Bedrijfseconomie (Finance & Control)

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Graag met cijfers bezig? Als bedrijfseconoom ben je een de spin in het financiële van een organisatie. Je stelt budgetten op en let erop dat deze niet worden overschreden.

Met de bacheloropleiding Bedrijfseconomie (Finance & Control) ben jij degene die budgetten opstelt en erop let dat deze niet worden overschreden. Je onderhoudt contacten met andere afdelingen van de organisatie, banken en andere financiële instellingen. Jij weet precies hoe een bedrijf ervoor staat. Sommige zaken kunnen misschien efficiënter georganiseerd worden. Het is jouw taak om de directie daarover te adviseren. Jouw functie is bijvoorbeeld financieel manager, controller of hoofd van een financiële administratie.

Kies je voor de opleiding bedrijfseconomie (Finance & Control) dan beschik je over goede rekenvaardigheden. Ook beschik je over goede lees- en schrijfvaardigheid van de Nederlandse taal. Houd er rekening mee dat delen van de lesstof in het Engels zijn. Je leesvaardigheid Engels is erg belangrijk wil je de opleiding goed doorlopen. Verder:

 • heb je interesse in de economische actualiteit
 • ben je mensgericht
 • vind je het leuk om kritisch naar zaken te kijken
 • houd je ervan zaken uit te zoeken (puzzelen)
 • kun je gedisciplineerd werken

Deze opleiding heeft meerdere vormen :
open_in_newwebsite

printprint

locatieArnhem
diplomaB
typeregulier, 240 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur4 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code35520
heeft geen numerus fixus
heeft een honours programma

Waarom aan de HAN?

 • Praktijkgericht: Elk kwartaal werk je aan centrale project(en) met één of meer studenten. Dit wordt ondersteund met gerichte kennis- en vaardigheidsvakken waardoor je deze direct leert toe te passen.
 • Bedrijfskundige benadering: Er is veel aandacht voor de processen achter de cijfers waardoor je breder

georiënteerd bent.

 • BE'ER: Onze super actieve alumnivereniging. Ze organiseren minstens drie keer per jaar een netwerkactiviteit.

Open dagen en meeloopdagen

Open Dag 17 maart 2018 Arnhem (Voltijd) Arnhem
Tijdens een Open Avond maak je kennis met de verschillende bacheloropleidingen van de HAN. Meld je als bezoeker de week voorafgaand aan op www.han.nl/opendag (let op betreft alleen voltijdvariant van opleidingen)

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouw
Hoe word jij de spin in het financiële web van een organisatie? Je leert het bij hbo-opleiding Bedrijfseconomie. Je moet hier wel iets met cijfers en structuur hebben. Want in 4 jaar tijd leer jij alles over de financiële wel en wee van een organisatie en hoe je dit kunt analyseren.

De opleiding Bedrijfseconomie (Finance & Control) bestaat uit een propedeusejaar en de hoofdfase. Zeker in het eerste leerjaar heb je veel contacturen. Je kunt rekenen op een goede begeleiding. In het derde jaar l
Verder:

ben je ondernemend en zakelijk
ben je mensgericht
vind je het leuk om te puzzelen met cijfers
ben je zorgvuldig en nauwgezet
wil je het naadje van de kous weten
kun je doorvragen en ga je op zoek naar de vraag achter de vraag
ben je standvastig, zonder eigenwijs te zijn

1e jaar Je legt tijdens de propedeuse een brede basis voor de rest van je opleiding. Je leert het speelveld van je toekomstige beroep kennen én de spelers die je daar tegenkomt. De propedeuse is ook bedoeld als oriëntatieperiode: na een jaar kun je nog zonder problemen en zonder studievertraging overstappen naar een van de andere twee
financiële opleidingen van de HAN:
 • Accountancy
 • Finance Tax and Advice
periode
Externe verantwoording
Intern adviseren
Opstarten onderneming
Particulier adviseren
2e jaar Ook na je propedeusejaar komt de praktijk uitgebreid aan bod. Aan de hand van concrete voorbeelden doe je kennis en vaardigheden op. Zo leer je hoe bedrijven hun geld- en informatiestromen beheersen. Je leert hoe je deze stromen inzichtelijk kunt maken en hoe je deze vervolgens kunt analyseren. In het tweede jaar loop
je 10 weken stage. Je gaat dan de theorie van je opleiding toepassen in de praktijk. Je bekijkt je stagebedrijf vanuit meerdere vakgebieden – multidisciplinair dus – en rapport
periode
Finance, operations en reporting
Governance, risk, complaince
Performance management
Strategic management
3e jaar Ook in het derde jaar komt de praktijk uitgebreid aan bod. Zo leer je hoe bedrijven hun geld- en informatiestromen beheersen. Je loopt in het derde jaar 10 weken stage. Je bekijkt je stagebedrijf vanuit meerdere vakgebieden – multidisciplinair dus – en rapporteert hierover.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, groepsopdracht, hoorcollege, individuele opdracht, onderzoek, project, stage, werkcollege, zelf-evaluatie
honours-/excellence program FEM Talentacademy

Wil je meer verdieping tijdens de bachelor Bedrijfseconomie? Ben jij ambitieus? Zoek jij extra uitdaging en wil je deel uitmaken van een learning community? Dan maak je kans deel te nemen.

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 september 2018
wettelijk tarief : € 2060
instellingstarief : € 7235
LET OP: In Studielink heet deze opleiding: Finance & Control
toelaatbare profielen
havo C&M(economie of m&o) + (wiskunde A of wiskunde B)
havo E&Mtoelaatbaar
havo N&Geconomie of m&o
havo N&Ttoelaatbaar
vwo C&Mtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar
MBO niveau 4toelaatbaar

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
323kamerhuur in Arnhemrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1191totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

? studenten volgen deze opleiding
?% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in
?% daarvan is vrouw
33631 studenten aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
50% daarvan is vrouw
bron: HBO-raad/VSNU

studievereniging

Financiële Studievereniging HAN


Op kamers in Arnhem

11438studenten studerend
6213studenten woonachtig   
€ 323gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Coen Dreuning
Hij was even zoekende, maar uiteindelijk vond tweedejaarsstudent Coen zijn heil bij de opleiding Bedrijfseconomie. Een verhaal van een student met een lange adem.

Ik heb de havo afgemaakt, was na het examen pas 16 jaar en wist niet wat ik wilde gaan studeren. Daarom besloot ik naar het vwo te gaan. Omdat ik van profiel switchte begon ik in vwo -4 in plaats van vwo- 5.

Profielswitch
'Ik volgde het profiel Economie & Maatschappij, terwijl ik op de havo het profiel Natuur & Techniek had. De volgende drie jaar doorliep ik goed en zakte uiteindelijk voor mijn eindexamen...
Ik ben toen met mijn havodiploma - en met drie zeer leuke en leerzame jaren op zak op het vwo - Technische Bedrijfskunde op de HAN in Arnhem gaan studeren. Daar ben ik na enkele maanden mee gestopt. Het jaar daarop heb ik een nieuwe poging gewaagd en heb ik gekozen voor Communicatie Management op de Hogeschool Utrecht. Ook met deze studie ben ik om uiteenlopende redenen gestopt.'
De knop moest om

'Ik was inmiddels 22 jaar en op dat moment moest de knop om. De volgende studie moest en zou ik ten koste van alles afmaken. Met Esther Verbeek (studiekeuzeadviseur bij de HAN), ben ik om de tafel gaan zitten. Zij had mij ook al geholpen nadat ik in Arnhem was gestopt. Aan haar advies heb ik heel veel gehad en mede daardoor gekozen voor Bedrijfseconomie. Door de goede voorlichting en informatie heb ik een zeer bewuste keuze voor Bedrijfseconomie gemaakt. Omdat ik al mijn hele leven in Arnhem woonde wilde ik een keer iets anders. Daarom koos ik voor de HAN in Nijmegen.'

De opleiding tot dusver
'De opleiding voldoet redelijk tot goed aan mijn verwachtingen. Af en toe is de rode draad van een vak en/of opdracht lastig te ontdekken. Op dit moment heb ik vakken als Bedrijfsprocessen 2, Externe verslaggeving, Management accounting, Productie boekhouding en Engels. Nog niet zo heel lang geleden heb ik, Salarisadministratie, Belastingrecht en Bedrijfsprocessen 1 afgesloten.'
Goed plannen

'Over het algemeen ben ik geen grote fan van praktijkopdrachten. Het is bijna altijd zo dat deze opdrachten een groot deel van je tijd in beslag nemen. Al zie ik achteraf vaak wel het nut bepaalde opdracht of casus.'

'Ik vind het jammer dat je door deze casussen af en toe niet goed kunt focussen op de tentamens die daar kort op volgen. De tentamens dreigen onder te sneeuwen, omdat je vaak de lesstof van week 6 en 7 nodig hebt om de casus goed af te ronden voor week 8 (inleverweek). De tentamens starten dan in week 9.'

Misschien op stage in het buitenland
'Ik moet over een paar maanden al stage lopen, dus ik ben daar zeker al mee bezig. In eerste instantie had ik niet aan een stage in het buitenland gedacht. Maar in de vorige periode kreeg ik een flyer en toen ben ik daar toch over na gaan denken.'

'Ondertussen heb ik met meerdere personen gesproken en heb ik net de 'stage terugkomdag' gehad. Dit is een dag waarop de studenten die nu stage lopen, een dagje terugkomen naar school om aan de volgende lichting stagelopers te vertellen hoe het hen is vergaan op de werkvloer.'

'Ik twijfel over wel of niet stagelopen in het buitenland. Een bezoek aan de buitenlandbeurs in de Jaarbeurs in Utrecht bracht wat meer zekerheid, maar op de dag dat ik dit schrijf, ben ik er nog steeds niet uit wat het gaat worden.'
Studentenleven

'Het studentenleven bevalt mij uitstekend. Ik hou van gezelligheid en uitgaan. Ook woon ik alweer bijna anderhalf jaar op kamers. Vanzelfsprekend was dit in het begin erg wennen, maar al snel voelde ik me echt thuis in mijn eigen huis.'
Tips voor aankomende studenten

'De eerste periode is heel belangrijk. Houd de vakken bij, volg de colleges en doe je best. Als je dat doet, fiets je zo door de eerste tentamenweek. En een goed begin is het halve werk zeggen ze altijd! Als je dan alle tentamens gehaald hebt en de eerste studiepunten binnen zijn, geeft dat een boost voor de daaropvolgende periodes!'


lees verder ...

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/16 HAN
Bedrijfseconomie (Finance & Control)
€ 323 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/16 HAN
Bedrijfseconomie (Finance & Control)
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/16 Avans
Finance & Control
€ 326 gemiddelde kamerhuur
3.9/5 studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
18-24 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/16 Avans
Finance & Control
€ 293 gemiddelde kamerhuur
3.9/5 studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
18-24 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/16 Avans
Finance & Control (international)
€ 326 gemiddelde kamerhuur
3.9/5 studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
18-24 uur contacttijd/week
100% Engelstalig
6/16 Fontys
Finance & Control (voorheen Bedrijfseconomie)
€ 280 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
7/16 Fontys
Finance & Control - International Finance & Control
gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
100% Engelstalig
8/16 Fontys
Finance & Control - International Finance & Control (English)
gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
9/16 Hanze
Finance & Control
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
10/16 HHS
International Financial Management and Control
€ 326 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
11/16 HHS
Finance & Control
€ 326 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
12/16 HR
Finance & Control
€ 342 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
13/16 HU
Finance & Control
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
14/16 HvA
Finance & Control
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
70% Nederlandstalig
30% Engelstalig
15/16 HvA
Finance & Control
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
16/16 NHL Stenden
Finance & Control (Bedrijfseconomie) (4 jaar)
star Keuzegids topopleiding 2018
gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Als medewerker met een financiële achtergrond ben je de spin in het financiële web van een organisatie. Je stelt budgetten op en let erop dat deze niet worden overschreden. Je onderhoudt contact met andere afdelingen van de organisatie, banken en andere financiële instellingen. Jij weet precies hoe het bedrijf er voor staat.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Je gaat werken op het terrein van administratie, financieel-economisch beheer, budgettering, planning, interne controle, kwaliteitsbeheer, kredietverschaffing en belegging. Bijvoorbeeld als financieel manager, controller, hoofd kwaliteitszorg of risicomanager. Belangrijke functies, want als spin in het financiële web weet jij precies hoe de organisatie ervoor staat.
huidige arbeidsmarkt

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
TUeInnovation Management+ 30 EC pre-master
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

 • controller
 • financieel manager
 • proces manager
 • risicomanager
bron: StudieData

Contact

HAN VoorlichtingsCentrum (HVC)
E: info@han.nl
T: +31 24 353 05 00
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite