Academie voor Lichamelijke Opvoeding

Hogeschool van Amsterdam

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Op de Academie voor Lichamelijke Opvoeding (ALO) krijg je een fysiek én intellectueel uitdagend programma waarin onderwijskundige, organisatorische en leidinggevende vaardigheden centraal staan.

open_in_newwebsite

locatieAmsterdam
diplomaB
typeregulier, 240 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur4 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code35025
Je wordt opgeleid tot eerstegraads docent lichamelijke opvoeding. Je leert alles wat je moet weten over het menselijk bewegen en lesgeven. Uiteraard ben je zelf volop sportief bezig onder andere met vakken als Atletiek, Spel, Bewegen en Muziek, Turnen, Zelfverdediging en Zwemmen.

Een docent lichamelijke opvoeding heeft ook medisch-biologische kennis. Je krijgt daarom vakken als Biomechanica, Fysiologie, Trainingsleer en Kinesiologie. Dankzij het vakgebied sociale wetenschappen krijg je inzicht in alle vormen van menselijk gedrag waarmee docenten te maken krijgen. Denk aan vakken als Psychologie, Pedagogiek en Communicatie.

Je loopt vanaf het eerste jaar al stage in het onderwijs. Tijdens de opleiding leer je hoe je een evenment organiseert en behaal je een sportspecialisatie naar keuze. In het vierde jaar specialiseer je je door het volgen van een minor naar keuze. Je rondt je studie af met een eindstage.

Na je opleiding kun je lesgeven binnen alle typen onderwijs: van basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs tot het universitair sportcentrum.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwTijdens de ALO leer je alles wat je moet weten over bewegen en lesgeven. Het vakgebied Sociale Wetenschappen geeft je inzicht in het gedrag en de ontwikkeling van kinderen. Inzicht in de motorische ontwikkeling van kinderen krijg je bij het vak Motorisch Leren. Kennis waar je later als docent veel aan hebt. Je krijgt les in Psychologie, Pedagogiek en Communicatie. Een gymdocent moet ook beschikken over medisch-biologische kennis. Dit leer je met vakken zoals Anatomie, Fysiologie en EHBSO.
1e jaar Na het eerste jaar heb je de basiskennis en -vaardigheden van lichamelijke opvoeding en het lesgeven hierin onder de knie. Je loopt stage in het basis- of voortgezet onderwijs, maar ook bij een sportvereniging of buurthuis.
periode
Bewegingsvaardigheden
Praktijkondersteuning
Bewegingswetenschappen
Onderzoek
Sociale wetenschappen
2e jaar In het tweede jaar verdiep je je in de theoretische en praktische achtergronden van het vak docent L.O. Naast een uitgebreid pakket aan kennis en inzicht doe je veel didactische vaardigheden op en leer je om flexibel en teamgericht in een organisatie te functioneren. Ook leer je hoe je een event organiseert, zowel in theorie als in de praktijk.

Verder leer je in het vak Onderzoek om op systematische wijze het niveau van leerlingen te meten en om zwakke en talentvolle leerlingen te signaleren.
3e jaar In het derde jaar ga je je opleiding deels afstemmen op je eigen wensen. Je haalt bijvoorbeeld een trainerslicentie in een sport naar keuze. Daarnaast organiseer je met je medestudenten een theaterpresentatie met Zelfverdediging, Bewegen & Muziek en Turnen.
4e jaar In het vierde jaar specialiseer je je door het volgen van een minor (een specifiek studieprogramma van een half jaar). Naast de minor ligt de focus op het afronden van de opleiding en de overstap naar de professionele praktijk. Dat gebeurt onder andere door een eindstage waarbij je zo goed als zelfstandig functioneert als docent lichamelijke opvoeding. Het afstudeeronderzoek vindt in het algemeen plaats in de eindstage of minorstage.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet30% zelfstudie
30% theorie
40% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, literatuurstudie, spelontwikkeling, colloquium, mondelinge presentatie, stage, computer opdrachten, onderzoek, onderzoeksproject, traineeship, onderzoeksvoorstel, werkcollege, hoorcollege, werkgroep, groepsopdracht, portfolio, workshop, groepsdiscussie, poster presentatie, zelf-evaluatie, individuele opdracht, zelfstudie, project, seminar
studielast
De contacttijd bij de ALO bestaat uit colleges, practica en project- en studiebegeleiding. Het aantal contacturen per week in het eerste jaar is 20 uur. Een contactuur is een onderwijsuur van 50 minuten. Naast de contacttijd besteed je ongeveer 20 uur alleen of met medestudenten aan projecten en onderzoeken. Je maakt opdrachten en bereid je voor op lessen en tentamens door middel van zelfstudie.
studeren in het buitenland
De ALO onderhoudt contacten met diverse universiteiten binnen en buiten Europa. Dankzij deze samenwerking kunnen delen van het studieprogramma (vooral de stages in het afstudeerjaar) in het buitenland afgerond worden.
bindend studieadvies
 • minimaal 50 EC in de eerste 12 maanden
honours-/excellence program Honours programma

Voor ambitieuze studenten, die extra uitdaging willen, is er een aanvullend studieprogramma.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2019

aanmelding deadline : 1 september 2019
collegegeld nog niet bekend

Je kunt je tot uiterlijk 1 mei 2018 inschrijven voor de ALO. Maar in verband met het afleggen van de toelatingstest én de medische keuring, is het van groot belang dat je je vóór 1 maart 2018 via hva.studielink.nl inschrijft. Dan weet je voor 1 mei of je bij de ALO bent aangenomen.
toelaatbare profielen
havo C&Mtoelaatbaar
havo E&Mtoelaatbaar
havo N&Gtoelaatbaar
havo N&Ttoelaatbaar
vwo C&Mtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar
MBO niveau 4toelaatbaar
hbo-ptoelaatbaar
toelatingseisen

instaptoets

studie kosten
bron: Hogeschool van Amsterdam
bedrag kostenpost
€ 150inschrijvingsgeldin het eerste jaar
€ 1400studiematerialenin het eerste jaar
inbegrepen in collegegeld
examination

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
424kamerhuur in Amsterdamboven landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1292totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

851 studenten volgen deze opleiding
30% daarvan is vrouw
230 eerstejaars gestart in 2017
28% daarvan is vrouw
46071 studenten aan de Hogeschool van Amsterdam
49% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Aorta
studievereniging faculteit Bewegen, Sport en Voeding HvA

Op kamers in Amsterdam

115129studenten studerend
47168studenten woonachtig   
€ 424gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/6 HvA
Academie voor Lichamelijke Opvoeding
€ 424 gemiddelde kamerhuur
230 eerstejaars
28% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/6 Fontys
Leraar Lichamelijke Opvoeding (ALO)
€ 280 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/6 HAN
Pabo-ALO (locatie ALO)
€ 315 gemiddelde kamerhuur
244 eerstejaars
73% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/6 HAN
Leraar Lichamelijke Opvoeding (ALO)
star Keuzegids topopleiding 2019
€ 315 gemiddelde kamerhuur
182 eerstejaars
29% vrouw
? uur contacttijd/week
90% Nederlandstalig
10% Engelstalig
5/6 Hanze
Lerarenopleiding Lichamelijke Opvoeding (ALO)
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/6 HHS
HALO (Opleiding tot Leraar Lichamelijke Opvoeding)
€ 326 gemiddelde kamerhuur
194 eerstejaars
30% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.24.1
inhoud3.83.7
docenten4.03.8
studiefaciliteiten3.73.6
studielast3.23.4
studiebegeleiding3.73.7
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Academie voor Lichamelijke Opvoeding aan de Hogeschool van Amsterdam is beoordeeld door 221 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.2 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
De ALO biedt in samenwerking met de VU een speciaal mastertraject (versnelde route) aan, het schakelprogramma. Als je tijdens je studie aan de ALO al modules bij de VU volgt, is het mogelijk om na je opleiding in één tot anderhalf jaar de master Bewegingswetenschappen te halen.
Afgestudeerden van deze master werken in verschillende sectoren van de maatschappij, met name in het (wetenschappelijk) onderzoek, het onderwijs en de lichamelijke en geestelijke gezondheidszorg.

Een andere optie na de ALO is bijvoorbeeld de masterstudie Pedagogiek aan de UvA in Amsterdam of aan de Universiteit Utrecht.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Als je afgestudeerd bent aan de ALO kun je in veel sectoren aan de slag die met sport en bewegen te maken hebben.

Na een succesvolle afronding van de opleiding heb je de eerstegraads bevoegdheid om les te geven binnen alle typen onderwijs; van basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs tot universitair sportcentrum. Hierbij gaat het er in de eerste plaats om dat je anderen leert beter te bewegen.
Door het volgen van een minor in het vierde jaar kun je je kennis en vaardigheden verdiepen of verbreden. Denk aan een functie als trainer bij sportverenigingen, bewegingsdeskundige in een revalidatiecentrum of combinatiefunctionaris bij een gemeente.

Op je visitekaartje kan staan:
 • docent lichamelijke opvoeding
 • bewegingsdeskundige
 • trainer
 • coach
 • outdoor activiteitenbegeleider

Mogelijke bedrijven en branches:
 • scholen
 • gezondheidszorg
 • fitnesscentra
 • sportverenigingen
 • sportbonden
 • recreatiesector
 • gemeenten


huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2360gemiddeld bruto maandloon
26%kans op een vaste baan
26%kans op een voltijd baan
71%kans op een baan op niveau
57%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
87%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Universiteit TwenteEducational Science and Technology full-time,part-time+ 30 EC pre-master
Maastricht UniversityGlobal Health+ aanv. eisen
Maastricht UniversityGovernance and Leadership in European Public Health+ aanv. eisen
Maastricht UniversityHuman Movement Sciences+ aanv. eisen
RUGHuman Movement Sciences+ 60 EC pre-master
Amsterdam VUSport, Exercise and Health+ 30 EC pre-master
RUGOnderwijsinnovatie+ aanv. eisen
RUGOnderwijswetenschappen+ 60 EC pre-master
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

activiteitenbegeleider
bewegingsdeskundige
bewegingsexpert
combinatiefunctionaris
combinatiefunctionaris buurtsportcoach
combinatiefunctionaris/sportbuurtwerker
docent lichamelijke opvoeding
outdoor activiteitenbegeleider
trainer/coach
bron: StudieData

Contact

Studievoorlichting
E: studievoorlichting@hva.nl
T: 020 595 1405
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite