Automotive

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Bij HAN Automotive in Arnhem ben je bezig met het ontwerpen, testen, managen, onderhouden en produceren van een wegvoertuig. Werken aan je kennis, vaardigheden en professionele houding is vereist.

open_in_newwebsite

locatieArnhem
diplomaB
typeregulier, 240 EC
start1 september
taalvoornamelijk Nederlands
zeer weinig Engels
opleidingsduur4 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code30018
Deze opleiding
  • wordt ook als voltijdopleiding in het Engels aangeboden (Automotive Engineering);
  • kan als deeltijdopleiding worden gevolgd.

Het Automotive onderwijs is opgebouwd uit modules en projecten. Geen losse vakken, maar modules waarin verschillende expertisegebieden zijn geïntegreerd. Parallel aan de modules leer je werken in projecten. De projecten zijn gebaseerd op echte beroepssituaties. Samen met een aantal medestudenten vorm je het projectteam dat de projectopdracht uitvoert. Docenten begeleiden jullie daarbij als tutor en expert. Maar je bepaalt je eigen koers!

Vaak werk je samen met de praktijk en soms ook met het lectoraat, de onderzoeksafdeling van HAN Automotive. Bij de uitvoering van de projecten ga je onderzoekend te werk.

De HAN heeft veel moderne praktijkruimten, die worden beoordeeld als excellent! Daar ben je bezig met het ontwikkelen, testen en verbeteren van allerlei voertuigen.

Met jouw hbo-diploma kun jij straks wereldwijd aan de slag als ontwerper/constructeur, testingenieur, productmanager of technisch specialist in de auto-industrie. Jouw werkterrein? Autofabrikanten en -importeurs, toeleveranciers, onderzoeksinstituten en testcentra.
Deze opleiding heeft meerdere vormen :
Wat kun je worden met Automotive?

Waarom aan de HAN?

De theorie oefen je in de praktijk, want je wordt tijdens de opleiding uitgedaagd om steeds weer met slimme ideeën te komen. Je werkt samen met andere studenten aan uitdagende opdrachten en projecten. Bijvoorbeeld in het laboratorium, maar ook bij HAN Hydromotive (meedoen aan Shell Ecomarathon), rallyteam HART of motorraceteam HRT. Er zijn veel moderne praktijkruimten die beoordeeld zijn als excellent! Daar ben je bezig met het ontwikkelen, testen en verbeteren van allerlei soorten voertuigen.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2

specialisaties

specialisatie Structural Design

Structural Design is nodig is om een constructie te maken met voldoende sterkte en stabiliteit, binnen de beperkingen van gewicht en ruimte en onder stationaire en dynamische condities.

specialisatie Vehicle Technology

Vehicle Technology is het geheel aan mogelijkheden om het gedrag van een voertuig te beïnvloeden, al dan niet in relatie tot de omgeving en de bestuurder èn onder invloed van externe condities.

specialisatie Business Management

Business Management is het geheel aan kennis en vaardigheden dat nodig is om een business (onderneming) te runnen. Het gaat daarbij om de operationele en strategische bedrijfsprocessen.

specialisatie Manufacturing

Manufacturing is nodig is om een productielijn te ontwerpen en te realiseren, met optimale productiekwaliteit, flexibiliteit, betrouwbaarheid en lage productiekosten.

specialisatie Powertrain

Powertrain is nodig om vermogen te creëren en over te dragen aan de weg. Daarbij gaat het zowel om de klassieke aandrijving met een verbrandingsmotor, als om elektrische en hybride aandrijving.

Onderwijs

taal van onderwijs90% nl
10% en
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
CAD/CAM, case studies, computer opdrachten, excursie, groepsopdracht, hoorcollege, individuele opdracht, laboratoriumwerk, mondelinge presentatie, onderzoek, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, ontwerpproject, poster presentatie, practicum, project, stage, werkgroep, zelf-evaluatie, zelfstudie
onderwijsvormen
Je staat er tijdens je opleiding Automotive niet alleen voor. Je kunt rekenen op advies en ondersteuning van een professionele studieloopbaanbegeleider, die jou helpt bij het maken van goede keuzes.
doelstelling
De snelle ontwikkelingen in de Automotive branche vragen om Automotive Engineers! Met jouw hbo-diploma Automotive kun jij straks wereldwijd aan de slag als ontwerper/constructeur, testingenieur, productmanager of technisch specialist in de auto-industrie. Je kunt ook kiezen voor een baan bij bijvoorbeeld Tesla, Volkswagen, BMW, Volvo of Daimler. Of je kiest voor de groeiende markt van speciale voertuigen, zoals landbouwmachines en speciaal transport.
studeren in het buitenland
Jaarlijks worden er veel projecten, stages en afstudeerprojecten uitgevoerd bij de grote automobielfabrikanten in Duitsland en Engeland (denk aan Volkswagen, BMW of Bentley). Ook in andere landen zijn er mogelijkheden.
bindend studieadvies
  • propedeuse (alle vakken uit het eerste jaar) in in de eerste 18 maanden


Uiterlijk aan het einde van de propedeuse (duurt ongeveer anderhalf jaar) krijg je een schriftelijk advies over de voortzetting van je opleiding. Bij voldoende resultaten krijg je een positief studieadvies en kun je door naar de hoofdfase van je opleiding. Wanneer je te weinig studiepunten hebt behaald, kun je een bindend negatief studieadvies krijgen. In dat geval word je uitgeschreven uit de opleiding.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2019

aanmelding deadline : 1 mei 2019
wettelijk tarief : € 2083 (€1042 in het eerste jaar)

1 september 2020

aanmelding deadline : 1 mei 2020
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
havo N&Gnatuurkunde of nlt
havo N&Ttoelaatbaar
vwo E&Mnatuurkunde
vwo N&Gnatuurkunde of nlt
vwo N&Ttoelaatbaar
MBO niveau 4De directe toelating geldt niet voor een diploma binnen Handel en ondernemerschap en Economie en administratie.
toelatingseisen

vooropleiding

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
323kamerhuur in Arnhemrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1191totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

783 studenten volgen deze opleiding
3% daarvan is vrouw
189 eerstejaars gestart in 2017
4% daarvan is vrouw
34466 studenten aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
50% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Arnhem

11438studenten studerend
6213studenten woonachtig   
€ 323gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/3 HAN
Automotive
€ 323 gemiddelde kamerhuur
189 eerstejaars
4% vrouw
? uur contacttijd/week
90% Nederlandstalig
10% Engelstalig
2/3 HAN
Automotive Engineering Engelstalig
€ 323 gemiddelde kamerhuur
189 eerstejaars
4% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
3/3 Fontys
Automotive
€ 280 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.93.8
inhoud3.73.6
docenten3.63.6
studiefaciliteiten3.53.5
studielast3.33.3
studiebegeleiding3.53.5
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Automotive aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen is beoordeeld door 317 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.9 uit 5.
bron: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 2019
deze
opleiding
landelijk
studenttevredenheid 3.7 3.8
aantal eerstejaars 223 145
ervaren contacttijd per week 18-24 18-24
doorstroom naar tweede jaar 59% 58%
diploma binnen 5 jaar 34% 34%
doorstuderen 13% 14%
werk op niveau in 1,5 jaar 2

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Met jouw hbo-diploma Automotive kun jij straks wereldwijd aan de slag als ontwerper/constructeur, testingenieur, productmanager of technisch specialist in de auto-industrie. Je kunt ook kiezen voor een baan bij bijvoorbeeld Volkswagen, BMW, Volvo of Daimler. Of je kiest voor de groeiende markt van speciale voertuigen, zoals landbouwmachines en speciaal transport.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Met Automotive op hbo-niveau kun je in het begin nog wat moeite hebben met het vinden van een baan. Maar als je werk heb gevonden is dat vrijwel altijd op hbo-niveau en tegen een vorstelijk salaris. Een deel van de afgestudeerden besluit door te studeren op de universiteit. (bron: Keuzegids HBO Voltijd 2018).
huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2521gemiddeld bruto maandloon
64%kans op een vaste baan
93%kans op een voltijd baan
68%kans op een baan op niveau
79%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
83%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
TU DelftAerospace Engineering+ 47 EC pre-master
TU EindhovenHuman-Technology Interaction+ 30 EC pre-master
TU EindhovenInnovation Management+ 30 EC pre-master
HANMaster Circulaire Economiegeen aanvullende eisen
HANMaster Engineering Systemsgeen aanvullende eisen
HANMaster Engineering Systemsgeen aanvullende eisen
HANAutomotive Systems (English)geen aanvullende eisen
HANControl Systems part-timegeen aanvullende eisen
HANControl Systems (English)geen aanvullende eisen
HANLean Engineering+ aanv. eisen
HANLean Engineering (English)+ aanv. eisen
HANSustainable Energy (English)geen aanvullende eisen
Universiteit TwenteMechanical Engineering+ 30 EC pre-master
TU EindhovenOperations Management & Logistics+ 30 EC pre-master
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

beproevingstechnicus
constructeur
custom relation manager
diagnostic specialist
districtmanager after sales
garantiespecialist
r&d test engineer
sales engineer
systeem engineer
technisch inspecteur
warranty reclaim manager
bron: StudieData

Contact

HAN VoorlichtingsCentrum (HVC)
E: info@han.nl
T: +31 24 353 05 00
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite