Automotive

HAN_ University of Applied Sciences

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

In de deeltijdopleiding Automotive word je opgeleid om (management)functies op hbo-niveau te kunnen vervullen in de automotive branche.

open_in_newwebsite

locatieArnhem
diplomaB
typeregulier, 240 EC
start1 februari, 1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur4 jaar deeltijd
accreditatiesNVAO
croho-code30018

Heb je een mbo-4-opleiding in de (auto)techniek afgerond en wil je je verder ontwikkelen? De deeltijdopleiding Automotive biedt je de mogelijkheid te werken en daarnaast een hbo-opleiding te volgen waarin je kennis en vaardigheden opdoet op het gebied van Automotive Management, Automotive Services, Automotive Development en Automotive Testing.

Als afgestudeerd ingenieur Automotive kun je wereldwijd aan de slag bij grote bedrijven en instellingen in technische en technisch/commerciële functies bij autofabrikanten, onderzoeksinstituten, dealer- of leasebedrijven, racingteams en toeleveranciers.
Denk aan technische functies als Beproevingstechnicus, Constructeur, Diagnostic Specialist, Hoofdconstructeur, Product engineer, Project engineer, R&D Test engineer, etc.
Of denk aan technisch/commerciële functies als Account- of Productmanager, Custom Relation Manager, Districtmanager After Sales, Garantiespecialist, Projectbegeleider, Sales Engineer, etc.

Wanneer je een hbo-opleiding van 4 jaar een te grote stap vindt, kun je -afhankelijk van je doelstellingen- ook kiezen voor de Associate degree-opleiding Systeemspecialist Automotive (Ad).


Deze opleiding heeft meerdere vormen :

Waarom aan de HAN?

HAN Automotive loopt al jaren voorop met het opleiden van automotive ingenieurs. Je krijgt les in kleine klassen, waardoor er veel persoonlijke aandacht is en je bijvoorbeeld ook zelf situaties kunt aandragen uit jouw eigen werk. Daarnaast is er een sterke verbinding tussen onderwijs, onderzoek en het werkveld.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
doelstelling
Tijdens de deeltijd opleiding Automotive worden leren en werken gecombineerd. De vaardigheden waar de opleiding zich op richt zijn:

  • problemen analyseren en creatief oplossen
  • een voertuig veilig en duurzaam (door)ontwikkelen
  • samenwerken met andere sectoren én culturen
  • een bedrijf economisch goed laten realiseren
  • je houdt je kennis up-to-date door zelf studerend leren
  • inspelen op internationale mobiliteitsontwikkelingen
  • werken vanuit samenhang techniek, voertuig én gebruiker
bindend studieadvies
  • propedeuse (alle vakken uit het eerste jaar) in in de eerste 18 maanden


Uiterlijk aan het einde van de propedeuse (duurt ongeveer anderhalf jaar) krijg je een schriftelijk advies over de voortzetting van je opleiding. Bij voldoende resultaten krijg je een positief studieadvies en kun je door naar de hoofdfase van je opleiding. Wanneer je te weinig studiepunten hebt behaald, kun je een bindend negatief studieadvies krijgen. In dat geval word je uitgeschreven uit de opleiding.

Toelating en kosten

startmomenten

1 februari 2023

aanmelding deadline : 1 februari 2023
collegegeld nog niet bekend

1 februari 2024

aanmelding deadline : 1 februari 2024
collegegeld nog niet bekend

1 september 2023

aanmelding deadline : 1 september 2023
collegegeld nog niet bekend

1 september 2024

aanmelding deadline : 1 september 2024
collegegeld nog niet bekend

Wil je je aanmelden? Vraag dan eerst een gesprek aan via startenmetdeeltijd.aea@han.nl.
In dit gesprek bespreken we de match tussen jou, je werk en de studie. Ook kunnen we je dan adviseren over mogelijke vrijstellingen en/of voorbereidende cursussen. Vervolgens kun je een verzoek tot inschrijving indienen via Studielink (www.studielink.nl) en ontvang je informatie van de HAN over de vervolgstappen en benodigde gegevens. Heb je alle stappen doorlopen en voldoe je aan de voorwaarden? Pas dan word je definitief bij de HAN ingeschreven. Wil je dit toch niet? Via Studielink kun je je inschrijving kosteloos intrekken tot de startdatum van jouw opleiding.


toelaatbare profielen
havo N&TDringend aangeraden: wiskunde B in je pakket
havo N&GDringend aangeraden: wiskunde B in je pakket aangevuld met natuurkunde of nlt
vwo N&TDringend aangeraden: wiskunde B in je pakket
vwo N&GDringend aangeraden: wiskunde B in je pakket aangevuld met natuurkunde of nlt
vwo E&MDringend aangeraden: wiskunde B in je pakket aangevuld met natuurkunde
MBO niveau 4in een technische richting. Aangevuld met Wiskunde B en Natuurkunde op havoniveau.
toelatingseisen

toelatingsgesprek

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
323kamerhuur in Arnhemrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1191totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

52 studenten volgen deze opleiding
2% daarvan is vrouw
10 eerstejaars gestart in 2020
0% daarvan is vrouw
34466 studenten aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
50% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Arnhem

11438studenten studerend
6213studenten woonachtig   
€ 323gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.93.8
inhoud3.73.6
docenten3.63.6
studiefaciliteiten3.53.5
studielast3.33.3
studiebegeleiding3.53.5
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Automotive aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen is beoordeeld door 317 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.9 uit 5.
bron: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 2023
deze
opleiding
landelijk
studenttevredenheid 3.7 3.8
aantal eerstejaars 223 145
ervaren contacttijd per week 18-24 18-24
doorstroom naar tweede jaar 59% 58%
diploma binnen 5 jaar 34% 34%
doorstuderen 13% 14%
werk op niveau in 1,5 jaar 2

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Als je de opleiding hebt afgerond kun je diverse functies op hbo-niveau bekleden bij productiebedrijven of in de retail. Wil je doorstuderen? Dan is de Master Automotive Systems een interessante mogelijkheid.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Hybride, elektrische en waterstof-aangedreven voertuigen zijn in opkomst. Auto's worden slimmer, nemen meer taken van de bestuurder over en vormen een essentiële schakel in informatienetwerken. Voor de automotivebranche betekent dit een noodzaak tot vernieuwing. Na afronding van de bacheloropleiding Automotive ben je voorbereid op deze, en andere, ontwikkelingen.

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
TU DelftAerospace Engineering+ 51 EC pre-master
TU EindhovenAutomotive Technology+ 30 EC pre-master
HANCirculaire Economiegeen aanvullende eisen
HANCirculaire Economie part-timegeen aanvullende eisen
Universiteit TwenteElectrical Engineering+ 30 EC pre-master
Universiteit TwenteEmbedded Systems+ 30 EC pre-master
HANEngineering Systemsgeen aanvullende eisen
HANEngineering Systemsgeen aanvullende eisen
HANAutomotive Systems (English)geen aanvullende eisen
HANControl Systems (English)geen aanvullende eisen
HANSustainable Energy (English) part-timegeen aanvullende eisen
TU EindhovenHuman-Technology Interaction+ 30 EC pre-master
TU EindhovenInnovation Sciences+ 30 EC pre-master
Universiteit TwenteInteraction Technology+ 30 EC pre-master
Universiteit TwenteMechanical Engineering+ 30 EC pre-master
TU EindhovenMechanical Engineering+ 30 EC pre-master
Universiteit TwenteSustainable Energy Technology+ 30 EC pre-master
TU EindhovenSystems and Control+ 30 EC pre-master
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

beproevingstechnicus
constructeur
district manager after sales
garantiespecialist
productmanager
project-engineer
test-engineer
bron: StudieData

Contact

ASK HAN
E: ask@han.nl
T: +31 24 353 05 00
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite