Medische Hulpverlening

Hogeschool Utrecht

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Vind je het leuk als elke werkdag anders is? Als je snel knopen moet doorhakken? Als je niet langdurig, maar wel intensief contact hebt met patiënten?

open_in_newwebsite

locatieUtrecht
diploma
typeregulier, 240 EC
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur4 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code30023
Wil je graag meewerken aan medisch diagnostisch onderzoek en behandeling? Dan is de opleiding Medische Hulpverlening aan Hogeschool Utrecht (HU) iets voor jou.

Als medisch hulpverlener ga je aan de slag in de operatiekamer, op de ambulance of op de afdeling spoedeisende hulp. Je krijgt te maken met patiënten in levensbedreigende situaties, waarbij je doortastend moet handelen.

De opleiding is heel praktijkgericht. Je krijgt opdrachten die professionals in het ziekenhuis of op de ambulance ook dagelijks uitvoeren. Niet alleen in oefensituaties, maar ook met echte patiënten, tijdens je stages en praktijkleerperiodes. Op de spoedeisende hulp vraag je bijvoorbeeld een patiënt naar de voorgeschiedenis van zijn ziekte. Daarvan maak je een verslag en je legt een patiëntendossier aan.
de studiekeuzecheck

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijs10 %
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
literatuurstudie, mondelinge presentatie, stage, computer opdrachten, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, werkcollege, hoorcollege, werkgroep, groepsopdracht, poster presentatie, zelf-evaluatie, individuele opdracht, practicum, zelfstudie, integratie module
studeren in het buitenland
Studeren in het buitenland is alleen mogelijk binnen het profileringsonderwijs, dat je in je derde of vierde jaar volgt.
bindend studieadvies
  • minimaal 50 EC in de eerste 12 maanden

Toelating en kosten

toelaatbare profielen
havo C&Mtoelaatbaar
havo E&Mtoelaatbaar
havo N&Gtoelaatbaar
havo N&Ttoelaatbaar
vwo C&Mtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar
MBO niveau 4Je kunt met elk MBO-diploma op kwalificatieniveau 4 en met elk havo/vwo-profiel toegelaten worden tot de opleiding.
toelatingseisen

toelatingsgesprek

instaptoets
Tijdens een assessment op de HU worden je analytisch vermogen en studievaardigheden getoetst. Ter voorbereiding krijg je literatuur toegestuurd en volg je 2 colleges.
Ook je motivatie en ambitie worden getoetst: je schrijft een motivatiebrief.

taaltoets
Tijdens het assessment krijg je ook een taaltoets 'Begrijpend lezen in de Engelse taal'. Je krijgt tijdens het assesment een artikel uitgereikt, waarna je kennisvragen moet beantwoorden in een toets.

math test
Ook je rekenvaardigheden worden tijdens het assessment getoetst: Je volgt een zelfstudiemodule en maakt daarna een toets op de hogeschool.

motivatiebrief
Van alle gegadigden wordt verwacht dat ze een CV en een aanbiedingsbrief sturen naar de opleiding Medische Hulpverlening. Als je met voorrang in aanmerking komt voor de decentrale selectie, moet je ook een bewijsstuk van je kwalificaties meesturen.

inbegrepen in collegegeld
examination

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
336kamerhuur in Utrechtrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1204totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

138 studenten volgen deze opleiding
73% daarvan is vrouw
13 eerstejaars gestart in 2017
69% daarvan is vrouw
34369 studenten aan de Hogeschool Utrecht
56% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Utrecht

66691studenten studerend
31446studenten woonachtig   
€ 336gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
18 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/3 HU
Medische Hulpverlening
€ 336 gemiddelde kamerhuur
13 eerstejaars
69% vrouw
? uur contacttijd/week
2/3 HAN
Medische Hulpverlening
€ 315 gemiddelde kamerhuur
35 eerstejaars
74% vrouw
? uur contacttijd/week
3/3 HR
Medische Hulpverlening
€ 342 gemiddelde kamerhuur
32 eerstejaars
81% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.13.9
inhoud4.23.9
docenten4.34.1
studiefaciliteiten3.63.7
studielast3.53.5
studiebegeleiding3.63.7
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Medische Hulpverlening aan de Hogeschool Utrecht is beoordeeld door 59 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.1 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
HUMaster Innovatie in Zorg en Welzijn part-timegeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

ambulanceverpleegkundige
anesthesiemedewerker
nurse practitioner
verpleegkundige spoedeisende hulp
bron: UWV

Contact

E: info@hu.nl
T: 088 -481 81 81
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite