Hogeschool VIAA

Hogeschool Viaa is een hogeschool met een uitgesproken karakter. Dat komt doordat we grote waarde hechten aan kwalitatief goed onderwijs, advies en onderzoek.

De bijbel als inspiratiebron
Op de Gereformeerde Hogeschool leven we vanuit het Woord van God. Dat betekent dat we als medewerkers en studenten in onze omgang en begeleiding als christen willen leven. Jezus' liefde is voor ons allemaal een voorbeeld. We willen leven in navolging van Hem. Onze slogan is dan ook: 'Als je gelooft in je werk!'.

Opleidingen
  • Leraar Basisonderwijs (PABO)
  • Hogere Beroepsopleiding Verpleegkunde (HBOV)
  • Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD)
  • Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH)
  • Godsdienst-pastoraal werk (GPW)
  • Godsdienstleraar (bachelor)
  • Godsdienstleraar (master)

Zeven opleidingen. Niet zo'n grote school dus, maar toch divers genoeg om allerlei verschillende relaties en vriendschappen te maken met je mede-studenten. De kleinschaligheid van de hogeschool staat borg voor een persoonlijke benadering van de student. Aan de Gereformeerde Hogeschool studeren ongeveer 1450 studenten.
logo

Studievoorlichting

e: info@viaa.nl
t: 038 - 425 55 42
w: bachelor website

studenten

totaal aantal studenten
1466studenten
287man
1179vrouw
voltijd/deeltijd
voltijd studenten
deeltijd studenten
duale studenten
aantal eerstejaars
57eerstejaars man
281eerstejaars vrouw
bron: DUO, okt 2015