Toegepaste Psychologie

Hogeschool van Amsterdam

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Toegepaste Psychologie bij de HvA draait om mensen, hun gedrag en de omgeving waarin dit gedrag plaatsvindt. Een multiculturele, dynamische stad als Amsterdam is hiervoor de perfecte locatie.

Bij Toegepaste Psychologie leer je psychologische kennis toe te passen in situaties waarin menselijk gedrag centraal staat. Je krijgt les in vaardigheden als coachen en begeleiden, trainen, voorlichten en adviseren. Praktijkervaring doe je op tijdens samenwerkingsprojecten, trainingen en werkgroepen. Je loopt daarnaast al in het eerste jaar stage. Deze opleiding verwacht van je dat je menselijk gedrag kunt analyseren, observeren en interpreteren. Na het behalen van je diploma kun je aan de slag in een van de vier werkvelden: onderwijs en ontwikkeling, consument en maatschappij, arbeid en organisatie en gezondheid, zorg en welzijn. Je kunt zowel maatschappelijke als commerciële functies vervullen. Voorbeelden van functies zijn preventiewerker, voorlichter, trainer in sociale vaardigheden, coach en personeelsadviseur.
Deze opleiding heeft meerdere vormen :
open_in_newwebsite

printprint

locatieAmsterdam
diplomaB Toegepaste Psychologie
typeregulier, 240 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur4 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code34507
maximum aantal plaatsen: 365
heeft een honours programma

Open dagen en meeloopdagen

HvA open dag Amsterdam
Open dag voor alle opleidingen van de HvA
HvA open dag Amsterdam
Open dag voor alle opleidingen van de HvA

Studieprogramma

Unsplashed background img 2

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet35% zelfstudie
25% theorie
40% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
De contacttijd bij de opleiding bestaat onder meer uit hoor- en werkcolleges, trainingen en studieloopbaanbegeleiding. Het aantal contacturen per week in het eerste jaar is ca. 15. Een contactuur is een onderwijsuur van 50 minuten.
bindend studieadvies
 • minimaal 50 EC in de eerste 12 maanden
honours-/excellence program Excellentieprogramma TP

Bij de opleiding Toegepaste Psychologie deelnemen aan het excellentieprogramma 'TPx'. In dit programma ontdek en ontwikkel je je talenten.

TPx biedt je als gemotiveerde student de kans om extra in jezelf te investeren en de mogelijkheid om je talenten om te zetten in excellente prestaties. Kortom: een programma voor studenten die meer willen en meer kunnen. Na het succesvol volgen ontvang je voor beide delen een certificaat en een vermelding op je diploma.

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 september 2019
aanmelding deadline : 15 januari 2019
collegegeld nog niet bekend
Numerus fixus: er zijn meer geïnteresseerden dan opleidingsplaatsen, daarom wordt er geloot voor deze opleiding.
toelaatbare profielen
havo C&Mwiskunde A of wiskunde B
havo E&Mtoelaatbaar
havo N&Gtoelaatbaar
havo N&Ttoelaatbaar
vwo C&Mtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar
MBO niveau 4toelaatbaar

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
424kamerhuur in Amsterdamboven landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1292totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

1209 studenten volgen deze opleiding
73% daarvan is vrouw
281 eerstejaars gestart in 2017
77% daarvan is vrouw
46071 studenten aan de Hogeschool van Amsterdam
49% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Amsterdam

115129studenten studerend
47168studenten woonachtig   
€ 424gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/8 HvA
Toegepaste Psychologie
€ 424 gemiddelde kamerhuur
4.1/5 studenttevredenheid
281 eerstejaars
77% vrouw
6-12 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/8 Fontys
Toegepaste Psychologie
€ 280 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
307 eerstejaars
70% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/8 HAN
Toegepaste Psychologie
€ 315 gemiddelde kamerhuur
3.8/5 studenttevredenheid
97 eerstejaars
78% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/8 Hanze
HBO Toegepaste Psychologie
star Elsevier
Keuzegids 0
€ 303 gemiddelde kamerhuur
4.1/5 studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
18-24 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/8 Hogeschool Leiden
Toegepaste Psychologie
€ 350 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
6/8 NTI
Toegepaste Psychologie
€ 350 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
7/8 ProgreSZ
Toegepaste Psychologie
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
8/8 Saxion
Toegepaste Psychologie
gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
190 eerstejaars
74% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2017
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.14.1
inhoud3.73.7
docenten3.73.7
studiefaciliteiten3.12.7
studielast3.43.5
studiebegeleiding3.63.5

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Toegepaste Psychologie aan de Hogeschool van Amsterdam is beoordeeld door 469 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.1 uit 5.
bron: Hogeschool van Amsterdam
deze
opleiding
landelijk
student tevredenheid 4.1 4.0
aantal eerstejaars 330
ervaren contacttijd per week 6-12
doorstroom naar tweede jaar 70%
diploma binnen 5 jaar 37%
doorstuderen 17%
werk op niveau in 1,5 jaar 78%

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.


Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Toegepaste Psychologie is een jonge opleiding waar nog maar weinig studenten zijn afgestudeerd. Uit de stage-ervaringen uit het 3e jaar blijkt wel dat er veel verschillende bedrijven of instellingen zijn waar een Toegepast Psycholoog aan de slag kan. Stagebedrijven koppelen terug dat TP studenten waardevol zijn omdat ze veel psychologische theorieën kennen. Daarnaast zijn ze ook goed op de hoogte van hun eigen ontwikkeling, dat draagt bij aan een goede samenwerking.
huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2290gemiddeld bruto maandloon
20%kans op een vaste baan
41%kans op een voltijd baan
41%kans op een baan op niveau
17%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
71%is tevreden over de studiekeuze

vergeleken met andere studies

zoektijd baanzeer slecht
salaris na 1,5 jaar zeer slecht
kans op een vaste baan zeer slecht
bron: Elsevier beste banen 2015

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
RijksuniversiteitApplied Social Psychology+ 60 EC pre-master
RijksuniversiteitClinical Forensic Psychology and Victimology+ 60 EC pre-master
RijksuniversiteitClinical Psychology+ 60 EC pre-master
RijksuniversiteitCognitive Psychology and Psychophysiology+ 60 EC pre-master
Tilburg UniversityCognitive Science and Artificial Intelligence+ 30 EC pre-master
Universiteit TwenteEducational Science and Technology full-time,part-time+ 30 EC pre-master
RijksuniversiteitEnvironmental Psychology+ 60 EC pre-master
Tilburg UniversityEthiek van Bedrijf en Organisatie+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityFilosofie part-time+ 30 EC pre-master
RijksuniversiteitKlinische Psychologie+ 60 EC pre-master
HANMaster Leren en Innoverengeen aanvullende eisen
Maastricht UniversityMental Health+ aanv. eisen
RijksuniversiteitOnderwijswetenschappen+ 60 EC pre-master
Tilburg UniversityPhilosophy of Contemporary Challenges+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityPhilosophy of Humanity and Culture+ 30 EC pre-master
RijksuniversiteitPsychologie+ 60 EC pre-master
Universiteit TwentePsychology+ 45 EC pre-master
RijksuniversiteitPsychology (EN)+ 60 EC pre-master
RijksuniversiteitReflecting on Psychology+ 60 EC pre-master
RijksuniversiteitTalent Development and Creativity+ 60 EC pre-master
RijksuniversiteitTraffic Psychology and Sustained Mobility+ 60 EC pre-master
Maastricht UniversityWork, Health and Career+ aanv. eisen
RijksuniversiteitWork, Organizational and Personnel Psychology+ 60 EC pre-master
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

 • (beleids)adviseur
 • adviseur
 • arbeidspsycholoog
 • assessor
 • assistent psycholoog
 • jongerenhulpverlener
 • leerlingbegeleider
 • loopbaanbegeleider
 • marktonderzoeker
 • medewerker werving- en selectiebureau
 • mediator
 • preventiewerker
 • re-integratieconsulent
 • toegepast arbeidspsycholoog
 • trainer
 • voorlichter
bron: StudieData

Contact

Studievoorlichting
E: studievoorlichting@hva.nl
T: 020 595 1405
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite