Deze opleiding

Bij de opleiding Sportkunde - leerroute Sport, Management en Ondernemen (SM&O), word je opgeleid in management, financiën en ondernemen, doe je actief aan sport en behaal je een trainer/coachlicentie.

open_in_newwebsite

locatieAmsterdam
diplomaB
typeregulier, 240 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur4 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code34040
De opleiding Sportkunde – leerroute SM&O biedt ook een internationale leerroute aan; Sport Studies – track International Sports, Management and Business (ISMB).

Sportmanagement en ondernemen leer je door denken en doen te combineren. Daarom loop je al vanaf het eerste jaar stage en organiseer je een sportief evenement. In de eerste twee jaar is sport een belangrijk middel in de opleiding om je communicatie- en managementvaardigheden te ontwikkelen.

In het derde studiejaar behaal je je trainer/coachlicentie in een sport naar keuze en maak je een ondernemingsplan. In het vierde jaar besteed je circa vijf maanden aan je afstudeeropdracht die je in dienst van een opdrachtgever uitvoert. Ook bestaat de mogelijkheid om tijdens je studie versneld te schakelen naar een master aan een universiteit.

Als je Sportkunde – leerroute SM&O hebt afgerond, ben je een allround gesprekspartner voor trainers, coaches en vrijwilligers, directieleden en bestuurders, sponsors, klanten en de media. Daardoor kun je in principe in veel verschillende functies binnen de sportwereld terecht.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwSport, management en ondernemen leer je door denken en doen te combineren. Bij Sportkunde - leerroute SM&O loop je daarom al vanaf het eerste jaar stage. Je ontwikkelt je tot een ondernemende professional met een hart voor sport. Daarnaast krijg je de kans om onder begeleiding een eigen onderneming te starten.
1e jaar Je organiseert eerst een sportief evenement voor je medestudenten en daarna voor een externe opdrachtgever. Denk bijvoorbeeld aan de KNVB, de Gemeente Amsterdam en de Rabobank.

Voor het externe evenement vorm je met vijf medestudenten een projectteam. Samen stel je je op als een echte onderneming. Je doet de werving, beheert de financiën, zoekt sponsors en doet de organisatie.
periode
Bedrijfsrekenen en Statistiek
Eventmanagement
Financieel Management
Management en Organisatie
Marketing en Communicatie
Sport
Sportfilosofie
Sportinfrastructuur
2e jaar Ook in het tweede jaar krijg je les volgens thema's zoals 'Ondernemen' en 'Strategisch management in de sport'. De theorie gaat meer de diepte in. Je volgt wederom vakken als marketing, management en organisatie, beleid en financiën.

Andere vakken die deze thema's ondersteunen zijn bijvoorbeeld: Strategie en Beleid in de Sport, Sportbusiness and Development, Sportmarketing en Facilitymanagement en Events, Sport en Recht.
3e jaar In het derde studiejaar behaal je je trainer-coachlicentie in een sport naar keuze. Ondernemen staat daarnaast centraal. Alle studenten maken een ondernemingsplan dat onder andere wordt beoordeeld door de Rabobank. We organiseren onze eigen Dragons Den op Texel als start van het derde studiejaar.
4e jaar In het vierde jaar besteed je ongeveer de helft van je studietijd aan je afstudeeropdracht. Deze opdracht voer je uit in dienst van een opdrachtgever. Denk bijvoorbeeld aan een marketing- en pr-campagne voor Right to Play, een project voor de stichting Fitkids om kinderen fit en gezond te leren bewegen of het lanceren van een nieuwe sportdienst voor Duosport.

In het derde en vierde jaar heb je gemiddeld tien uur per week les. Daarnaast loop je circa 2,5 dag per week stage.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet30% zelfstudie
30% theorie
40% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, literatuurstudie, spelontwikkeling, colloquium, mondelinge presentatie, stage, computer opdrachten, onderzoek, onderzoeksproject, traineeship, onderzoeksvoorstel, werkcollege, hoorcollege, werkgroep, groepsopdracht, portfolio, workshop, groepsdiscussie, poster presentatie, zelf-evaluatie, individuele opdracht, zelfstudie, project, seminar
studielast
De contacttijd bij de Sportkunde -leerroute SM&O bestaat uit colleges, practica en project- en studiebegeleiding. Het aantal contacturen per week in het eerste jaar is 20 uur. Een contactuur is een onderwijsuur van 50 minuten. Naast de contacttijd besteed je ca. 20 uur alleen of met medestudenten aan projecten en onderzoeken, maak je opdrachten en bereid je je voor op lessen en tentamens door middel van zelfstudie.
bindend studieadvies
  • minimaal 50 EC in de eerste 12 maanden
honours-/excellence program honours programma's

voor studenten die extra uitdaging willen

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2019

aanmelding deadline : 1 maart 2019
collegegeld nog niet bekend

Je kunt je niet meer aanmelden voor Sportkunde - leerroute SM&O voor studiejaar 2018-2019. Je kunt je vanaf 1 oktober weer aanmelden voor studiejaar 2019-2020. Omdat er meer aankomende studenten zijn dan opleidingsplaatsen heeft Sportkunde - leerroute SM&O een numerus fixus: een beperkt aantal plaatsen. Na je verzoek tot inschrijving nodigt de opleiding je uit voor een selectiedag.
toelaatbare profielen
havo C&Mwiskunde A of wiskunde B
havo E&Mtoelaatbaar
havo N&Gtoelaatbaar
havo N&Ttoelaatbaar
vwo C&Mtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar
MBO niveau 4Sport en Bewegen, CIOS
toelatingseisen

instaptoets
Voor toelating tot Sportkunde moet je een toelatingstoets afleggen (motivatiebrief, fysieke test, talentherkenning op samenwerken, probleemoplossend vermogen en ondernemend zijn).

studie kosten
bron: Hogeschool van Amsterdam
bedrag kostenpost
€ 225in het eerste jaar
€ 155inschrijvingsgeldin het eerste jaar
€ 850studiematerialenin het eerste jaar
inbegrepen in collegegeld
examination

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
424kamerhuur in Amsterdamboven landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1292totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

1045 studenten volgen deze opleiding
38% daarvan is vrouw
238 eerstejaars gestart in 2017
30% daarvan is vrouw
46071 studenten aan de Hogeschool van Amsterdam
49% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Aorta
studievereniging faculteit Bewegen, Sport en Voeding HvA

Op kamers in Amsterdam

115129studenten studerend
47168studenten woonachtig   
€ 424gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/10 HvA
Sportkunde - leerroute Sport, Management en Ondernemen
€ 424 gemiddelde kamerhuur
238 eerstejaars
29% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/10 HvA
Sport Studies - track International Sports, Management and Business
€ 424 gemiddelde kamerhuur
238 eerstejaars
29% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
3/10 Fontys
Sportkunde
€ 280 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/10 HAN
Sportkunde
€ 315 gemiddelde kamerhuur
279 eerstejaars
32% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/10 Hanze
Sportkunde
star
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/10 Hanze
Sport Studies
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
7/10 HHS
Sportkunde
€ 326 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
8/10 HHS
International Sport Management (Engelstalige variant van Sportkunde)
€ 326 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
9/10 Inholland
Sportkunde
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
10/10 Windesheim
Sportkunde (Calo)
€ 307 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Kijk ook eens naar ..


Kom je er echt niet uit? Zoek hulp bij een studiekeuzeadviseur in jouw buurt.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Na je studie Sportkunde zijn er verschillende interessante doorstroommogelijkheden naar het wetenschappelijk onderwijs.

De opleiding heeft met een aantal universiteiten afspraken gemaakt. Daardoor kun je tijdens of direct na je studie al modulen volgen aan de universiteit, zodat je na de opleiding versneld je master kunt halen. In de praktijk betekent dit dat je daardoor in vijf of zes jaar je hbo-diploma Sportkunde én je universitaire master kunt behalen.
De opleiding biedt aansluiting in vier verschillende richtingen: business, bestuurskunde, communicatie, psychologie en bewegingswetenschappen.

Studenten van Sportkunde die geïnteresseerd zijn in en talent hebben voor coaching en training kunnen bovendien - onder voorwaarden - een extra programma Sportpsychologie doen aan de Universiteit van Amsterdam (let op: dit biedt geen aansluiting op de master Psychologie).

Voor sommigen is het mogelijk na Sportkunde de Topcoach 5 Opleiding te volgen. Dit is een samenwerkingsverband tussen de Hogeschool van Amsterdam, de Hanzehogeschool Groningen en NOC*NSF.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Afgestudeerden zijn veelzijdige en professionele doeners, die een brug slaan tussen waardevolle tradities in de sportwereld en nieuwe kansen. Als je de opleiding hebt afgerond, ben je een allround gesprekspartner voor trainers, coaches en vrijwilligers, directieleden en bestuurders, sponsors, klanten en de media. Daardoor kun je in principe in veel verschillende functies binnen de sportwereld terecht.

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Maastricht UniversityHuman Movement Sciences+ aanv. eisen
Maastricht UniversityWork, Health and Career+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

combinatiefunctionaris
eventmedewerker -of manager
projectmedewerker -of manager sportactiviteiten
sportbeleidsmedewerker
sportmanager
sportmarketeer
sportmarketingdeskundige
zaakwaarnemer professionele sporters
zelfstandig ondernemer in de sport
bron: StudieData

Contact

Studievoorlichting
E: studievoorlichting@hva.nl
T: 020 595 1405
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite