Accountancy

HAN_ University of Applied Sciences

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

De opleiding Accountancy is iets voor jou als je een goede cijferaar bent, maar ook begrijpt wat er speelt in de onderneming.

open_in_newwebsite

locatieArnhem
diplomaB
typeregulier, 240 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur4 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code34406

Voor elk bedrijf, groot of klein, is het belangrijk te weten hoe het er financieel voor staat. Eigenaren, schuldeisers, werknemers en aandeelhouders: ze willen allemaal weten hoe het bedrijf draait. Als accountant zorg jij voor een correct beeld van de financiële situatie. Als jij de jaarrekening goedkeurt, weet iedereen weer waar hij aan toe is.
Met de bacheloropleiding Accountancy kun je aan de slag als wettelijke controleur van jaarrekeningen of adviseur voor de ondernemer op het terrein van administratie, financiën en belastingen.

Binnen de Accountancy kun je 4 beroepstaken onderscheiden:

 1. Controle: het uitvoeren van een volledig controleproces van opdrachtaanvaarding tot verklaring
 2. Administratieve dienstverlening: het voorbereiden/inrichten van de financiële informatie voor interne en externe rapportages
 3. Fiscale dienstverlening: begeleiden van de klant bij de belastingverplichtingen
 4. Advisering: het geven van uiteenlopende adviezen

Daarnaast heb je verstand van automatisering. Uiteraard kun je niet op alle terreinen specialist zijn. Als accountant stel je de diagnose en wijs je vervolgens de weg naar bijvoorbeeld:

 • Belastingadviseurs
 • Organisatieadviseurs
 • Juristen

Deze opleiding heeft meerdere vormen :

Waarom aan de HAN?

 • Praktijkgerichte werkvormen: Elk kwartaal werk je aan één project. Dit wordt ondersteund met kennis- en vaardigheidsvakken die je direct toepast.
 • Vrije keuzeminor: Hiermee geef je voor een half jaar zelf kleur aan je opleiding.
 • Internationale mogelijkheden: Met unieke, internationale projecten en volop (uitwisselings)mogelijkheden in het buitenland.
 • Gemeenschappelijk eerste jaar: Dit volg je met studenten van de opleiding Finance & Control (Bedrijfseconomie) en Finance, Tax and Advice.
Een professionele adviseur denkt ook na over persoonlijke, ethische en maatschappelijke belangen die spelen. Naast persoonlijke begeleiding krijgen integriteit, reflectief vermogen en kritisch denken extra aandacht.
Je neemt tijdens de opleiding direct een kijkje in de praktijk. Al in het tweede jaar van je opleiding maak je hierbij kennis met de praktijk, waarbij je bij echte organisaties aan de slag gaat en hen helpt met administratieve zaken en andere financiële werkzaamheden. Je leert praktijkproblemen te analyseren. Je wordt deskundig op veel gebieden. Van het controleren van de jaarrekening tot het geven van financieel advies: als accountant moet je op uiteenlopende gebieden deskundig zijn. Dat zie je terug in je opleiding. Je leert hier alles over:

 • Accountantscontrole
 • Administratieve organisatie
 • Externe verslaglegging
 • Bedrijfseconomie
 • Bedrijfsadministratie
 • Belastingrecht


Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouw
Bij de opleiding Accountancy leer je een juist beeld te schetsen van de financiële situatie van een bedrijf. Je krijgt een aantal kernvakken, zoals boekhouden, bedrijfseconomie en belastingrecht. Je leert hoe je een jaarrekening samenstelt en controleert. Daarnaast leer je hoe een bedrijf processen zó kan vastleggen, dat het management over de juiste informatie beschikt om besluiten te nemen.
De opleiding Accountancy bestaat uit een propedeusejaar en de hoofdfase, die drie jaar duurt. Zeker in het eerste leerjaar heb je veel contacturen en kun je rekenen op een goede begeleiding. In het derde jaar loop je stage bij een accountantskantoor. Maar ook op andere momenten in je opleiding neem je een kijkje in de praktijk. Al in het tweede jaar van je opleiding maak je hierbij kennis met de praktijk, waarbij je bij echte organisaties aan de slag gaat en hen helpt met administratieve zaken en andere financiële werkzaamheden.

1e jaar Het eerste jaar van de opleiding Accountancy is het propedeusejaar. Je oriënteert je dit jaar op je studie en je toekomstige beroep.
Je volgt de propedeuse samen met studenten van de opleidingen Finance & Control (Bedrijfseconomie) en Finance, Tax and Advice.
periode
Externe verantwoording
Interne advisering
Opstarten onderneming
Particulier adviseren
2e jaar In het tweede jaar verdiep je je in de kernvakken. Je doet veel kennis op over controle, administratieve dienstverlening,
fiscaliteit en advisering. Verder ga je naar een accountantskantoor voor een korte oriëntatiestage.
periode
Accounting & Tax
Consolidation & Advice
Praktijkstage & Onderzoek
Professional skills
Reporting & Tax & Ethics
3e jaar In het derde jaar verdiep je je in de kernvakken. Je doet veel kennis op over controle, administratieve dienstverlening,
fiscaliteit en advisering. In het derde jaar ga je een half jaar op stage. Dit gebeurt meestal ook bij een accountantskantoor. Tijdens deze periode pas je je kennis toe in het werkveld. Je leert dan de kneepjes van het vak.
periode
Audit & Assurance & Ethics
Praktijkstage & Onderzoek
Professional skills
4e jaar Minor
In het vierde jaar kun je kiezen voor een minor. Deze vrije minorkeuze bied je de mogelijkheid, op basis van je interesses en ambitie, je opleiding te verbreden of te verdiepen. Bijvoorbeeld een minor op het
gebied van financieel advies of gericht op het fiscale / juridische vakgebied.

Afstuderen
In je afstudeeropdracht onderzoek en adviseer je een bedrijf rondom een actueel en concreet bedrijfsprobleem. Denk bijvoorbeeld aan het opzetten van een administratieve organisatie of het adviser
periode
Advice
Afstudeeropdracht
Management Organisation & Control
Minor

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
groepsopdracht, hoorcollege, individuele opdracht, onderzoek, onderzoeksproject, werkcollege, zelfstudie
onderwijsvormen
Je werkt alleen en in een projectgroep met medestudenten. Om de opdrachten goed uit te kunnen voeren, volg je trainingen, neem je deel aan hoor- en werkcolleges en raadpleeg je deskundigen: docenten die jou op weg kunnen helpen bij het oplossen van een vraagstuk.
bindend studieadvies
 • minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden


In het 1e studiejaar moet je 60 studiepunten behalen. Haal je minder dan 45 studiepunten, dan krijg je een bindend negatief studieadvies (BNSA). Je moet dan stoppen met de opleiding.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2023

aanmelding deadline : 1 mei 2023
collegegeld nog niet bekend

1 september 2024

aanmelding deadline : 1 mei 2024
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
havo N&Ttoelaatbaar
havo N&Geconomie of m&o
havo E&Mtoelaatbaar
havo C&M(economie of m&o) + (wiskunde A of wiskunde B)
vwo N&Ttoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo C&Mtoelaatbaar
MBO niveau 4toelaatbaar
_associate degreetoelaatbaar
hbo-ptoelaatbaar
WO propedeusetoelaatbaar

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
323kamerhuur in Arnhemrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1191totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

465 studenten volgen deze opleiding
27% daarvan is vrouw
60 eerstejaars gestart in 2017
63% daarvan is vrouw
34466 studenten aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
50% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Financiële Studievereniging HAN


Op kamers in Arnhem

11438studenten studerend
6213studenten woonachtig   
€ 323gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/15 HAN
Accountancy
€ 323 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
60 eerstejaars
63% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/15 HAN
Accountancy
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
128 eerstejaars
40% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/15 Avans
Accountancy
€ 326 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
142 eerstejaars
26% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/15 Fontys
Accountancy
€ 280 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/15 Hanze
Accountancy
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
75 eerstejaars
26% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/15 HHS
Accountancy
€ 326 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
124 eerstejaars
23% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
7/15 HR
Accountancy
€ 342 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
128 eerstejaars
32% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
8/15 HU
Accountancy
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
76 eerstejaars
32% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
9/15 HvA
Accountancy
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
70% Nederlandstalig
30% Engelstalig
10/15 Inholland
Accountancy
€ 342 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
11/15 NHL
Accountancy
gemiddelde kamerhuur
3.9/5 studenttevredenheid
? eerstejaars
NAN% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
12/15 NHL Stenden
Accountancy
star Keuzegids topopleiding 2019
Keuzegids topopleiding 2020
gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
13/15 Saxion
Accountancy
€ 250 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
90 eerstejaars
23% vrouw
? uur contacttijd/week
14/15 Windesheim
Accountancy
€ 307 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
15/15 Zuyd
Accountancy
gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.93.9
inhoud3.63.7
docenten3.73.6
studiefaciliteiten3.33.5
studielast3.33.5
studiebegeleiding3.73.6
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Accountancy aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen is beoordeeld door 191 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.9 uit 5.
bron: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 2023
deze
opleiding
landelijk
studenttevredenheid 3.7 3.9
aantal eerstejaars 92 92
ervaren contacttijd per week 18-24 18-24
doorstroom naar tweede jaar 54% 52%
diploma binnen 5 jaar 28% 23%
doorstuderen 4% 14%
werk op niveau in 1,5 jaar 2

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Je kunt veel kanten op met hbo-opleiding accountancy. Je gaat bijvoorbeeld werken bij een accountantskantoor of als interne accountant bij een bedrijf of de overheid. De functies die jij kunt vervullen, lopen uiteen van administratief dienstverlener van een klein bedrijf tot controleur van een beursgenoteerde onderneming.

Wil jij na het behalen van je diploma verder studeren? Denk dan eens aan de post-hbo-opleiding Accountant Administratieconsulent (AA) Oriëntatie Accountancy MKB of de Master

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Als afgestudeerde Accountancystudent ben je geliefd: accountantskantoren staan te springen om goede mensen en bieden je dan ook vaak de mogelijkheid om werken en verder leren te combineren. Een mooi vooruitzicht dus!
huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2288gemiddeld bruto maandloon
46%kans op een vaste baan
77%kans op een voltijd baan
72%kans op een baan op niveau
68%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
91%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Tilburg UniversityAccountancy+ 30 EC pre-master
Universiteit TwenteBusiness Administration+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityInformation Management+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityInternational Management+ 30 EC pre-master
UULeraar VHO algemene economie full-time,part-time educational+ 120 EC pre-master
Wageningen UniversityManagement, Economics and Consumer Studies+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityMarketing Analytics+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityMarketing Management+ 30 EC pre-master
HRMaster in Consultancy and Entrepreneurshipgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityOrganization and Management Studiesgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityStrategic Management+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversitySupply Chain Management+ 30 EC pre-master
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

administratieconsulent

Een functie waarin je vooral voor het MKB werkt. Je bent verantwoordelijk voor de loonadministratie en je stelt de jaarrekening op. Je doet de belastingaangifte en geeft fiscale adviezen. Voor MKB-ers zijn administratieve zaken vaak lastig: als administratieconsulent ben je voor hen je gewicht in goud waard!

assistent-controller

In deze functie werk je voor 1 bedrijf. Jij bent de financiële sparring partner van een organisatie. De financiële 'backbone' van de organisatie is in jouw handen. Je controleert, rapporteert en je geeft advies aan de directie.

assistent-controller
junior assistent accountant

Je vervult een adviserende óf een controlerende rol. In het 1e geval help je klanten met de financiële administratie en de belastingaangifte. In het 2e geval controleer je juist administraties van klanten. In deze rol geef je geen adviezen, want je bent onafhankelijk.

bron: StudieData

Contact

ASK HAN
E: ask@han.nl
T: +31 24 353 05 00
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite