Automotive

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Bij HAN Automotive in Arnhem ben je bezig met het ontwerpen, testen, managen, onderhouden en produceren van een wegvoertuig. Werken aan je kennis, vaardigheden en professionele houding is vereist.

Deze opleiding
 • wordt ook als voltijdopleiding in het Engels aangeboden (Automotive Engineering);
 • kan als deeltijdopleiding worden gevolgd.

Het Automotive onderwijs is opgebouwd uit modules en projecten. Geen losse vakken, maar modules waarin verschillende expertisegebieden zijn geïntegreerd. Parallel aan de modules leer je werken in projecten. De projecten zijn gebaseerd op echte beroepssituaties. Samen met een aantal medestudenten vorm je het projectteam dat de projectopdracht uitvoert. Docenten begeleiden jullie daarbij als tutor en expert. Maar je bepaalt je eigen koers!

Vaak werk je samen met de praktijk en soms ook met het lectoraat, de onderzoeksafdeling van HAN Automotive. Bij de uitvoering van de projecten ga je onderzoekend te werk.

De HAN heeft veel moderne praktijkruimten, die worden beoordeeld als excellent! Daar ben je bezig met het ontwikkelen, testen en verbeteren van allerlei voertuigen.

Met jouw hbo-diploma kun jij straks wereldwijd aan de slag als ontwerper/constructeur, testingenieur, productmanager of technisch specialist in de auto-industrie. Jouw werkterrein? Autofabrikanten en -importeurs, toeleveranciers, onderzoeksinstituten en testcentra.
Deze opleiding heeft meerdere vormen :
open_in_newwebsite

printprint

locatieArnhem
diplomaB Automotive
typeregulier, 240 EC
start1 september
taalvooral Nederlands
deels Engels
opleidingsduur4 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code30018
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma
Automotive Petrolhead Tim werkt aan een echte rallywagen!

Waarom aan de HAN?

De theorie oefen je in de praktijk, want je wordt tijdens de opleiding uitgedaagd om steeds weer met slimme ideeën te komen. Je werkt samen met andere studenten aan uitdagende opdrachten en projecten. Bijvoorbeeld in het laboratorium, maar ook bij HAN Hydromotive (meedoen aan Shell Ecomarathon), rallyteam HART of motorraceteam HRT. Er zijn veel moderne praktijkruimten die beoordeeld zijn als excellent! Daar ben je bezig met het ontwikkelen, testen en verbeteren van allerlei soorten voertuigen.

Open dagen en meeloopdagen

Open Dag 17 november 2018 Arnhem (Voltijd) Arnhem
Tijdens een Open Avond maak je kennis met de verschillende bacheloropleidingen van de HAN. Meld je als bezoeker de week voorafgaand aan op www.han.nl/opendag (let op betreft alleen voltijdvariant van opleidingen)
Open Dag 19 januari 2019 Arnhem (Voltijd) Arnhem
Tijdens de Open Dag maak je kennis met de verschillende bacheloropleidingen van de HAN. Meld je als bezoeker de week voorafgaand aan op www.han.nl/opendag (let op betreft alleen voltijdvariant van opleidingen)
Open Dag 30 maart 2019 Arnhem (Voltijd) Arnhem
Tijdens een Open Avond maak je kennis met de verschillende bacheloropleidingen van de HAN. Meld je als bezoeker de week voorafgaand aan op www.han.nl/opendag (let op betreft alleen voltijdvariant van opleidingen)

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
1e jaar In het eerste anderhalve jaar van Automotive wordt de basis gelegd voor je verdere hbo-opleiding. Je maakt kennis met veel verschillende projecten en modules die zijn toegespitst op hoogwaardige autotechniek en werktuigbouwkunde. Zo ontdek je wat je leuk vindt en waar jouw talenten liggen! En je wordt op alle automotive expertisegebieden zodanig uitgedaagd dat je kunt gaan aanvoelen of de opleiding aansluit bij je capaciteiten. Gebruik dit eerste jaar om na te gaan of de studie bij je past!
2e jaar Na de propedeuse weet je wat HAN Automotive je te bieden heeft. In de hoofdfase ga je je steeds verder verdiepen en specialiseren. Je bepaalt je eigen koers en de zeer ervaren docenten bij Automotive helpen je hierbij! Op basis van jouw interesses en ambities beslis je welke specialisatie je wilt volgen.

Welke kennis en vaardigheden je gaat ontwikkelen is persoonlijk. Daarom kijken docenten samen met jou wat jij al kunt en wat je nog moet leren. Van tijd tot tijd bespreken jullie hoe het gaat.
3e jaar Inmiddels heb je je weg gevonden in een van de 5 specialisaties:

 • Business Management
 • Manufacturing
 • Powertrain
 • Structural Design
 • Vehicle Technology

Tijdens de opleiding, dus ook in het 3e jaar, krijg je ondersteunende expertisegebieden:

 • Autotronica & Control
 • Professional Skills
 • Technical Support

Je voert verder opdrachten uit in de praktijk en krijgt steeds meer verantwoordelijkheid in je projectgroep. Ook ga je op stage, in Nederland of over de grens (BMW, Daimler e.d.)
4e jaar Het laatste jaar van je hbo-opleiding Automotive staat helemaal in het teken van afstuderen. Je werkt zelfstandig aan je afstudeerproject. Met deze 'proeve van bekwaamheid' toon je aan dat je zelfstandig je competenties kunt inzetten bij de uitvoering van een opdracht op hbo-niveau. Bij het behalen van je diploma mag je je Bachelor of Science noemen.

specialisaties

 1. Business ManagementBusiness Management is het geheel aan kennis en vaardigheden dat nodig is om een business (onderneming) te runnen. Het gaat daarbij om de operationele en strategische bedrijfsprocessen.
 2. Vehicle TechnologyVehicle Technology is het geheel aan mogelijkheden om het gedrag van een voertuig te beïnvloeden, al dan niet in relatie tot de omgeving en de bestuurder èn onder invloed van externe condities.
 3. Structural DesignStructural Design is nodig is om een constructie te maken met voldoende sterkte en stabiliteit, binnen de beperkingen van gewicht en ruimte en onder stationaire en dynamische condities.
 4. ManufacturingManufacturing is nodig is om een productielijn te ontwerpen en te realiseren, met optimale productiekwaliteit, flexibiliteit, betrouwbaarheid en lage productiekosten.
 5. PowertrainPowertrain is nodig om vermogen te creëren en over te dragen aan de weg. Daarbij gaat het zowel om de klassieke aandrijving met een verbrandingsmotor, als om elektrische en hybride aandrijving.

Onderwijs

taal van onderwijs70% nl
30% en
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
CAD/CAM, case studies, computer opdrachten, excursie, groepsopdracht, hoorcollege, individuele opdracht, laboratoriumwerk, mondelinge presentatie, onderzoek, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, ontwerpproject, poster presentatie, practicum, project, stage, werkgroep, zelf-evaluatie, zelfstudie
onderwijsvormen
Je staat er tijdens je opleiding Automotive niet alleen voor. Je kunt rekenen op advies en ondersteuning van een professionele studieloopbaanbegeleider, die jou helpt bij het maken van goede keuzes.
doelstelling
De snelle ontwikkelingen in de Automotive branche vragen om Automotive Engineers! Met jouw hbo-diploma Automotive kun jij straks wereldwijd aan de slag als ontwerper/constructeur, testingenieur, productmanager of technisch specialist in de auto-industrie. Je kunt ook kiezen voor een baan bij bijvoorbeeld Tesla, Volkswagen, BMW, Volvo of Daimler. Of je kiest voor de groeiende markt van speciale voertuigen, zoals landbouwmachines en speciaal transport.
studeren in het buitenland
Jaarlijks worden er veel projecten, stages en afstudeerprojecten uitgevoerd bij de grote automobielfabrikanten in Duitsland en Engeland (denk aan Volkswagen, BMW of Bentley). Ook in andere landen zijn er mogelijkheden.
bindend studieadvies
 • propedeuse (alle vakken uit het eerste jaar) in in de eerste 18 maanden


Uiterlijk aan het einde van de propedeuse (duurt ongeveer anderhalf jaar) krijg je een schriftelijk advies over de voortzetting van je opleiding. Bij voldoende resultaten krijg je een positief studieadvies en kun je door naar de hoofdfase van je opleiding. Wanneer je te weinig studiepunten hebt behaald, kun je een bindend negatief studieadvies krijgen. In dat geval word je uitgeschreven uit de opleiding.

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 september 2018
aanmelding deadline : 1 mei 2018
wettelijk tarief : € 2060
instellingstarief : € 7235
niet-EU/EER studenten : € 7235
1 september 2019
aanmelding deadline : 1 mei 2019
wettelijk tarief : € 2060
toelaatbare profielen
havo C&Mtoelaatbaar
havo E&Mtoelaatbaar
havo N&Gnatuurkunde of nlt
havo N&Ttoelaatbaar
vwo C&Mtoelaatbaar
vwo E&Mnatuurkunde
vwo N&Gnatuurkunde of nlt
vwo N&Ttoelaatbaar
MBO niveau 4toelaatbaar
WO propedeusetoelaatbaar
hbo-ptoelaatbaar

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
323kamerhuur in Arnhemrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1191totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

783 studenten volgen deze opleiding
3% daarvan is vrouw
189 eerstejaars gestart in 2017
4% daarvan is vrouw
33631 studenten aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
50% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Arnhem

11438studenten studerend
6213studenten woonachtig   
€ 323gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/3 HAN
Automotive
€ 323 gemiddelde kamerhuur
3.7/5 studenttevredenheid
189 eerstejaars
4% vrouw
18-24 uur contacttijd/week
70% Nederlandstalig
30% Engelstalig
2/3 HAN
Automotive Engineering Engelstalig
€ 323 gemiddelde kamerhuur
3.7/5 studenttevredenheid
189 eerstejaars
4% vrouw
18-24 uur contacttijd/week
100% Engelstalig
3/3 Fontys
Automotive
€ 280 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
105 eerstejaars
1% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2017
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.93.9
inhoud3.73.6
docenten3.63.8
studiefaciliteiten3.53.5
studielast3.33.5
studiebegeleiding3.53.6

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Automotive aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen is beoordeeld door 317 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.9 uit 5.
bron: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
deze
opleiding
landelijk
student tevredenheid 3.7 3.8
aantal eerstejaars 223 150
ervaren contacttijd per week 18-24 18-24
doorstroom naar tweede jaar 59% 75%
diploma binnen 5 jaar 34% 51%
doorstuderen 13% 10%
werk op niveau in 1,5 jaar 93%

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.


Na de studie

Unsplashed background img 2
Met jouw hbo-diploma Automotive kun jij straks wereldwijd aan de slag als ontwerper/constructeur, testingenieur, productmanager of technisch specialist in de auto-industrie. Je kunt ook kiezen voor een baan bij bijvoorbeeld Volkswagen, BMW, Volvo of Daimler. Of je kiest voor de groeiende markt van speciale voertuigen, zoals landbouwmachines en speciaal transport.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Met Automotive op hbo-niveau kun je in het begin nog wat moeite hebben met het vinden van een baan. Maar als je werk heb gevonden is dat vrijwel altijd op hbo-niveau en tegen een vorstelijk salaris. Een deel van de afgestudeerden besluit door te studeren op de universiteit. (bron: Keuzegids HBO Voltijd 2018).
huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2521gemiddeld bruto maandloon
64%kans op een vaste baan
93%kans op een voltijd baan
68%kans op een baan op niveau
79%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
83%is tevreden over de studiekeuze

vergeleken met andere studies

zoektijd baanslecht
salaris na 1,5 jaar zeer goed
kans op een vaste baan zeer goed
bron: Elsevier beste banen

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
TU DelftAerospace Engineering+ 47 EC pre-master
TUeHuman-Technology Interaction+ 30 EC pre-master
TUeInnovation Management+ 30 EC pre-master
HANMaster Engineering Systems: Automotive Systems (English)geen aanvullende eisen
HANMaster Engineering Systems: Control Systems part-timegeen aanvullende eisen
HANMaster Engineering Systems: Control Systems (English)geen aanvullende eisen
HANMaster Engineering Systems: Lean Engineering+ aanv. eisen
HANMaster Engineering Systems: Lean Engineering (English)+ aanv. eisen
HANMaster Engineering Systems: Sustainable Energy (English)geen aanvullende eisen
Universiteit TwenteMechanical Engineering+ 30 EC pre-master
TUeOperations Management & Logistics+ 30 EC pre-master
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

 • beproevingstechnicus
 • constructeur
 • custom relation manager
 • diagnostic specialist
 • districtmanager after sales
 • garantiespecialist
 • r&d test engineer
 • sales engineer
 • systeem engineer
 • technisch inspecteur
 • warranty reclaim manager
bron: StudieData

Contact

HAN VoorlichtingsCentrum (HVC)
E: info@han.nl
T: +31 24 353 05 00
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite