Bestuurskunde

Hogeschool van Amsterdam

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Bestuurskunde bij de HvA bereidt je voor op een baan in een dynamisch vakgebied. Je werkt aan actuele maatschappelijke vraagstukken op het gebied van milieu, onderwijs, integratie en veiligheid.

open_in_newwebsite

locatieAmsterdam
diplomaB
typeregulier, 240 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur4 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code34464
Ben jij een echte netwerker, iemand die creatief, sociaal en communicatief is en die precies wil weten hoe de structuur van de overheid en maatschappelijke organisaties in elkaar steekt? Wil je werken aan actuele maatschappelijke vraagstukken bijvoorbeeld op het gebied van milieu, onderwijs, integratie en veiligheid, zoals de opvang en integratie van vluchtelingen, de rol van big data voor een leefbare stad of de aanpak van jeugdwerkeloosheid?
Dan is de opleiding Bestuurskunde wellicht geschikt voor jou. En Amsterdam is dé plek om het vak Bestuurskunde te leren. Want Amsterdam is een uitdagende omgeving, waar veel partijen een rol spelen bij complexe vraagstukken in de grote stad.
Opleiding Bestuurskunde

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet30% zelfstudie
30% theorie
40% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
studielast
De contacttijd bij de opleiding bestaat uit onder meer hoor- en werkcolleges, projectbegeleiding en studiebegeleiding. Het aantal contacturen per week in het eerste jaar is 15. Een contactuur wordt uitgedrukt in onderwijsuren van 50 minuten. Naast de contacttijd besteed je ca. 20 uren alleen of met medestudenten aan projecten en onderzoeken, maak je opdrachten en bereid je je voor op lessen en tentamens door middel van zelfstudie.
studeren in het buitenland
Buitenlandervaring kan je horizon verbreden en is vaak een pre op je CV. Je kunt daarom besluiten om een stage of minor in het buitenland te doen. Dit moet vooraf goed afgestemd worden met de examencommissie. Behalve een stage of minor kun je ook in het vierde studiejaar een afstudeeropdracht in het buitenland uitvoeren.
bindend studieadvies
 • minimaal 50 EC in de eerste 12 maanden


In het eerste studiejaar moet je bij de HvA 60 studiepunten halen. Haal je minder dan 50 studiepunten, dan geeft de HvA je een afwijzend bindend studieadvies (BSA). Dit betekent dat je niet verder kunt gaan met de opleiding.
honours-/excellence program Excellentieprogramma Bestuurskunde

Ben je op zoek naar meer uitdaging en verdieping? Dan kun je deelnemen aan het excellentieprogramma van de opleiding Bestuurskunde.

In het eerste en tweede studiejaar volg je het Studium Excellentie, een oriënterend programma waaraan gemotiveerde studenten mogen deelnemen. Je krijgt de kans om jouw (verborgen) talenten te ontdekken.

In het derde en vierde jaar krijgt het Studium Excellentie een vervolg in het Honourstraject. Dit traject is uitsluitend toegankelijk voor studenten die hebben laten zien dat ze over bijzondere talenten beschikken.

Een afgerond excellentieprogramma levert een apart certificaat op naast je diploma. Je haalt het beste uit jezelf en je opleiding.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2019

aanmelding deadline : 1 mei 2019
collegegeld nog niet bekend

Schrijf je uiterlijk in op 1 mei via Studielink. Hiervoor heb je een DigiD nodig (reken hiervoor op circa 5 werkdagen). Na inschrijving is het verplicht deel te nemen aan een studiekeuzecheck. Je wordt hiervoor door de Hogeschool van Amsterdam uitgenodigd.
toelaatbare profielen
havo C&Meconomie
havo E&Mtoelaatbaar
havo N&Geconomie
havo N&Teconomie
vwo C&Meconomie
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo N&Geconomie
vwo N&Teconomie
MBO niveau 4toelaatbaar

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
424kamerhuur in Amsterdamboven landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1292totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

401 studenten volgen deze opleiding
37% daarvan is vrouw
97 eerstejaars gestart in 2017
49% daarvan is vrouw
46071 studenten aan de Hogeschool van Amsterdam
49% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Amsterdam

115129studenten studerend
47168studenten woonachtig   
€ 424gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/6 HvA
Bestuurskunde
€ 424 gemiddelde kamerhuur
97 eerstejaars
49% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/6 Avans
Bestuurskunde/ Overheidsmanagement
€ 293 gemiddelde kamerhuur
76 eerstejaars
39% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/6 HHS
Public Management (Engelstalige variant van Bestuurskunde / Overheidsmanagement)
€ 326 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
4/6 NHL
Bestuurskunde / Overheidsmanagement
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/6 NHL Stenden
Bestuurskunde / Overheidsmanagement
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/6 Saxion
Bestuurskunde/Overheidsmanagement
€ 250 gemiddelde kamerhuur
17 eerstejaars
41% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.8
inhoud3.5
docenten3.7
studiefaciliteiten2.9
studielast3.4
studiebegeleiding3.4
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2015 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Bestuurskunde aan de Hogeschool van Amsterdam is beoordeeld door 160 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.8 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

De huidige arbeidsmarkt vraagt om bestuurskundigen die met meerdere specialisten kunnen samenwerken, verschillende belangen en standpunten met elkaar kunnen verbinden en sterk vanuit zowel een solide basiskennis als uit praktijkervaring kunnen werken.
De overheid is tegenwoordig niet meer het enige sturende orgaan. Maatschappelijke vraagstukken worden aangepakt door tal van organisaties zoals het bedrijfsleven, particuliere organisaties en burgers. Er is in toenemende mate sprake van publiek-private samenwerking. Burgers worden eerder betrokken bij beleid en hebben hier ook meer invloed op. Deze ontwikkeling verbreedt het werkveld en vraagt om bestuurskundigen die het overzicht hebben over de diverse betrokken partijen en hiermee kunnen (samen)werken.

Een bestuurskundige kan actief zijn in onderstaande organisaties:
 • Overheidsorganisaties
 • Semi-Overheidsorganisaties
 • Non Governmental Organisations (NGO's)
 • Bedrijfsleven - Adviesbureaus


huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2313gemiddeld bruto maandloon
32%kans op een vaste baan
75%kans op een voltijd baan
40%kans op een baan op niveau
44%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
72%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Universiteit TwenteCommunication Studies+ 30 EC pre-master
Universiteit TwenteEducatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen full-time,part-time educational+ 30 EC pre-master
Universiteit TwenteEducational Science and Technology full-time,part-time+ 30 EC pre-master
Universiteit TwenteEnvironmental and Energy Management+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityEthiek van Bedrijf en Organisatie+ 30 EC pre-master
Universiteit TwenteEuropean Studies+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityFilosofie+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityLeraar VHO Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen dual educational+ 90 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Maatschappijleer educational+ 90 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Maatschappijleer part-time educational+ 90 EC pre-master
Tilburg UniversityManagement of Cultural Diversity+ 60 EC pre-master
Tilburg UniversityPhilosophy of Contemporary Challenges part-time+ 30 EC pre-master
Universiteit TwentePhilosophy of Science, Technology and Society full-time,part-time+ aanv. eisen
Universiteit TwentePublic Administration+ 30 EC pre-master
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

(praktijk) onderzoeker

Een bestuurskundige die beleidsgericht onderzoek verricht.

Functie namen die hier bij horen zijn bijvoorbeeld:

 • projectmedewerker bij een gemeente
 • beleidsmedewerker WMO bij een welzijnsorganisatie
 • lid van de Taskforce Integratie en Veiligheid
 • buurtregisseur Openbare Ruimte
 • medewerker wijkaanpak
 • winkelstraatmanager
 • beleidsadviseur bij een politieke partij
 • stafmedewerker bij Milieudefensie
 • junior onderzoeker bij de gemeente
 • consultant bij een commercieel adviesbureau
 • procesmanager van een complex project
 • politiek assistent bij een politieke partij

bedrijfsleven - adviesbureaus
beleidsmedewerker of beleidsadviseur

Een bestuurskundig die beleid ontwikkelt, uitvoert, bewaakt en evalueert.

een bestuurskundige kan actief zijn in:
manager / regisseur van processen, projecten, programma's of netwerken

Een bestuurskundige die leiding geeft aan processen en/of netwerken, gericht op oplossing van maatschappelijke problemen.

non governmental organisations (ngo’s)
overheidsorganisaties
procesbegeleider

Een bestuurskundige die een werkgever of opdrachtgever begeleidt in de processen waarin deze (vaak met anderen) zoekt naar antwoorden op maatschappelijke problemen.

semi-overheidsorganisaties
bron: StudieData

Contact

Studievoorlichting
E: studievoorlichting@hva.nl
T: 020 595 1405
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite