bachelor of Business Administration voeren. Met je diploma Bedrijfskunde ben jij klaar voor een boeiende en afwisselende baan. Je kunt aan de slag in uiteenlopende functies in vrijwel alle sectoren. Met jouw brede kennis en ervaring ben je vaak de spil binnen het bedrijf. Jij zoekt uit wat kan, mag en moet om het doel van de directie te bereiken.

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Amsterdam UVABedrijfskunde in deeltijd part-time+ 30 EC pre-master
Universiteit TwenteCommunication Studies+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityEthiek van Bedrijf en Organisatie+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityFilosofie part-time+ 30 EC pre-master
Universiteit TwenteHealth Sciences+ 30 EC pre-master
TU EindhovenInnovation Management+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityMarketing Management+ 30 EC pre-master
HANMaster Circulaire Economiegeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityOrganization Studiesgeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Contact

HAN VoorlichtingsCentrum (HVC)
E: info@han.nl
T: +31 24 353 05 00
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite