Human Resource Management

Hogeschool van Amsterdam

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Wil je in deeltijd worden klaargestoomd voor functies als HRM-adviseur of teamleider P&O? Hoe haal je het beste uit mensen? Hoe match je mensen en functies? Antwoorden krijg je bij de opleiding HRM.

open_in_newwebsite

locatieAmsterdam
diplomaB
typeregulier, 240 EC
start1 februari, 1 september
taalvooral Nederlands
deels Engels
opleidingsduur4 jaar deeltijd
accreditatiesNVAO
croho-code34609
De menselijke factor maakt in nagenoeg elk bedrijf het verschil en als HRM-specialist voer jij hierover de regie. Je krijgt vakken als arbeidsmarktcommunicatie, organisatiekunde, psychologie en cultuuraspecten, ook projecten maken deel uit van de opleiding. Na het behalen van je diploma kun je bijvoorbeeld aan het werk als HRM-functionaris bij een multinational of ga je aan de slag als medewerker Werving en Selectie bij een groot ziekenhuis. Wil je je meer richten op de ambities van de werknemer, dan kun je na je studie voor een carrière als (zelfstandig) loopbaanadviseur kiezen.

Aan het begin van je carrière, ben je waarschijnlijk vooral bezig met het uitvoeren van beleid. Later kun je als adviseur zelf het beleid meebepalen. Misschien begeleid je als HRM-functionaris omscholingstrajecten bij DSM, of beheer je als personeelsadviseur het aannamebeleid voor de helpdesk van Ziggo.
Deze opleiding heeft meerdere vormen :

Waarom aan de HvA?

Om succesvol te zijn in een hbo-functie heb je naast kennis ook professionele vaardigheden nodig. Denk aan onderzoeken, analyseren, adviseren en presenteren, creativiteit en oplossingsgericht denken.
Jouw professionele en persoonlijke ontwikkeling tot startbekwame bedrijfseconoom, nemen wij serieus. Het oefenen en trainen van de vaardigheden komt daarom veelvuldig terug in colleges, praktijkopdrachten en projecten.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwDeze vierjarige deeltijopleiding bestaat uit acht semesters, die elk een half jaar duren. Door het parallel volgen van semesters kun je eventueel in 3,5 jaar afstuderen. Je volgt dan een extra dagdeel les. De opleiding is perfect te combineren met je werk, colleges vinden namelijk op zaterdag, of dinsdag- en donderdagavond plaats. De beroepspraktijk en competentiegericht leren staan centraal tijdens de opleiding. Meer weten?
1e jaar In het eerste jaar, de propedeuse, maak je kennis met Management en Organisatie, HRM en Leidinggeven. Je leert over de werkwijze van organisaties en over het motiveren van werknemers.

Deze onderwerpen worden behandeld in het semester Inleiding in Management en Organisatie en in het semester Leidinggeven en HRM.
periode
Arbeidstransitie
Inleiding in Management en Organisatie
Leidinggeven en HRM
Minor (keuzeprogramma)
Persoonlijke Professionalisering
2e jaar In het tweede en derde jaar staat competentieontwikkeling via Persoonlijke Professionalisering weer centraal. Daarnaast volg je colleges op het gebied van Proces en Prestatiemanagement en Arbeidstransitie.
3e jaar In het derde jaar volg je colleges op het gebied van coaching, HR-analytics en finance, daarnaast verdiep je je in advies en verandermanagement.
4e jaar Voor dit laatste studiejaar rond je twee onderdelen los van elkaar af: de eindopdracht en het opleidingsprogramma Persoonlijke Professionalisering.

Onderwijs

taal van onderwijs70% nl
30% en
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, mondelinge presentatie, stage, computer opdrachten, onderzoek, onderzoeksproject, werkcollege, hoorcollege, werkgroep, groepsopdracht, portfolio, zelf-evaluatie, individuele opdracht, zelfstudie, project
studielast
Houd rekening met een gemiddelde studiebelasting van 20 uur per week. Van deze 20 uren besteed je er gemiddeld 6 aan colleges en zelfstudie. Daarnaast leer je ook op je huidige professionele werkplek.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2019

aanmelding deadline : 1 mei 2019
collegegeld nog niet bekend

Doe tijdig je verzoek tot inschrijving en start in februari of september met de opleiding. Schrijf je bij voorkeur in vóór 31 januari (start februari) of 15 augustus (start september). Dit kan via Studielink met je DigiD.
toelaatbare profielen
havo C&Mtoelaatbaar
havo E&Mtoelaatbaar
havo N&Gtoelaatbaar
havo N&Ttoelaatbaar
vwo C&Mtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
424kamerhuur in Amsterdamboven landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1292totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

167 studenten volgen deze opleiding
73% daarvan is vrouw
28 eerstejaars gestart in 2017
68% daarvan is vrouw
46071 studenten aan de Hogeschool van Amsterdam
49% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Amsterdam

115129studenten studerend
47168studenten woonachtig   
€ 424gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/19 HvA
Human Resource Management
€ 424 gemiddelde kamerhuur
28 eerstejaars
67% vrouw
? uur contacttijd/week
70% Nederlandstalig
30% Engelstalig
2/19 Avans
Human Resource Management
€ 326 gemiddelde kamerhuur
1 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/19 Avans
Human Resource Management
€ 293 gemiddelde kamerhuur
1 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/19
Human Resource Management
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
5/19 Fontys
Human Resource Management
€ 253 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/19 Hanze
Human Resource Management
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
7/19 HHS
Human Resource Management
€ 326 gemiddelde kamerhuur
6 eerstejaars
83% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
8/19 HR
Human Resource Management
€ 342 gemiddelde kamerhuur
13 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
9/19 ISBW
Human Resource Management - Zaterdag
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
10/19 ISBW
Human Resource Management - Dag
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
11/19 ISBW
Human Resource Management specialisatie Organisatiepsychologie - Dag
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
12/19 ISBW
Human Resource Management
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
13/19 ISBW
Human Resource Management specialisatie Organisatiepsychologie - Zaterdag
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
14/19 NCOI
Human Resource Management, specialisatie Psychologie en coaching
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
15/19 NCOI
Human Resource Management, specialisatie Organisatiegedrag en verandermanagement
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
16/19 NCOI
Human Resource Management
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
17/19 NHL
Human Resource Management (4 jaar)
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
18/19 NHL Stenden
Human Resource Management (4 jaar)
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
19/19 NTI
Human Resource Management
€ 350 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.83.8
inhoud3.53.6
docenten3.43.6
studiefaciliteiten2.83.4
studielast3.23.5
studiebegeleiding3.43.5
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Human Resource Management aan de Hogeschool van Amsterdam is beoordeeld door 311 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.8 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Afgestudeerden van onze deeltijdopleiding Human Resource Management houden zich bij verschillende organisaties bezig met loopbaanbegeleiding, werving en selectie, reintegratie of advies.

Als je straks bent afgestudeerd, zul je voor commerciële organisaties of overheden, als expert optreden over zaken als, het aannemen van de juiste personen, het benutten van persoonlijke capaciteiten, het motiveren van medewerkers.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Als je onze deeltijdopleiding succesvol hebt afgerond, waar kun je dan straks aan de slag? Er zijn veel mogelijkheden, je kunt namelijk in elke branche terecht. Denk aan multinationals, ministeries, arbeidsbureaus, banken, gemeente-instellingen, uitzendbureaus, ziekenhuizen en outplacementbureaus.
huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 3502gemiddeld bruto maandloon

Let op: dit bedrag kan vertekenend zijn omdat deeltijd-opleidingen vooral door mensen met eerdere werkervaring worden gevolgd.
77%kans op een vaste baan
51%kans op een voltijd baan
70%kans op een baan op niveau
55%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
95%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Tilburg UniversityBedrijfscommunicatie en Digitale Media+ 30 EC pre-master
Universiteit TwenteBusiness Administration+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityCommunicatie en Cognitie+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityCommunicatie- en Informatiewetenschappen+ 30 EC pre-master
Universiteit TwenteCommunication Studies+ 30 EC pre-master
Universiteit TwenteEducational Science and Technology full-time,part-time+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityEthiek van Bedrijf en Organisatie+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityFilosofie+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityFilosofie part-time+ 30 EC pre-master
TU EindhovenInnovation Management+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityManagement of Cultural Diversity+ 60 EC pre-master
HUMaster Innovatie in Zorg en Welzijn part-timegeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityIndividual Differences and Assessment+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

adviseur hrm/p&o
loopbaanadviseur
medewerker formatie en planning
medewerker werving en selectie
personeelsmanager
trainer bedrijfsopleidingen
vakbondsmedewerker
bron: StudieData

Contact

Studievoorlichting
E: studievoorlichting@hva.nl
T: 020 595 1405
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite