Hogeschool de Kempel

Hogeschool de Kempel is een zelfstandige monosectorale hogeschool die uitsluitend de opleiding tot leraar basisonderwijs aanbiedt in een voltijd en een deeltijd variant.

Met een studentenaantal van zo'n 850 is De Kempel een kleine hogeschool en een middelgrote pabo (pedagogische academie basisonderwijs).

De Kempel behoort al jarenlang tot de beste lerarenopleidingen van Nederland en staat vanaf 1995 continu in de top 5 van de keuzegids hoger onderwijs. In de keuzegids 2012 staat De Kempel op een 3e plaats; “ In het zuiden van het land vind je één katholieke pabo. Deze is ook de beste uit de regio. Over de gehele linie ontvangt deze opleiding dubbele plusjes van haar studenten.”
In 2008 is de opleiding tot leraar basisonderwijs geaccrediteerd door het NVAO (Nederlands Vlaams Accreditatie Orgaan). Deze accreditatietermijn loopt tot 1 januari 2016.

Op deze website vind je in de breedte informatie over de opleiding tot leraar basisonderwijs. Dit betekent dat niet alleen de opleiding nader wordt toegelicht maar ook het hiermee samenhangende onderzoekscentrum (lectoraten) en kenniscentrum(nascholingsaanbod).
logo

Studievoorlichting

e: info@kempel.nl
t: 0492-514400
w: bachelor website

studenten

totaal aantal studenten
769studenten
183man
586vrouw
voltijd/deeltijd
voltijd studenten
deeltijd studenten
duale studenten
aantal eerstejaars
39eerstejaars man
124eerstejaars vrouw
bron: DUO, okt 2015