Accountancy

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Tijdens de hbo-opleiding Accountancy deeltijd leer je de fijne kneepjes van het vak en krijgt jouw werkgever een assistent-accountant waar hij op kan bouwen en vertrouwen.

Als accountant zorg je voor een correct beeld van de financiële situatie van een organisatie. Op basis daarvan nemen directie en management weloverwogen beslissingen. Een belangrijke taak dus, want zonder geld geen toekomst.

Arbeidsmarktperspectief met hbo Accountancy deeltijd:
De vraag naar afgestudeerde Accountancy-studenten is groot, terwijl het aantal afgestudeerden beperkt is. Dat biedt dus perspectief voor de arbeidsmarkt. Na de opleiding kun je gaan werken als financieel administratief dienstverlener of assistent-accountant.

Als assistent-accountant bestaan je werkzaamheden uit het verrichten van administratieve werkzaamheden, opstellen dan wel controleren van de jaarrekening, geven van financiële en fiscale adviezen en adviezen met betrekking tot de inrichting van de OA/IC.

Deze opleiding kan gefinancierd worden met de scholingsvoucher t.w.v. €2.500 van het UWV.
Deze opleiding heeft meerdere vormen :
open_in_newwebsite

printprint

locatieArnhem
diplomaB Accountancy
typeregulier, 240 EC
start1 februari, 1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur4 jaar deeltijd
accreditatiesNVAO
croho-code34406
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma

Open dagen en meeloopdagen

Open Avond 13 maart 2019 (Deeltijd) Arnhem en Nijmegen
Let op: deze Open Avond is specifiek gericht op de deeltijd/duale variant(en) van deze opleidingen. Kijk voorafgaand op: www.han.nl/meermee
Open Avond 5 juni 2019 (Deeltijd) Arnhem en Nijmegen
Let op: deze Open Avond is specifiek gericht op de deeltijd/duale variant(en) van deze opleidingen. Kijk voorafgaand op: www.han.nl/meermee
Afsprakenavond 21 augustus 2019 (Deeltijd) Nijmegen en Arnhem
Let op: deze Open Avond is specifiek gericht op de deeltijd/duale variant(en) van deze opleidingen. Kijk voorafgaand op: www.han.nl/meermee

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
1e jaar Het eerste jaar van je studie is de propedeuse. Je maakt kennis met opleiding, vakgebieden, docenten en medestudenten maar ook met de combinatie van werken, studeren en een sociaal leven. Als je de propedeuse goed afrondt, ontvang je het 'Getuigschrift Propedeutisch Examen'.
2e jaar Het programma van het tweede jaar is als volgt:

Controle
 • Administratieve organisatie, externe verslaglegging
 • Inleiding accountantscontrole
 • Controleproces doorlopen
 • Levensverzekeringswiskunde
 • Managementletter

Administratieve dienstverlening
 • Operational controle
 • Verslaglegging en jaarrekening

Fiscaliteit
 • Inleiding belastingheffing onderneming
 • Accountancy en fiscaliteit
 • Advisering financiering & management

Advies
 • Management accouting
 • Financiering
3e jaar In het derde en vierde jaar ga je binnen de organisatie waar je werkt meehelpen bij interim- en eindejaarscontroles. Het laatste semester van de opleiding besteed je aan een afstudeeropdracht. Daarvoor voer je zelfstandig een adviesopdracht uit voor een klant. Heb je de opleiding succesvol afgerond dan kun je je Bachelor of Economics noemen.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
bindend studieadvies
 • minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 februari 2019
wettelijk tarief : € 2083
1 februari 2020
collegegeld nog niet bekend
1 september 2019
wettelijk tarief : € 2083
1 september 2020
collegegeld nog niet bekend
toelaatbare profielen
havo C&M(economie of m&o) + (wiskunde A of wiskunde B)
havo E&Mtoelaatbaar
havo N&Geconomie of m&o
havo N&Teconomie of m&o
vwo C&Mtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar
MBO niveau 4toelaatbaar
toelatingseisen

werk naast de opleiding (duaal)

 • U werkt 24 uur per week bij een organisatie met een Wta-vergunning of een accountantskantoor zonder Wta-vergunning
 • Uw werkgever stelt u in staat om op de werkplek het geleerde in praktijk te brengen

toelatingsgesprek

instaptoets
Als je niet aan de toelatingsvoorwaarden voldoet

motivatiebrief

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
323kamerhuur in Arnhemrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1191totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

43 studenten volgen deze opleiding
42% daarvan is vrouw
5 eerstejaars gestart in 2017
20% daarvan is vrouw
34466 studenten aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
50% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Arnhem

11438studenten studerend
6213studenten woonachtig   
€ 323gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/9 HAN
Accountancy
€ 323 gemiddelde kamerhuur
3.9/5 studenttevredenheid
5 eerstejaars
20% vrouw
18-24 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/9 Avans
Accountancy
€ 326 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
34 eerstejaars
47% vrouw
18-24 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/9 Fontys
Accountancy
€ 280 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
70 eerstejaars
32% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/9 LOI
Accountancy
gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
5/9
Accountancy - Dag
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/9
Afstudeeropdracht Accountancy - Dag
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
7/9
Accountancy - Zaterdag
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
8/9
Accountancy
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
9/9
Afstudeeropdracht Accountancy - Zaterdag
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2017
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.93.8
inhoud3.63.6
docenten3.73.6
studiefaciliteiten3.33.3
studielast3.33.3
studiebegeleiding3.73.3

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Accountancy aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen is beoordeeld door 191 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.9 uit 5.
bron: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
deze
opleiding
landelijk
student tevredenheid 3.9 3.9
aantal eerstejaars 92
ervaren contacttijd per week 18-24
doorstroom naar tweede jaar 54%
diploma binnen 5 jaar 28%
doorstuderen 4%
werk op niveau in 1,5 jaar 96%

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.


Na de studie

Unsplashed background img 2
Na uw deeltijdopleiding Accountancy kunt u aan de slag als financieel administratief dienstverlener voor het midden- en kleinbedrijf. Wilt u verder studeren? Denk dan eens aan de opleiding tot Register-Accountant (RA) of Accountant-Administratieconsulent (AA).
Accountant-Administratieconsulent (AA)
De opleiding tot Accountant-Administratieconsulent – die u ook op de HAN kunt volgen – duurt na helorafronding van de ba één jaar in deeltijd. Naast de theoretische opleiding volgt u een driejarige praktijkopleiding. Eventueel kunt u hiermee al straten in het vierde studiejaar van de deeltijdopleiding Accountancy. Uw afstudeeropdracht kunt u dan inbrengen als werkstuk in de praktijkopleiding. U bekwaamt zich in audit en assurance, externe verslaglegging en bestuurlijke informatievoorziening.

Register-Accountant (RA)
Ambieert u een carrière als registeraccountant dan gaat u naar de universiteit. Gemiddeld duurt deze opleiding 3,5 jaar. Daarnaast hoort ook hier een driejarige praktijkopleiding bij.

Na de vervolgstudie tot AA of RA kunt u nog verder studeren tot extern accountant, intern accountant of overheidsaccountant.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

De vraag naar afgestudeerde Accountancy-studenten is groot, terwijl het aantal afgestudeerden beperkt is. Dat biedt dus perspectief voor de arbeidsmarkt. Na de opleiding kunt u gaan werken als financieel administratief dienstverlener of assistent-accountant.

Als assistent-accountant bestaat uit het verrichten van administratieve werkzaamheden, opstellen dan wel controleren van de jaarrekening, geven van financiële en fiscale adviezen en adviezen met betrekking tot de inrichting van de OA/IC.
huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2943gemiddeld bruto maandloon

Let op: dit bedrag kan vertekenend zijn omdat deeltijd-opleidingen vooral door mensen met eerdere werkervaring worden gevolgd.
89%kans op een vaste baan
85%kans op een voltijd baan
69%kans op een baan op niveau
63%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
86%is tevreden over de studiekeuze

vergeleken met andere studies

zoektijd baangoed
salaris na 1,5 jaar goed
kans op een vaste baan goed
bron: Elsevier beste banen 2015

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Tilburg UniversityAccountancy+ 30 EC pre-master
Universiteit TwenteBusiness Administration+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityInformation Management+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityInternational Management+ 30 EC pre-master
UtrechtLeraar VHO algemene economie full-time,part-time educational+ 120 EC pre-master
Universiteit LeidenLeraar VHO in Algemene economie educational+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Bedrijfseconomie part-time educational+ aanv. eisen
UvALerarenopleiding Algemene economie part-time educational+ aanv. eisen
UvALerarenopleiding Management en organisatie part-time educational+ aanv. eisen
Wageningen UniversityManagement, Economics and Consumer Studies+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityMarketing Analytics+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityMarketing Management+ 30 EC pre-master
HRMaster in Consultancy and Entrepreneurshipgeen aanvullende eisen
HRMaster in Finance and Accountinggeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityOrganization Studiesgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityStrategic Management+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversitySupply Chain Management+ 30 EC pre-master
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

 • accountant-administratieconsulent
 • assistent-accountant
 • compliance officer
 • manager accountantskantoor
bron: UWV

Contact

HAN VoorlichtingsCentrum (HVC)
E: info@han.nl
T: +31 24 353 05 00
Han Deeltijdstudies Economie, Management En Recht
E: werkenenleren.fem@han.nl
T: 026-3691300
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite