Deze opleiding

De opleiding Finance, Tax and Advice is een nieuwe opleiding die is ontstaan door het samengaan van de opleidingen Financial Services Management en Fiscaal Recht en Economie.

open_in_newwebsite

locatieAmsterdam
diplomaB
typeregulier, 240 EC
start1 september
taalvooral Nederlands
deels Engels
opleidingsduur4 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code35517
Een bedrijf dat wil uitbreiden en de investeringen wil financieren. Een particulier die zijn financiële toekomst wil veiligstellen. Of een internationaal bedrijf dat de belastingtechnische kansen en risico's in kaart wil brengen. Het zouden zo maar je klanten kunnen zijn waar je na je studie Finance,Tax and Advice (FTA) voor gaat werken, want deze studie leidt je op tot een breed inzetbare financieel adviseur. Ben jij de nieuwe financiële adviseur van de toekomst?

Al deze particuliere en zakelijke klanten hebben behoefte aan een integere, deskundige adviseur die hun belastingtechnische of financiële vraagstukken weet op te lossen. Een analyticus die vanuit een helikopterview hun situatie kan doorgronden en risico's weet in te schatten. Een creatieve partner die zijn actuele kennis en digitale technologie weet in te zetten om te komen tot een duurzame maatwerkoplossing.

Kortom, er is behoefte aan een nieuw soort financieel adviseur. Met de studie Finance, Tax and Advice kun jij die adviseur worden. Bij een fiscaal adviesbureau, (multinational) bank, verzekeraar, pensioenfonds, accountantsbureau, belastingdienst of misschien wel jouw eigen onderneming.

Waarom aan de HvA?

Finance, Tax and Advice (FTA) is een opleiding die nauw aansluit bij wat de financiële wereld vandaag de dag vraagt van een financieel adviseur. Het is een beroepsgerichte opleiding waarin de nadruk ligt op je adviserende rol. Actuele financiële kennis, klantgericht denken, ethisch handelen en duurzaamheid staan hierbij centraal.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouw
De opleiding FTA is een vierjarige voltijd bacheloropleiding. De opleiding bestaat uit een propedeuse van één jaar en een hoofdfase van drie jaar. De adviserende rol en alle kennis en vaardigheden die je daarvoor nodig hebt, staan centraal. Hierbij spelen internationaal zakendoen, het creëren van vertrouwen bij, kritisch denken en ondernemen een belangrijke rol.
Het onderwijsprogramma bestaat uit werk- en hoorcolleges, online colleges, onderzoek, projecten en (online) zelfstudie. In je klas zitten ongeveer 30 mensen. Je zult merken dat theorie en praktijk door elkaar lopen. Dat betekent dat je niet (altijd) eerst de theorie krijgt en die vervolgens moet toepassen in praktijkopdrachten. Door te werken aan concrete vraagstukken uit de praktijk, vergaar je de nodige kennis en ontdek je de dieperliggende theorie.

Specialisatie Finance of Tax
Na je propedeusejaar maak je de keuze tussen Tax en Finance om je binnen dat vakgebied te specialiseren of juist te verbreden. In de laatste twee jaren van de studie geef je een eigen invulling aan de opleiding via een minor of een stage in bijvoorbeeld het buitenland. Het sluitstuk van de opleiding is een afstudeeropdracht in de beroepspraktijk.

1e jaar Het eerste jaar, de propedeuse, maak je kennis met de financiële en fiscale wereld. De belangrijkste trends en ontwikkelingen komen voorbij en je ontdekt wat er bij het werk van een financieel adviseur komt kijken. Zo leer je digitale vaardigheden eigen te maken die nodig zijn om relevante data te verzamelen waarmee je bijvoorbeeld kansen en bedreigingen in de markt kan signaleren.
periode
Bankmanagement
Bedrijfskunde
Commerciële Economie
Engels
Financiering
Informatie- en Communicatie Technologie
Kwantitatieve Methoden en Technieken
Management Accounting
Management Vaardigheden
Nederlands
Persoonlijke Ontwikkeling
Recht
Risicomanagement
Sap / Access
Sport
Verzekeringsleer
WFT Hypotheek Krediet
WFT-Basis
2e jaar In het tweede studiejaar staan de adviserende rol en alle kennis en vaardigheden die je daarvoor nodig hebt, centraal. Hierbij spelen internationaal zakendoen, het creëren van vertrouwen bij, kritisch denken en ondernemen een belangrijke rol.
3e jaar JAAR 3 Stage: werkervaring opdoen

In het derde jaar loop je een half jaar stage bij een bank, verzekerings-maatschappij, belastingkantoor of financiële organisatie. Een stage is je eerste echte kennismaking met de beroepspraktijk.
4e jaar In het vierde jaar kies je een minor en studeer je af.

Onderwijs

taal van onderwijs60% nl
40% en
onderwijsopzet25% zelfstudie
50% theorie
25% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, mondelinge presentatie, stage, computer opdrachten, onderzoek, werkcollege, hoorcollege, werkgroep, groepsopdracht, portfolio, zelf-evaluatie, individuele opdracht, zelfstudie, project
studielast
Bij deze opleiding heb je in het eerste studiejaar 20 contacturen per week. Een studiejaar bevat 42 lesweken per jaar. Een contactuur is een onderwijsuur (van 50 minuten) waarbij een docent aanwezig is. Daarnaast zijn er zelfstudie-uren.
studeren in het buitenland
In de hoofdfase volg je een halfjaar een internationaal programma. Hierbij kun je kiezen uit een uitwisseling met een buitenlandse universiteit, een internationale stage en een internationaal semester binnen de faculteit Business en Economie.
bindend studieadvies
  • minimaal 50 EC in de eerste 12 maanden


In het eerste studiejaar moet je bij de HvA 60 studiepunten halen. Haal je minder dan 50 studiepunten, dan geeft de HvA je een afwijzend bindend studieadvies (BSA). Dit betekent dat je niet verder kunt gaan met de opleiding.
honours-/excellence program Excellentieprogramma

Voor ambitieuze studenten is het aanvullende Excellentieprogramma ontwikkeld.

Studium Excellentie is een aanvullend en verdiepend programma naast het reguliere studieprogramma voor ambitieuze eerste- en tweedejaarsstudenten. Studenten willen talenten ontdekken en ontwikkelen en zijn bereid hard te werken. Voor derde- en vierderjaarsstudenten is er het Honoursprogramma. Excellente studenten kunnen hun talenten op een bijzondere manier verder ontwikkelen door het volgen van extra uitdagende programma's.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2019

aanmelding deadline : 1 mei 2019
collegegeld nog niet bekend

Schrijf je uiterlijk 1 mei in via Studielink. Hiervoor heb je een DigiD nodig. Het verkrijgen van een DigiD neemt ca. 5 werkdagen in beslag. Na inschrijving is het verplicht om deel te nemen aan een studiekeuzecheck. Je wordt hiervoor door de opleiding uitgenodigd en krijgt een studiekeuzeadvies.
toelaatbare profielen
havo C&M(economie of m&o) + (wiskunde A of wiskunde B)M&O of Economie + Wiskunde A of B
havo E&Mtoelaatbaar
havo N&Geconomie of m&o
havo N&TM&O of Economie
vwo C&Mgeen aanvullende eisen
vwo E&Mgeen aanvullende eisen
vwo N&Ggeen aanvullende eisen
vwo N&Tgeen aanvullende eisen
MBO niveau 4geen aanvullende eisen
toelatingseisen

vooropleiding
Hvao, vwo, mbo-4 of een vergelijkbaar buitenlands diploma - mits je aan de aanvullende eisen voldoet.

studie kosten
bron: Hogeschool van Amsterdam
bedrag kostenpost
€ 100per jaar

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
424kamerhuur in Amsterdamboven landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1292totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

? studenten volgen deze opleiding
?% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in
?% daarvan is vrouw
46071 studenten aan de Hogeschool van Amsterdam
49% daarvan is vrouw
bron: HBO-raad/VSNU

Op kamers in Amsterdam

115129studenten studerend
47168studenten woonachtig   
€ 424gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/10 HvA
Finance, Tax and Advice
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
60% Nederlandstalig
40% Engelstalig
2/10 Fontys
Finance, Tax and Advice - Financial Services Management
€ 280 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/10 Fontys
Finance, Tax and Advice - Fiscaal Recht en Economie
€ 280 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/10 HAN
Finance, Tax and Advice
€ 323 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/10 Hanze
Finance, Tax and Advice
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/10 HR
Finance, Tax and Advice | Banking & Insurance
€ 342 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
7/10 HR
Finance, Tax and Advice | Tax Law & Economics
€ 342 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
8/10 HR
Finance, Tax and Advice
€ 342 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
9/10 HU
Finance, Tax and Advice
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
10/10 NHL Stenden
Finance, Tax and Advice
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Wie afstudeert als FTA-professional is vóór alles een adviseur. Bijvoorbeeld bij een fiscaal adviesbureau, (multinationale) bank, verzekeraar, pensioenfonds, accountantsbureau, belastingdienst of misschien wel bij jouw eigen onderneming.
Als adviseur doe je onderzoek bij de klant, analyseer je vanuit een helikopterview de situatie en breng je de kansen en risico's in beeld. Je bedenkt duurzame maatwerkoplossingen, stelt die voor en helpt de klant om ze in de praktijk te brengen. Als professional blijf je jezelf ontwikkelen, volg je de markt op de voet en houd je je vakkennis actueel.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Bij grote financiële instellingen begint je carrière vaak met een traineeship. Tijdens zo een traineeship leer je in korte tijd de verschillende facetten van een bedrijf kennen en krijg je de ruimte om jezelf te ontwikkelen.

Potentiële beroepen

bedrijfsfiscalist
belastingadviseur
beleggingsspecialist
compliance officer
douanemedewerker
financieel medewerker
financieel planner
hypotheekadviseur
pensioenadviseur
bron: StudieData

Contact

Studievoorlichting
E: studievoorlichting@hva.nl
T: 020 595 1405
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite